moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 7
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 7
วันที่ 27 ธ.ค.59 เวลา10.00 น. ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ จาก สพฐ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยนางสาวบังอร กมลวัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จาก สพฐ. และคณะกรรมการจากกลุ่มจังหวัดที่ 7 โดยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.1 กรรมการและเลขานุการ นำเสนอวาระเพื่อทราบและพิจารณา ต่อที่ประชุม ในประเด็นกระบวนการคัดเลือกในระดับต่างๆ เกณฑ์การประเมิน คุณสมบัติ รางวัล ข้อพึงระวัง คำสั่งแต่งตั้ง งบประมาณ กำหนดการออกประเมิน.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ประชุมเตรียมการจัดงานวันครูปี ครั้งที่ 61 ปี 2560 จ.พิษณุโลก
ประชุมเตรียมการจัดงานวันครูปี ครั้งที่ 61 ปี 2560 จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 ธ.ค. 59 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือ เตรียมการจัดงาน “วันครู” ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมนเรศวร รร.พิษณุโลกพิทยาคม เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็น กำหนดการจัดงาน กิจกรรมในงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน การมอบรางวัลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี งบประมาณในการจัด โดยยึดรูปแบบแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนกลางเป็นหลักในการดำเนินงาน.
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ รายงานตัว
ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ รายงานตัว
วันนี้ 22 ธันวาคม 2559 เวลา10.00 น. ห้อง VIP สพป.พล.1 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พบปะ ชี้แจงทำความเข้าใจ มอบแนวคิดการทำงาน การปฏิบัติตน ตลอดจนการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้นแก่ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย ที่มารายตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน รร.บ้านคลองน้ำเย็น รร.วัดห้วงกระได รร.นิคมบางระกำ 4 รร.บ้านหนองตะเคียน อ.บางระกำ.
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
สพป.พิษณุโลกเขต 1 ร่วมบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
สพป.พิษณุโลกเขต 1 ร่วมบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำคณะรองผอ.สพป.พล.1บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยราชการในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย คลังจังหวัด เรือนจำจังหวัด วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยสงฆ์ ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาควรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนวัดศรีวนาราม โรงเรียนวัดกรมธรรม์ กลุ่มโรงเรียนศรีวิสุทธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน บริเวณอาคารสถานที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. สัญจร ครั้งที่ 3/2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. สัญจร ครั้งที่ 3/2559
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. 59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.ล.1 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมสัญจร ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 3/2559 ณ รร.บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) มีนายสนั่น ยุรมาส ผอ.รร.บ่านป่าฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก โดยในภาคเช้าได้แบ่งสายนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยม โรงเรียนกลุ่มจ่าการบุญ ได้แก่ รร.บ้านหินลาด รร.บ้านน้ำดำ รร.บ้านหนองกวางลี้ และรร.บ้านร้องยุ้งข้าว โดยการนำของรองผอ.ป.พล.1/คณะกรรมการ ก.ต.ปน. และศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศให้คำแนะ ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT /O-NET ปีการศึกษา 2559 ให้สูงขึ้น.
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ประชุม ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่
ประชุม ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมผอ.สถานศึกษาที่จะได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 31 ราย ซึ่งผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12-19 ธันวาคม 2559 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เตรียมพร้อมการจัดทำข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ และเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุ เพื่อนำเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรปีใหม่ 2560 จากโรงเรียนเอกชน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรปีใหม่ 2560 จากโรงเรียนเอกชน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรบนสำนักงาน และผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ พร้อมกัน ณ ลานกล้วยไม้ รับคำอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์ และปีใหม่ 2560 จากรร.เอกชนในสังกัด ประกอบด้วย รร.ธีรธาดา รร.ผดุงราษฎร์ และรร.เซนต์นิโกลาส.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา2560 เพื่อพิจารณา ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอวาระต่อที่ประชุม รับทราบและขอความเห็นชอบ เพื่อสรุปนำเสนอต่อ กศจ.พิษณุโลก ให้ความเห็นชอบ ในประเด็น ประกาศการรับนักเรียนฯ เกณฑ์พิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น มีนายนรา เหล่าวิชชยา ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
หน่วยพัฒนาที่ 12 จ.พิษณุโลก เปิดการพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
หน่วยพัฒนาที่ 12 จ.พิษณุโลก เปิดการพัฒนาผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก เพื่อเตรียมให้ผู้ผ่านการคัดเลือก จาก 5 จังหวัดในเขตตรวจฯ ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ จานวน 191 คน ให้มีความพร้อมทั้งทักษะและเพิ่มศักยภาพที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการพัฒนา จานวน 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2559 โดยก่อนการอบรมได้มีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประธานพิธีกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยเป็นเวลา 89วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี.
