สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คลิกดูรายละเอียดที่เมนูด้านขวาหัวข้อ"ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป"


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 30 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายระพฤทธิ์ สุขใย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 เป็นประธานประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการทุกฝ่าย เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับกับการดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบและเป็นแนวทางการจัดงานให้ผู้แทนจากสพป.ลำปาง เขต 1,2,3 ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 665 ] คน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 29 ธ.ค.58 สพป.พล.1 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ ณ ห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ น.ส.จุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานคณะกรรมการ การประชุมวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการและรับทราบกระบวนการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558.
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ผอ.สพป.พล.เขต1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน“การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก หลังจากพิธีเปิดและชมการแสดงของนักเรียนแล้วได้ออกเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของ ศูนย์อาเซียนและเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต 1 เปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ผอ.สพป.พล.เขต 1 เปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
วันที่ 29 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงาน “การเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ในการเปิดประตูสู่อาเซียน และเพื่อให้นักเรียนและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำเสนอผลงานออกสู่สาธารณชนในรูปแบบการจัดนิทรรศการ โดยความร่วมมือของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษาร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และศูนย์เครือข่าย 9 โรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งปม.2559 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล และให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศน.และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี งปม.2559 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล และให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.พล.1 รับคำอวยพรวันคริต์มาส/ปีใหม่จากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พล.1 รับคำอวยพรวันคริต์มาส/ปีใหม่จากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ รับฟังการขับร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะถึง ณ ลานกล้วยไม้ โดยการนำของนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 20.00 น. สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพว่าที่ ร.ต.สิรธีร์ ชื่นใจชน ซึ่งเป็นบุตรชายของนางสรัญชนา ชื่นใจชน ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธี พร้อมบุคลากรบนสำนักงาน ซึ่งจะทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.58 ณ เมรุวัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 987 ] คน
ประชุมครู Eng for child
ประชุมครู Eng for child
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมครู Eng for child ที่ได้การจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.พิษณุโลก จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ พูดคุย รับทราบถึงการปฏิบัติงานของแต่ละคน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศรีมณฑล โดยสพฐ.ได้แจ้งจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สพป.พล.1 พิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด สายผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา สายผู้สอน จำนวน 37 อัตรา.
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
วันที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สพฐ.ซึ่งจะมาประเมินการดำเนินงานของสพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พล.1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 22 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อพบปะ สร้างความคุ้นเคย และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนในการเป็นครูที่ดี ซึ่งทาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 จะจัดอบรมครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ประมาณเดือนเมษายน 2559 ต่อจากนั้นทางกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงและให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ทั้ง 22 รายจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) และข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะทำงานขับแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 14.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบสองแคว โมเดล ( SongKwae Model) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนร่วมกันระดมความคิดโดยใช้พื้นฐานการมีส่วนร่วม.
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา
วันที่ 21 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การประชุมวันนี้มีเรื่องสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ ซึ่งสพฐ.มอบหมายให้สพป.พล.1 เป็นผู้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.58 /การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2559/การสร้างความเข้าใจเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวปฏิบัติ 29 ประการ/แนวทางการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติ/นโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”/นโยบายนักเรียนชั้นป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ภายมน 1 ปี/การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบสองแคว โมเดลและการพัฒนาสู่ความเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อในหลวง” ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 07.30 น. สพป.พล.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดและนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ กล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้า สพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015”
ผอ.สพป.พล.1 เปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015”
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “Teeratada Students’ Talent Show 2015” ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ซึ่งงานดังกล่าวโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ที่จะมาถึง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำผลจากการเรียนภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยจัดการแสดงทั้งหมด 6 รอบ
ผู้อ่าน [ 527 ] คน
พิธีปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
พิธีปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.58 เวลา 14.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 กล่าวรายงานต่อนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 และส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ให้กับจังหวัดลำปาง โดยนายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นผู้รับมอบธง เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานปี ต่อไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 พร้อมด้วยผอ.สพป.พล. 1 ,2 และผอ.สพม.39 ให้การต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง รแงผวจ.พิษณุโลก กล่าวต้อนรับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
ผู้อ่าน [ 473 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 เปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ผอ.สพป.พล.1 เปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “หุ่นยนต์ สพฐ.” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 สนามแข่งขัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมีนายสรปราชญ์ ไวกสิกรณ์ ผอ.ร.ร.นครไทยวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 514 ] คน
สพฐ.เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
สพฐ.เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะผู้แทนจาก สพฐ. ประกอบด้วยนายโรจนะ กิจเจริญ นายประสิทธิ์ จันดา นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ นายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ และนางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันการประกวดความสามารถนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการดำเนินงาน.
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนเซนนิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนเซนนิโกลาส
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. บาทหลวงประเสริฐ สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนนิโกลาส พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนมาขับร้องเพลงอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงโดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ให้การต้อนรับและรับฟังการขับร้องเพลงอวยพร ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 571 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนผดุงราษฎร์
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยการนำของนายจาตุวัฒน์ ลิ้มตระกูล ซึ่งนำนักเรียนมาขับร้องเพลงอวยพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกล้วยไม้. วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ตรวจเยี่ยมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
ตรวจเยี่ยมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 สนามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และสนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ.
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560