??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
ประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมการจัดการแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ (บุหรี่ แอลกอฮอลล์ อาหารเป็นพิษ เด็กจมน้ำ และมือเท้าปาก) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการบูรณาการดำเนินการป้องกันเยาวชนจากภัยบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรที่เหมาะสมการจัดการอาหาร ข้าวกล่องในงานเลี้ยง หรืองานกีฬาของโรงเรียนที่มีปัญหาไม่เป็นไปตามสุขบัญญัติ ตลอดจนการป้องกันเด็กจมน้ำ โรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
คณะครู/นักเรียนร.ร.ธีรธาดา อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
คณะครู/นักเรียนร.ร.ธีรธาดา อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดา นำคณะครูและนักเรียนร.ร.ธีรธาดา มาขบร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
คณะครู/นักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
คณะครู/นักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 นายประเสริฐ สิทธิ ผอ.ร.ร.เซนต์นิโกลาส นำคณะครูและนักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส มาขับร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มาเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยผอ.สพป.พล.1 ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ประชุมฯ กอเปา อบจ.แพร่) โดยเป็นผู้แทนรับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ในปี 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายพรประเสริฐ ประจันตเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
ผู้รับบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ใช้บริการยื่น UNDO กบข.
ผู้รับบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ใช้บริการยื่น UNDO กบข.
ผู้รับบำนาญสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จำนวนมากเข้ายื่นการ UNDO กบข. ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นวันที่สอง โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พล.๑ นำบุคลากรให้บริการผู้รับบำนาญในสังกัดในการยื่น UNDO กบข.อย่างเต็มที่ โดยจะเปิดบริการระหว่างเวลาราชการ
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑  ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ และนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนนำบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
ผลการประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงชาติร่วมสมัย
ผลการประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงชาติร่วมสมัย
เมือเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงรักชาติร่วมสมัย
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯประจำวัน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯประจำวัน
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำวัน
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
สพป.พล.1 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่เดินทางมาติดตามและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคัดเลือกครูฯของจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 ให้บริการคำแนะนำปรึกษาการกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ กบข.
สพป.พล.1 ให้บริการคำแนะนำปรึกษาการกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ กบข.
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินฯ เปิดให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ การกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แก่ผู้รับบำนาญ และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งการเลือกใช้สิทธิ์จะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
ร.ร.ผดุงราษฎร์แสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ 2558
ร.ร.ผดุงราษฎร์แสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ 2558
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. คณะครูและนักเรียนร.ร.ผดุงราษฎร์ เดินทางมาแสดงความยินดีโดยการร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกล้วยไม้ สพป.พล.1 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1และบุคลากรในสำนักงานร่วมรับพรและให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 พร้อมใจถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 พร้อมใจถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 15 ธ.ค.2557 เวลา 08.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 ทำพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 12 ธ.ค.2557 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 ได้พร้อมใจทำพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ซึ่งข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และจะปฏิบัติต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดเดือนธันวาคม ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ณฐมน ยอดเพชร บุตรสาวของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) เกียรตินิยม อันดับ 1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สมุทรสาคร
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สมุทรสาคร
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1พร้อมคณะให้การต้อนรับบุคลากรจากสพป.สมุทรสาครจำนวน 20 คน นำโดยนางสุพิชญา สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.สมุทรสาคร เยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังจ.เพชรบูรณ์.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.๑ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.พล.1 ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนบ้านไฟไหม้
เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ มอบสิ่งของ ทุนการศึกษาและร่วมในพิธีมอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้ครอบครัว ด.ญ.จิตรกัญญา หินอาจ หรือน้องนุ่น อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ซึ่งบ้านถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีพลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดสร้างบ้านหลังใหม่เป็นความร่วมมือของกองทัพภาคที่ 3 กับมูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาที่จะมาถึง
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผ่าน VDO CONFERENCE
สพป.พล.1 ร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผ่าน VDO CONFERENCE
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. รองผอ.สพป.พล.1 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยนายมานะ เตียวแซ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาว DLTV ในการนี้ ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ได้รายงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1ต่อ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพรและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรแต่กลุ่มร่วมกิจกรรมโดยการนำของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มหรือผู้อำนวยการกลุ่มเป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และนำร้องเพลงชาติ.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะครูร.ร.จิตรลดาศึกษาดูงานการสอนคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะครูร.ร.จิตรลดาศึกษาดูงานการสอนคณิตศาสตร์
วันที่ 1 ธ.ค.57 นางมีนา รอดคล้าย รองผอ.ร.ร.จิตรลดา นำคณะครูศึกษา ดูงานแนวการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ 4 M Cool Math โดยอาจารย์เจริญ ยอดเพชร ครูดีเด่นรางวัล Obec Awards วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม ต่อจากนั้นจากนั้นออกเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่างๆ และในภาคบ่ายเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมยุทธวิธีการใช้ 4 M Cool Math ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “อาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “อาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยได้ผนวกกิจกรรม “อาสาพัฒนาเพื่อในหลวง” เข้าด้วยกันอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีงามของบุคลากรในสำนักงาน ตลอดจนเป็นการเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านต้านหนาวถวายราชสดุดี
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านต้านหนาวถวายราชสดุดี
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (ผอ.สพป.พล.1) นำคณะข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านต้านหนาวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑


คลิกดูประวัติ

นายประพฤทธิ์ สุขใย

 

อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559