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ. ปฐมนิเทศผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก
รองเลขาธิการ กพฐ. ปฐมนิเทศผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 59 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานปฐมนิเทศการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 12 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้รับการพัฒนาจำนวน 191 จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะวิทยากรพี่เลี้ยง และกรรมการ Coaching ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2559
สพป.พล.1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 9 ธ.ค. 59 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล นำโดยนายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ ประธานกรรมการ และนางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้แทน สพฐ. การประเมินดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการจัดเก็บข้อมูล IIT และ EBIT จากหน่วยงานที่รับการประเมินและขั้นการจัดเก็บข้อมูล EIT จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทำแบบประเมิน IIT
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 6 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ค่ายที่ 1 “วิทย์ เต็ม 100 “ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล มีนักเรียนชั้นป.6 ที่มีผลการเรียนสูง ร้อยละ 3 แต่ละโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นป.6 ในปี 2559 ให้ได้คะแนนเต็ม 100 ในการสอบ O-NET และเป็นการยกผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ปี 2559 นักเรียน ชั้นป.6 ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทำแบบทดสอบ การทดลอง เฉลยแบบทดสอบ.
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สอบคัดเลือกผอ.สถานศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สอบคัดเลือกผอ.สถานศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 3-4 ธ.ค.59 ณ สนามสอบรร.อนุบาลพิษณุโลก มีน.ส.ศิริวรรณ สุขศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 และ น.ส.จันทิมา แก้วกาหลง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้แทนสพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์ประจำสนามสอบ โดยในวันที่ 3 ธ.ค.59 สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ได้รับเกียรติจากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายลือชัย ชูนาคา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม ในวันที่ 4 ธ.ค. 59 เป็นการสอบในภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 94 คน มีอัตราว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ จำนวน 31 อัตรา การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความรัดกุม โปร่งใส และยุติธรรม และไม่มีเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตแต่อย่างใด.
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
สพป.พล.1 ประชุม ศน. เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุม ศน. เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 ธ.ค.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พล.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นป.6 ม.3 และม.6 โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสองแควโมเดล พร้อมทั้งได้กำหนดการประชุม ก.ต.ป.น. สัญจร เพื่อออกนิเทศ เยี่ยมโรงเรียน พร้อมกับเครื่องมือการดำเนินการติดตาม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 ธ.ค.59.
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
สพป.พล.เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 มีนายนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีและนำเหล่าข้าราชการ ประชาชนทำบุญตักรบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
สพป.พล.1ประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณปี 2560
สพป.พล.1ประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณปี 2560
วันที่ 30 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ./ผอ.กลุ่ม สพป.พล.1 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อชี้แจงข้อราชการ และ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ /แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.พล.1 ตามนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์/การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET /การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในวันที่ 3-4 ธ.ค.59.
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เช้าวันนี้ ( 25 พ.ย.59) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีจำนวน 1,107 คน จากนั้นคณะลูกเสือได้ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560
สพป.พล.1 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560
วันนี้ 24 พ.ย.59 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1ผอ.กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับลดการขอใช้เงินงบประมาณจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี2560 ของแต่ละกลุ่มให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามความเหมาะสมและเหตุผลความจำเป็น ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” ทำความดีด้วยใจ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” ทำความดีด้วยใจ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 พ.ย.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ อธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 08.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ประกอบพิธีแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ประกอบด้วยการทำความดีด้วยวาจา โดยการลงนามถวายอาลัย การยืนตรงเคารพธงชาติ ต่อด้วยการปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชาวไทย ณ สนามหน้าเสาธง สพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญของแต่ละกลุ่มที่โรงเรียนจะต้องรับทราบและถือปฏิบัติ โดยก่อนวาระประชุมได้นำผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมประชุมประกอบพิธีแสดงความอาลัย แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกล่าวคำไว้อาลัย /ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 89 วินาที พร้อมร่วมกันร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ต่อจากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ และรางวัลยุวกาชาดดีเด่น นางสุปรียา โปร่งนุช รร.ประดู่มะค่าประชาสรรค์.
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 17 พ.ย.59 เวลา 13.30 น. รองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้จัดการแข่งขันเพื่อ รับทราบแนวการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่19 พ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
ประชุมเตรียมจัดงาน
ประชุมเตรียมจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี2559
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 เวลา14.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี2559 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล เพื่อปรึกษา หารือ เตรียมพร้อมการจัดงาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25พ.ย.59 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานงบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานงบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 13.30 น.นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน/หน่วยตรวจสอบภายใน จาก สพป.พิษณุโลก เขต1,2,3 และ สพม.39 ให้การต้อนรับและรับการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 จากคณะผู้ติดตาม สพฐ. นำโดยนางนันทา อนะมาน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง น.ส.รุ้งทิพย์ เมืองโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และน.ส.ชุติมา ศรีสันติเวศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560