moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2560
ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2560
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมรองผอ./ผอ.กลุ่ม เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัย
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัยจากนางเพชรี วงษ์สุวรรณ ผอ.รร.นิคมบางระกำ2(ราษฎร์บำรุง)จำนวน 200 ชิ้น เพื่อไว้แจกจ่ายฟรีแก่ผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป.
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2561
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2561
เมื่อวันที่ 14พ.ย.59 ห้องมิ่งมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกรอบแนวทางการจัดขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียน ให้มีความถูกต้องตามแบบเสนอของบประมาณ จัดตั้งงบประมาณภายในกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางคำขอจัดตั้งเพื่อสรุปนำส่ง สพฐ.ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน .
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สพป.พล.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม IEP  Online
สพป.พล.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม IEP Online
เมื่อวันที่13พ.ย.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้แก่ครูโรงเรียนเรียนรวมในสังกัด โปรแกรม IEP Online จำนวน 82 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำข้อมูลลงในโปรแกรม IEP Online ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ปรับปรุงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากน.ส.ชลธิชา เปรมปรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการลงโปรแกรม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพวิทย์/คณิต
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพวิทย์/คณิต
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สสวท. สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการประจำสนามสอบ การสอบในวันนี้มีนักเรียนที่สมัครสอบทั้งสองวิชารวม 3,417 คน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ที่ประจำสนามสอบทั้งสองสนาม ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพิษณุโลก ในนามกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 เพื่อเสนอชื่อตามสัดส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับโควตา จำนวน 2 คน เข้าเป็นตัวแทนรับการคัดเลือกในส่วนกลาง โดยมีพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ลำดับที่ 1 นางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำ ข้าราชการบำนาญ สพป.พล.1 ลำดับที่ 2 นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านเนินมะปราง สพป.พล.2.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
“เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก”
“เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก”
เมื่อเวลา 07.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมรองผอ.สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรม “เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก”ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยการจัดครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิด และส่งมอบการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปในกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการ.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
CLUSTER เขตตรวจราชการ 17 จัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
CLUSTER เขตตรวจราชการ 17 จัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2559 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 17 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 เขตตรวจราชการ 17 ประกอบด้วยผอ.สพท./รองผอ.สพท./ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ศึกษานิเทศก์ จาก 5 จังหวัด 15 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ โดยร่วมกันระดมความคิดบูรณาการหลอมรวมโครงการจัดทำงบประมาณภายใต้กรอบการจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 จาก สพฐ. วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พล.1 ระดมความคิดจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561
สพป.พล.1 ระดมความคิดจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561
วันที่ 6 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 ตามความต้องการของพื้นที่ โดยยึดกรอบแนวคิดกรอบปฏิรูปการศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านร่วมกันวิภาคโครงการ/กิจกรรมให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ได้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ ตั้งใจและกล่าวว่า ...." เราจะช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยไม่มีวันหยุด..เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "….
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
หนองกวางลี้นำร่องสอนภาษาอังกฤษ ด้วยแอพพลิเคชั่น Echo English
หนองกวางลี้นำร่องสอนภาษาอังกฤษ ด้วยแอพพลิเคชั่น Echo English
นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1 ได้ออกติดตามและให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนหนองกวางลี้ ตำบล บ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก โดยมีนายเจริญชัย บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ กรรมการสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 พิษณุโลก มีนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ต่างก็ตั้งใจและแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.59 เวลา 19.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม และบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดี ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.59 จนถึงวันที่ 21 ม.ค.60.
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.พล.1 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่และคณะกรรมการจัดงานร่วมให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
บุคลากร สพป.พล.1 เลือกตั้งผู้แทน อ.ค.ศ.
