??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค มีครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนในสังกัดสพป.ตากเขต 1 เขต 2 และ สพม.39 จำนวน 200 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณจาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนพิการทางสายตา
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนพิการทางสายตา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายดนัย พิทักษ์บุษราคัม อยู่บ้านเลขที่ 1428 ซอยชานเมือง 12 เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ นำคณะผู้ค้าขายในตลาดสดห้วยขวาง กรุงเทพฯ เดินทางมายังโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายก้องภพ พ่วงศร อายุ 4 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่ป่วยเป็นโรคม่านตาเลื่อน แต่ไม่มีเงินรักษา ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะตาบอดได้ที่สุด จำนวน 6,000 บาท โดยมีคณะครูของทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนวัดหนองนาดงกวาง
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนวัดหนองนาดงกวาง
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายดนัย พิทักษ์บุษราคัม อยู่บ้านเลขที่ 1428 ซอยชานเมือง 12 เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ นำคณะผู้ค้าขายในตลาดสดห้วยขวาง กรุงเทพฯ เดินทางมายังโรงเรียนวัดหนองนา ดงกวาง อ.บางระกำ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ อายุ 10 ปี เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพิการแขนด้วนทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด เป็นเงินจำนวน 10,300 และได้เยี่ยมชมผลผลิตโครงการมินิฟาร์มของโรงเรียนโดยมีคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก โรงแรมลาพาโลมา มีครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จำนวน 170 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม.
สพป.พล.1 ประชุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม.
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติ ขั้นตอน แนวทางการ เอกสารต่าง ๆ ในการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมตรวจสอบการได้เครื่องราชฯ.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
วันที่ 9 ส.ค. 57 เวลา 09.00 น. ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาและเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ และโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน ซึ่งสนองนโยบายสพฐ.ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ให้นักเรียนทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จำนวน 167 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์รตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วิทยากรระดับประเทศผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญภาษาไทย มาเป็นวิทยากรการดำเนินการอบรม.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน Phonics
สพป.พล.1 อบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน Phonics
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน โฟนิคส์ (Phonics) ซึ่งสพป.พล.1 มีนโยบายพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-2 ในสังกัดจำนวน 130 คน อบรมวันที่ 7-8 ส.ค.57 โดยมีนางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ประกวด ชวนน้อง“ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
ประกวด ชวนน้อง“ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
วันที่ 6 ส.ค. 57 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ เป็นประธานการประกวดชวนน้อง “ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 2 ปี 2557 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ร.ร.วัดมหาวนาราม/ร.ร.วัดอรัญญิก และร.ร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคสงฆ์ที่ 5 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผู้ใหญ่ใจดี”
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผู้ใหญ่ใจดี”
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอสพป.พล.1 นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเพชราพร พงศะบุตร ผู้พิพากษาสมทบจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับรางวัล “สตรีไทยดีเด่น”ประจำปี 2557 จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) นางเพชราพร พงศะบุตรเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม เป็นประจำด้วยดีตลอดมา โดยมีนายสุนทร สมศรี ผอ.ร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและคณะครู/นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล
วันที่4 ส.ค. 57 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการครูวิชาการสู่หลักสูตรอาเซียนจำนวน 130 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางการนำไปขยายผลและจัดทำหลักสูตรอาเซียนของทุกโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1 เป็นวิทยากรร่วมกับทีมวิทยากรจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประสานงาน.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3
วันที่ 2 ส.ค.57เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสาร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 3 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
วันที่ 2 ส.ค. 57 สพป.พล.1 สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 133 คน สถานที่สอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคาร 4 ชั้น 2 ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 วิชาที่ประกอบด้วยสอบภาคความรู้ภาคความทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีนายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นคณะประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบคัดเลือก.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมราชคฤกษ์สโมสร โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมอบรมวิทยากรครูคณิตศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมอบรมวิทยากรครูคณิตศาสตร์
วันที่1ส.ค.57 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมคณะวิทยากรครูคณิตศาสตร์ เรื่อง การใช้ Math Pro/science Pro ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ วางแผน เตรียมพร้อมในการจัดอบรมครูคณิตศาสตร์เรื่อง การใช้ Math Pro/science Pro ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา ซึ่งกำหนดจัดอบรมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 .
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
ทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนสุจริต
ทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนสุจริต
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ปปช.ชุมชน ปปช.น้อย โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 14 โรงเรียน จำนวน 100 คนเข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงาน ศพส.จ.พล.
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงาน ศพส.จ.พล.
วันที่30 ก.ค.57 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก (ศพส.จ.พล.) เพื่อพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่จัดสรรให้ให้สพป.พล.1 ดำเนินการตามโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 300,000 บาท ในที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงาน “คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การฝึกอาชีพ การแข่งขันแอโรบิค การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงความสามารถนักเรียน นิสิต นักศึกษา.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
ประชุมแนวทาง (Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video Conference
ประชุมแนวทาง (Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video Conference
วันที่ 30 ก.ค. 57 เวลา 10.00-13.00 น. นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มบิหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกำหนดแนวทาง(Road map) ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย Conference ไปยังศูนย์ลูกข่ายทั้ง 11 ศูนย์ ให้โรงเรียนได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 ก.ค.57 เวลา 09.00น . นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ณ ห้องประชุมศรีมณฑล ซึ่งสพป.พล.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 975 ราย วงเงิน 23,709,940 บาท เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
วันที่ 29 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. นายภาณพ แจ้งพลอย รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนายนิคม กุณา นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายวสันต์ ศรีประดู่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
วันที่ 28 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล นายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาจาก อ.บางระกำ จำนวน 35 คน โดยมีนางสาวภานิชา โตสำลี ผู้รับใบอนุญาตฯและคณะวิทยากรร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัล โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง โครงการเด็กเด่น เพราะครูดี และโรงเรียนที่มีผลคะแนน NT และO-NET สูง ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พล.1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
วันที่ 26 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ด.ญ.ชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยงที่เก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของ.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ และนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชากองพลพัฒนาที่ 3 จัดงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 25 ปี ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรนาถ.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

พุธ 7 ตุลาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์