moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
guide60
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1          
 
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน
ประกาศ โรงเรียนบ้านปลักแรด เรื่อง สอบราคาจ้างส้วมนักเรียน แบบ สปช.605/45 จำนวน 10 ที่นั่ง
ประกาศโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207
ประกาศโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ โรงเรียนวัดอรัญญิก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดจุฬามณี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดกรับพวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดจุฬามณี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 
หน้าที่    1 2 3 4 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560