เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1          
 
ประกาศ โรงเรียนวัดกรับพวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 25 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดอรัญญิก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดจุฬามณี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 17 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 14 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดกรับพวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 13 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 11 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 11 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดจุฬามณี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดคุยขวาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดสระโคล่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
ประกาศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 04 สิงหาคม 2558 ]
 
หน้าที่    1 2 3 4 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

เสาร์ 5 กันยายน 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์