moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
วันที่11 ส.ค.58 เวลา09.00 น.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการกพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)หลักสูตรTrain the trainer จุดภาคเหนือรุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา รงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 โดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมจาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
วันที่10 ส.ค.58 เวลา09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่ 3 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ให้รับรางวัลสุดยอด ระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค จำนวน 4 โรงเรียน เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วม 2.โอกาสทางการศึกษา 3.คุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
วันที่ 6 ส.ค.58 เวลา 09.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี นางวันดี จิตรไพวรรณ น.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี คณะประเมินติดตามผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสพฐ.ระยะที่ 2 ปี งปม. 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1 สรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
สพป.พล.1 สรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งแทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ประกวดมัคนายกน้อย
ประกวดมัคนายกน้อย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.1 ร้อยโทพรเทพ เต็งอินทร์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 9 พร้อมคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาจากสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมัคนายกน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 1095 ] คน
เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมร.ร.สะพานที่ 3
เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมร.ร.สะพานที่ 3
วันที่ 4 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล. 1พร้อมด้วยนางสาววรากร ขวัญเมือง ศน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชิมอน โรเด็ด เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการ English for all ร.ร.สะพานที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในการเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นป.1โดยครูชาวต่างชาติ ซึ่งมีนางดลนภา ท้วมยังผอ.ร.ร.สะพานที่ 3 คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 727 ] คน
รับมอบสนาม BBL
รับมอบสนาม BBL
นายประยุทธ สุรเดช ไพบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบและเปิดสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง bbl ของโรงเรียนวัดสระโคล่ จาก นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 10 ภาคเหนือ มีนายประจบ บุญสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระโคล่ คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา รับมอบและให้การต้อนรับเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ผู้อ่าน [ 811 ] คน
สพป.พล.1 สำรวจข้อมูลเพื่อมอบหนังสือห้องสมุด
สพป.พล.1 สำรวจข้อมูลเพื่อมอบหนังสือห้องสมุด
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 สพป.พล.1 โดยการนำของศน.ปิยนารถ สุขม่วงและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป ประกอบด้วยคุณวรลักษณ์ รังษีวงศ์ ผจก.สำนักกรรมการ บมจ.ดิเอราวัณกรุ๊ปและคุณทิพพานันท์ นาคนาวา จนท.อาวุโส ออกเยี่ยมร.ร.บ้านวังยาง ร.ร.บ้านคลองเหล็กและร.ร.วัดไผ่ค่อมเพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการให้การสนับสนุนหนังสือห้องสมุดโรงเรียน(ตู้จินตนาการ)และอุปกรณ์เด็กเล่นพัฒนาสมองที่จะมอบ ในวันเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาพิษณุโลก ในเดือนส.ค.58 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
พิธีต้อนรับ ผช.เลขา กพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ สพฐ.
พิธีต้อนรับ ผช.เลขา กพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ สพฐ.
วันที่24ก.ค.58 สพฐ.จัดพิธีต้อนรับดร.บุญรักษ์ ยอดผช.เลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมจันทรเกษมชั้น4อาคารหอประชุมคุรุสภโดยได้รับเกียรติจากดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาสพฐ. เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วยผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก บุคลากรบนสพฐ. ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้.
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล.1 เปิดค่ายรักษาศีล 5 ถวายในหลวง
สพป.พล.1 เปิดค่ายรักษาศีล 5 ถวายในหลวง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำรักษาศีล 5 ของกลุ่มโรงเรียนประสิทธิภาพที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา
ผู้อ่าน [ 434 ] คน
สพป.พล.1ประชุมสภานักเรียนขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ
สพป.พล.1ประชุมสภานักเรียนขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาสภานักเรียนขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้แทนสภานักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนจำนวน 11 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน รวม 44 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
ประชุมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ประชุมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วันที่ 21 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์ สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อสรุปรายงานผลการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการฯและหารือเรื่องการนำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดดอนไก่เตี้ยจ.เพชรบุรี และร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ในวันที่ 2-4 ส.ค.58 ผู้เข้าประชุมผู้บริหารและครูร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ จ่าการบุญ/ วัดศรีวิสุทธาราม /วัดมหาวนารามและวัดไผ่ค่อม
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT จุดภาคเหนือ
สพป.พล.1 อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT จุดภาคเหนือ
วันที่19 ค.58 นายสมเกียรติ จุดภาคเหนือรุ่นที่ 1 ณ ห้องวังธาราโรงแรมอมรินทร์ลากูนโดยนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพม.37-42 รองผอ.สพป.พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานีศึกษานิเทศก์อบรมระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค.58.
