กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางณภัทรกาญจน์ สุขใย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำชื่อเรื่อง  แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้แต่ง     นางณภัทรกาญจน์ สุขใย

หน่วยงาน / สังกัด   โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ

          ผลงาน เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80     2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน   4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานเอียด คลิกที่นี่ 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 9 กันยายน 2556
ผู้อ่าน: 268 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์