ด่วน..ขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาทำสัญญาจ้างที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯสพป.พล.๑ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป...


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนขนาดเล็กจับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร
นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 และ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนและ อบต.เดียวกัน ได้รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนรักให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน ลดความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การขัดแย้งกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ผู้อ่าน [ 1058 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนวัดคุยม่วง
วันที่ 24 มิ.ย. 58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.วัดคุยม่วง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับโซนภาค โดยมีนางไพทิพย์ โกทัน ผอ.ร.ร.วัดคุยม่วงและคณะครู/กรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 464 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 19.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ช้อย ไทยวรรณศรี มารดานายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ณ ศาลา 4 วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตระแบกงาม
วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตระแบกงาม อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนางสุณี ไวกสิกรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านตระแบกงาม คณะครู อบต.กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
สพป.พล.1 ประเมินโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกประเมินร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายไพรัตน์ เทพภักดี ผอ.ร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์คณะครูและประธานกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม.
ผู้อ่าน [ 450 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมร.ร.ผดุงราษฎร์ สพป.พล.1 จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 จุดอบรมที่ 2 ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูจากกลุ่ม 9 ไตรมิตร /กลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา และกลุ่มโรงเรียนเอกชน จำนวน 265 คน โดยมี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สพป.พล.1จัดการอบรมพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 3 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่ม 7 บางระกำท่านางงาม /กลุ่ม 8 จตุบูรพา กลุ่ม 9 ไตรมิตรและกลุ่มร.ร.เอกชนจำนวน 260 คน.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.
วันที่ 19 มิ.ย.58 คณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา)ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำโดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณได้เดินทางมายังห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร โดยมีรองผอ.สพป.พล.1ผอ.กลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากสพทป./สพม และผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ จนเสร็จสิ้นการประเมินในเวลา 15.30 น.
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
คณะกรรมการประเมิน วฐ.ชช. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
วันที่ 19 มิ.ย.58 ท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณ เดินทางมายังห้องรับรองอาคารศรีมณฑล 1 ในเวลา 09.30 น. รับชม VTR นำเสนอการบริหารจัดการสำนักงาน ณ ลานกล้วยไม้ ต่อจากนั้นได้นำคณะออกเดินชมการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด ก่อนจะเข้าห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานตามข้อตกลง.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
อบรม BBL รุ่น 3 บึงกอก-หนองกุลา
วันที่ 20 มิ.ย.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning : BBL) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนทุระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ มีข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก - หนองกุลา จำนวน 159 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์/จ่าการบุญ และศรีวิสุทธิ์ จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่ 13-14 มิ.ย.58.
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2  ร.ร.ผดุงราษฎร์
อบรมพลิกโฉมโรงเรียน รุ่นที่ 2 ร.ร.ผดุงราษฎร์
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น.นายประสบ ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง ((Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 จุดอบรมร.ร.ผดุงราษฎร์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผอ.ร.ร.และครูจากกลุ่มโรงเรียนศรีวิสุทธิ์ สองฝั่งน่านและนเรศวร จำนวน 250 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือวันที่13-14 มิ.ย.58
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1 (ห้องประชุมฟ้ามณฑล)
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1 (ห้องประชุมฟ้ามณฑล)
เมื่อวันที่6-7มิ.ย.58 ที่ผ่านมาดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่1เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าซึ่งความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษไทยด้วยกุญแจ 5 ดอกตามแนวทางพัฒนาสมอง(Brain –based Learning:BBL)โดยใช้สถานที่ห้องผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจำนวน122 คน.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1(ห้องประชุมขวัญมณฑล)
อบรมพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รุ่นที่ 1(ห้องประชุมขวัญมณฑล)
เมื่อวันที่ 6-7 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนในสังกัดอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain –based Learning:BBL) รุ่นที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษไทย ด้วยกุญแจ 5 ดอก ตามแนวทางพัฒนาสมอง(Brain –based Learning:BBL) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการครูจากกลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์และกลุ่มบ้านกร่าง จำนวน 181 คน
ผู้อ่าน [ 774 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้รับผิดชอบคำรับรอง
สพป.พล.1 ประชุมผู้รับผิดชอบคำรับรอง
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข้องร่วมประชุม โดยได้มีการชี้แจงประเด็นในการรายงาน และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูล/เอกสาร รองรับการรายงานในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน จึงได้มีมติให้กำหนดกลุ่มงานรับผิดชอบตามประเด็นคำถาม เพื่อให้การรายงานครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ กพร.สพฐ กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ร.ร.บ้านปลักแรด รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.
