??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1          
 
ประกาศ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 29 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 29 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดอรัญญิก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 29 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ 29 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 29 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 29 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 29 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนจ่าการบุญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 28 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน [ 27 กรกฏาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 27 กรกฏาคม 2558 ]
ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ พร้อมApplication สำหรับโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 กรกฏาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดอรัญญิก ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ 12 ที่นั่ง [ 11 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดบึงบอน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๓/๒๖ [ 03 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฟื้นปูกระเบื้องเคลือบ [ 03 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดวังเป็ด ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) [ 03 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)ประกาศสอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์กรมพลศึกษา [ 02 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดวังเป็ด ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่าง สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง) ๒ ห้อง [ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ]
โรงเรียนบ้านหนองกุลา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 [ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ]
โรงเรียนวัดหินลาด สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26(โครงหลังคาเหล็ก) [ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) [ 29 มกราคม 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ้อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) [ 05 มกราคม 2558 ]
สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ.อุปภัมถ์) [ 05 มกราคม 2558 ]
โรงเรียนวัดบ้านไร่ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ [ 17 ธันวาคม 2557 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) [ 15 กันยายน 2557 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 04 กันยายน 2557 ]
 
หน้าที่    1 2 3 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

เสาร์ 1 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์