:: คุรุสภา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ฯ ขอให้ส่งชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 22 พ.ค.58

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
การสัมมนาส่งเสริมการอ่านกิจกรรมRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
การสัมมนาส่งเสริมการอ่านกิจกรรมRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่7มี.ค.57 สพป.พล.1จัดกิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่17,18ภาคเหนือตอนล่าง นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการฯแล้วยังมีกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้เห็นแนวทางการดำเนินงานจากโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านระดับยอดเยี่ยม รางวัล OBEC AWARD ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
นิทรรศการกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
นิทรรศการกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานพิธีเปิดงานRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่17,18 ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านพร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะครูนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่7มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
กิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
กิจกรรมRead Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่7มี.ค.57นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดงานRead Thailand:อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านระดับเขตตรวจราชการที่ 17,18 ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านของตัวแทนโรงเรียนแต่ละจังหวัดที่มีผลการประกวดอันดับที่ 1 รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน 3 ขนาดคือขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อหาโรงเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17,18 เข้าประกวดในระดับประเทศ และการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้เห็นแนวทางการดำเนินงานจากโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านระดับยอดเยี่ยม รางวัล OBEC AWARD.
ผู้อ่าน [ 45 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต1ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชลบุรีเขต3
สพป.พิษณุโลก เขต1ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชลบุรีเขต3
วันที่6มี.ค.57เวลา09.30น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ รองผอ.สพป.ชลบุรีเขต3 ด้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีนายอโณทัย วรรณศรี รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
วันที่4มี.ค.57เวลา13.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในระดับเขตตรวจราชการที่18และ18(สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2)ซึ่งจะจัดในวันที่7มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
สพป.พล.1ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่4มี.ค.57เวลา09.00น.ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
สพป.พล.1ให้การต้อนรับคณะจากสพป.สุรินทร์เขต 3
สพป.พล.1ให้การต้อนรับคณะจากสพป.สุรินทร์เขต 3
วันที่3มี.ค.57เวลา19.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสพป.สุรินทร์ เขต3 โดยการนำของนายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ณ ร้านวิโรจน์ผักบุ้งเหิรฟ้าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกันนี้นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผอ.ร.ร.วัดจอมทองและคณะครูนำการแสดงรำมังคละของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับด้วย.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่3มี.ค57 เวลา13.30น.นายเจียร ทองนุ่น ผอ.นครศรีธรรมราชเขต4 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน133คนศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1 ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับ ก่อนที่คณะศึกษาดูงานจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่28กพ.เวลา09.30 น.ห้องประชุมศรีมณฑลดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูในสังกัดที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ2557ซึ่งสพป.พล.1 ได้รับการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจำนวน600,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการครูโดยมีผู้แทนจาก ธ.ก.ส. เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
รับทุนการศึกษา
รับทุนการศึกษา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ก.พ.2557 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะได้มีการประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระครูสิทธิธรรมวิภัช (พระมหาสำลี วราโภ) เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ครบ 57 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ และเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนในสังกัด สพป.พล.1 , อาชีวศึกษาพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "สร้างอนาคตไทย 2020" ของจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
สพป.พ.ล.1เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
สพป.พ.ล.1เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
วันที27ก.พ.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของ สพป.พล.1 โดยในส่วนของสพป.พล. 1 แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น11หน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนผอ.สพท./ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หน่วยเลือกตั้งที่ 2-11สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งโดยมีน.ส.จิราภรณ์ ไทยกิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ประชุมการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
ประชุมการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
วันที่26ก.พ.57เวลา13.30 น.ห้องประชุมขวัญมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3และ6ตามประกาศวาระแห่งชาติด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกำหนดให้ปี2556เป็นปีแห่ง “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยกำหนดโรงเรียนในสังกัดทำการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนทั้งสามระดับพร้อมกันในวันที่ 5 มีนาคม 2557.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 24ก.พ.สพป.พล.1 ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนหรือ NT (National Test) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยมีผอ.สพป.พล.1/รองผอ.สพป.พล.1และ ศึกษานิเทศก์ ที่ประจำในสายการนิเทศเป็นผู้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ กำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ชัดเจน และโปร่งใส โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 40 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 4,044 คน การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
วันที่18ก.พ.57เวลา10.00น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลกรับมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ดในโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลกจากพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารประจำกองทัพไทย นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนส่งมอบต่อให้นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1และนายไพศาล พรชัยสิทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดท่าตะเคียนซึ่งได้รับกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จำนวน 23 นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 22 นาย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจำนวน10นายร่วมกันสร้างระหว่างวันที่ 18 ม.ค. ถึง 18 ก.พ.57 เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกปีนี้.
