moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 
 
 
25 สิงหาคม 2559
241
24 สิงหาคม 2559
232
23 สิงหาคม 2559
203
23 สิงหาคม 2559
186
23 สิงหาคม 2559
161
19 สิงหาคม 2559
369
19 สิงหาคม 2559
302
17 สิงหาคม 2559
415
16 สิงหาคม 2559
553
16 สิงหาคม 2559
430
16 สิงหาคม 2559
328
09 สิงหาคม 2559
3999
08 สิงหาคม 2559
226
06 สิงหาคม 2559
669
05 สิงหาคม 2559
437
  ข่าวปฏิรูปการศึกษา
07 เมษายน 2559
385
06 เมษายน 2559
427
06 เมษายน 2559
358
06 เมษายน 2559
410
06 เมษายน 2559
395
06 เมษายน 2559
343
03 เมษายน 2559
392
02 เมษายน 2559
375
02 เมษายน 2559
388
02 เมษายน 2559
392
 
โรงเรียนวัดบึงพระ รับการติดตามโครงการ “FIFA 11 for Health”
โรงเรียนวัดบึงพระ รับการติดตามโครงการ “FIFA 11 for Health”
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางนภา พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน นายสันติ โลหะปิยะพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวขวัญนภา พูลผล ผู้ติดตาม ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการโครงการ “FIFA 11 for Health” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 16 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 71 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 25 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.59 กิจกรรมประกอบด้วย ภาควิชาการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ /พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบ/นโยบาย สพฐ.ปี 2560 /การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย วันที่ 26-27ส.ค.59 ภาคศึกษาดูงานโรงเรียนบางสะพาน และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญใน จ.ประจวบคีรีขันธ์.
วันที่ 25 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับน้องใบเฟิร์นเด็กเก่งคณิตสร้างชื่อระดับนานาชาติ
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับน้องใบเฟิร์นเด็กเก่งคณิตสร้างชื่อระดับนานาชาติ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มีพิธีแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอภิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์ หรือน้องใบเฟิร์น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนวิทย์ – คณิต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่สร้างชื่อบนเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ได้รางวัล 2 เหรียญทอง ใน 2 เวทีระดับนานาชาติ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สพป.พล.1ชี้แจงแนวทางโรงเรียนน้ำร่องสู่โรงเรียนปลอดขยะ
สพป.พล.1ชี้แจงแนวทางโรงเรียนน้ำร่องสู่โรงเรียนปลอดขยะ
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จาก 54 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนนำร่องโครงการปลอดขยะ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยกและการนำขยะกลับไปใช้ใหม่ และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการนำไปสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง
วันที่ 23 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 3
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 3
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ในเขตอำเภอบางระกำจำนวน 47 โรงเรียน 188 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย เทคนิคในการออกปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน เทคนิคการจัดการประชุมสภานักเรียน ภาวะผู้นำ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนบ้านปลักแรดให้ความรู้
วันที่ 23 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 75 ] คน
การประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
การประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปในกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
วันที่ 22 สิงหาคม 2559   ผู้อ่าน [ 100 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 27 สิงหาคม 2559