moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/ขอพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ.
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/ขอพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ.
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 มอบกระเช้าคารวะและขอรับพร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ นายพะโยม ชิณวงศ์ นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/รับพรปีใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา
สพป.พล.1 มอบกระเช้าคารวะ/รับพรปีใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1 นำกระเช้าเข้าคารวะและขอรับพร จากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559.
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.59 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมทีมบริหาร และบุคลากรในสำนักงาน รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสพป.พล.1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยการนำของ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผอ.สพม. 34 ประธานกรรมการ นางสาวมัสกฤณ ธรนราพงษ์ ผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ และนายเสวก บุญประสพ ผอ.ร.ร.ดงซ่อมพิทยาคม กรรมการ รูปแบบการประเมินเป็นการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ /ตรวจสอบเอกสาร และตอบแบบสอบถาม
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเชิด อุ่นแก้ว
ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเชิด อุ่นแก้ว
วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญเชิด อุ่นแก้ว บิดานางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว ผอ.ร.ร.วัดท่าตะเคียน ณ เมรุวัดบางพยอม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 07.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล. 1 ภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ณ กองทัพภาคที่ 3 โดยได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็กพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา และร่วมปล่อยปลาลงแม่น้ำน่าน ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ภายในบริเวณกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สพป.พล.1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 07.19 น. นายประยุทธ์สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ปี 2559 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และการจัดงานรัฐพิธีวันยุตถหัตถี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.45 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญและตัดริบบิ้นฉลองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายโดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
เตรียมพร้อมรับประเมินเขตสุจริต
เตรียมพร้อมรับประเมินเขตสุจริต
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 มกราคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2559 ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 30 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายระพฤทธิ์ สุขใย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 เป็นประธานประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการทุกฝ่าย เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับกับการดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบและเป็นแนวทางการจัดงานให้ผู้แทนจากสพป.ลำปาง เขต 1,2,3 ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 589 ] คน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 29 ธ.ค.58 สพป.พล.1 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ ณ ห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ น.ส.จุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานคณะกรรมการ การประชุมวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการและรับทราบกระบวนการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558.
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ผอ.สพป.พล.เขต1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน“การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก หลังจากพิธีเปิดและชมการแสดงของนักเรียนแล้วได้ออกเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของ ศูนย์อาเซียนและเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต 1 เปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ผอ.สพป.พล.เขต 1 เปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
วันที่ 29 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ในการเปิดประตูสู่อาเซียน และเพื่อให้นักเรียนและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำเสนอผลงานออกสู่สาธารณชนในรูปแบบการจัดนิทรรศการ โดยความร่วมมือของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษาร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และศูนย์เครือข่าย 9 โรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งปม.2559 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล และให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศน.และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งปม.2559 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล และให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พล.1 รับคำอวยพรวันคริต์มาส/ปีใหม่จากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พล.1 รับคำอวยพรวันคริต์มาส/ปีใหม่จากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ รับฟังการขับร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะถึง ณ ลานกล้วยไม้ โดยการนำของนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 20.00 น. สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพว่าที่ ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน ซึ่งเป็นบุตรชายของนางสรัญชนา ชื่นใจชน ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธี พร้อมบุคลากรบนสำนักงาน ซึ่งจะทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.58 ณ เมรุวัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 915 ] คน
ประชุมครู Eng for child
ประชุมครู Eng for child
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมครู Eng for child ที่ได้การจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.พิษณุโลก จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ พูดคุย รับทราบถึงการปฏิบัติงานของแต่ละคน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศรีมณฑล โดยสพฐ.ได้แจ้งจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สพป.พล.1 พิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด สายผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา สายผู้สอน จำนวน 37 อัตรา.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สพฐ.ซึ่งจะมาประเมินการดำเนินงานของสพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ สร้างความคุ้นเคย และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนในการเป็นครูที่ดี ซึ่งทาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 จะจัดอบรมครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ประมาณเดือนเมษายน 2559 ต่อจากนั้นทางกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงและให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ทั้ง 22 รายจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) และข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 14.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบสองแคว โมเดล ( SongKwae Model) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนร่วมกันระดมความคิดโดยใช้พื้นฐานการมีส่วนร่วม.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
วันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การประชุมวันนี้มีเรื่องสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ ซึ่งสพฐ.มอบหมายให้สพป.พล.1 เป็นผู้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.58 /การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2559/การสร้างความเข้าใจเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวปฏิบัติ 29 ประการ/แนวทางการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติ/นโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”/นโยบายนักเรียนชั้นป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ภายมน 1 ปี/การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบสองแคว โมเดลและการพัฒนาสู่ความเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง” ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 07.30 น. สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดและนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ กล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้า สพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559