กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของนางแสงอรุณ พันโท ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแพงพวยผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คนเก่งคนดี หน่วยที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมดีมีคุณค่า ชุดที่ 2 เรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย เป็นชุดกิจกรรมวิชาสุขศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะสนุกกับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

รายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนฉบับเต็ม  คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 19 ตุลาคม 2555
ผู้อ่าน: 275 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์