moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
CLUSTER เขตตรวจราชการ 17 จัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
CLUSTER เขตตรวจราชการ 17 จัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2559 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 17 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 เขตตรวจราชการ 17 ประกอบด้วยผอ.สพท./รองผอ.สพท./ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ศึกษานิเทศก์ จาก 5 จังหวัด 15 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ โดยร่วมกันระดมความคิดบูรณาการหลอมรวมโครงการจัดทำงบประมาณภายใต้กรอบการจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 จาก สพฐ. วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พล.1 ระดมความคิดจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561
สพป.พล.1 ระดมความคิดจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561
วันที่ 6 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 ตามความต้องการของพื้นที่ โดยยึดกรอบแนวคิดกรอบปฏิรูปการศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านร่วมกันวิภาคโครงการ/กิจกรรมให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ได้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ ตั้งใจและกล่าวว่า ...." เราจะช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยไม่มีวันหยุด..เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "….
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
หนองกวางลี้นำร่องสอนภาษาอังกฤษ ด้วยแอพพลิเคชั่น Echo English
หนองกวางลี้นำร่องสอนภาษาอังกฤษ ด้วยแอพพลิเคชั่น Echo English
นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1 ได้ออกติดตามและให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนหนองกวางลี้ ตำบล บ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก โดยมีนายเจริญชัย บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ กรรมการสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 278 ] คน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 พิษณุโลก มีนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ต่างก็ตั้งใจและแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.59 เวลา 19.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม และบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดี ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.59 จนถึงวันที่ 21 ม.ค.60.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พล.1 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่และคณะกรรมการจัดงานร่วมให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
บุคลากร สพป.พล.1 เลือกตั้งผู้แทน อ.ค.ศ.
บุคลากร สพป.พล.1 เลือกตั้งผู้แทน อ.ค.ศ.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบหีบเลือกตั้งและเปิดให้บุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พล.1 เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ เนื่องจากผู้แทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เกษียณอายุซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 62 คน มาใช้สิทธิ์ 61 คน ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1 คะแนน หมายเลข 2 ได้ 25 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 7 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 26 คะแนน มีบัตรเสีย 2 ใบ
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561(ภาคบ่าย)
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561(ภาคบ่าย)
วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากภาคเช้า โดยได้แบ่งกลุ่มเครือข่ายระดมความคิดในในการเขียนโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อสรุปลงในแบบ 1-4 จนกระทั่งเวลา 16.30 น..และจะนำโครงการที่ได้มาวิภาคในวันที่ 6 พ.ย.59 เพื่อเสนอ สพฐ.ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561
วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 10.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อระดมความคิดในจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เสนอสพฐ.ของบประมาณ ปี 2561ตามความต้องการของเขตพื้นที่ โดยยึดกรอบแนวคิดกรอบปฏิรูปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการการประชุมภาคเช้าเป็นการชี้แจงรายละเอียดวิธีการเขียนโครงการร่วมกันศึกษาเกณฑ์การตั้งงบประมาณที่จะใช้เขียนโครงการ.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/หุ่นยนต์ /นักบินน้อย สพฐ. เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการตัดสินที่เน้นในเรื่อง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 4-5พ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ชั้น 3 สพป.พล.1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย/ทัศนศิลป์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สุขศึกษาและพลศึกษา/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ/การศึกษาพิเศษ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการตัดสินที่เน้นในเรื่อง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 4-5พ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัยจากรร.บ้านคลองหนองเหล็ก
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัยจากรร.บ้านคลองหนองเหล็ก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 พ.ย.59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัย จำนวน 400 ชิ้น จากนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผอ.รร.บ้านคลองหนองเหล็ก ซึ่งครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
นักเรียนรร.อนุบาลพิษณุโลกประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี
นักเรียนรร.อนุบาลพิษณุโลกประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเวลากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้พร้อมใจกันประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช โดยวันที่ 1 พ.ย.59 นายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม และนางอำพัน ประสานสมบัติ รองผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนนำริบบิ้นไว้อาลัยที่นักเรียนร่วมกันจัดทำ จำนวน 1,500 ชิ้น มอบให้สพป.พล.1 ไว้แจกจ่ายให้ผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับริบบิ้นไว้ทุกข์ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบาย สพฐ.ที่ให้สพท.ทั่วประเทศจัดทำริบบิ้นสีดำไว้อาลัย เขตพื้นที่ละ 100,000 ชิ้น โดยมีรองวสันต์ ศรีประดู่ และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.พล. 1 กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/2559