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่22ก.พ.57 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพปพล.1 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนของร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกประจำปีการศึกษา2556 โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การแสดงความสามารถของนักเรียนให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบและชมความสามารถของบุตรหลาน.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ จาก น.อ.มานัต วงษ์พาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ, ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ 3 สหรัฐอเมริกา และผู้บัญชาการกองรักษาความปลอดภัยกองทัพบกสิงคโปร์ ก่อนส่งมอบต่อให้นายเอนก ธาราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนางสุนีย์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงาม โดย โรงเรียนในความรับผิดชอบของ สพป.พล.1 ได้รับ 2 โครงการและส่งมอบเรียบร้อยแล้วคือ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
บิ๊กซีมอบทุนการศึกษา
บิ๊กซีมอบทุนการศึกษา
นายวิทูรัช ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี ของมูลนิธิบิ๊กซีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี 2556 - 2558 เนื่องในโอกาสเปิดบิ๊กซี พิษณุโลก โฉมใหม่ โดยมี นางธิดาพร พานิชพันธ์ รอง ผอ.สพป.พล.1 นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสุนันท์ วิศวนารถ ผู้จัดการสาขาบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
กีฬาสัมพันธ์4เขต(ภาคค่ำ)
กีฬาสัมพันธ์4เขต(ภาคค่ำ)
วันที่6ก.พ.57สพท.4เขตร่วมกันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกหลังจากที่ในภาคเช้าเป็นการประชุมสัมมนา ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาในงานกีฬาสัมพันธ์4เขตซึ่งสพป.พล.1นำโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำทีมในบรรยากาศเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้.
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) )
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) )
วันที่8-9ก.พ.57 สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)(สทศ.) เป็นศูนย์สอบดำเนินการบริหารจัดการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2556 ชั้นป.6และม.3 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานศูนย์สอบฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่าง ๆพร้อมรองผอ.สพป.พล.1 ซึ่งการสอบดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขต
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขต
วันที่6ก.พ.57 โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขตการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่บนสำนักงานเขตฯเกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความผูกพัน และความสมานสามัคคีในหมู่คณะในปีนี้ทางสพป.พล.1ซึ่งนำโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพกีฬาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วยวอลเล่ย์บอลทีมผสมและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3เป็นประธานเปิด และนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุข.
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
ประชุมประสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาบุคลากร 4 เขต
ประชุมประสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาบุคลากร 4 เขต
วันที่6ก.พ.57เวลา09.00น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานเกิดประชุมโครงการประสานสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต ณ ห้องประชุมร.ร.เตรียมอุดมศึกาษาภาคเหนือโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ประชุมบุคลากรสพป.พล.1”กีฬาสัมพันธ์ 4 เขต”
ประชุมบุคลากรสพป.พล.1”กีฬาสัมพันธ์ 4 เขต”
วันที่5ก.พ.57เวลา 09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯโครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสพป.พล. 4 เขต ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ประชุมจนท.ธุรการงานเกี่ยวกับระบE-OFFICE
ประชุมจนท.ธุรการงานเกี่ยวกับระบE-OFFICE
นางธิดาพร พาณิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบE-OFFICE โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.ศูนย์ ICT เป็นผู้ให้ความรู้ เมื่อวันที่4ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายนิคม กุณา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะกรรมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ณ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง มีนายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ นายชุมพล เอี่ยมสะอาด ผอ.โรงเรียนหนองนาดงกวาง คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

จันทร์ 25 พฤษภาคม 2558