moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2559 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559 โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ นำเสนอวาระต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2559/ประกาศการรับสมัครนักเรียนปี2560 /การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 และการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 1
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 1
วันที่ 20 ต.ค.2559 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนและทบทวนการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้รับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดอำเภอเมืองพิษณุโลก โรงเรียนละ 2 คน รวม 120 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ จากรพ.ศูนย์อนามัยที่ 2 จ.พิษณุโลก / รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก/ครูรร.วัดดงโคกขาม /ครูรร.บ้านหนองกรับ/นักวิชาการตรวจสอบภายในและผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งก่อนที่จะมีการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที.
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2559 เวลา 07.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก ซึ่งย้ายมาดำรงใหม่เป็นประธาน หลังจากนั้นได้มีการส่งมอบกิจกรรมที่จะจัดในเดือนถัดไปให้กับหน่วยราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ (มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก).
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
สพป.พล.1 จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง
สพป.พล.1 จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยหลังจากที่ได้ร่วมกันจัดทำโบสีดำไว้ทุกข์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว ในช่วงเวลาเลิกงานได้พร้อมใจกันนำโบสีดำที่ทำไว้ออกแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนทั่วไปในบริเวณเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พล.1 ทำดีถวายพ่อหลวง
สพป.พล.1 ทำดีถวายพ่อหลวง
วันที่ 18 ต.ค.59 เวลา 14.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากร ลูกจ้าง สพปพล.1 ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์โบสีดำไว้ทุกข์ สำหรับไว้แจกจ่ายให้กับผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก เป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 และรองผอ.สพป.พล.1 ได้ให้กำลังใจและร่วม ประดิษฐ์โบไว้ทุกข์ ก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากเลิกงานแล้วตามจุดต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
 สพป.พล.1 จัดทำโบสีดำพร้อมเข็มกลัดไว้ทุกข์บริการประชาชน
สพป.พล.1 จัดทำโบสีดำพร้อมเข็มกลัดไว้ทุกข์บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรทุกกลุ่มบน สพป.พล.1 ร่วมแรงร่วมใจจัดทำโบสีดำไว้ทุกข์ จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อแจกผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไปที่ไม่มีเสื้อสีดำใส่ พร้อมทั้งเชิญชวนครูและนักเรียนในสังกัดร่วมกันจัดทำโบว์แจกจ่ายให้ผู้ปกครองและประชาชนในเขตบริการ เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
สพป.พล.1 ลงนามถวายความไว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สพป.พล.1 ลงนามถวายความไว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันที่ 17 ต.ค.2559 เวลา 09.09 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายความไว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพะบรมโกศ โดยการนำของนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ยืนสงบนิ่งและลงนามถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้.
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับผอ.เขต คนใหม่
สพป.พล.1 ต้อนรับผอ.เขต คนใหม่
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2559 เวลา 07.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครูและบุคลากร ข้าราชการบำนาญ สพป.พล.1/สพป.พล.2 ร่วมกันให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง สพป.พล.1 ด้วยความยินดียิ่ง ต่อจากนั้นได้ไหว้พระถวายพวงมาลัย /สิ่งศักดิ์สิทธิ์/ศาลพระภูมิ ก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก.
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เมื่อวันที่ 16 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รอง.สพป.พล.1 นางสุธารัตน์ จันทน์เทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมจัดทำแผนทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย ศธ.
สพป.พล.1 ประชุมจัดทำแผนทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย ศธ.
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.59 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ต.ค.59 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่ม/ศน.และผู้แทนบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธี SWOT Analysis เพื่อให้การจัดทำแผนโครงการครอบคลุมนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นครูมืออาชีพ.
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.59 เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้จัดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน งบประมาณ คณะกรรมตัดสิน เป็นต้น ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่ม/ศน.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธี อำลา อาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธี อำลา อาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
เมื่อวันที่ 30 ก.ย.59 สพป.พล.1 จัดกิจกรรม “อำลา อาลัย ด้วยรักและผูกพัน” ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานฯ ประกอบด้วยดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมยศ สุขสะอาด หน.หน่วยตรวจสอบภายใน นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ นายวีระ ประเสริฐ นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง และนายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยชาว สพป.พล.1 ทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รับมอบของที่ระลึก และมอบช่อดอกไม้แสดงความรัก ความผูกพันและเป็นกำลังใจผู้เกษียณอายุราชการ.
ผู้อ่าน [ 500 ] คน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสศึกษา ดูงาน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสศึกษา ดูงาน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยวันที่ 26 ก.ย.59 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 45 คน เดินทางไปศึกษา ดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) สพป.จันทบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีความโดดเด่นทางด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการงานพื้นฐานอาชีพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนแม่เหล็ก เป็นต้น ในการศึกษา ดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนางนิศาชล สวัสดิสาร ผอ.รร.วัดรำพัน และคณะครู นักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง.