บุคลากร สพป.พล.1 เลือกตั้งผู้แทน อ.ค.ศ.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบหีบเลือกตั้งและเปิดให้บุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พล.1 เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ เนื่องจากผู้แทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เกษียณอายุซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 62 คน มาใช้สิทธิ์ 61 คน ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1 คะแนน หมายเลข 2 ได้ 25 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 7 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 26 คะแนน มีบัตรเสีย 2 ใบ
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561(ภาคบ่าย)
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561(ภาคบ่าย)
วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากภาคเช้า โดยได้แบ่งกลุ่มเครือข่ายระดมความคิดในในการเขียนโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อสรุปลงในแบบ 1-4 จนกระทั่งเวลา 16.30 น..และจะนำโครงการที่ได้มาวิภาคในวันที่ 6 พ.ย.59 เพื่อเสนอ สพฐ.ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561
วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 10.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อระดมความคิดในจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เสนอสพฐ.ของบประมาณ ปี 2561ตามความต้องการของเขตพื้นที่ โดยยึดกรอบแนวคิดกรอบปฏิรูปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการการประชุมภาคเช้าเป็นการชี้แจงรายละเอียดวิธีการเขียนโครงการร่วมกันศึกษาเกณฑ์การตั้งงบประมาณที่จะใช้เขียนโครงการ.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/หุ่นยนต์ /นักบินน้อย สพฐ. เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการตัดสินที่เน้นในเรื่อง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 4-5พ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ชั้น 3 สพป.พล.1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย/ทัศนศิลป์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สุขศึกษาและพลศึกษา/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ/การศึกษาพิเศษ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการตัดสินที่เน้นในเรื่อง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 4-5พ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัยจากรร.บ้านคลองหนองเหล็ก
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัยจากรร.บ้านคลองหนองเหล็ก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 พ.ย.59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัย จำนวน 400 ชิ้น จากนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผอ.รร.บ้านคลองหนองเหล็ก ซึ่งครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
นักเรียนรร.อนุบาลพิษณุโลกประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี
นักเรียนรร.อนุบาลพิษณุโลกประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเวลากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้พร้อมใจกันประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช โดยวันที่ 1 พ.ย.59 นายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม และนางอำพัน ประสานสมบัติ รองผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนนำริบบิ้นไว้อาลัยที่นักเรียนร่วมกันจัดทำ จำนวน 1,500 ชิ้น มอบให้สพป.พล.1 ไว้แจกจ่ายให้ผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับริบบิ้นไว้ทุกข์ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบาย สพฐ.ที่ให้สพท.ทั่วประเทศจัดทำริบบิ้นสีดำไว้อาลัย เขตพื้นที่ละ 100,000 ชิ้น โดยมีรองวสันต์ ศรีประดู่ และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
สพป.พล. 1 กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/2559
สพป.พล. 1 กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/2559
เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 1 พ.ย.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเตรียมวางแผนการนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนในสังกัด "สองสัปดาห์แห่งการนิเทศ"ภาคเรียนที่2/2559 โดยได้แบ่งสายการนิเทศออกเป็น 10 สาย มีรองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธาน ประเด็นที่ออกนิเทศ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทางการศึกษา / กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/การยกระดับภาษาอังกฤษ เรื่องการสื่อสาร/การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตารางการนิเทศติดตามฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.59 เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.พล.1 ร่วมสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 31 ต.ค.59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สพป.พล.1 ร่วมพิธีสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน จุดเทียนแสดงความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณมณฑลพิธีวัดวิหารทอง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ โดยมีพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี.
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมพร้อมการสอบครูวิทย์/คณิต
สพป.พล.1 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมพร้อมการสอบครูวิทย์/คณิต
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ต.ค.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอสพป.พล.1/ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference จาก สพฐ. โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานดำเนินการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาครูสู่อนาคตของชาติโดยการประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม3) ในระบบออนไลน์ เป้าหมาย 19,158 คน ทั่วประเทศ โดยจะมีการทดลองทำข้อสอบในระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่จะเข้าไปเรียนรู้ทางระบบTEPE Online เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
วันที่ 31 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 4-5 พ.ย.59 เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ สถานที่จัด งบประมาณ กิจกรรมที่จัดตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ศน.และผุ้เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันที่ 2 พ.ย.59 จะเป็นการประชุมคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมสภาการเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการประชุมในวันนี้นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได้นำเสนอวาระสำคัญต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสพป.พิษณุโลกเขต 1,2,3 และสพม.39 /การเสนอชื่อ อ.ก.ศ.จ. /การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นคุรุสภาเพื่อรับรางวัลเข็ม สธ./การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติรับรางวัลคุรุสภา/การจัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเกษียณอายุราชการจาก สพฐ. /การจัดสรรบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) จาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560