เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ประชุมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วันที่ 21 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์ สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อสรุปรายงานผลการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการฯและหารือเรื่องการนำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดดอนไก่เตี้ยจ.เพชรบุรี และร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ในวันที่ 2-4 ส.ค.58 ผู้เข้าประชุมผู้บริหารและครูร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ จ่าการบุญ/ วัดศรีวิสุทธาราม /วัดมหาวนารามและวัดไผ่ค่อม
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พล.1 อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT จุดภาคเหนือ
สพป.พล.1 อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT จุดภาคเหนือ
วันที่19 ค.58 นายสมเกียรติ จุดภาคเหนือรุ่นที่ 1 ณ ห้องวังธาราโรงแรมอมรินทร์ลากูนโดยนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพม.37-42 รองผอ.สพป.พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานีศึกษานิเทศก์อบรมระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค.58.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58 รองธิดาพร พานิชพันธ์ นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการศึกษา ดูงานการบริหารจัดการกลุ่มอำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 โดยมีนายมนตรี ทัดเที่ยง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พล.1 อบรม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
สพป.พล.1 อบรม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
วันที่15ก.ค.58เวลา14.00 น.นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจงรายละเอียดขอบเขตการใช้ข้อบังคับ กฎหมายข้อบังคับและวิธีการทำคู่มือทางเว็บไซต์ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูธุรการ ซึ่งพ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 ก.ค.58 โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สพป.พล.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่15ก.ค.58 เวลา09.00 น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ English we can 2015 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตจำนวน145คนหลักสูตร3วันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาบันทึกข้อตกลงพลิกโฉมโรงเรียน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาบันทึกข้อตกลงพลิกโฉมโรงเรียน
เมื่อวันที่13 ก.ค.58 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ศึกษานิเทศก์และทีมประชาสัมพันธ์ ศึกษา ดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning: BBL)โรงเรียนต้นแบบในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ร.ร.บ้านแม่ลอง ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทัง และร.ร.โค้งงาม พร้อมนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพลิกโฉมโรงเรียนคู่พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมอง (Brain –based Learning: BBL) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ลองโดยมีนายณรงค์ชัย จินาวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านแม่ลองพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังต้นแบบ BBL
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังต้นแบบ BBL
เมื่อวันที่13ก.ค.58นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ศึกษานิเทศก์และทีมประชาสัมพันธ์ ศึกษา ดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning: BBL)ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต5 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain –based Learning: BBL) โดยมีนางผกาวรรณ ทิพย์หิรัญ ผอ.ร.ร.และคณะครูร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่10ก.ค.58 เวลา10.00น.ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้แทนผู้บริหารภายในกลุ่มโรงเรียน เพื่อร่วมกันจัดทำร่างเกณฑ์การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ
วันที่10ก.ค.58เวลา09.00 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1ทำหน้าที่ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปีพ.ศ.2558ระดับโซนภูมิภาคภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยตากและเพชรบูรณ์ผู้เข้าประชุม องผอ.สพป./ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ศน.เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศปี2558ระดับโซนภูมิภาคภาคเหนือและร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตลอดจนจับฉลากลำดับที่การนำเสนอผลงานของโรงเรียนขนาดเล็ก กำหนดจัดงานแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันที่ 10 ส.ค.58 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1และผอ.กลุ่ม ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ83พรรษาวันที่12สิงหาคม2558 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 ก.ค.58.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง
วันที่ ก.ค.58เวลา09.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และรับทราบการรายงานข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในการบริโภค อุปโภคในช่วงที่สภาพอากาศโลกเกิดการผันผวน อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ และเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประสบภัยแล้งของรมช.ศธ.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558 ณ วัดสุดสวาสดิ์ ตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 115 คน ครู 15 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นคนไทย นิยมไทย รู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีวินัย ความรับผิดชอบรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความกตัญญูกตเวที เมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้กิจกรรมการอยู่ค่าย 2 วัน 1 คืน เรียนรู้จริยธรรม 4 ฐาน คือการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู ศาสนพิธี การเป็นสาวกที่ดีของพุทธศาสนา/จิตภาวนา การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน และทำกิจกรรมกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟังบรรยายพิเศษ เรื่องจริยธรรมและยาเสพติด
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
การมอบบัตรประจำตัวและเข็มเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
การมอบบัตรประจำตัวและเข็มเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
วันที่6ก.ค.58เวลา13.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบบัตรประจำตัวและประดับเข็มพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 4-6 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา จำนวน 57 ราย.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ปตท.สผ.โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา
ปตท.สผ.โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส1 ประจำปี 2558 จำนวน 561 ทุน ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พล.1 และนักเรียนในเขตอำเภอเมือง พร้อมด้วยบุตรข้าราชการตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม
ประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม
วันที่ 5ก.ค.58เวลา09.00 น. องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวมจำนวน20โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กพิเศษให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
กิจกรรมการทดลอง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
กิจกรรมการทดลอง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการทดลอง“น้ำ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย” และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เมื่อวันที่5ก.ค.58ที่ผ่านมา.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
วันที่5ก.ค.58เวลา09.00น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย” และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจาก61ร.ร.จำนวน120คนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและเรียนรู้แนวทางการประเมินผลแบบออนไลน์ได้
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและเรียนรวม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและเรียนรวม
วันที่4ก.ค.58 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโยบายของสพฐ.ที่ต้องการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษอย่างมีคุณภาพ
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัย “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ”
พัฒนาครูปฐมวัย “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ”
วันที่ 4 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประสบ สุขดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูปฐมวัยจากร.ร.ในสังกัด จำนวน 160 คน
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
สพป.พล.1 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
สพป.พล.1 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
วันที่3ก.ค.58 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต“ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ณ ค่ายเจ้าพระยาจักรี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต โดยการสร้างนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทักษะชีวิสามารถเป็นแกนนำไปขยายผลช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้รับการอบรมเป็นนักเรียนจากร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และการศึกษาเอกชนจำนวน120 คน อบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ./การสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จัดอบรมจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์
วันที่ 3 ก.ค.58 เวลา08.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกตรวจเยี่ยมการกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง((Brain –based Learning:BBL) ร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์ โดยมีนายสุรัตน์ หาแก้ว ผอ.ร.ร. พร้อมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม10 (บึงกอก-หนองกุลา) ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
วันที่ 3 ก.ค.58 เวลา07.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมภาคเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนโดยได้ร่วมกับนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผอ.ร.ร.บ่อวิทยบางระกำและครูเวรประจำวันยืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน จนกระทั่งเวลา 08.30 น.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการ
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอสพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและผอ.ร.ร. เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายการบริหารจัดการศึกษาที่สำคัญของสพป.พล.1 โดยก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรและนายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ผอ.ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 07.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดกิจกรรมภาคเช้า ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ติดตามการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้ยืนรอรับเด็กนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียน พร้อมกับนายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการ และครูเวร เพื่อรับเด็กและพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็กนักเรียน ตลอดจนติดตามเรื่องการมารยาทในการไหว้จนกระทั่งเวลา08.30 น.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1รับมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 10 ทุน มูลค่า 35,000 บาทจาก นางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ ลานกล้วยไม้ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

พฤหัสบดี 3 กันยายน 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์