moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 
 

 

 

รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

1. พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก (zip file) คลิกที่นี่
2. พื้นที่อำเภอบางระกำ (zip file) คลิกที่นี่
3. เขตพื้นที่ คลิกที่นี่
4. ลูกจ้างประจำ คลิกที่นี่

 

 
 
 
24 กุมภาพันธ์ 2560
250
23 กุมภาพันธ์ 2560
154
23 กุมภาพันธ์ 2560
391
23 กุมภาพันธ์ 2560
238
22 กุมภาพันธ์ 2560
149
22 กุมภาพันธ์ 2560
596
21 กุมภาพันธ์ 2560
518
21 กุมภาพันธ์ 2560
103
20 กุมภาพันธ์ 2560
204
20 กุมภาพันธ์ 2560
237
17 กุมภาพันธ์ 2560
290
17 กุมภาพันธ์ 2560
346
15 กุมภาพันธ์ 2560
855
14 กุมภาพันธ์ 2560
5236
14 กุมภาพันธ์ 2560
233
 
สภากาแฟ ยามเช้าที่รร.ธีรธาดาพิษณุโลก
สภากาแฟ ยามเช้าที่รร.ธีรธาดาพิษณุโลก
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม เสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก นัดพิเศษ โดยโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารสระว่ายน้ำ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิด และนางวัลลา สันติภาดา ผอ.รร.ธีรธาดา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำผวจ.พิษณุโลกพร้อมคณะหน.ส่วนราชการเยี่ยมชมพบปะนักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ ให้การต้อนรับนางดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยการนำของดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะ.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงงานตามรูปแบบวัฎจักการสืบเสาะ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงงานตามรูปแบบวัฎจักการสืบเสาะ
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ เพื่อรองรับการประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 2-4และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา2559 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยมีน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้อ่าน [ 27 ] คน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปิดบ้านวิชาการ open House ประจำปี 2559
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปิดบ้านวิชาการ open House ประจำปี 2559
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี มี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อม คณะบริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู นักเรียนให้การต้อนรับ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป1 ฉ.ที่ขอรื้อถอนโรงเรียนวัดเสาหิน จำนวน 1 หลัง โดย เวลา 10.00-1030 น. กำหนดให้ผู้เข้าประมูลราคาลงชื่อพร้อมวางหลักประกัน และเวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ดำเนินการขายทอดตลาด ซึ่งมีผู้ยื่นความจำนงเข้าร่วมประมูลจำนวน 56 ราย โดยมีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการพร้อมด้วยจนท.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ในภาคเช้าหลังจากพิธีเปิดและบรรยายโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ในชั่วโมงถัดมานายสงกรานต์ จันทร์น้อย และนายสุทธิพร ไชยพิเศษ ผู้แทนข้าราชกาครู ในก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานบุคคล เรื่อง การทำวิทยฐานะ การสอบครูผู้ช่วย การสอบบุคลากร 38 ค.(2) การย้าย ความก้าวหน้าของ กศจ. ตลอดจนตอบข้อซักถามผู้เข้าประชุม ในภาคบ่ายเป็นการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจง ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยการประชุมตามวาระ.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้อ่าน [ 166 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560