moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

 
 
 
21 พฤศจิกายน 2560
507
21 พฤศจิกายน 2560
222
17 พฤศจิกายน 2560
251
17 พฤศจิกายน 2560
244
16 พฤศจิกายน 2560
324
16 พฤศจิกายน 2560
288
15 พฤศจิกายน 2560
293
14 พฤศจิกายน 2560
311
13 พฤศจิกายน 2560
454
10 พฤศจิกายน 2560
557
06 พฤศจิกายน 2560
355
03 พฤศจิกายน 2560
1089
02 พฤศจิกายน 2560
310
01 พฤศจิกายน 2560
475
25 ตุลาคม 2560
496
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 6/2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 6/2560  
เมื่อเวลา 08.00น. วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดการประชุมทางไกลรายการ “ พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ชี้แจงข่าวสาร ความเคลื่อนไหว อาทิเช่น ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเรียนรู้แบบ Active Learning การดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 61 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และการบริหารจัดการขยะโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป.พัทลุง2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560   ผู้อ่าน [ 10 ] คน
ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม นางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน บ้านหัววังกร่าง และโรงเรียนวัดแสงดาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยติดตามสอบถามการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการใช้สื่อเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น Echo English บทเรียน Eng 24 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การเตรียมสำหรับการทดสอบ NT, O - Net รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน มีนางสุพินดา ตรีสงค์ และนายอิศเรศ วัฒนรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำชม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560   ผู้อ่าน [ 35 ] คน
เลขา กพฐ. ถก 27 เขตพื้นที่การศึกษาเสี่ยงน้ำท่วม
เลขา กพฐ. ถก 27 เขตพื้นที่การศึกษาเสี่ยงน้ำท่วม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สถานศึกษาประสบอุทกภัย ในเขตภาคเหนือที่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในเขตพื้นที่การศึกษา 27 เขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลำพูน พะเยา น่าน ตาก จำนวน 120 คน เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ การดำเนินการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงแผนงานหรือแผนฟื้นฟูตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณแก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560   ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยม พบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนา กวางอั้น อ.บางระกำ โดยมีนายสุทธิภาพ จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันนี้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สอนการทำว่าว และสาธิตการเล่นว่าวให้กับนักเรียนซึ่งได้รับสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ในช่วงพักกลางวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาว่างทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเขียนสูตรคูณไว้ใช้เอง ก่อนเดินทางกลับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ฝากให้ผู้บริหารและคณะครูช่วยกันดูแลอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข.
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560   ผู้อ่าน [ 67 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่5/2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่5/2560
เมื่อเวลา 08.00-09.00 น. วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 /ผอ.กลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดการประชุมทางไกลรายการ “ พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ชี้แจงข่าวสาร ความเคลื่อนไหว อาทิเช่น โครงการจากใจถึงใจ “สู้ภัยหนาว” โครงการพัฒนาครู (Boot Camp) ผลิตครูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ซึ่ง สพฐ.ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สพฐ.และประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิคระหว่างประเทศ (ITMO 2017) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ผ่านมา กวาดรางวัลเหรียญทองหลายรายการ.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้อ่าน [ 75 ] คน
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นสอนนักเรียนทำว่าวไทยเล่นรับลมฤดูหนาว
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นสอนนักเรียนทำว่าวไทยเล่นรับลมฤดูหนาว
วันนี้ (14 พ.ย.60) ที่โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น หมู่ที่ 9 บ้านบ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นักเรียนชายหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้วิธีการทำว่าวไทยชนิดต่างๆ เพื่อสืบสานการละเล่นพื้นบ้านของไทย สร้างความสามัคคี ทำให้ร่างกายอบอุ่นในช่วงหน้าหนาว และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนปกติในห้องเรียนตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งสามารถต่อยอดนำไปเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ โดยมีน.ส.อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว ครูประจำชั้น เป็นผู้ให้คำแนะนำ ร่วมกับนายนายสุทธิภาพ จันทร์แดงผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560