Untitled Document
  • เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา
  • ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียน

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบที่ 1 16 มกราคม 2561 1,161
2 เตรียมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน 16 มกราคม 2561 83
3 สทศ. ได้จัดทำวีดิทัศน์นำเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 15 มกราคม 2561 77
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ 13 มกราคม 2561 179
5 กรอกแบบสำรวจโรงเรียนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Uninet) 13 มกราคม 2561 380
6 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน (โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 12 มกราคม 2561 166
7 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา 10 มกราคม 2561 209
8 แบบตัวอย่างในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 9 มกราคม 2561 368
9 แบบบันทึกคะแนน และวิเคราะห์ผลสอบ Pre-ONET 9 มกราคม 2561 755
10 ตำแหน่งว่างข้อมูลอัตรากำลังครู และสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 9 มกราคม 2561 1,393

ดูทั้งหมด

ข่าวโรงเรียน

รูปตัวอย่าง เรื่อง

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปตัวอย่าง เรื่อง
image
“วันครู” ประจำปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก
      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก, นายพงษ์ชัย ไทยวรรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมทั้ง คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 62 รูป และมีพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาราลงก...
วันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
image
จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
      เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นาย พงษ์ชัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานให้โอวาทแก่ครูที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง โดยกล่าวว่าให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี หลังจากนั้นครูผู้ช่วยทั้งหมด จำนวน 17 ราย ได้ไปจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ตามที่ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ่ ตามประกาศคณะกรรมกรศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก // นางสาวสุพัชฌา บุญอ่อน นักศึ...
วันที่ 11 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
image
ชมรมธนาคารพิษณุโลก “มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์”
      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายมนตรี กัลชาญพันธุ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร สาขาหนองกุลา และประธานชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก มอบทุนดอกผลของเงินกองทุนฯ ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ทั้งหมดจำนวน 42 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับอาชีวะ จำนวน 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน และประดับประถมศึกษา 30 ทุน...
วันที่ 11 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
image
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปี กศ.2561
      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มกราคม 2561 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปี การศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพ...
วันที่ 9 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
image
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมชมรร.พิษณุโลกพิทยาคม
      เมื่อเวลา12.30 น.วันที่9มกราคม2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เยี่ยมชมเป็นกำลังใจโรงพิษณุโลกพิทยาคม ในโอกาสรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560 โดยมีดร.นคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพทยาคมและคณะให้การต้อนรับ...
วันที่ 9 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
image
การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต
      เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 9 มกราคม 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 โดยมีผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ให้เป็นข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ...
วันที่ 9 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง

ดูทั้งหมด

ข่าวด้านการศึกษา

อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม

ดูอัลบั้มรูปภาพทั้งหมด


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์