moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สพป.พล.1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี กศ.2558 ระดับพื้นที่การศึกษา โดยวันที่ 24 ก.ย.2558 แข่งขันระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 86 กิจกรรม ประกอบด้วย นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นักบินน้อย สพฐ. หุ่นยนต์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาปฐมวัย สนามแข่งขัน สพป.พล.1 /ร.ร.จ่าการบุญ /อนุบาลพิษณุโลก/วัดตาปะขาวหาย/วัดมหาวนาราม/วัดอรัญญิก/วัดศรีวิสุทธาราม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสพป.พล.1 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคเหนือ.
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ภาคค่ำ
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ภาคค่ำ
วันที่ 21 กันยายน 2558 สพป.พล.1 จัดงานเลี้ยงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และรองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน โดยพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ และรองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน โดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58 ณ ห้องขวัญมณฑล ในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำ ในสังกัดเกษียณอายุราชการจำนวน93 คน กิจกรรมในภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกัน จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ห้องขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง “การประเมินออนไลน์และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” ให้แก่ครูปฐมวัย จำนวน 120 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประเมินออนไลน์ ในฟังก์ชั่นต่าง ๆของระบบโรงเรียน และการออกแบบและเขียนรายงานโครงการในรูปแบบวัฎจักรการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/วัดกรมธรรม์/วัดศรีรัตนารามและบ่อวิทยบางระกำ ผู้รับผิดชอบโครงการศน.สโรชา เนียมนก.
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
อบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรม (SchoolMIS)
อบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรม (SchoolMIS)
วันที่18ก.ย.58เวลา 09.00 น.ห้องขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรมสถานศึกษา (SchoolMIS) ซึ่งเป็นการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาโดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรม ที่ สพฐ.จัดทำซึ่งให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียน ในส่วนผลการเรียน เริ่มจากการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกผลการเรียน จนกระทั่งสามารถพิมพ์ปพ.1,2,3 และยืนยันการบันทึกผลการเรียนได้ในที่สุด ผู้เข้าอบรมจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 คน วิทยากรการอบรมนายนิวัติ เฉลิมพักตร์ รองผอ.ร.ร.จ่าการบุญ ผู้รับผิดชอบโครงการศน.ปิยนารถ สุขม่วง.
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 17 ก.ย.58 เวลา 09.30 น. ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก ร่วมกับนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 /ผอ.สพป.พล.2,3 /สพม.39 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตกศ.7และผอ.ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 ซึ่งในปีนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้คำขวัญ”เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสพท. 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 53 เขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ร.ร.วัดบึงพระ
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ร.ร.วัดบึงพระ
วันที่ 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสู่คุณภาพการศึกษา ณ ร.ร.วัดบึงพระ โดยเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มี นายจักริน เปลี่ยนวงศ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมไหว้ครู : สัมผัสพระคุณแด่ครูตู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการ.
ผู้อ่าน [ 283 ] คน
ร.ร.วัดบึงพระ ให้การต้อนรับรมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ)
ร.ร.วัดบึงพระ ให้การต้อนรับรมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ)
วันที่ 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสู่คุณภาพการศึกษา โดยมีนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.วัดบึงพระ คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
สพป.พล..1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร ภาคเหนือ
สพป.พล..1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรสพป.พล.1 ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อจากนั้นออกเดินทางไปนมัสการพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และกราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช ก่อนที่จะออกเดินทางไป ร.ร.วัดบึงพระ เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านด่าวเทียม (DLIT) .
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
สพป.พล.1ยินดีต้อนรับสพป.ราชบุรีเขต 1
สพป.พล.1ยินดีต้อนรับสพป.ราชบุรีเขต 1
วันที่ 11 ก.ย.58 เวลา 11.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาเอกชนและตรวจสอบภายใน ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานการบริหารจัดการกลุ่มสถานศึกษาเอกชนและกลุ่ม ตสน.
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 11ก.ย.58 นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว สพฐ.ร่วมกับสพป.พล.1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12ก.ย.58 เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการทางอาชีพของตลาดแรงงาน ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพของนักเรียนพัฒนารูปแบบการประชุมเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาไปขยายผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคเอกชน โดยมีดร.วีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาสนง.วิชาการและมาตรฐาน สพฐ.และดร.รัตนา แสงบัวผัน ผอ.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการ.
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน
น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน
วันนี้10ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะเดินทางไปบ้านเลขที่ 200/5 หมู่ 3 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของด.ช.วรรธนะ คำอินทร์ (น้องทาม) เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบจักรยานพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญจักรยานพระราชทานมอบให้เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ ซึ่งน้องทามได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จะขี่จักรยานที่ได้รับพระราชทานคันนี้ออกกำลังกายไปโรงเรียนทุกวัน”
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
วันที่ 9 ก.ย.58 เวลา 09.00 น.นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุและการเงินจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ2คนแบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมเจ้าหน้าพัสดุ วันที่ 9 ก.ย.58 รุ่นที่ 2 อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 10 ก.ย.58 รุ่นละ 130 คน การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบe-GP รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินให้แก่สถานศึกษาในสังกัด .
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูสังคมศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สู่พลเมืองอาเซียน
สพป.พล.1 อบรมครูสังคมศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สู่พลเมืองอาเซียน
เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย.58 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดค่ายวิชาการเชิงสร้างสรรค์สังคมพลเมืองสู่อาเซียนให้แก่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในสังกัดจำนวน125คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนให้มีพื้นฐานความรู้รองรับการประกอบอาชีพและการเคลื่อนย้ายแรงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการเชิงสร้างสรรค์เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวินัยการเงินเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และครูแกนนำสังคมศึกษา.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พล.1 จุดฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่
สพป.พล.1 จุดฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่
เมื่อวันที่ 7ก.ย.58 เวลา 09.00น.ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จำนวน10คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยสพป.พล.1ได้รับมอบหมายจากสพฐ.ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับการฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-26 ก.ย.58 ร.ร.ต้นแบบสำหรับการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วยร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ร.ร.ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ร.ร.วัดจุฬามณี และร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
อบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
อบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
เมื่อวันที่ ก.ย.58 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล “เรื่องการสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์” และ “ระบบการสอบออนไลน์” หลักสูตรของ สสวท. ผู้อบรมจำนวน 100 คน จากร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาและร.ร.ที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจสามารถสร้างและพัฒนาข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA โดยมีศน.ละออ ด่านพิษณุพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวเทียมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่5 ก.ย.58เวลา09.30 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดาวทียมสนับสนุนดารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบระบบสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบรับสัญญาณดาวเทียมเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาความขัดข้องของสัญญาณดาวเทียม ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวลได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากคุณสุรัตน์ อภิวงศ์งาม ผู้จัดการร้านแมงป่องแซทเทลไลน์ พิษณุโลก และทีมงาน ให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ.
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พล. 1 ให้การต้อนรับ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดยนายไพศาล แท่งทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งเดินทางมาศึกษา ดูงานการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พล. 1.
ผู้อ่าน [ 456 ] คน
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด สพป.พล.1 จำนวน 135 คน
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
เมื่อวันที่ ส.ค.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ เดินทางศึกษา ดูงานการบริหารจัดการ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยมีนายกิตติภัช กนกธาดาสกุล รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนที่สังกัดอ.บางระกำจำนวน100คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน) ให้มีความรู้และทักษะในนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560