ผู้อ่าน [ 487 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นสถานศึกษาในสังกัด
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นสถานศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/ ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดังนี้ เกียรติบัตรสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างและปลูกฝัง “ความมีน้ำใจ” ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน /เกียรติบัตรการประกวด “1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลที่ 1 รร.วัดบางพะยอม รางวัลที่ 2 รร.วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) รางวัลที่ 3 รร.วัดจอมทอง/เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมโครงงานคุณธรรม จำนวน 14 โรงเรียน /เกียรติบัตรโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ได้แก่ รร.วัดอรัญญิก และรร.วัดตาปะขาวหาย.
ผู้อ่าน [ 425 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 สพป.พล.1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2559 ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติให้แก่สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ต่อจากนั้นเป็นการแจ้งข้อราชการตามวาระประชุมของแต่ละกลุ่ม.
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัด ประจำปี 2559 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน 141คน พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 542 ] คน
สพป.พล.1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
สพป.พล.1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 141คน ซึ่งในปีนี้โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย อดีตประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยการเทศน์/บายศรีสู่ขวัญโดยพระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์) และพระมหาตุ้ยนุ้ย พระนักเทศน์ นักแหล่ชื่อดัง การทำบุญเลี้ยงเพลพระ และการมอบเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 564 ] คน
ประขุมคณะทำงานเตรียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ประขุมคณะทำงานเตรียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วันที่ 20 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดขไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินงานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนลูกเสือทุกโรงเรียนในสังกัด ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 24-25 ก.ย.59 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ.
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 20 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบาย สพฐ. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย จนท.กลุ่มนโยบายและแผนและผู้บริหาร รร.ขนาดเล็ก จาก 3 เขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
สอบสัมภาษณ์  ผู้สอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
วันที่ 19 ก.ย.59 เวลา 07.30 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองประธานกรรมสนามสอบฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559 จ.พิษณุโลก ประชุมชี้แจง บทบาทภารกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พร้อมจับสลากประจำห้องสอบ ซึ่งใช้ห้องประชุมชินสีห์ รร.พุทธชินราชพิทยา เป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยมีนายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ นายวันชาติ อ่วมแจง รองผอ.สพม.39 รองประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ความเรียบร้อย พร้อมด้วยนายพิตตินันท์ คำสา ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ติดตามสถานการณ์การสอบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สอบบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สอบบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่1/2559
สนง.ศธจ.พิษณุโลก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559 โดย สพฐ.กำหนดการสอบวันที่ 17-19 ก.ย.59 สำหรับจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ 4 วิชาเอก ได้แก่ แนะแนว ดนตรีสากล ภาษาจีน และอุตสาหกรรมศิลป์ สอบข้อเขียนวันที่ 17-18 ก.ย.59 ณ สนามสอบรร.พุทธชินราชพิทยา มีผู้เข้าสอบรวม 255 คน จากผู้สมัคร 285 คน มีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศธจ.พล. เป็นประธานกรรมการสนามสอบ โดยนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รองประธานกรรมการสนามสอบ นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ นายวันชาติ อ่วมแจง รองผอ.สพม.39 รองประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตลอดจนควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ความเรียบร้อย โดยมีนายพิตตินันท์ คำสา ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ติดตามสถานการณ์การสอบ ภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริตที่รัดกุม.
ผู้อ่าน [ 376 ] คน
สพป.พล.1 อบรม จนท.งานการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 อบรม จนท.งานการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 16 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งานด้านการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เรื่อง การคิดคำนวณ และการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. โดยมีนางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม.
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
การประชุม Conference โรงเรียนแม่เหล็ก
การประชุม Conference โรงเรียนแม่เหล็ก
วันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศธจ.พิษณุโลก พร้อมรองผอ.สพป.พล.1,2,3 และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั้ง 3 เขต ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ติดตามและรับฟังการสรุปรายงานดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพื้นที่และการลงพื้นที่ตรวจสอบศักยภาพของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) และความสมัครใจของโรงเรียนเครือข่าย โดยให้รายงานข้อมูล ยืนยันตามแบบฟอร์มภายในวันที่ 19 ก.ย.59.
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ แก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 70 คน ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.59 แบ่งกิจกรรมออกเป็น ภาควิชาการ วันที่ 15 ก.ย.59 รับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก “โรงเรียนแม่เหล็ก” ภาคศึกษาดูงาน วันที่ 16-17ก.ย.59 เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ รร.วัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต 1.
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.59 จำนวน 2 รุ่น สำหรับในวันนี้เป็นการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน จำนวน 125 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560