??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
วันนี้(12มี.ค.57)ดร.ต่อศักดิ์ บุญลือ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต2และคณะมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนข้าราชการครู ในก.ค.ศ.สาย ผอ.ประถมศึกษา
ผู้อ่าน [ 59 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1/2557
สพป.พล.1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1/2557
วันที่12 มี.ค.57เวลา13.30 น. สพป.พล.1จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯครั้งที่1 /2557 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล การประชุมในวันนี้ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมแทนนายยงยศ เมฆอรุณ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหากรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)และเลือกประธานกรรมการ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นกรรมการและเลขานุการ วาระสำคัญที่เสนอที่ประชุมพิจารณาได้แก่การรับนักเรียนของสพป.พล.1ปีการศึกษา 2557 การขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดจำนวน4โรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีงบระมาณ 2557 ของสพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
วันนี้(11มี.ค.57) เวลา09.00 น. องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียน เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1,3และ6 ผ่านระบบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์ (Triple A) ซึ่งได้ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนชั้นป.1,3และ6 เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมาซึ่งสพป.พล.1จะได้นำข้อมูลที่โรงเรียนรายงานผลงานดำเนินการประมวลสรุปผลและรายงานเข้าสู่ระบบ (Triple A) ให้สพฐ.ทราบต่อไป.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
พิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.ร.นิคมบางระกำ2
พิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.ร.นิคมบางระกำ2
วันที่10มี.ค.57เวลา16.00น.นายวสันต์ ศรีประดู่รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ อ.ธีรารัตน์ จิตพินิจ ร.รนิคมบางระกำ2 ซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ปอด ณ วัดคูหาสวรรค์ โดยจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่16มี.ค.57เวลา16.00น. ณ วัดคูหาสวรรค์.
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่10มี.ค.57เวลา13.30น.ห้องประชุมศรีมณฑล นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เข้าร่วมประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการเทคโนโลยีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดยรศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ประสานงาน ABC เหนือตอนล่าง และคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือกับสพป.พล.ทั้ง3เขตพื้นที่การศึกษาในการผลิตแอพพลิเคชั่นที่ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมของเนื้อหาเรื่องต่างๆรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสนองต่อความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 30 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่10มี.ค.57เวลา09.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครู/ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ.
ผู้อ่าน [ 59 ] คน
สพป.พล.1สอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรอบสอง
สพป.พล.1สอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติรอบสอง
วันที่8มี.ค.57สพป.พล.1จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2557(รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของศูนย์สอบที่ 03ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเครือข่ายจำนวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจ่าการบุญจำนวน 41 ห้องสอบ มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขันจำนวน1,393คน โดยมีวันนี้นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1และนายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการบุญ ให้การตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน.
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
การสัมมนาส่งเสริมการอ่านกิจกรรมRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
การสัมมนาส่งเสริมการอ่านกิจกรรมRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่7มี.ค.57 สพป.พล.1จัดกิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่17,18ภาคเหนือตอนล่าง นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการฯแล้วยังมีกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้เห็นแนวทางการดำเนินงานจากโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านระดับยอดเยี่ยม รางวัล OBEC AWARD ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
นิทรรศการกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
นิทรรศการกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานพิธีเปิดงานRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่17,18 ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านพร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะครูนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่7มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
กิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
กิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่7มี.ค.57นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดงานRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่ 17,18 ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านของตัวแทนโรงเรียนแต่ละจังหวัดที่มีผลการประกวดอันดับที่ 1 รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน 3 ขนาดคือขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อหาโรงเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17,18 เข้าประกวดในระดับประเทศ และการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้เห็นแนวทางการดำเนินงานจากโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านระดับยอดเยี่ยม รางวัล OBEC AWARD.
