:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
การมอบบัตรประจำตัวและเข็มเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
การมอบบัตรประจำตัวและเข็มเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
วันที่6ก.ค.58เวลา13.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบบัตรประจำตัวและประดับเข็มพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 4-6 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา จำนวน 57 ราย.
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
ปตท.สผ.โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา
ปตท.สผ.โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส1 ประจำปี 2558 จำนวน 561 ทุน ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พล.1 และนักเรียนในเขตอำเภอเมือง พร้อมด้วยบุตรข้าราชการตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม
ประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม
วันที่ 5ก.ค.58เวลา09.00 น. องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวมจำนวน20โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กพิเศษให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
กิจกรรมการทดลอง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
กิจกรรมการทดลอง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการทดลอง“น้ำ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย” และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เมื่อวันที่5ก.ค.58ที่ผ่านมา.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย”
วันที่5ก.ค.58เวลา09.00น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “น้ำและอากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรวิจัย” และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจาก61ร.ร.จำนวน120คนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและเรียนรู้แนวทางการประเมินผลแบบออนไลน์ได้
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและเรียนรวม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมและเรียนรวม
วันที่4ก.ค.58 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและต้นแบบเรียนรวม จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโยบายของสพฐ.ที่ต้องการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษอย่างมีคุณภาพ
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัย “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ”
พัฒนาครูปฐมวัย “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ”
วันที่ 4 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประสบ สุขดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูปฐมวัยจากร.ร.ในสังกัด จำนวน 160 คน
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
สพป.พล.1 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
วันที่3ก.ค.58 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต“ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ณ ค่ายเจ้าพระยาจักรี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต โดยการสร้างนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทักษะชีวิสามารถเป็นแกนนำไปขยายผลช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้รับการอบรมเป็นนักเรียนจากร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และการศึกษาเอกชนจำนวน120 คน อบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ./การสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จัดอบรมจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31.
ผู้อ่าน [ 377 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์
วันที่ 3 ก.ค.58 เวลา08.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกตรวจเยี่ยมการกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง((Brain –based Learning:BBL) ร.ร.บ้านประดาประชาราษฎร์ โดยมีนายสุรัตน์ หาแก้ว ผอ.ร.ร. พร้อมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม10 (บึงกอก-หนองกุลา) ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
วันที่ 3 ก.ค.58 เวลา07.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมภาคเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนโดยได้ร่วมกับนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผอ.ร.ร.บ่อวิทยบางระกำและครูเวรประจำวันยืนรอรับเด็กนักเรียนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน จนกระทั่งเวลา 08.30 น.
ผู้อ่าน [ 452 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการ
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอสพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและผอ.ร.ร. เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายการบริหารจัดการศึกษาที่สำคัญของสพป.พล.1 โดยก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรและนายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ผอ.ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 2 ก.ค.58 เวลา 07.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดกิจกรรมภาคเช้า ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ติดตามการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้ยืนรอรับเด็กนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียน พร้อมกับนายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการ และครูเวร เพื่อรับเด็กและพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็กนักเรียน ตลอดจนติดตามเรื่องการมารยาทในการไหว้จนกระทั่งเวลา08.30 น.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
รับมอบทุนการศึกษา จาก ปตท.สผ.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1รับมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 10 ทุน มูลค่า 35,000 บาทจาก นางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ ลานกล้วยไม้ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียน
สพป.พล.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ว่า เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษากำหนด เช่น ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ถือเป็นเอกสารสำคัญ ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากเป็นเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงในการจบการศึกษา การเรียนต่อ การทำงาน หรือรายงานให้ต้นสังกัดหรือหน่วยงานส่วนกลางทราบ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลที่จบการศึกษา
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 และ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนและ อบต.เดียวกัน ได้รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนรักให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน ลดความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การขัดแย้งกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ผู้อ่าน [ 582 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
วันที่ 24 มิ.ย. 58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.วัดคุยม่วง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับโซนภาค โดยมีนางไพทิพย์ โกทัน ผอ.ร.ร.วัดคุยม่วงและคณะครู/กรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 19.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี มารดานายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ณ ศาลา 4 วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตระแบกงาม อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนางสุณี ไวกสิกรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านตระแบกงาม คณะครู อบต.กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายไพรัตน์ เทพภักดี ผอ.ร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์คณะครูและประธานกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมร.ร.ผดุงราษฎร์ สพป.พล.1 จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 จุดอบรมที่ 2 ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูจากกลุ่ม 9 ไตรมิตร /กลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา และกลุ่มโรงเรียนเอกชน จำนวน 265 คน โดยมี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สพป.พล.1จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่ม 7 บางระกำท่านางงาม /กลุ่ม 8 จตุบูรพา กลุ่ม 9 ไตรมิตรและกลุ่มร.ร.เอกชนจำนวน 260 คน.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
วันที่ 19 มิ.ย.58 คณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา)ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำโดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณได้เดินทางมายังห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร โดยมีรองผอ.สพป.พล.1ผอ.กลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากสพทป./สพม และผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ จนเสร็จสิ้นการประเมินในเวลา 15.30 น.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
วันที่ 19 มิ.ย.58 ท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณ เดินทางมายังห้องรับรองอาคารศรีมณฑล 1 ในเวลา 09.30 น. รับชม VTR นำเสนอการบริหารจัดการสำนักงาน ณ ลานกล้วยไม้ ต่อจากนั้นได้นำคณะออกเดินชมการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด ก่อนจะเข้าห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานตามข้อตกลง.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
วันที่ 20 มิ.ย.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning : BBL) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนทุระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ มีข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา จำนวน 159 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์/จ่าการบุญ และศรีวิสุทธิ์ จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่ 13-14 มิ.ย.58.
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

จันทร์ 27 มิถุนายน 2559