moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทงฝีมือ ในงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ประจำปี 2560
นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทงฝีมือ ในงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ประจำปี 2560
ที่พิพิธภัณฑ์ชาวแพ บริเวณสวนชมน่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ประจำปี 2560 และจัดให้มีการประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ส่งทีมเข้าประกวด ซึ่งทีมนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย ด.ญ.รุ่งทิวา แสงทับทิม ด.ญ.กัลยา สร้อยข่าย ด.ญ.ปาจรีย์ เกตุศรี ด.ญ.ชญานิศฐ์ สาดอ่ำ ด.ญ.หทัยชนก ยิ้มมา ด.ญ.จริยาภรณ์ นิ่มนงค์ ด.ญ.กัญญรัตน์ ภู่ฤทธิ์ ด.ญ.ศรัณยา ศรีมาลา ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย โดยประดิษฐ์กระทงจากใบตองที่มีความละเอียดสวยงาม ประณีต ต้องตาคณะกรรมการ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ท่ามกลางความดีใจของนางพัทธนันท์ จันฤาไชย นางสิริมา ลิ้มโพธิ์ศรี นางเพ็ชรีย์ ทองนาก นางศศิภา พุทธิลดาวรรณ คุณครูผู้ฝึกซ้อมและนางสาวกนกวรรณ คงสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมทางไกล
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมทางไกล " พุธเช้า ข่าว สพฐ."
เมื่อเวลา 08.00-09.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference รายการ ” พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 3/2560 โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและชี้แจงข่าวสารความเคลื่อนไหว ข้อราชการที่สำคัญให้รับทราบ และถือปฏิบัติ อาทิเช่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุน การนำเทคโนโลยี Smart Education Area ช่วยในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัด เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพรหมเกษร
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพรหมเกษร
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางทิพวรรณ โชคไพศาล รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ กำลังใจ ร.วัดพรหมเกษร อ.บางระกำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ช่วงสถานการณ์เกิดพายุไต้ฝุ่น ทกซูรี ที่ผ่านมา โดยได้ตรวจสภาพเสียหายของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการให้ความช่วยเหลือ มีนายอุทัย ข่มอาวุธ ผอ.รร.วัดพรหมเกษร คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ภารกิจ หน้าที่ งบประมาณหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อตกลงในการตัดสินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 266 กิจกรรม โดยใช้สถานที่สพป.พิษณุโลก เขต 1 รร.อนุบาลพิษณุโลก รร.จ่าการบุญ รร.วัดมหาวนาราม รร.วัดอรัญญิก รร.วัดจันทร์ตะวันออก และรร.วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นสนามแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ ที่ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
รองผวจ.มอบเยี่ยมโรงเรียนพรหมเกษร
รองผวจ.มอบเยี่ยมโรงเรียนพรหมเกษร
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รอง ผวจ.พิษณุโลก พร้อมคณะ เดินทางไปที่โรงเรียนวัดพรหมเกษร หมู่ 1 บ้านบางบ้า ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน ก่อนประชุมร่วมกับ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1 นายอุทัย ข่มอาวุธ ผอ.โรงเรียนวัดพรหมเกษร คณะครู นายก อบต.ชุมแสงสงคราม และกำนันตำบลชุมแสงสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่ทางโรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนตามปกติ และปรึกษาหารือช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้มอบเสื้อชูชีพ 24 ตัว ห่วงชูชีพ 10 ห่วง ให้กับนักเรียนที่ต้องนั่งเรือไปกลับบ้านโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ครั้งที่ 2
ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ครั้งที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จับสลากเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือได้ลำดับที่ 6 และเรื่องเพื่อพิจารณาคือกำหนดการแข่งขันเรียนร่วมจะจัดการแข่งขันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันรายการนักบินน้อยจากเดิมสนามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นสนามโรงเรียนจ่าการบุญ และขอให้กลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมประชุมในวัน 31ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม สโมสร มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับฟังประชุม VDO Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ.
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับฟังประชุม VDO Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ.
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และผอ.กลุ่ม ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference รายการ ” พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ชี้แจงข่าวสารความเคลื่อนไหว แนวทางการปฏิบัติงานของ สพฐ. ให้รับทราบถือปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม.
