:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 
 
 
20 กรกฏาคม 2560
180
18 กรกฏาคม 2560
208
17 กรกฏาคม 2560
207
17 กรกฏาคม 2560
313
17 กรกฏาคม 2560
332
13 กรกฏาคม 2560
275
13 กรกฏาคม 2560
198
12 กรกฏาคม 2560
329
06 กรกฏาคม 2560
427
06 กรกฏาคม 2560
340
05 กรกฏาคม 2560
903
04 กรกฏาคม 2560
3415
30 มิถุนายน 2560
435
29 มิถุนายน 2560
382
28 มิถุนายน 2560
350
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน 120 โรงเรียน รวม 990 คน เข้ารับการอบรม โดยมี ดร.คมศร วงษ์รักษา ดร.พิเชฏฐ์ ศรีเมฆ และศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นวิทยากร
วันที่ 22 กรกฏาคม 2560   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต  1 เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย
สพป. พิษณุโลก เขต 1 เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายทักษะชีวิต “เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนแกนนำของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 40 โรงเรียน รวม 80 คน เข้ารับการอบรม โดยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันตัวเองในภาวะคับขันได้ โดยมีทีมคณะวิทยากร จากสโมสรลูกเสือนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 สำนักงานสาธารณสุข พิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และทีมเดอะเทรนเนอร์อินโนเวชั่น เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะสร้างแกนนำนักเรียน เพื่อขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป /// ภาพข่าวโดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต1 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
สพป. พิษณุโลก เขต1 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวันจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 พร้อมด้วย นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พลตำรวจตรีวีระสมพร อยู่ศรีสกุล อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และคณะผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพิษณุโลก ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาคุณนิรันดร์ คล้ายแก้ว คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยมีนายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ โดยมียอดบริจากทั้งสิ้น 401,499 บาท ทางโรงเรียนหาทุนเพื่อสร้างหอประชุม เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน เงินบริจากบางส่วนจะนำไปปรับภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน และเป็นทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป ///ภาพข่าวโดย ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 กรกฏาคม 2560   ผู้อ่าน [ 78 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนที่ประจักษ์ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 15 ปี 2561 จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
วันที่ 18 กรกฏาคม 2560   ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการส เขต 1 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 18 กรกฏาคม 2560   ผู้อ่าน [ 53 ] คน
สพป.พิษณุโลก ขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก ขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ ปี 2560
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายประยุทธ สุรเดชเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราขการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1ศึกษาดูงาน สพป.หนองคาย เขต 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ในภาคค่ำได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560 จำนวน 12 ราย ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.ร่วมเป็นเกียรติในงาน.
วันที่ 18 กรกฏาคม 2560   ผู้อ่าน [ 95 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560