moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1          
 
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 พฤษภาคม 2559 ]
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 พฤษภาคม 2559 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดอรัญญิก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดจุฬามณี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 14 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดกรับพวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 13 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 11 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 11 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดจุฬามณี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดคุยขวาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดสระโคล่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
 
หน้าที่    1 2 3 4 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 28 กรกฏาคม 2559