:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 

 
 
 
25 กันยายน 2560
88
21 กันยายน 2560
145
21 กันยายน 2560
204
20 กันยายน 2560
104
15 กันยายน 2560
224
15 กันยายน 2560
170
08 กันยายน 2560
310
07 กันยายน 2560
540
06 กันยายน 2560
430
05 กันยายน 2560
366
30 สิงหาคม 2560
428
23 สิงหาคม 2560
463
16 สิงหาคม 2560
486
10 สิงหาคม 2560
469
07 สิงหาคม 2560
1199
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานเสริมเด็กไทยเรียนอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานเสริมเด็กไทยเรียนอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด และมีผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
วันที่ 21 กันยายน 2560   ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนางานห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมี ครูบรรณารักษ์ หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และตัวแทนนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนเขตอำเภอบางระกำ จำนวน 130 คน เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีแนวทางในการพัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปสร้างวัฒนธรรมการอ่านตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก รูปแบบกิจกรรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ และฝึกกิจกรรมตามฐาน.
วันที่ 20 กันยายน 2560   ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัย
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 หลังจากที่มีการจัดอบรมพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการครูปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล กลุ่มเครือข่ายครูปฐมวัย ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่ครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางสุชิรา ธัญธนกุล รร.อนุบาลพิษณุโลก นางสุวนิดา เมฆอับ รร.บ้านพลายชุมพล นางอุบลรัตน์ ชาญณรงค์ รร.วัดกลางสุริยวงศ์ นางสาลี่ เนตรแสง รร.บ้านปลักแรด นางชนาพร เขียวหอม รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม โดยมีนางสาววันทนา เลิศสินไทย อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้เกียรติร่วมงานและให้แนวคิดในการปฏิบัติตนอย่างมีความสุขหลังจากเกษียณอายุราชการ
วันที่ 20 กันยายน 2560   ผู้อ่าน [ 98 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขยายผลโรงเรียนไร้ขยะ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขยายผลโรงเรียนไร้ขยะ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ณ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) มีนายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
วันที่ 20 กันยายน 2560   ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “สานฝันสู่อาชีพ”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “สานฝันสู่อาชีพ”
วันที่ 19 กันยายน 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับศูนย์แนะแนวประจำสพป.พิษณุโลก เขต 1 (โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และโครงการจัดกิจกรรม “สานฝันอาชีพ” ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว และนักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน รวม 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อการมีงานทำ เวทีเสวนา “สานฝันสู่อาชีพ” จากผู้แทนตำรวจ พยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ อาจารย์จากโรงเรียนพิษณุโลกการดนตรี ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสิงหวัฒน์ และ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ/ไทยรัฐทีวี ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนฐานฝึกอาชีพนักเรียนระยะสั้นจากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด.
วันที่ 20 กันยายน 2560   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามคว้าโล่รางวัลระดับประเทศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามคว้าโล่รางวัลระดับประเทศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการงานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3 rd MCU Contest) เพื่อเป็น การส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ และเพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู และนักเรียนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของรัฐบาล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 20 กันยายน 2560   ผู้อ่าน [ 52 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 26 กันยายน 2560