:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
งานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 (ภาคเช้า)
งานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 (ภาคเช้า)
สพป.พล.1 จัดงานงานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ในวันที่วันที่ 19 ก.ย.57 โดยภาคเช้าเริ่มเวลา 05.00 น. เป็นการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ต่อจากนั้นเวลา 06.30 น. เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธี.
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ดูงานการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ดูงานการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
วันที่ 22 ก.ย.57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 และนางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาพิเศษ ออกเดินทางศึกษา ดูงานเพื่อขอรับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และเครือข่ายหน่วยพัฒนาการและจิตเวช โรงพยาบาลพุทธชินราช และร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ความต้องการพิเศษเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษาในสังกัดต้องนำไปวางแผนดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมแล้วสรุปผลการดำเนินการนำเสนอให้เขตพื้นที่ฯในโอกาสต่อไป ซึ่งมีประเด็นหลัก 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การสนับสนุนงานของ คสช.ให้เสร็จสมบูรณ์ เช่นโรงเรียนไกลกังวล 2. การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ เช่น การติดป้ายไวนิล /โปสเตอร์ การประกวดท่องอาขยาน การประกวดทำ VTR ค่านิยมหลัก 12 ประการ 3.การพัฒนาครูจะดูจากผล o-net ในโรงเรียนที่มีค่าคะแนนต่ำ 4.ปรับจูนทิศทางการทำงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย คชส.5.เตรียมตัวรับคำวิพากษ์วิจารณ์กับกระแสการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีสติและมีเหตุผล ในการประชุมวันนี้เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบนโยบายเร่งด่วนอย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพ ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังโครงข่ายการสื่อสารทั้ง 11 ศูนย์.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4
วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4 หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก จัดระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนในสังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพม.เขต 38 และ เขต40 จำนวน 200 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณจาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 4
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก โรงแรมลาพาโลมา มีครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 170 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล และนำผลการวัดที่ได้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบนโยบาย
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบนโยบาย
วันที่ 8 กันยายน 2557 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการก.พ.ฐ. พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก โดยในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองเมม อ.พรหมพิราม ต่อจากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนประชาอุทิศ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังโรงเรียนวัดพรหมเกษร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบปะมอบนโยบายในการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมแก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนเสื้อชูชีพให้กับนักเรียนไว้ใช้ในยามที่จำเป็น ก่อนจะออกเดินทางมายังโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายแผนการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษา ปี 2557 แก่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.พล.1,2,3 และสพม.39.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
วันที่ 7 กันยายน 2557 ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการรองรับนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูมีแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของสพฐ. ในปี 2558 และยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.พล.1 เลือกตั้ง ผู้แทน อ.ค.ก.ศ.คึกคัก
สพป.พล.1 เลือกตั้ง ผู้แทน อ.ค.ก.ศ.คึกคัก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2557 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้เปิดให้มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนขึ้นโดยมี นายวิม เกาเทียน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นางทิพาศรี อินทะกูล ผู้แทน ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯ พร้อมสักขีพยานร่วมกันตรวจสอบหีบเลือกตั้ง จากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ทยอยกันตรวจสอบรายชื่อและลงชื่อรับบัตรเข้าคูหาเพื่อคัดเลือกตัวแทนของตนอย่างคึกคัก เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอีก 10 หน่วยเลือกตั้งซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ มีข้าราชการครูไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
สพป.พล.1 อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ณ จุดบริการกลาง ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จำนวน 220 คน ร่วมรับชมการการเสวนาประกอบวีดีทัศน์ อาทิ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เส้นทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับห้องเรียนของโรงเรียนปลายทาง ซึ่งนอกจากจุดอบรมกลางแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้จัดให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการอบรมในวันนี้ ในจุดอบรมหลักของแต่ละโรงเรียน และจุดอบรมผ่านศูนย์โครงข่ายการสื่อสารผ่านระบบ e-conference สพป.พล.1 ที่มีอยู่จำนวน 11 ศูนย์ .
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 31ส.ค.57 เวลา 12.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบด้านบรรณารักษ์ สังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2 และ สพม.40 จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) สำหรับผู้บริหาร
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) สำหรับผู้บริหาร
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเออบางระกำ จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณ งานพัสดุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ใช้สัญญาณดาวเทียม IP Star ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 1และคณะ เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
วันที่ 30 ส.ค.57 เวลา 09.00 รน. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์ และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูสังคมศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยวิทยากรมืออาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้การอบรม.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการสู่สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูชั้นป.1-6 จากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ครูร.ร.ขยายโอกาสชั้นม.1-3 ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก/ร.ร.วัดมหาวนารามและร.ร.บ้านคลองเตย.
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีบุคลากรประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มี นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตและเครือข่ายจำนวน 34 โรงเรียน รวม 160 คน เข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความสุจริตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ "ค่าย" ที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 5 ด้านคือ ทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายสู่สังคมแห่งความสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน โดยมีการจัดค่ายตามฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน และการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการคิดพัฒนาโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสุจริต
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากการเสวนาประกอบวีดิทัศน์ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 14โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่1
สพป.พล.1 อบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่1
วันที่ 28 ส.ค.57เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกาอบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนชั้นป. 2 อ.บางระกำ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นป. 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 12,700 บาท โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดโพธิญาณ.
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
สพป.พล.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมศรีมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 ปี 2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 10 คน คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการครูสายงานการสอน ที่เป็นศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ผลการคัดเลือก ได้แก่ นางสินอัมพร สุวรรณศรี ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ประชุมวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประชุมวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ซึ่งทำหน้าหัวหน้าวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นประธานดำเนินการประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ความรู้ แนะนำและช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นป.2และป.3 ซึ่งจะจัดการอบรมจำนวน 4 รุ่น เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการ
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีคุณธรรมและคณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ได้เดินทางไปประเมินประสิทธิภาพการบริหารโครงการดังกล่าวของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำและโรงเรียนบ้านเสวยซุง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ 11 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวิธีการการรายงานผลข้อมูลผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
วันที่ 26 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและรถจักรยานให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) สำนักงานพิษณุโลก จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ให้กับร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ร.ร.บ้านคลองเป็ด ร.ร.วัดแหลมพระธาตุ ร.ร.วัดบ้านนา ร.ร.บ้านบางลายเหนือ และร.ร.บ้านจอมสังข์ รวมเป็นเงิน 108,000 บาท ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนายสุพิน ศรีบุดดา ผอ.ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 28 มิถุนายน 2559