:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ่อวิทยระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน229 คน จากกลุ่มบางระกำ17โรงเรียนเพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีน.ส.วรากร ขวัญเมืองและน.ส.กาญจนา จูปะมัดถา เป็นตัวแทนศูนย์สอบมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตย เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558ณ ร.ร.บางระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นม.3จำนวน184คนจาก9โรงเรียนจำนวน 8ห้องสอบ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา และนางชูศรี เรือนใจดี เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายวิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุลา เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ้านหนองพะยอมอ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน234คนจาก20โรงเรียน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ และน.ส.นิภาวรรณ์ วงศ์อินทร์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด เป็นหัวหน้าศูนย์สอบให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก อ.บางระกำเพื่อพบปะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียนโดยมีคณะครูร.ร.บ้านเรียงกระดก ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 1 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 หัวหน้าสายที่ 1 นายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดงซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 3 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 หัวหน้าสายที่ 3 นายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผอ.ร.ร.วัดบ้านดงตลอดจนผู้บริหารที่ศึกษาดูงานสายที่ 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจรครั้งที่ 1/2559เพื่อสรุปรายงานผลการศึกษาดูงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร อ.บางระกำ ในภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านปลักแรดซึ่งสายนี้มีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นหัวหน้าสาย มีนายโสภณ เขียวแต้ม ผอ.ร.ร.วัดแตนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียนและบริเวณอาคารสถานที่.
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนสพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 ภายใต้คำขวัญ “ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ”ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและรับมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 399 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 อำเภอบางระกำ ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจากอำเภอเมือง อำเภอบางระกำ จำนวน 180 คน ร่วมประชุมและนำเสนอผลการศึกษาดูงาน
ผู้อ่าน [ 608 ] คน
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้โดยมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET ประจำปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 6 นเรศวร มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 203 คน เข้ารับการอบรม ค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีกิจกรรมเข้าฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ อภิปราย ตอบปัญหาและวิเคราะห์จากการทดลองวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 397 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบ , กรรมการกลาง และ จนท. ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล. เขต 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าในในการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งปีการศึกษา 2558 กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
วันที่17ก.พ.59 เวลา08.30 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1 ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประธานกลุ่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ภาพรวมเด็กนักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น.
ผู้อ่าน [ 427 ] คน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเศษ ไชยบุญมา หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวไชยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวไชยสิทธิ์) และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
วันที่16ก.พ.59เวลา15.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ พร้อมบุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการบริหารงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยระบบระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดจากสพฐ.และกรมบัญชีกลางนำโดยนายธงชัย วัยชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 347 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่ ให้กับข้าราชการครูในเขตอำเภอเมือง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพในสถานบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะและอุจจาระ วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก และนัดหมายเพื่อตรวจตามความต้องการในโรคอื่นๆ สำหรับ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการครูในเขตอำเภอบางระกำ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามรูปแบบสองแควโมเดล ของกลุ่มเครือข่าย กลุ่ม 4 บ้านกร่าง ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 1166 ] คน
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากการกัดของยุงลาย รวมถึงให้คำแนะนำในการกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก โดยนายบุญส่ง ได้แจกทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในภาชนะเก็บน้ำของโรงเรียน เช่นโอ่งน้ำ อ่างน้ำ รวมถึงอ่างน้ำภายในห้องน้ำ ซึ่งก่อนใส่ทรายอะเบท เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองได้ให้คำแนะนำในการสังเกตดูลูกน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ การทำความสะอาด นอกจากนี้ยังได้มอบทรายอะเบทเพื่อนำไปใส่แหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียน และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก อาทิ การกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ การปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวหรืออ่างน้ำในบ้าน ขัดล้างและเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาภาชนะที่เก็บกักน้ำ นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันยุงกัด ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไข้เลือดออกได้
ผู้อ่าน [ 1019 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
วันที่16ก.พ.59 เวลา07.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายประยุทธิ์ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด .
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่15ก.พ.59 สพป.พล.1 ประกอบพิธีมอบจักรยานพระราชทาน“โครงการจักรยานพระราชทาน”ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส บ้านอยู่ห่างไกลสังกัดสพป.พล.1,2,3 เขตพื้นที่ละ 44 คัน สังกัด สพม.39 31 คัน รวม163คัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เมื่อวันที่14ก.พ.59เวลา07.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน พร้อมจับสลากประจำห้องสอบจำนวน18ห้องเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เมื่อวันที่13ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติตนในการควบคุม กำกับห้องสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 14.00-15.00 น.
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มี คณะกรรมการบริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจของศูนย์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระกำ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระกำ
วันที่11ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ.บางระกำพร้อมมอบนโยบายการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนนักเรียนในสังกัดให้สูงขี้น ย้ำผู้บริหารติดตามนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ โดยเน้นให้นักเรียนอนุบาล2จะต้องอ่านเขียนสระ พยัญชนะได้ เน้นให้ครูสอนสะกดคำด้วยวิธีการแจกลูกผสมคำในคำพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในการสอบ NTชั้นป.3 การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในการสอบ O-NETชั้น ป.6และม.3 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27-28 ก.พ.59.
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์
สพป.พล.1 ร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานและร่วมให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57จ.เพชรบูรณ์ โดยสพป.พิษณุโลก เขต 1ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดนิทรรศการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online ศูนย์ภาค จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560