??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา8 กับการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา8 กับการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.พล.1 ออกจัดทำวิดีทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสูง) อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงขององค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคัดเลือกโครงการครูดีมีทุกวัน
สพป.พล.1 ประชุมคัดเลือกโครงการครูดีมีทุกวัน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เสนอ สกสค.จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกยกย่อง และรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ปี 2557
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับจังหวัด ปี2557
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับจังหวัด ปี2557
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก ให้กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 50 โรงเรียน ที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาก สพฐ. ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 100,000 บาท เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สสวท.ถ่ายทำโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
สสวท.ถ่ายทำโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่19มิ.ย.57 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เดินทางมายังโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเพื่อถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยในวันนี้เป็นการสาธิตการเรียนสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยอาจารย์เจริญ ยอดเพชร ครูชำนาญการพิเศษร.ร.อนุบาลพิษณุโลกซึ่งได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปี 2556 ในสาขาคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง โดยจะออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาปีการศึกษา2557ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31ธันวาคม 2557และออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร/คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มอบกระเช้าเยี่ยมคารวะเนื่องในพิธีไหว้ครูปี 2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มอบกระเช้าเยี่ยมคารวะเนื่องในพิธีไหว้ครูปี 2557
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบกระเช้าดอกไม้จาก อาจารย์วารุณี เส็งพาณิชย์ อาจารย์ชัยรัตน์ เทียนหลง อาจารย์หมวดบัญชี นายเอกสิทธิ์ ตรงประสิทธิ นางสาวสุรีฉาย ภีรัตน์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก นำกระเช้าดอกไม้มาเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่18มิ.ย.57เวลา09.00น.ห้องประชุมขวัญมณฑล นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการแข่งขันจำนวน10รายการมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน110คน เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2557
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2557
วันที่18มิ.ย.57ที่สนามร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2557โดยมีนายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลกเขต1เป็นประธานในพิธีมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีจำนวน5กอง แบ่งเป็นประเภท ลูกเสือสามัญ /ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนที่ชนะการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมในระดับจังหวัดต่อไป.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ร่วมให้กำลังใจ ผวจ.พิษณุโลก
ผอ.สพป.พล.1ร่วมให้กำลังใจ ผวจ.พิษณุโลก
วันที่17มิ.ย.57 เวลา13.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เดินทางไปร่วมให้กำลังใจนายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กรณีที่มีข่าวทางสังคมออนไลน์เรื่องการบริหารจัดการมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกโดยมีตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ/ผู้ปกครอง/หน่วยงานทั้งภาครัฐและอกชนมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจท่านผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
MSS พิษณุโลกเคเบิ้ลทีวีทำข่าวการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร.ร.บ้านหนองกุลา
MSS พิษณุโลกเคเบิ้ลทีวีทำข่าวการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร.ร.บ้านหนองกุลา
วันที่13มิ.ย.57 บริษัทเอ็มเอสเอสพิษณุโลกเคเบิ้ลทีวีจำกัดพร้อมด้วยทีมประชาสัมพันธ์ สพป.พล.1เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองกุลา อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อนำเสนอข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกทางรายการของเอ็มเอสเอส กิจกรรมเด่นของโรงเรียนที่ดำเนินการต่อเนื่องกันมาโดยตลอดได้แก่ วงดนตรีไทย/โครงการทำอิฐบล็อกประสานโครงการ SML/การทำฟาร์มไก่/ฟาร์มเป็ด/ฟาร์มกบ/ฟาร์มเพาะเห็ดที่ประสบความสำเร็จในการนำผลผลิตที่ได้มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายทำรายได้ให้กับโรงเรียนโดยมีนายวิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุลาพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
วันที่12มิ.ย.57เวลา13.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งยกให้ปีการศึกษา2557เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1และนางพัชรินทร์ ชีพธำรง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนร่วมดำเนินการประชุมในครั้งนี้ด้วย.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา
ผอ.สพป.พล.1ประธานสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา
วันที่12มิ.ย.57 เวลา11.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาพระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา จำลองมาจากประเทศอินเดียซึ่งมูลนิธิเสถียรธรรมสถานได้นำมาให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกได้สักการะบูชาในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามโดยการนำของแม่ชีแหม่มเพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนประชาชนที่สนใจได้สักการะบูชาแล้วยังมีกิจกรรมสวดมนต์เย็นและการฉายภาพยนตร์ธรรมะเรื่อง “นมัสเต จ๊ะเอ๋...บ๊ายบาย” ให้นักเรียนในสังกัดได้ชม ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานำพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาสู่จังหวัดตากต่อไป.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “วงล้อเด็กดี”
ผอ.สพป.พล.1ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “วงล้อเด็กดี”
วันที่12มิ.ย.57เวลา09.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1และนางธิดาพันธ์ พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม “วงล้อเด็กดี” ณ ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)โดยมีนายสุนทร สมศรี ผอ.ร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
