moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

:: ดาวน์โหลดไฟล์"๖ สัปดาห์ประชามติ" :: คลิกที่นี่

 
 
 
27 กรกฏาคม 2559
278
27 กรกฏาคม 2559
340
27 กรกฏาคม 2559
219
27 กรกฏาคม 2559
169
26 กรกฏาคม 2559
209
25 กรกฏาคม 2559
780
25 กรกฏาคม 2559
162
22 กรกฏาคม 2559
294
21 กรกฏาคม 2559
710
21 กรกฏาคม 2559
240
21 กรกฏาคม 2559
463
21 กรกฏาคม 2559
319
16 กรกฏาคม 2559
623
16 กรกฏาคม 2559
343
16 กรกฏาคม 2559
240
  ข่าวปฏิรูปการศึกษา
07 เมษายน 2559
129
06 เมษายน 2559
153
06 เมษายน 2559
120
06 เมษายน 2559
143
06 เมษายน 2559
135
06 เมษายน 2559
115
03 เมษายน 2559
141
02 เมษายน 2559
137
02 เมษายน 2559
139
02 เมษายน 2559
139
 
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.อนุบาลพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.อนุบาลพิษณุโลก  
วันที่ 28 ก.ค.59 ว่าร.ต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนนำคณะศึกษานิเทศก์และครู ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษา ดูงานโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทย NT / O-NET สูงกว่าระดับประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ 9 ขั้นตอน สอนแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้ผู้ที่ศึกษา ดูงานได้รับชม ณ ห้องประชุมแม่จันหอม รร.อนุบาลพิษณุโลก.
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ลูกเสือต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ
ลูกเสือต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ  
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนขยายโอกาส 260 คน เข้าร่วมพิธี
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 23 ] คน
ศึกษาดูงานภาษาไทย
ศึกษาดูงานภาษาไทย  
นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาไทย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดยางเอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระภาษาไทย โดยมี นายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำชมการจัดแสดงนิทรรศการ ภาษาไทย อาเซียน อาชีพ รวมถึงแสดงผลงานความก้าวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 23 ] คน
สพป.พล.1 อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
สพป.พล.1 อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา  
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการขยายผลนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา (YC) มีนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 84 คน เข้ารับการฝึกอบรม จากวิทยากร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครูแนะแนวและคณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่มีความพร้อมด้านความรู้ ทัศนคติและความสามารถในการให้คำแนะนำแก่เพื่อนนักเรียน เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนในสถานศึกษาและลดปัญหาด้านต่างๆ อาทิ การออกกลางคัน การท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 26 ] คน
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชมาร
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชมาร  
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริเวณเวทีกลางศาลาจังหวัดพิษณุโลกนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานนำข้าราชการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 65 รูปจากนั้นร่วมลงนามถวายพระพร ภายในศาลาประชาคม ศาลาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 27 ] คน
มอบทุน ปตท.
มอบทุน ปตท.  
นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ประจำปี 2559 แก่นักเรียนในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559   ผู้อ่าน [ 21 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 29 กรกฏาคม 2559