สพป.พล. 1 กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/2559
เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 1 พ.ย.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเตรียมวางแผนการนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนในสังกัด "สองสัปดาห์แห่งการนิเทศ"ภาคเรียนที่2/2559 โดยได้แบ่งสายการนิเทศออกเป็น 10 สาย มีรองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธาน ประเด็นที่ออกนิเทศ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทางการศึกษา / กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/การยกระดับภาษาอังกฤษ เรื่องการสื่อสาร/การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตารางการนิเทศติดตามฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.59 เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.พล.1 ร่วมสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 31 ต.ค.59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สพป.พล.1 ร่วมพิธีสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน จุดเทียนแสดงความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณมณฑลพิธีวัดวิหารทอง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ โดยมีพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมพร้อมการสอบครูวิทย์/คณิต
สพป.พล.1 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมพร้อมการสอบครูวิทย์/คณิต
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ต.ค.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอสพป.พล.1/ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference จาก สพฐ. โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานดำเนินการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาครูสู่อนาคตของชาติโดยการประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม3) ในระบบออนไลน์ เป้าหมาย 19,158 คน ทั่วประเทศ โดยจะมีการทดลองทำข้อสอบในระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่จะเข้าไปเรียนรู้ทางระบบTEPE Online เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
วันที่ 31 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 4-5 พ.ย.59 เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ สถานที่จัด งบประมาณ กิจกรรมที่จัดตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ศน.และผุ้เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันที่ 2 พ.ย.59 จะเป็นการประชุมคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมสภาการเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการประชุมในวันนี้นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได้นำเสนอวาระสำคัญต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสพป.พิษณุโลกเขต 1,2,3 และสพม.39 /การเสนอชื่อ อ.ก.ศ.จ. /การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นคุรุสภาเพื่อรับรางวัลเข็ม สธ./การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติรับรางวัลคุรุสภา/การจัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเกษียณอายุราชการจาก สพฐ. /การจัดสรรบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) จาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ นายบุญสม โพธิ์เงิน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด VDO Conference “การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลกเขต 1 โดยรับสัญญาณถ่ายทอดจาก สพฐ. เพื่อชี้แจงแนวทาง และแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ โดยมีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมมอบ “นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” .
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สุข มณีวรรณ์
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สุข มณีวรรณ์
วันที่ 26 ต.ค.2559 เวลา 20.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายบุญสม โพธิ์เงิน นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากร สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สุข มณีวรรณ์ มารดานายถวิล มณีวรรณ์ ลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า 4 สพป.พล.1 ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดกรมธรรม์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก .
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
สพป.พล.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาสังกัด สพป.พล.1 จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 และรับฟังแนวทางการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ แอฟพลิเคชั่น MyEcho บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบแอนดรอยด์เพื่อช่วยยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกทักษะให้เทียบเท่านานาชาติ
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมรำลึกเสด็จพ่อ ร.5 วันปิยมหาราช 2559
สพป.พล.1 ร่วมรำลึกเสด็จพ่อ ร.5 วันปิยมหาราช 2559
เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายลือชัย ชูนาคา นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากร สพป.พล.1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธี.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สนับสนุนโบไว้ทุกข์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สนับสนุนโบไว้ทุกข์
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโบสีดำไว้ทุกข์ จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อไว้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 2
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 2
วันที่ 21 ต.ค.2559 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนและทบทวนการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้รับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดอำเภอบางระกำ โรงเรียนละ 2 คน รวม 130 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ จากร.พ.ศูนย์อนามัยที่ 2 จ.พิษณุโลก / ร.พ.พุทธชินราชพิษณุโลก/ครูรร.วัดดงโคกขาม /ครูรร.บ้านหนองกรับ/นักวิชาการตรวจสอบภายในและผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งก่อนที่จะมีพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่เปรียบมิได้.
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 1
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 1
วันที่ 20 ต.ค.2559 เวลา 16.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนและทบทวนการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1 แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน รวม 120 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560