กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 กรอกแบบสำรวจโรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Uninet)

ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Uninet) กรอกแบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Uninet) ภายในวันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.

 https://goo.gl/forms/OWFD71uyY4R6LSTF2

1.     โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
2.     โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำ
3.     โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
4.     โรงเรียนวัดอรัญญิก
5.     โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
6.     โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
7.     โรงเรียนวัดมหาวนาราม
8.     โรงเรียนสะพานที่ 3
9.     โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
10.   โรงเรียนวัดยางเอน
11.   โรงเรียนวัดโพธิญาณ
12.   โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
13.   โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
14.   โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
15.   โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
16.   โรงเรียนจ่าการบุญ
17.   โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
18.   โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
19.   โรงเรียนวัดบ้านดง
20.   โรงเรียนวัดพรหมเกษร
21.   โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
22.   โรงเรียนบางระกำ
23.   โรงเรียนบ้านคลองเตย
24.   โรงเรียนบ้านปลักแรด
25.   โรงเรียนบ้านพันเสา
26.   โรงเรียนวัดกรับพวง
27.   โรงเรียนบ้านหนองกุลา
28.   โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
29.   โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
30.   โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
31.   โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
32.   โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
33.   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
34.   โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู
35.   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
36.   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
37.   โรงเรียนวัดสระโคล่


งานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-5524-4633 ต่อ 203
โทรสาร 0-55-251-684


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 13 มกราคม 2561
ผู้อ่าน: 373 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์