ผู้อ่าน [ 41 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต1ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชลบุรีเขต3
สพป.พิษณุโลก เขต1ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชลบุรีเขต3
วันที่6มี.ค.57เวลา09.30น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ รองผอ.สพป.ชลบุรีเขต3 ด้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีนายอโณทัย วรรณศรี รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่4มี.ค.57เวลา13.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในระดับเขตตรวจราชการที่18และ18(สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2)ซึ่งจะจัดในวันที่7มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สพป.พล.1ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่4มี.ค.57เวลา09.00น.ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
สพป.พล.1ให้การต้อนรับคณะจากสพป.สุรินทร์เขต 3
สพป.พล.1ให้การต้อนรับคณะจากสพป.สุรินทร์เขต 3
วันที่3มี.ค.57เวลา19.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสพป.สุรินทร์ เขต3 โดยการนำของนายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ณ ร้านวิโรจน์ผักบุ้งเหิรฟ้าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกันนี้นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผอ.ร.ร.วัดจอมทองและคณะครูนำการแสดงรำมังคละของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับด้วย.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่3มี.ค57 เวลา13.30น.นายเจียร ทองนุ่น ผอ.นครศรีธรรมราชเขต4 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน133คนศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1 ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับ ก่อนที่คณะศึกษาดูงานจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่28กพ.เวลา09.30 น.ห้องประชุมศรีมณฑลดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูในสังกัดที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ2557ซึ่งสพป.พล.1 ได้รับการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจำนวน600,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการครูโดยมีผู้แทนจาก ธ.ก.ส. เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย.
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
รับทุนการศึกษา
รับทุนการศึกษา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ก.พ.2557 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะได้มีการประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระครูสิทธิธรรมวิภัช (พระมหาสำลี วราโภ) เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ครบ 57 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ และเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนในสังกัด สพป.พล.1 , อาชีวศึกษาพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "สร้างอนาคตไทย 2020" ของจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
สพป.พ.ล.1เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
สพป.พ.ล.1เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
วันที27ก.พ.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของ สพป.พล.1 โดยในส่วนของสพป.พล. 1 แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น11หน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนผอ.สพท./ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หน่วยเลือกตั้งที่ 2-11สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งโดยมีน.ส.จิราภรณ์ ไทยกิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
ประชุมการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
ประชุมการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
วันที่26ก.พ.57เวลา13.30 น.ห้องประชุมขวัญมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3และ6ตามประกาศวาระแห่งชาติด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกำหนดให้ปี2556เป็นปีแห่ง “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยกำหนดโรงเรียนในสังกัดทำการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนทั้งสามระดับพร้อมกันในวันที่ 5 มีนาคม 2557.
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 24ก.พ.สพป.พล.1 ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนหรือ NT (National Test) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยมีผอ.สพป.พล.1/รองผอ.สพป.พล.1และ ศึกษานิเทศก์ ที่ประจำในสายการนิเทศเป็นผู้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ กำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ชัดเจน และโปร่งใส โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 40 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 4,044 คน การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
วันที่18ก.พ.57เวลา10.00น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลกรับมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ดในโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลกจากพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารประจำกองทัพไทย นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนส่งมอบต่อให้นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1และนายไพศาล พรชัยสิทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดท่าตะเคียนซึ่งได้รับกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จำนวน 23 นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 22 นาย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจำนวน10นายร่วมกันสร้างระหว่างวันที่ 18 ม.ค. ถึง 18 ก.พ.57 เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกปีนี้.
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่22ก.พ.57 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพปพล.1 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนของร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกประจำปีการศึกษา2556 โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การแสดงความสามารถของนักเรียนให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบและชมความสามารถของบุตรหลาน.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ จาก น.อ.มานัต วงษ์พาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ, ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ 3 สหรัฐอเมริกา และผู้บัญชาการกองรักษาความปลอดภัยกองทัพบกสิงคโปร์ ก่อนส่งมอบต่อให้นายเอนก ธาราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนางสุนีย์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงาม โดย โรงเรียนในความรับผิดชอบของ สพป.พล.1 ได้รับ 2 โครงการและส่งมอบเรียบร้อยแล้วคือ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
บิ๊กซีมอบทุนการศึกษา
บิ๊กซีมอบทุนการศึกษา
นายวิทูรัช ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี ของมูลนิธิบิ๊กซีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี 2556 - 2558 เนื่องในโอกาสเปิดบิ๊กซี พิษณุโลก โฉมใหม่ โดยมี นางธิดาพร พานิชพันธ์ รอง ผอ.สพป.พล.1 นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสุนันท์ วิศวนารถ ผู้จัดการสาขาบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อังคาร 21 เมษายน 2558