moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 
 
 
26 กันยายน 2559
2155
26 กันยายน 2559
393
26 กันยายน 2559
468
23 กันยายน 2559
345
22 กันยายน 2559
323
22 กันยายน 2559
231
22 กันยายน 2559
148
22 กันยายน 2559
124
21 กันยายน 2559
481
21 กันยายน 2559
267
20 กันยายน 2559
502
20 กันยายน 2559
1260
19 กันยายน 2559
426
18 กันยายน 2559
230
14 กันยายน 2559
269
  ข่าวปฏิรูปการศึกษา
07 เมษายน 2559
587
06 เมษายน 2559
648
06 เมษายน 2559
530
06 เมษายน 2559
608
06 เมษายน 2559
587
06 เมษายน 2559
507
03 เมษายน 2559
573
02 เมษายน 2559
539
02 เมษายน 2559
573
02 เมษายน 2559
566
 
สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัด ประจำปี 2559 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน 141คน พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
วันที่ 25 กันยายน 2559   ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สพป.พล.1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
สพป.พล.1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 141คน ซึ่งในปีนี้โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย อดีตประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยการเทศน์/บายศรีสู่ขวัญโดยพระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์) และพระมหาตุ้ยนุ้ย พระนักเทศน์ นักแหล่ชื่อดัง การทำบุญเลี้ยงเพลพระ และการมอบเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
วันที่ 25 กันยายน 2559   ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ประขุมคณะทำงานเตรียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ประขุมคณะทำงานเตรียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วันที่ 20 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดขไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินงานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนลูกเสือทุกโรงเรียนในสังกัด ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 24-25 ก.ย.59 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ.
วันที่ 20 กันยายน 2559   ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 20 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบาย สพฐ. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย จนท.กลุ่มนโยบายและแผนและผู้บริหาร รร.ขนาดเล็ก จาก 3 เขตพื้นที่การศึกษา.
วันที่ 20 กันยายน 2559   ผู้อ่าน [ 121 ] คน
สอบสัมภาษณ์  ผู้สอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
วันที่ 19 ก.ย.59 เวลา 07.30 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองประธานกรรมสนามสอบฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559 จ.พิษณุโลก ประชุมชี้แจง บทบาทภารกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พร้อมจับสลากประจำห้องสอบ ซึ่งใช้ห้องประชุมชินสีห์ รร.พุทธชินราชพิทยา เป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยมีนายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ นายวันชาติ อ่วมแจง รองผอ.สพม.39 รองประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ความเรียบร้อย พร้อมด้วยนายพิตตินันท์ คำสา ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ติดตามสถานการณ์การสอบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
วันที่ 20 กันยายน 2559   ผู้อ่าน [ 167 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สอบบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สอบบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สนง.ศธจ.พิษณุโลก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559 โดย สพฐ.กำหนดการสอบวันที่ 17-19 ก.ย.59 สำหรับจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ 4 วิชาเอก ได้แก่ แนะแนว ดนตรีสากล ภาษาจีน และอุตสาหกรรมศิลป์ สอบข้อเขียนวันที่ 17-18 ก.ย.59 ณ สนามสอบรร.พุทธชินราชพิทยา มีผู้เข้าสอบรวม 255 คน จากผู้สมัคร 285 คน มีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศธจ.พล. เป็นประธานกรรมการสนามสอบ โดยนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รองประธานกรรมการสนามสอบ นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ นายวันชาติ อ่วมแจง รองผอ.สพม.39 รองประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตลอดจนควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ความเรียบร้อย โดยมีนายพิตตินันท์ คำสา ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ติดตามสถานการณ์การสอบ ภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริตที่รัดกุม.
วันที่ 20 กันยายน 2559   ผู้อ่าน [ 159 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 28 กันยายน 2559