:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
   
 
 
24 มิถุนายน 2559
429
23 มิถุนายน 2559
268
23 มิถุนายน 2559
229
23 มิถุนายน 2559
155
22 มิถุนายน 2559
365
21 มิถุนายน 2559
329
20 มิถุนายน 2559
350
18 มิถุนายน 2559
327
17 มิถุนายน 2559
386
14 มิถุนายน 2559
601
13 มิถุนายน 2559
334
13 มิถุนายน 2559
422
13 มิถุนายน 2559
453
13 มิถุนายน 2559
209
13 มิถุนายน 2559
357
  ข่าวปฏิรูปการศึกษา
07 เมษายน 2559
680
06 เมษายน 2559
635
06 เมษายน 2559
543
06 เมษายน 2559
584
06 เมษายน 2559
584
06 เมษายน 2559
473
03 เมษายน 2559
519
02 เมษายน 2559
495
02 เมษายน 2559
614
02 เมษายน 2559
532
 
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว  
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคัดเลือกศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำอำเภอและกลุ่มเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มในสถานศึกษาที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการพิจารณา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
วันที่ 28 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 0 ] คน
การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม
การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม  
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติขยายผลการพัฒนาครูแกนนำโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ ( Problem – bases Learning : PBL) ในโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล
วันที่ 28 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 11 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
สพป.พล.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษ  
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาษาที่สองของชาวอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2559 มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 140 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
วันที่ 28 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 21 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
วันที่27มิ.ย.59 นายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์ ITEC ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา:SMART School โรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก ร.ร.วัดสระโคล่ ร.ร.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ร.ร.บางระกำ ร.ร.วัดหนองนาดงกวาง เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบโรงเรียนประชารัฐ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบอย่างถูกต้อง มีการกรอกข้อมูลงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน.
วันที่ 27 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 44 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.เชียงใหม่
สพป.พล.1 ร่วมงานยกระดับคุณภาพการศึกษาศตวรรษที่ 21 จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่25มิ.ย.59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 72 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลชาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.
วันที่ 27 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
ร.ร.วัดมหาวนาราม รับการติดตามนโยบาย
ร.ร.วัดมหาวนาราม รับการติดตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เมื่อวันที่23 มิ.ย.59 เวลา13.00 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้นำคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2559 จาก สพฐ. นำโดยนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผอ.สำนักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ.ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวัดมหาวนาราม โดยมีนายสุวรรณ เพ็ชรบัว ผอ.ร.ร.พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ/สรุปรายงานผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม จนกระทั่งเวลา 15.30 น.
วันที่ 27 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 47 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 28 มิถุนายน 2559