สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คลิกดูรายละเอียดที่เมนูด้านขวาหัวข้อ"ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป"


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.จ่าการบุญ
ศึกษานิเทศก์/ครู โครงการรักษ์ภาษาไทย ศึกษา ดูงาน รร.จ่าการบุญ
วันที่ 28 ก.ค.59 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการภาษาไทย สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนนำคณะศึกษานิเทศก์และครู ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษา ดูงานโรงเรียนจ่าการบุญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทย NT / O-NET สูงกว่าระดับประเทศ โดยมีนายศิลา รินศิริ ผอ.รร.จ่าการบุญ พร้อมด้วยรองผอ.รร..และ คณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมทั้งการบรรยาย “กิจกรรมรังสรรค์สานฝันนักเขียนน้อย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการสอนทักษะการแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนชั้นป.6 โดยนางวรนุช ทรัพย์ศรี ครูภาษไทยดีเด่น ระดับประเทศ เป็นผู้นำเสนอแก่คณะศึกษา ดูงาน ณ ห้องประชุมราชคฤห์สโมสร รร.จ่าการบุญ.
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่26ก.ค.59 เวลา09.00 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฎิบัติหน้าที่ ศธจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ซึ่งในที่ประชุมได้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและร่วมกันระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้านของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกให้ความเห็นชอบ.
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559
เมื่อเวลา14.00 น.วันที่12ก.ค.59 ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 โดยมี ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ เช่น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ไปเมื่อวันที่ 9 ก.ค.59 /การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู /ข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ/ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่2 และ3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 707 ] คน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.1 เรียนอาชีพตามฝัน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.1 เรียนอาชีพตามฝัน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมืองกับชนบท นักเรียนที่มาเรียนที่นี่จึงมีความพร้อมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะต้องเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน โรงเรียนจึงเห็นว่าหากนักเรียนได้มีโอกาสรู้จักตนเองมองเห็นความถนัดและความสนใจด้านอาชีพของตนเอง จะสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการและจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยเทคนิคสองแควจัดกิจกรรมเรียนรู้สายวิชาชีพขึ้น
ผู้อ่าน [ 701 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุม Conference พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน G-Chat
สพป.พล.1 ร่วมประชุม Conference พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน G-Chat
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ก.ค.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ICT และประชาสัมพันธ์ ประชุม Conference โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Application G-Chat โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานดำเนินการประชุม.
ผู้อ่าน [ 561 ] คน
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยได้มีประกาศรับสมัครผู้ที่สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีไว้ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และ สพม.39 และได้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.59 – 3 ก.ค.59 โดยจัดดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อเรียงลำดับ ในวันที่ 9 ก.ค.59 ณ สนามสอบรร.อนุบาลพิษณุโลก รวม 8 วิขาเอก ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และปฐมวัย มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 509 ราย การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จะประกาศผลสอบในวันที่ 13 ก.ค.59
ผู้อ่าน [ 499 ] คน
สพป.พล.1 ดึงวัยใสเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
สพป.พล.1 ดึงวัยใสเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายปี 2559 – ปี 2560 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้องเรียนรู้ทักษะในการปรับตัวเพื่อให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ จัดทำโครงการ “รวมพลังสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน” ขึ้น
ผู้อ่าน [ 449 ] คน
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. ประจำปี 2559 แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และบุตรข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6 ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 46 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวม 597 ทุน เป็นเงิน หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาท โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ร.ร.สะพานที่ 3
สพป.พล.1 ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ร.ร.สะพานที่ 3
วันนี้ 8 ก.ค.59 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี Enlish for all ณ ร.ร.สะพานที่ 3 พร้อมด้วยดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มศรีวิสุทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.ร.ร.สะพานที่ 3 คณะครู นักเรียนตลอดจน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ยอดเงินบริจาคผ้าป่าการศึกษาสามัคคี Enlish for all ในครั้งนี้ เป็นเงิน สามแสนกว่าบาท.
