moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 


 

รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

1. พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก (zip file) คลิกที่นี่
2. พื้นที่อำเภอบางระกำ (zip file) คลิกที่นี่
3. เขตพื้นที่ คลิกที่นี่
4. ลูกจ้างประจำ คลิกที่นี่
 
 
 
24 มีนาคม 2560
561
24 มีนาคม 2560
3142
23 มีนาคม 2560
321
21 มีนาคม 2560
3117
21 มีนาคม 2560
315
17 มีนาคม 2560
431
15 มีนาคม 2560
296
08 มีนาคม 2560
305
03 มีนาคม 2560
1642
02 มีนาคม 2560
1026
24 กุมภาพันธ์ 2560
458
23 กุมภาพันธ์ 2560
368
23 กุมภาพันธ์ 2560
540
23 กุมภาพันธ์ 2560
401
22 กุมภาพันธ์ 2560
220
 
วัดศรีรัตนารามมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
วัดศรีรัตนารามมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) นายสุรศักดิ์ เลียววิจักษณ์ อดีตศึกษานิเทศก์สำนักงานการศึกษาอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของสถานศึกษา เพื่อเป็นเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการค่ายเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ มีนางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 21 มีนาคม 2560   ผู้อ่าน [ 110 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 20 มี.ค.60 เวลา 09.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พิษณุโลก ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ก่อนวาระการประชุมได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงที่ปฏิบัติภารกิจเป็นเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่ รร.วัดแตน และรร.วัดคุยม่วง จากนั้นได้ผู้เข้าประชุมทุกคนร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.พิษณุโลก เขต 1 ต่อด้วยประธานแจ้งความเคลื่อนไหวแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พ.ร.บ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.เงินเดือน และวิทยฐานะ เป็นต้น /การแต่งตั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด /แนวทางการทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 /กระบวนการเรียนรู้ แบบ Professional Learning Community ( plc) /การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2560) และข้อราชการจากกลุ่มต่าง ๆ .
วันที่ 21 มีนาคม 2560   ผู้อ่าน [ 108 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย รร.อนุบาลพิษณุโลก
รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย รร.อนุบาลพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.60 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เดินมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 สนามสอบ รร.อนุบาลพิษณุโลก ซึ่งวันนี้เป็นการสอบภาค ค. วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก พร้อมคณะให้การต้อนรับ.
วันที่ 20 มีนาคม 2560   ผู้อ่าน [ 157 ] คน
กศจ.พิษณุโลก สอบ “ครูผู้ช่วย” กรณีพิเศษ
กศจ.พิษณุโลก สอบ “ครูผู้ช่วย” กรณีพิเศษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 จำนวน 14 วิชาเอก สนามสอบรร.อนุบาลพิษณุโลก วันที่ 18-19 มี.ค.60 โดยวันที่ 18 มี.ค.60 สอบภาค ก และภาค ข วิชาความรอบรู้ และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ พร้อมจับสลากห้องสอบ โดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม รร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีรองผอ.สพท.ทั้ง 4 เขตและผู้แทนจาก สพฐ. นางธัญญธร บุญมาเกิด / น.ส.พัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รองศึกษาธิการภาค 17 / นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลกร่วมสังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยม.
วันที่ 20 มีนาคม 2560   ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ประชุมเตรียมพร้อมโครงการอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ประชุมเตรียมพร้อมโครงการอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 มี.ค.60 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สังกัด สพฐ. /อาชีวศึกษา/กศน./อุดมศึกษาและการศึกษาเอกชน เพื่อปรึกษา หารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ โดยโครงการดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จังหวัด ละ 129 รูป เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 10-18 เม.ย.60 ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก จัดที่วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
วันที่ 17 มีนาคม 2560   ผู้อ่าน [ 61 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือก “ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ”
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือก “ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ”
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 มี.ค.60 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปื 2560 เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่ละคณะ โดยมีผู้แทนจาก สพฐ. ได้แก่นางธัญญธร บุญเกิดมา ผอ.กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักอำนวยการ สพฐ. /ผู้แทนใน กศจ. /รองผอ.สพท. ทั้ง 4 เขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยเน้นย้ำถึงความสุจริต โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการดำเนินงาน ซึ่งทำการสอบในวันที่ 18-19 มี.ค.60 ณ รร.อนุบาลพิษณุโลก.
วันที่ 17 มีนาคม 2560   ผู้อ่าน [ 86 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560