moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ผอ.สพป.พล.เขต1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ผอ.สพป.พล.เขต1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน“การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก หลังจากพิธีเปิดและชมการแสดงของนักเรียนแล้วได้ออกเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของ ศูนย์อาเซียนและเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต 1 เปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ผอ.สพป.พล.เขต 1 เปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
วันที่ 29 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ในการเปิดประตูสู่อาเซียน และเพื่อให้นักเรียนและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำเสนอผลงานออกสู่สาธารณชนในรูปแบบการจัดนิทรรศการ โดยความร่วมมือของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษาร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และศูนย์เครือข่าย 9 โรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งปม.2559 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล และให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศน.และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งปม.2559 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล และให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พล.1 รับคำอวยพรวันคริต์มาส/ปีใหม่จากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พล.1 รับคำอวยพรวันคริต์มาส/ปีใหม่จากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ รับฟังการขับร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะถึง ณ ลานกล้วยไม้ โดยการนำของนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 20.00 น. สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพว่าที่ ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน ซึ่งเป็นบุตรชายของนางสรัญชนา ชื่นใจชน ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธี พร้อมบุคลากรบนสำนักงาน ซึ่งจะทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.58 ณ เมรุวัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 930 ] คน
ประชุมครู Eng for child
ประชุมครู Eng for child
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมครู Eng for child ที่ได้การจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.พิษณุโลก จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ พูดคุย รับทราบถึงการปฏิบัติงานของแต่ละคน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศรีมณฑล โดยสพฐ.ได้แจ้งจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สพป.พล.1 พิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด สายผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา สายผู้สอน จำนวน 37 อัตรา.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สพฐ.ซึ่งจะมาประเมินการดำเนินงานของสพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ สร้างความคุ้นเคย และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนในการเป็นครูที่ดี ซึ่งทาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 จะจัดอบรมครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ประมาณเดือนเมษายน 2559 ต่อจากนั้นทางกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงและให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ทั้ง 22 รายจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) และข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 14.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบสองแคว โมเดล ( SongKwae Model) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนร่วมกันระดมความคิดโดยใช้พื้นฐานการมีส่วนร่วม.
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
วันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การประชุมวันนี้มีเรื่องสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ ซึ่งสพฐ.มอบหมายให้สพป.พล.1 เป็นผู้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.58 /การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2559/การสร้างความเข้าใจเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวปฏิบัติ 29 ประการ/แนวทางการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติ/นโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”/นโยบายนักเรียนชั้นป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ภายมน 1 ปี/การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบสองแคว โมเดลและการพัฒนาสู่ความเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง” ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 07.30 น. สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดและนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ กล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้า สพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015”
ผอ.สพป.พล.1 เปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015”
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015” ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ซึ่งงานดังกล่าวโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ที่จะมาถึง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำผลจากการเรียนภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยจัดการแสดงทั้งหมด 6 รอบ
ผู้อ่าน [ 440 ] คน
พิธีปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
พิธีปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.58 เวลา 14.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 กล่าวรายงานต่อนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 และส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ให้กับจังหวัดลำปาง โดยนายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นผู้รับมอบธง เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานปี ต่อไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 พร้อมด้วยผอ.สพป.พล. 1 ,2 และผอ.สพม.39 ให้การต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง รแงผวจ.พิษณุโลก กล่าวต้อนรับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
ผู้อ่าน [ 427 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ผอ.สพป.พล.1 เปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 สนามแข่งขัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมีนายสรปราชญ์ ไวกสิกรณ์ ผอ.ร.ร.นครไทยวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 420 ] คน
สพฐ.เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
สพฐ.เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะผู้แทนจาก สพฐ. ประกอบด้วยนายโรจนะ กิจเจริญ นายประสิทธิ์ จันดา นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ นายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ และนางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันการประกวดความสามารถนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการดำเนินงาน.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนเซนนิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนเซนนิโกลาส
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. บาทหลวงประเสริฐ สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนนิโกลาส พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนมาขับร้องเพลงอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงโดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ให้การต้อนรับและรับฟังการขับร้องเพลงอวยพร ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 498 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนผดุงราษฎร์
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยการนำของนายจาตุวัฒน์ ลิ้มตระกูล ซึ่งนำนักเรียนมาขับร้องเพลงอวยพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกล้วยไม้. วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ตรวจเยี่ยมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
ตรวจเยี่ยมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 สนามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และสนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล.1 ออกรายการ “สองแควยามเช้า” ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
สพป.พล.1 ออกรายการ “สองแควยามเช้า” ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนางสุรีย์พร กาญจนชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกรายสด “สองแควยามเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก ซ้อมพิธีเปิด/ปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก ซ้อมพิธีเปิด/ปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผอ.สพป.พล.2 ดร.สุนัย วงษ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพปพล.1 เยี่ยมชมและให้กำลังทีมนักแสดงและคณะทำงานการซ้อมพิธีเปิด-ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 22 ตุลาคม 2559