moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 7 ก.พ.60 เวลา 09.00 -12.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ประกอบด้วย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผอ.กลุ่ม / ประธานกลุ่มโรงเรียน/นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอเมือง,อำเภอบางระกำ/ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเครือข่าย สาระสำคัญเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย รมว.ศธ. ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา และบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด มาปรับใช้กับนโยบายด้านการศึกษา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ใน 6 ด้าน การสอบ PISA ในกลุ่มโรงเรียนของไทย /นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และกรณีปกติ ของสพฐ. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกประมาณของสถานศึกษา การรับ-ย้ายนักเรียน เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ.60 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชั้นป.6 และชั้นม. 3 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบ โดยรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ นักเรียนเข้าสอบชั้นป.6 จำนวน 4,361 คน ชั้นม.3 1,695 คน โดยมีหัวหน้าสนามสอบและจนท.ประจำศูนย์สอบให้การต้อนรับ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด ทุกสนามสอบ.
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศ
ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 บุคลากรผู้รับผิดชองงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และครูแกนนำ ได้ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Tele Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยจะเริ่มนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 ปลื้มนักเรียนคว้ารางวัลงานศิลป์ระดับชาติ
สพป.พล.1 ปลื้มนักเรียนคว้ารางวัลงานศิลป์ระดับชาติ
นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 จำนวน 19 รายการ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 4 รายการ รองชนะเลิศ 2 รายการ เหรียญทอง 11 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ คือ
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม มารดานายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก ณ เมรุ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ในสังกัด ประกอบด้วย ชั้นตรา ป.ม./ ป.ม.กรณีเกษียณอายุราชการ/ ท.ช.บุรุษและสตรี/ ท.ม.บุรุษและสตรี/ต.ช.บุรุษและสตรี/ต.ม.บุรุษและสตรี/บ.ช.บุรุษและสตรี/ร.จ.พ.บุรุษและสตรี จำนวน 101 ราย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเสนอให้ สพฐ.พิจารณาต่อไป.
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พบปะผู้ที่สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นจ้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 13 ราย ซึ่งมารายงานตัวเข้ารับราชการ พร้อมได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการรับราชการที่อยู่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย อยากให้มีความเจริญก้าวในอาชีพ อยากเห็นทุกคนเป็น "ครูดี" ที่รักษากฎหมาย/มีจรรยาบรรณครู เป็นบุคคลที่ดีของสังคม มีอุดมการณ์ ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560
ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560
วันนี้ 30 ม.ค.60เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร. พิษณุ ตุลสุข เป็นประธานประชุม อ.ก.ศ.จ.พิษณุโลก ครั้งที่1/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู/ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และการเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหัมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นโดยนายประพฤทธิ์ สุขใย เลขานุการ อ.ก.ศ.จ.พิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอวาระต่อที่ประชุม
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สพป.พิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 มกราคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 มอบกระเช้าของขวัญคารวะและขอรับพร ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560 ณ เรือนกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีกศ.2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีกศ.2559
วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ (หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง/กรรมการคุมสอบ/จนท.ประสานงาน/จนท.ประชาสัมพันธ์) ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 600 คน จาก 20 สนามสอบ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียด แนวการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามแนวทางการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560.
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)  รุ่นที่ 2
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) รุ่นที่ 2
วันที่ 27 ม.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น. สพป.พิษณุโลก จัดอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) รุ่นที่ 2 ให้แก่สถานศึกษาเขตอ.บางระกำ จำนวน 67 โรงเรียน ๆละ 2 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบของสถานศึกษาในการกรอก และบันทึกข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านทางระบบ Online เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันกำหนดเวลา โดยมีว่าที่ร.ต.พิชัย รณคณา ศน.สพป.พล.1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีนายนิพนธ์ สิริสานต์ ศน. สพป.พล. 1 นางสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศน. สพป.พล. 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
เทศบาลนครศรีธรรมราช ศึกษา ดูงาน English For All at Sapanteesam School
เทศบาลนครศรีธรรมราช ศึกษา ดูงาน English For All at Sapanteesam School
วันที่ 26 มกราคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับนายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช ที่นำคณะเดินทางมาศึกษา ดูงาน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ English For All โรงเรียนสะพานที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยจะนำโครงการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลนครศรีธรรมราชจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.รร.สะพานที่ 3 และคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ในระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันที่ 26 ม.ค.60 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่สถานศึกษาเขต อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบของสถานศึกษาในการกรอก และบันทึกข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านทางระบบ Online เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันกำหนดระยะเวลาให้ สพฐ.ได้นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับการปฏิรูปการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดและมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา พร้อมออกประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วนั้น
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 แสดงความยินดีและส่งรองบุญสม โพธิ์เงิน
บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 แสดงความยินดีและส่งรองบุญสม โพธิ์เงิน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 เดินทางไปยัง สพป.เลย เขต 3 เพื่อแสดงความยินดีและส่งนายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งย้ายไปรักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 3
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนจ่าการบุญ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6และมัธยมศึกษา 1 – 3 เข้าสอบในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบ 2
สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบ 2
นักเรียนที่ผ่านสอบคัดเลือกรอบที่ 1โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง ขวัญมณฑล สพป.พล.1 มีนายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้กำลังใจ
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
 กลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต
กลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต
นายลือชัย ชูนาคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 โดยมีนายเด่นณรงค์ ใจแน่ ประธานกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และพิชิตข้อสอบ O-NET เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น มีนักเรียนในกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 บางระกำ – ท่านางงาม ทั้งหมด 15 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 83 คน และคณะวิทยากร จำนวน 41 คน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มร่วมดูแล
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ เจ้าหน้าที่ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชารครู ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และตัวชี้วัด 35 ชุดโครงการเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ประมวลภาพรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น งานวันครู
ประมวลภาพรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ปี 2559 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ประมวลภาพรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู
ประมวลภาพรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิรองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครู
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรดีเด่น
ประมวลภาพรับเกียรติบัตรดีเด่น "วันครู" ปี 2560
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.60 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นของสกสค และของที่ระลึกให้ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ ครูผู้สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ภาพบรรยากาศการตักบาตร “งานวันครู”ครั้งที่ 61 จังหวัดพิษณุโลก
ภาพบรรยากาศการตักบาตร “งานวันครู”ครั้งที่ 61 จังหวัดพิษณุโลก
ประมวลภาพกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
การจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก
การจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “วันครู” ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้บริหาร คณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นแก่ผู้บริหารและครู จำนวน 80 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560