??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1          
 
โรงเรียนวัดอรัญญิก ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ 12 ที่นั่ง [ 11 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดบึงบอน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๓/๒๖ [ 03 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฟื้นปูกระเบื้องเคลือบ [ 03 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดวังเป็ด ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) [ 03 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)ประกาศสอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์กรมพลศึกษา [ 02 มีนาคม 2558 ]
โรงเรียนวัดวังเป็ด ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่าง สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง) ๒ ห้อง [ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ]
โรงเรียนบ้านหนองกุลา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 [ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ]
โรงเรียนวัดหินลาด สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26(โครงหลังคาเหล็ก) [ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) [ 29 มกราคม 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ้อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) [ 05 มกราคม 2558 ]
สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ.อุปภัมถ์) [ 05 มกราคม 2558 ]
โรงเรียนวัดบ้านไร่ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ [ 17 ธันวาคม 2557 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) [ 15 กันยายน 2557 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 04 กันยายน 2557 ]
ประกาศสอบราคา เหมาปรับปรุงอาคารเรียน สปช.2/28 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 03 กันยายน 2557 ]
โรงเรียนวัดคุยขวาง ประกาศสอบราคาซื้อ หนังสือและสื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคสอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 23 กรกฏาคม 2557 ]
ประกาศโรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) เรื่อง สอบราคาซื้อจัดหาสื่อ และหนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 01 กรกฏาคม 2557 ]
ประกาศโรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือและสื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 26 มิถุนายน 2557 ]
ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิก สอบราคาซื้อ ซื้อสื่อ CAI และหนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำห้องสมุดโรงเรียน [ 30 พฤษภาคม 2557 ]
ประกาศสอบราคาหนังสือและสื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 29 พฤษภาคม 2557 ]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายและที่ประสบอุบัติภัย [ 20 พฤษภาคม 2557 ]
ประกาศสอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอนและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 07 มีนาคม 2557 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๒/๒๖ ขนาด๓ ห้องเรียน [ 05 กุมภาพันธ์ 2557 ]
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อดีวิดี เรื่อง สารคดีประชาธิปไทย [ 27 มกราคม 2557 ]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.พิษณุโลก เขต ๑ [ 18 ธันวาคม 2556 ]
 
หน้าที่    1 2 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

จันทร์ 6 กรกฏาคม 2558