Conference รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง “การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014”
Conference รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง “การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014”
วันที่11มิ.ย.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ร่วมกับพล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รองผู้บัญชาการตำรวจภาค 6 และวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 6 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวการเล่นพนันฟุตบอลวิธีการเล่นการสังเกตผู้ที่ติดพนันบอลเพื่อให้โรงเรียนไปขยายผลให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นการป้องกันป้องปรามการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014 ในกลุ่มนักเรียนในช่วงที่เริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีการ Conference ไปยังศูนย์เครือข่ายทั้ง 11 ศูนย์.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ประชุมสรุปโครงการ “วงล้อเด็กดี”
ประชุมสรุปโครงการ “วงล้อเด็กดี”
วันที่10มิ.ย.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “วงล้อเด็กดี”เพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ”บอกข่าว เล่าเรื่อง”
ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ”บอกข่าว เล่าเรื่อง”
วันนี้(10มิ.ย.57)เวลา08.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ “บอกข่าว เล่าเรื่อง”ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมวงล้อเด็กดี”และเชิญชวนให้สักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาวันที่12-13มิ.ย.57 ณ ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557" ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ ของจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 350 คน พร้อมผู้สนใจร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจัดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
สพป.พล.1 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจัดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์รายการ "บอกข่าวเล่าเรื่อง" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 นี้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพฐ. ทดลองใช้ข้อสอบ
สพฐ. ทดลองใช้ข้อสอบ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2554 นางณัทภัสสร สนั่นไหว นักวิชาการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาทดลองใช้ข้อสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม และโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เพื่อนำไปหาค่าสถิตติ ค่าจำแนก ความยากง่าย ในการปรับข้อสอบให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบตามนโยบายของ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
เยี่ยมการก่อสร้างบ้านเด็ก
เยี่ยมการก่อสร้างบ้านเด็ก
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม พลตรี ทรงพล ทองจีน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และคณะ ร่วมกันตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้กับเด็กชาย อาทิตยานุคุณ เด็กชายสุริญา สังวาลย์แก้ว นักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่เก็บระเบิดมาแกะเล่นที่บ้านจนได้รับบาดเจ็บ โดยในวันนี้ทหารช่างจากกองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับนักการภารโรงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ร่วมกันสร้างบ้านเป็นวันที่ 3 โดยได้ขึ้นโครงหลังคาและคานพื้น และจะแล้วเสร็จเป็นบ้านชั้นเดียวในอีก 5 วันข้างหน้า
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
โครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม
โครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม
วันที่3มิ.ย.56เวลา08.30น.นายอภิชาต จิระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สพฐ./กองทัพภาคที่3 /อบต.บึงพระและประชาชนตำบลบึงพระให้ความช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยให้แก่ครอบครัวของด.ช.อาทิตยานุคุณและด.ช.สุริญา สังวาลย์แก้ว นักเรียนร.ร.วัดพิกุลทองที่เก็บระเบิดแสวงเครื่องริมถนนสายเลี่ยงเมืองพิษณุโลกแล้วนำไปดึงเล่นที่บ้านเป็นเหตุให้เกิดระเบิดได้รับบาดเจ็บและบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะ/ พลตรีทรงพล ทองจีน ผบ.กองพลพัฒนาที่3 กองทัพภาคที่3 /นายกอบต.บึงพระ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว.
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนเล่นระเบิด
ช่วยเหลือนักเรียนเล่นระเบิด
จากกรณีที่นักเรียนสองพี่น้อง ด.ช.อาทิตยานุคุณ สังวาลย์แก้ว อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดพิกุลทองและด.ช.สุริญา สังวาลย์แก้ว อายุ 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เก็บระเบิดแสวงเครื่องริมถนนสายเลี่ยงเมืองพิษณุโลก แล้วนำไปดึงเล่นที่บ้านเป็นเหตุให้เกิดระเบิด ได้รับบาดเจ็บนั้น สพป.พล.1 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเบื้องต้น ดร.บุญรักษ์พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนทั้ง 2 คนที่รพ.พุทธชินราชพร้อมเป็นผู้แทนนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก ให้กับ นางวันทนา มารดาของเด็ก เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท และได้รายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ซึ่งนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขา กพฐ. ได้แสดงความห่วงใยในสภาพบ้านและความปลอดภัยของนักเรียน
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ติดตามวงล้อเด็กดีและความปลอดภัยในสถานศึกษา
ติดตามวงล้อเด็กดีและความปลอดภัยในสถานศึกษา
เมื่อเวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการวงล้อเด็กดีและติดตามงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องมิ่งขวัญมณฑล สพป.พล. 1 เพื่อเข้าใจในภารกิจและการติดตาม ซึ่งคณะทำงานได้แบ่งสายออกติดตามกิจกรรมวงล้อเด็กดีและติดตามงานความปลอดภัยในโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสพป.พล.1 ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมวงล้อเด็กดีและดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างดี
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.พล.1ประชุมชี้แจงการปฎิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึกษา
สพป.พล.1ประชุมชี้แจงการปฎิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึกษา
วันที่20พ.ค.57เวลา14.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรบนสำนักงาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีการส่งสัญญาณผ่านระบบ Video Conferenc ผ่านศูนย์ลูกข่ายทั้ง 11 ศูนย์ เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึก.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อาทิตย์ 2 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์