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 แนะนำตัวต่อที่ประชุม อกศจ.พิษณุโลก
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 แนะนำตัวต่อที่ประชุม อกศจ.พิษณุโลก
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 6/2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เข้าแนะนำตัวต่อที่ประชุม ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560
รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 ของสำนักงานพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนบำรุงห้องสมุด อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาจำนวน 600,000 บาท จาก นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย พร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน รถจักรยาน จากบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการกว่า 40 บริษัท ก่อนส่งมอบให้กับ นายศรีทน ละม่อม ผอ.รร.บ้านใหม่เจริญธรรม โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมในพิธีจำนวนมาก
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้ต้อนรับนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้ต้อนรับนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในโอกาสที่ย้ายมามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 395 ] คน
โครงการการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financal Literacy)
โครงการการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financal Literacy)
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financal Literacy) ประจำปี 2560 รุ่นที่ 7 หลักสูตร” การเงินพอเพียง:บริหารเงินดี ชีวิตสดใส ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา” ซึ่งธนาคารออมสิน ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดขึ้นโดยธนาคารออมสินมีนโยบายในการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการใช้บริการทางการเงินแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน ประกอบกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินในวงกว้าง ในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3 และสพม.เขต 39 จำนวน 100 คน ณ ห้องวังพิกุล โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
รร.วัดศรีวิสุทธาราม เปิด “ห้องศาสตร์พระราชา นิทรรศการห้องเรียนมีชีวิต”
รร.วัดศรีวิสุทธาราม เปิด “ห้องศาสตร์พระราชา นิทรรศการห้องเรียนมีชีวิต”
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 รร.วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) จัดพิธีเปิด “ห้องศาสตร์พระราชา นิทรรศการห้องเรียนมีชีวิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมใน โครงการศาสตร์พระราชา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม ที่ได้น้อมนำ พระราชประสบการณ์และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระองค์ท่านทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และพระราชหฤทัยที่ถึงพร้อมด้วยพระเมตตาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เป็นคุณแก่แผ่นดิน อเนกอนันต์ ยังความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ ตราบกาลปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ศึกษา ถึงศาสตร์ของพระราชาและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ. และมูลนิธิยุวทูตความดี
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์ชนาพร เขียวหอม อาจารย์สมปอง ศรอินธนู และนายสรวง สิงห์โตทอง โดยมีนายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ผอ.รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 แบบไม่ค้างคืน พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 130 คน หลักสูตรการจัดกิจกรรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดค่ายในครั้งนี้ว่าเป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและความสามารถในระดับสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การทดสอบระดับประเทศ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยคาดหวังว่านักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ในการสนทนาภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อสรุปความได้อย่างแคล่วคล่อง เกิดความมั่นใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ .
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายยุวชน คุรุชนคนคุณธรรม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายยุวชน คุรุชนคนคุณธรรม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ค่ายยุวชน คุรุชนคนคุณธรรม พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรม ณ วัดสุดสวาสดิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยนางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมในครั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา โดยต้องการให้โรงเรียน “สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง” ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู นักเรียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและนักเรียน จำนวน 150 คน จากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560.
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ปะจำปี 2560 จำนวน 127 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ โดยพระครูวาทีวัชรโสภณ (พระอาจารย์ราชันย์ อริยโส) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ.
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล พร้อมมอบนโยบาย แนวคิด การปฏิบัติ หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีนางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 43 โรงเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
อนุบาลพิษณุโลกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนกับประเทศออสเตรเลีย
อนุบาลพิษณุโลกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนกับประเทศออสเตรเลีย
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ Mr.Mark Hagan และ Mrs.Charie Bradwell ซึ่งเป็นบุคลากรแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างออสเตรเลียกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560 เพื่อร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยครูของทั้งสองประเทศ จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และการจัดการศึกษาในประเทศร่วมโครงการและร่วมมือกันกำหนดแผนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมร่วมกัน มีนางปิยธิดา รอดซุง ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นผู้นำชมกิจกรรมต่าง ๆของทางโรงเรียนที่จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมสวดมนต์ยามเช้า กิจกรรมพบนักเรียนและร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รวมถึงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทย
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานเสริมเด็กไทยเรียนอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานเสริมเด็กไทยเรียนอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด และมีผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
ผู้อ่าน [ 246 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนางานห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมี ครูบรรณารักษ์ หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และตัวแทนนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนเขตอำเภอบางระกำ จำนวน 130 คน เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีแนวทางในการพัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปสร้างวัฒนธรรมการอ่านตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก รูปแบบกิจกรรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ และฝึกกิจกรรมตามฐาน.
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัย
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 หลังจากที่มีการจัดอบรมพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการครูปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล กลุ่มเครือข่ายครูปฐมวัย ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่ครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางสุชิรา ธัญธนกุล รร.อนุบาลพิษณุโลก นางสุวนิดา เมฆอับ รร.บ้านพลายชุมพล นางอุบลรัตน์ ชาญณรงค์ รร.วัดกลางสุริยวงศ์ นางสาลี่ เนตรแสง รร.บ้านปลักแรด นางชนาพร เขียวหอม รร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม โดยมีนางสาววันทนา เลิศสินไทย อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้เกียรติร่วมงานและให้แนวคิดในการปฏิบัติตนอย่างมีความสุขหลังจากเกษียณอายุราชการ
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขยายผลโรงเรียนไร้ขยะ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขยายผลโรงเรียนไร้ขยะ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ณ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) มีนายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “สานฝันสู่อาชีพ”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “สานฝันสู่อาชีพ”
วันที่ 19 กันยายน 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับศูนย์แนะแนวประจำสพป.พิษณุโลก เขต 1 (โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และโครงการจัดกิจกรรม “สานฝันอาชีพ” ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว และนักเรียนแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน รวม 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อการมีงานทำ เวทีเสวนา “สานฝันสู่อาชีพ” จากผู้แทนตำรวจ พยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ อาจารย์จากโรงเรียนพิษณุโลกการดนตรี ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสิงหวัฒน์ และ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ/ไทยรัฐทีวี ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนฐานฝึกอาชีพนักเรียนระยะสั้นจากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560