ร.ร.บ้านปลักแรด รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.
วันที่ 5มิ.ย.58 เวลา13.00 น นายประยุทธ์ สุรเดช รองผอ.สพป.พล.1พร้อมศึกษานิเทศก์นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ประกอบด้วยนายอัศนีย์ ศรีสุข นางวันดี จิตรไพวรรณและน.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 ร.ร.บ้านปลักแรด ซึ่งเป็นร.ร.ในฝันประเด็นที่ติดตามประกอบด้วย1.การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์2.หน้าที่พลเมือง3.ค่านิยมหลัก12ประการ4.ประชาคมอาเซียน โดยมีนายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรดพร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 รับการประเมินจุดเน้นสพฐ.
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 รับการประเมินจุดเน้นสพฐ.
วันที่ 5 มิ.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดช รองผอ.สพป.พล.1พร้อมศึกษานิเทศก์นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ประกอบด้วยนายอัศนีย์ ศรีสุข นางวันดี จิตรไพวรรณและน.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 ประเด็นที่ติดตามประกอบด้วย 1.การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 2.หน้าที่พลเมือง 3.ค่านิยมหลัก 12 ประการ 4. ประชาคมอาเซียน 5.หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา 6.ร.ร.ไทยรัฐวิทยาต้นแบบลดภาวะโลกร้อน 7.โครงการความเป็นพลเมืองดีโดยมีนายไพรัช ไกรเกรียงศรี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 พร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน เป็นข้าราชการครูร.ร.ระดับประถมศึกษาขนาดนักเรียน200 คนขึ้นไป ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคเอกชน ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และจนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติฯ สนับสนุนให้มีเครือข่ายให้ครูมีความรู้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในด้านต่างๆได้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยศูนย์เสมารักษ์พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อบรมระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย.58
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา
รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 5 ป ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ คือ ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำสำหรับอาบ ปล่อยปลาหางนกยูง หรือปลากินลูกน้ำลงในอ่างบัว หรือที่กักเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขังในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะยางรถยนต์ และปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีนักเรียน 157 คน และครู 18 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 671 ] คน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดจอมทอง
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดจอมทอง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมี นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมทอง เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 157 คน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ โดยนักเรียนได้พร้อมใจกันสวดมนต์และกล่าวคำบูชาครู จากนั้นนำดอกไม้ธูปเทียนกราบพระคุณครู ซึ่งคุณครูได้เจิมแป้งที่หน้าผากของนักเรียนพร้อมให้พรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนเป็นคนดี ตั้งใจเรียน
ผู้อ่าน [ 848 ] คน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 คึกคักพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 คึกคักพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า ภายหลังเสร็จสินการอบรม พลิกโฉมการสอนระดับชั้น ป.1 มุ่งเน้นทักษะอ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรม ให้กับครูพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบ DLTV ปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด 132 โรง ต่างให้ความสนใจแนวทางการพัฒนาการทักษะทางสมองตามทฤษฎีกุญแจ 5 ดอก เป็นอย่างมาก
ผู้อ่าน [ 1074 ] คน
ทดสอบความรู้ออนไลน์ครูภาษาอังกฤษ สพป.พล.1
ทดสอบความรู้ออนไลน์ครูภาษาอังกฤษ สพป.พล.1
นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 170 คน ที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมมิติใหม่พลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมมิติใหม่พลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้
วันที่ 25 พ.ค.58 เวลา 09.30 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือ วางแผนเตรียมความพร้อมการจัดอบรมผู้บริหารและครูในสังกัด “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี สพป.พล.1” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 เมื่อจบป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย.58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมการอบรมทางไกลพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
สพป.พล.1 ร่วมการอบรมทางไกลพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
สพป.พล.1 รับการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านระบบ DLTV โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ เมื่อจบป.๑ ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ระหว่างวันที่ ๒๓ –๒๔ พ.ค. ๕๘ ณ ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ โดย มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 รองผอ.สพป.พล.1 และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับการอบรมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน 300 คน.
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
สพป.พล.1 พร้อมรับวันเปิดเทอม
สพป.พล.1 พร้อมรับวันเปิดเทอม
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่รับเด็กที่ประตูโรงเรียนร่วมกับครู เพื่อที่จะได้พบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็ก รวมทั้งดูแลเรื่องการจราจร และอื่นๆ ในสองสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้แบ่งสายประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรผู้รับผิดชอบ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม กิจกรรมดังกล่าวด้วย
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559