เนื่องจากขณะนี้เซิฟเวอร์ "ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน" ประสบปัญหาที่ตัวโปรแกรมและฐานข้อมูล ไม่สามารถให้บริการได้ กำลังดำเนินการแก้ไข จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 

 

 

 
 
 
17 มกราคม 2560
328
17 มกราคม 2560
164
13 มกราคม 2560
285
12 มกราคม 2560
188
12 มกราคม 2560
205
10 มกราคม 2560
314
10 มกราคม 2560
294
09 มกราคม 2560
406
09 มกราคม 2560
171
05 มกราคม 2560
677
05 มกราคม 2560
795
05 มกราคม 2560
410
04 มกราคม 2560
847
03 มกราคม 2560
2159
31 ธันวาคม 2559
1078
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ เจ้าหน้าที่ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชารครู ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และตัวชี้วัด 35 ชุดโครงการเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ.
วันที่ 18 มกราคม 2560   ผู้อ่าน [ 42 ] คน
ประมวลภาพรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น งานวันครู
ประมวลภาพรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ปี 2559 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
วันที่ 17 มกราคม 2560   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ประมวลภาพรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู
ประมวลภาพรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
วันที่ 17 มกราคม 2560   ผู้อ่าน [ 81 ] คน
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครู
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
วันที่ 17 มกราคม 2560   ผู้อ่าน [ 77 ] คน
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรดีเด่น
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรดีเด่น "วันครู" ปี 2560
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นของสกสค และของที่ระลึกให้ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ ครูผู้สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
วันที่ 17 มกราคม 2560   ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ภาพบรรยากาศการตักบาตร “งานวันครู”ครั้งที่ 61 จังหวัดพิษณุโลก
ภาพบรรยากาศการตักบาตร “งานวันครู”ครั้งที่ 61 จังหวัดพิษณุโลก
ประมวลภาพกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก.
วันที่ 17 มกราคม 2560   ผู้อ่าน [ 91 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560