ผู้อ่าน [ 388 ] คน
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58 รองธิดาพร พานิชพันธ์ นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการศึกษา ดูงานการบริหารจัดการกลุ่มอำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 โดยมีนายมนตรี ทัดเที่ยง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
สพป.พล.1 อบรม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
สพป.พล.1 อบรม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
วันที่15ก.ค.58เวลา14.00 น.นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจงรายละเอียดขอบเขตการใช้ข้อบังคับ กฎหมายข้อบังคับและวิธีการทำคู่มือทางเว็บไซต์ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูธุรการ ซึ่งพ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 ก.ค.58 โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่15ก.ค.58 เวลา09.00 น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ English we can 2015 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตจำนวน145คนหลักสูตร3วันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาบันทึกข้อตกลงพลิกโฉมโรงเรียน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาบันทึกข้อตกลงพลิกโฉมโรงเรียน
เมื่อวันที่13 ก.ค.58 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ศึกษานิเทศก์และทีมประชาสัมพันธ์ ศึกษา ดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning: BBL)โรงเรียนต้นแบบในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ร.ร.บ้านแม่ลอง ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทัง และร.ร.โค้งงาม พร้อมนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพลิกโฉมโรงเรียนคู่พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมอง (Brain –based Learning: BBL) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ลองโดยมีนายณรงค์ชัย จินาวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านแม่ลองพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก.
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังต้นแบบ BBL
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังต้นแบบ BBL
เมื่อวันที่13ก.ค.58นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ศึกษานิเทศก์และทีมประชาสัมพันธ์ ศึกษา ดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning: BBL)ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต5 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain –based Learning: BBL) โดยมีนางผกาวรรณ ทิพย์หิรัญ ผอ.ร.ร.และคณะครูร.ร.ชุมชนบ้านแม่ทังให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่10ก.ค.58 เวลา10.00น.ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้แทนผู้บริหารภายในกลุ่มโรงเรียน เพื่อร่วมกันจัดทำร่างเกณฑ์การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ
วันที่10ก.ค.58เวลา09.00 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1ทำหน้าที่ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปีพ.ศ.2558ระดับโซนภูมิภาคภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยตากและเพชรบูรณ์ผู้เข้าประชุม องผอ.สพป./ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ศน.เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศปี2558ระดับโซนภูมิภาคภาคเหนือและร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตลอดจนจับฉลากลำดับที่การนำเสนอผลงานของโรงเรียนขนาดเล็ก กำหนดจัดงานแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในวันที่ 10 ส.ค.58 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1และผอ.กลุ่ม ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ83พรรษาวันที่12สิงหาคม2558 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 ก.ค.58.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง
วันที่ ก.ค.58เวลา09.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยแล้ง ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และรับทราบการรายงานข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในการบริโภค อุปโภคในช่วงที่สภาพอากาศโลกเกิดการผันผวน อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ และเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประสบภัยแล้งของรมช.ศธ.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558 ณ วัดสุดสวาสดิ์ ตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 115 คน ครู 15 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นคนไทย นิยมไทย รู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีวินัย ความรับผิดชอบรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความกตัญญูกตเวที เมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้กิจกรรมการอยู่ค่าย 2 วัน 1 คืน เรียนรู้จริยธรรม 4 ฐาน คือการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู ศาสนพิธี การเป็นสาวกที่ดีของพุทธศาสนา/จิตภาวนา การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน และทำกิจกรรมกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟังบรรยายพิเศษ เรื่องจริยธรรมและยาเสพติด
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 29 กรกฏาคม 2559