เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
 
ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะมีการปรับเงินเดือนผลกระทบ 15,000 บาท สำหรับผู้ที่บรรจุก่อน 1 มค. 55 เห็นสำรวจข้อมูลไปตั้งแต่ เดือนกพ.แล้ว?  
 
      ทางเขตมีการสำรวจข้อมูลไปแล้ว อยากทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการปรับเงินเดือน เพราะปัจจุบันหลายเขต เช่นสพปพล เขต 3 สพปกพ เขต 1 ได้ปรับเงินเดือนผลกระทบ และปรับเงินเดือน ป.โท แล้วอยากทราบข้อมูลการทำงานของ การเงิน ว่าอยู่ในขั้นตอนใด (ช่วยตอบคำถามด้วย)
By : ผู้ได้รับผลกระทบ    Date : 06 พฤษภาคม 2556     E-mail : IP : 223.206.243.76   
 
 


* ชื่อ :  
อีเมล์ :  

* รายละเอียด :
ใส่ File
* ให้ copy ตัวเลขในช่อง CODE มาใส่ในช่อง ใส่รหัส
code
ใส่รหัส
 
    
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

พฤหัสบดี 3 กันยายน 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์