moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ
สพป.พล.1 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2558 นายประยุทธสุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วม การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 1015 ] คน
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขัน ร.ร.วัดมหาวนาราม แข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาจำนวน 18 กิจกรรม โดยมีนางพรชนก ต่ายหัวดง รองผอ.ร.ร.วัดมหาวนารามและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สพป.พล.1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี กศ.2558 ระดับพื้นที่การศึกษา โดยวันที่ 24 ก.ย.2558 แข่งขันระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 86 กิจกรรม ประกอบด้วย นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นักบินน้อย สพฐ. หุ่นยนต์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาปฐมวัย สนามแข่งขัน สพป.พล.1 /ร.ร.จ่าการบุญ /อนุบาลพิษณุโลก/วัดตาปะขาวหาย/วัดมหาวนาราม/วัดอรัญญิก/วัดศรีวิสุทธาราม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสพป.พล.1 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคเหนือ.
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ภาคค่ำ
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ภาคค่ำ
วันที่ 21 กันยายน 2558 สพป.พล.1 จัดงานเลี้ยงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และรองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน โดยพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ และรองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน โดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58 ณ ห้องขวัญมณฑล ในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำ ในสังกัดเกษียณอายุราชการจำนวน93 คน กิจกรรมในภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกัน จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ห้องขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง “การประเมินออนไลน์และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” ให้แก่ครูปฐมวัย จำนวน 120 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประเมินออนไลน์ ในฟังก์ชั่นต่าง ๆของระบบโรงเรียน และการออกแบบและเขียนรายงานโครงการในรูปแบบวัฎจักรการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/วัดกรมธรรม์/วัดศรีรัตนารามและบ่อวิทยบางระกำ ผู้รับผิดชอบโครงการศน.สโรชา เนียมนก.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
อบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรม (SchoolMIS)
อบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรม (SchoolMIS)
วันที่18ก.ย.58เวลา 09.00 น.ห้องขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรมสถานศึกษา (SchoolMIS) ซึ่งเป็นการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาโดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรม ที่ สพฐ.จัดทำซึ่งให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียน ในส่วนผลการเรียน เริ่มจากการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกผลการเรียน จนกระทั่งสามารถพิมพ์ปพ.1,2,3 และยืนยันการบันทึกผลการเรียนได้ในที่สุด ผู้เข้าอบรมจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 คน วิทยากรการอบรมนายนิวัติ เฉลิมพักตร์ รองผอ.ร.ร.จ่าการบุญ ผู้รับผิดชอบโครงการศน.ปิยนารถ สุขม่วง.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 17 ก.ย.58 เวลา 09.30 น. ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก ร่วมกับนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 /ผอ.สพป.พล.2,3 /สพม.39 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตกศ.7และผอ.ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 ซึ่งในปีนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้คำขวัญ”เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสพท. 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 53 เขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ร.ร.วัดบึงพระ
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ร.ร.วัดบึงพระ
วันที่ 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสู่คุณภาพการศึกษา ณ ร.ร.วัดบึงพระ โดยเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มี นายจักริน เปลี่ยนวงศ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมไหว้ครู : สัมผัสพระคุณแด่ครูตู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการ.
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
ร.ร.วัดบึงพระ ให้การต้อนรับรมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ)
ร.ร.วัดบึงพระ ให้การต้อนรับรมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ)
วันที่ 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสู่คุณภาพการศึกษา โดยมีนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.วัดบึงพระ คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
สพป.พล..1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร ภาคเหนือ
สพป.พล..1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรสพป.พล.1 ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อจากนั้นออกเดินทางไปนมัสการพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และกราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช ก่อนที่จะออกเดินทางไป ร.ร.วัดบึงพระ เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านด่าวเทียม (DLIT) .
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
สพป.พล.1ยินดีต้อนรับสพป.ราชบุรีเขต 1
สพป.พล.1ยินดีต้อนรับสพป.ราชบุรีเขต 1
วันที่ 11 ก.ย.58 เวลา 11.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาเอกชนและตรวจสอบภายใน ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานการบริหารจัดการกลุ่มสถานศึกษาเอกชนและกลุ่ม ตสน.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 11ก.ย.58 นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว สพฐ.ร่วมกับสพป.พล.1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12ก.ย.58 เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการทางอาชีพของตลาดแรงงาน ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพของนักเรียนพัฒนารูปแบบการประชุมเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาไปขยายผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคเอกชน โดยมีดร.วีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาสนง.วิชาการและมาตรฐาน สพฐ.และดร.รัตนา แสงบัวผัน ผอ.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการ.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน
น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน
วันนี้10ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะเดินทางไปบ้านเลขที่ 200/5 หมู่ 3 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของด.ช.วรรธนะ คำอินทร์ (น้องทาม) เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบจักรยานพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญจักรยานพระราชทานมอบให้เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ ซึ่งน้องทามได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จะขี่จักรยานที่ได้รับพระราชทานคันนี้ออกกำลังกายไปโรงเรียนทุกวัน”
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
วันที่ 9 ก.ย.58 เวลา 09.00 น.นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุและการเงินจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ2คนแบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมเจ้าหน้าพัสดุ วันที่ 9 ก.ย.58 รุ่นที่ 2 อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 10 ก.ย.58 รุ่นละ 130 คน การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบe-GP รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินให้แก่สถานศึกษาในสังกัด .
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูสังคมศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สู่พลเมืองอาเซียน
สพป.พล.1 อบรมครูสังคมศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สู่พลเมืองอาเซียน
เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย.58 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดค่ายวิชาการเชิงสร้างสรรค์สังคมพลเมืองสู่อาเซียนให้แก่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในสังกัดจำนวน125คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนให้มีพื้นฐานความรู้รองรับการประกอบอาชีพและการเคลื่อนย้ายแรงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการเชิงสร้างสรรค์เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวินัยการเงินเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และครูแกนนำสังคมศึกษา.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
สพป.พล.1 จุดฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่
สพป.พล.1 จุดฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่
เมื่อวันที่ 7ก.ย.58 เวลา 09.00น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จำนวน10คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยสพป.พล.1ได้รับมอบหมายจากสพฐ.ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับการฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-26 ก.ย.58 ร.ร.ต้นแบบสำหรับการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วยร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ร.ร.วัดจุฬามณี และร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
อบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
อบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
เมื่อวันที่ ก.ย.58 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล “เรื่องการสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์” และ “ระบบการสอบออนไลน์” หลักสูตรของ สสวท. ผู้อบรมจำนวน 100 คน จากร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาและร.ร.ที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจสามารถสร้างและพัฒนาข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA โดยมีศน.ละออ ด่านพิษณุพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่5 ก.ย.58เวลา09.30 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวทียมสนับสนุนดารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบระบบสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบรับสัญญาณดาวเทียมเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาความขัดข้องของสัญญาณดาวเทียม ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวลได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากคุณสุรัตน์ อภิวงศ์งาม ผู้จัดการร้านแมงป่องแซทเทลไลน์ พิษณุโลก และทีมงาน ให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พล. 1 ให้การต้อนรับ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดยนายไพศาล แท่งทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งเดินทางมาศึกษา ดูงานการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พล. 1.
ผู้อ่าน [ 356 ] คน
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด สพป.พล.1 จำนวน 135 คน
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
เมื่อวันที่ ส.ค.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ เดินทางศึกษา ดูงานการบริหารจัดการ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยมีนายกิตติภัช กนกธาดาสกุล รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนที่สังกัดอ.บางระกำจำนวน100คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน) ให้มีความรู้และทักษะในนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559