moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
การมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ และศึกษาดูงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล 1 ?  
 
      การมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ และศึกษาดูงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล 1 กำหนดการ วันที่ 18 - 20 กันยายน พ.ศ.2555 ณ จังหวัดนครพนม ออกเดินทาง 20.00 น. วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 พร้อมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ค่าใช้จ่าย
By : นายจรัญ พุ่มไม้    Date : 12 กันยายน 2555     E-mail : ่jarun_jrpm@hotmail.comIP : 49.49.206.83   
 
 


* ชื่อ :  
อีเมล์ :  

* รายละเอียด :
ใส่ File
* ให้ copy ตัวเลขในช่อง CODE มาใส่ในช่อง ใส่รหัส
code
ใส่รหัส
 
    
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559