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
สพป.พล.1 ประกวด Best Practices  “1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
สพป.พล.1 ประกวด Best Practices “1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อเวลา13.00 น.วันที่7 ก.ค.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices ) “1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเข้ารับการประเมินจำนวน5โรงเรียน โดยในวันนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้ 1.รร.วัดหนองพะยอม 2.รร.วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 3.วัดจอมทอง ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับการประเมินในระดับประเทศต่อไป.
ผู้อ่าน [ 633 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในสังกัด ที่รับการประเมิน จำนวน 14 โรงเรียน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจความเข้าใจ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมิน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-27 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ในการบุคลากรบนสนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้เพื่อจะได้นำความความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป.
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาครูแนะแนวสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
สพป.พล.1 พัฒนาครูแนะแนวสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีครูปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวในสังกัดจำนวน 125 โรงเรียน เข้ารับการอบรม และรับความรู้ในเรื่อง การรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ เทคนิคการใช้เครื่องมือ โลกของงานอาชีพ การนำทักษะการแนะแนวไปปรับใช้ในห้องเรียนของโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมความพร้อมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1-6
สพป.พล.1 เตรียมความพร้อมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1-6
วันเสาร์ที่2 ก.ค.59 ห้องมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นป.1-6 การอ่าน การเขียน ตามแนวทางการพัฒนาสมอง(BBL)ร่วมกับแนวการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูก สะกดคำ ตามการเรียนรู้หลักภาษา เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำที่จะไปขยายผลในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนชั้นป.1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นป.2 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารเข้าใจได้ โดยมีนางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายละเอียด.
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
สพป.พล.1 อบรม “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย” รุ่นที่ 6
สพป.พล.1 อบรม “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย” รุ่นที่ 6
วันเสาร์ที่2ก.ค.59เวลา 09.00 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 1 “น้ำและอากาศ” โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูปฐมวัย จาก 7 โรงเรียน และครูที่ไม่ผ่านการอบรม จำนวน 16 โรงเรียน รวม 30 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกและโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม จำนวน 5 คน โดยมีนางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
สพป.พล.1อบรมสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม
สพป.พล.1อบรมสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม "ความมีน้ำใจ"
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมความมีน้ำใจตามคุณธรรมพื้นฐาน 8ประการในสถานศึกษา ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม “ความมีน้ำใจ” ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในสถานศึกษาและเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการปลูกฝังคุณธรรม “ความมีน้ำใจ” ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในสถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน 124 โรงเรียนเข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ขยายโอกาส รายการ Impromptu Speech, Story Telling, Multi Skill Competition, bee Spelling Bee ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย10 กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้อ่าน [ 855 ] คน
ลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มาร่วมประกอบพิธี 1563 คน
ผู้อ่าน [ 504 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา “6 สัปดาห์ประชามติ”
ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา “6 สัปดาห์ประชามติ”
เมื่อวันที่29มิถุนายน2559 เวลา 13.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกสียงประชามติ (Referendum) “6 สัปดาห์ประชามติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ทั้งฉบับ ที่จะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวัฒนา ช่วยพยุง ผอ.กกต.จังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.2 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์และนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเกียรติและวิทยากรบรรยาย.
ผู้อ่าน [ 609 ] คน
สพป.พล.1 ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนขยายผลการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2559
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2559
วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ครั้งที่2/2559 มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพี่อทราบคือการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 การประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และรายงานความคืบหน้าของโครงการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด
ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด
นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับตัวแทนศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดทำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก และฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนในชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคม
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคัดเลือกศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำอำเภอและกลุ่มเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มในสถานศึกษาที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการพิจารณา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 480 ] คน
การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม
การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติขยายผลการพัฒนาครูแกนนำโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ ( Problem – bases Learning : PBL) ในโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล
ผู้อ่าน [ 465 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
สพป.พล.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาษาที่สองของชาวอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2559 มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 140 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560