Untitled Document
  • เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา
  • ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียน

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 19 มกราคม 2561 330
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 19 มกราคม 2561 404
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 มกราคม 2561 921
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ 19 มกราคม 2561 249
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 มกราคม 2561 714
6 การปรับเกณฑ์การตรวจคะแนน และส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9 18 มกราคม 2561 121
7 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบที่ 1 16 มกราคม 2561 2,107
8 เตรียมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน 16 มกราคม 2561 342
9 สทศ. ได้จัดทำวีดิทัศน์นำเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 15 มกราคม 2561 316
10 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ 13 มกราคม 2561 304

ดูทั้งหมด

ข่าวโรงเรียน

รูปตัวอย่าง เรื่อง

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปตัวอย่าง เรื่อง
image
วันครู ประจำปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก
      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก, นายพงษ์ชัย ไทยวรรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมทั้ง คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 62 รูป และมีพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาราลงก...
วันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง
image
จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
      เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นาย พงษ์ชัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานให้โอวาทแก่ครูที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง โดยกล่าวว่าให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี หลังจากนั้นครูผู้ช่วยทั้งหมด จำนวน 17 ราย ได้ไปจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ตามที่ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ่ ตามประกาศคณะกรรมกรศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก // นางสาวสุพัชฌา บุญอ่อน นักศึ...
วันที่ 11 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
image
ชมรมธนาคารพิษณุโลก “มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์”
      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายมนตรี กัลชาญพันธุ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร สาขาหนองกุลา และประธานชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก มอบทุนดอกผลของเงินกองทุนฯ ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ทั้งหมดจำนวน 42 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับอาชีวะ จำนวน 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน และประดับประถมศึกษา 30 ทุน...
วันที่ 11 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
image
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปี กศ.2561
      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มกราคม 2561 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปี การศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพ...
วันที่ 9 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
image
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมชมรร.พิษณุโลกพิทยาคม
      เมื่อเวลา12.30 น.วันที่9มกราคม2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เยี่ยมชมเป็นกำลังใจโรงพิษณุโลกพิทยาคม ในโอกาสรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560 โดยมีดร.นคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพทยาคมและคณะให้การต้อนรับ...
วันที่ 9 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
image
การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต
      เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 9 มกราคม 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 โดยมีผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ให้เป็นข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ...
วันที่ 9 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง

ดูทั้งหมด

ข่าวด้านการศึกษา

อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม

ดูอัลบั้มรูปภาพทั้งหมด


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์