สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คลิกดูรายละเอียดที่เมนูด้านขวาหัวข้อ"ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป"


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
   
 
 
22 มิถุนายน 2560
15
22 มิถุนายน 2560
28
21 มิถุนายน 2560
133
21 มิถุนายน 2560
130
19 มิถุนายน 2560
809
12 มิถุนายน 2560
531
09 มิถุนายน 2560
1047
05 มิถุนายน 2560
470
01 มิถุนายน 2560
1135
29 พฤษภาคม 2560
501
29 พฤษภาคม 2560
297
26 พฤษภาคม 2560
330
25 พฤษภาคม 2560
295
24 พฤษภาคม 2560
350
18 พฤษภาคม 2560
827
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้ “วันไหว้ครู”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้ “วันไหว้ครู”
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ เรือนกล้วยไม้ สพป.พิษณุโลก เขต 1.
วันที่ 22 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบ ดอกดารารัตน์ หนึ่งในดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากกลุ่มราชพฤกษ์ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย โรงเรียนวัดไผ่ค่อม และโรงเรียนบ้านหัววังกร่าง โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร้อยรวมใจกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
วันที่ 22 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 25 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงาน รับมอบดอกดารารัตน์ หนึ่งในดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จาก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์ )และโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร้อยรวมใจกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
วันที่ 22 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
 ประชุมเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีคณะกรรมการการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยจะมีการกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ/// ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 52 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาครูแกนนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง
สพป.พล.1 พัฒนาครูแกนนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2560 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีผู้อำนวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนแกนนำจำนวน 15 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประเมินสถานศึกษาพอเพียงในปี 2560 จำนวน 11 โรงเรียน และประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 4 โรงเรียน รวมจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนำและผู้บริหารโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง
วันที่ 17 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 110 ] คน
เปิดค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
เปิดค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน “บริษัทสร้างการดี” ณ โรงเรียนชุมชนที่ 11 (วัดสุวรรณประดิษฐ์) โดยมี นายศรัณย์ ชูเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 14 โรงเรียน นักเรียนรวม 100 คน โดยมีการจัดอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ///ภาพ/ข่าว โดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 มิถุนายน 2560   ผู้อ่าน [ 79 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560