??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 07.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดกิจกรรมภาคเช้า ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ติดตามการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้ยืนรอรับเด็กนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียน พร้อมกับนายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการ และครูเวร เพื่อรับเด็กและพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็กนักเรียน ตลอดจนติดตามเรื่องการมารยาทในการไหว้จนกระทั่งเวลา08.30 น.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1รับมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 10 ทุน มูลค่า 35,000 บาทจาก นางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ ลานกล้วยไม้ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียน
สพป.พล.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ว่า เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษากำหนด เช่น ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ถือเป็นเอกสารสำคัญ ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากเป็นเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงในการจบการศึกษา การเรียนต่อ การทำงาน หรือรายงานให้ต้นสังกัดหรือหน่วยงานส่วนกลางทราบ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลที่จบการศึกษา
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 และ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนและ อบต.เดียวกัน ได้รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนรักให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน ลดความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การขัดแย้งกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ผู้อ่าน [ 510 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
วันที่ 24 มิ.ย. 58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.วัดคุยม่วง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับโซนภาค โดยมีนางไพทิพย์ โกทัน ผอ.ร.ร.วัดคุยม่วงและคณะครู/กรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 19.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี มารดานายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ณ ศาลา 4 วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตระแบกงาม อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนางสุณี ไวกสิกรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านตระแบกงาม คณะครู อบต.กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายไพรัตน์ เทพภักดี ผอ.ร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์คณะครูและประธานกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมร.ร.ผดุงราษฎร์ สพป.พล.1 จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 จุดอบรมที่ 2 ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูจากกลุ่ม 9 ไตรมิตร /กลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา และกลุ่มโรงเรียนเอกชน จำนวน 265 คน โดยมี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สพป.พล.1จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่ม 7 บางระกำท่านางงาม /กลุ่ม 8 จตุบูรพา กลุ่ม 9 ไตรมิตรและกลุ่มร.ร.เอกชนจำนวน 260 คน.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
วันที่ 19 มิ.ย.58 คณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา)ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำโดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณได้เดินทางมายังห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร โดยมีรองผอ.สพป.พล.1ผอ.กลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากสพทป./สพม และผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ จนเสร็จสิ้นการประเมินในเวลา 15.30 น.
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
วันที่ 19 มิ.ย.58 ท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณ เดินทางมายังห้องรับรองอาคารศรีมณฑล 1 ในเวลา 09.30 น. รับชม VTR นำเสนอการบริหารจัดการสำนักงาน ณ ลานกล้วยไม้ ต่อจากนั้นได้นำคณะออกเดินชมการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด ก่อนจะเข้าห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานตามข้อตกลง.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
วันที่ 20 มิ.ย.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning : BBL) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนทุระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ มีข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา จำนวน 159 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์/จ่าการบุญ และศรีวิสุทธิ์ จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่ 13-14 มิ.ย.58.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.นายประสบ ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมร.ร.ผดุงราษฎร์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนศรีวิสุทธิ์ สองฝั่งน่านและนเรศวร จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่13-14 มิ.ย.58
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1 (ห้องประชุมฟ้ามณฑล)
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1 (ห้องประชุมฟ้ามณฑล)
เมื่อวันที่6-7มิ.ย.58 ที่ผ่านมาดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่1เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าซึ่งความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษไทยด้วยกุญแจ 5 ดอกตามแนวทางพัฒนาสมอง(Brain –based Learning:BBL)โดยใช้สถานที่ห้องผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจำนวน122 คน.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1(ห้องประชุมขวัญมณฑล)
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1(ห้องประชุมขวัญมณฑล)
เมื่อวันที่ 6-7 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษไทย ด้วยกุญแจ 5 ดอก ตามแนวทางพัฒนาสมอง(Brain –based Learning:BBL) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์และกลุ่มบ้านกร่าง จำนวน 181 คน
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้รับผิดชอบคำรับรอง
สพป.พล.1 ประชุมผู้รับผิดชอบคำรับรอง
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข้องร่วมประชุม โดยได้มีการชี้แจงประเด็นในการรายงาน และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูล/เอกสาร รองรับการรายงานในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน จึงได้มีมติให้กำหนดกลุ่มงานรับผิดชอบตามประเด็นคำถาม เพื่อให้การรายงานครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ กพร.สพฐ กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
ร.ร.บ้านปลักแรด รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.
ร.ร.บ้านปลักแรด รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.
วันที่ 5มิ.ย.58 เวลา13.00 น นายประยุทธ์ สุรเดช รองผอ.สพป.พล.1พร้อมศึกษานิเทศก์นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ประกอบด้วยนายอัศนีย์ ศรีสุข นางวันดี จิตรไพวรรณและน.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 ร.ร.บ้านปลักแรด ซึ่งเป็นร.ร.ในฝันประเด็นที่ติดตามประกอบด้วย1.การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์2.หน้าที่พลเมือง3.ค่านิยมหลัก12ประการ4.ประชาคมอาเซียน โดยมีนายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรดพร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 รับการประเมินจุดเน้นสพฐ.
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 รับการประเมินจุดเน้นสพฐ.
วันที่ 5 มิ.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดช รองผอ.สพป.พล.1พร้อมศึกษานิเทศก์นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ประกอบด้วยนายอัศนีย์ ศรีสุข นางวันดี จิตรไพวรรณและน.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 ประเด็นที่ติดตามประกอบด้วย 1.การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 2.หน้าที่พลเมือง 3.ค่านิยมหลัก 12 ประการ 4. ประชาคมอาเซียน 5.หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา 6.ร.ร.ไทยรัฐวิทยาต้นแบบลดภาวะโลกร้อน 7.โครงการความเป็นพลเมืองดีโดยมีนายไพรัช ไกรเกรียงศรี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 พร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน เป็นข้าราชการครูร.ร.ระดับประถมศึกษาขนาดนักเรียน200 คนขึ้นไป ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคเอกชน ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และจนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติฯ สนับสนุนให้มีเครือข่ายให้ครูมีความรู้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในด้านต่างๆได้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยศูนย์เสมารักษ์พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อบรมระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย.58
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา
รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 5 ป ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ คือ ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำสำหรับอาบ ปล่อยปลาหางนกยูง หรือปลากินลูกน้ำลงในอ่างบัว หรือที่กักเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขังในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะยางรถยนต์ และปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีนักเรียน 157 คน และครู 18 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดจอมทอง
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดจอมทอง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมี นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมทอง เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 157 คน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ โดยนักเรียนได้พร้อมใจกันสวดมนต์และกล่าวคำบูชาครู จากนั้นนำดอกไม้ธูปเทียนกราบพระคุณครู ซึ่งคุณครูได้เจิมแป้งที่หน้าผากของนักเรียนพร้อมให้พรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนเป็นคนดี ตั้งใจเรียน
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 คึกคักพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 คึกคักพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า ภายหลังเสร็จสินการอบรม พลิกโฉมการสอนระดับชั้น ป.1 มุ่งเน้นทักษะอ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรม ให้กับครูพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบ DLTV ปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด 132 โรง ต่างให้ความสนใจแนวทางการพัฒนาการทักษะทางสมองตามทฤษฎีกุญแจ 5 ดอก เป็นอย่างมาก
ผู้อ่าน [ 403 ] คน
ทดสอบความรู้ออนไลน์ครูภาษาอังกฤษ สพป.พล.1
ทดสอบความรู้ออนไลน์ครูภาษาอังกฤษ สพป.พล.1
นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 170 คน ที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม

 

อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2559