moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะมีการปรับเงินเดือนผลกระทบ 15,000 บาท สำหรับผู้ที่บรรจุก่อน 1 มค. 55 เห็นสำรวจข้อมูลไปตั้งแต่ เดือนกพ.แล้ว?  
 
      ทางเขตมีการสำรวจข้อมูลไปแล้ว อยากทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการปรับเงินเดือน เพราะปัจจุบันหลายเขต เช่นสพปพล เขต 3 สพปกพ เขต 1 ได้ปรับเงินเดือนผลกระทบ และปรับเงินเดือน ป.โท แล้วอยากทราบข้อมูลการทำงานของ การเงิน ว่าอยู่ในขั้นตอนใด (ช่วยตอบคำถามด้วย)
By : ผู้ได้รับผลกระทบ    Date : 06 พฤษภาคม 2556     E-mail : IP : 223.206.243.76   
 
 


* ชื่อ :  
อีเมล์ :  

* รายละเอียด :
ใส่ File
* ให้ copy ตัวเลขในช่อง CODE มาใส่ในช่อง ใส่รหัส
code
ใส่รหัส
 
    
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559