moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 สอบวินิจฉัยเด็กยกระดับโอเน็ต
สพป.พล.1 สอบวินิจฉัยเด็กยกระดับโอเน็ต
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1(สพป.พล.1)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบ O-Net ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (สพป.พล.1) ซึ่งมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการสอบทั้ง O-NETและ NTให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2557
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2557
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อเช้าวันนี้(๒๓ ต.ค.)
ผู้อ่าน [ 374 ] คน
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 การศึกษาพิเศษ
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 การศึกษาพิเศษ
วันที่ 17 ต.ค.57 ดร.สุนัย วงศ์ สุวคันธ รองผอ.สพป.พล. 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการของนักเรียนการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ศิลปะ รวม 16 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปี 2557 ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดแพร่ ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 แสดงความยินดีกับผวจ.พิษณุโลกคนใหม่
สพป.พล.1 แสดงความยินดีกับผวจ.พิษณุโลกคนใหม่
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 พร้อมคณะ นำกระเช้าผลไม้เข้าคารวะแสดงความยินดีกับนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผวจ.พิษณุโลก ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนวัดท่าตะเคียน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนวัดท่าตะเคียน
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนวัดท่าตะเคียน จากนายโอซามุ อิซาว่า อัครราชทูตฝ่ายการเมือง ตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 14 ระหว่างกองทัพไทยและมิตรประเทศ ได้มีการดำเนินการ “โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนสามแห่งในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการฝึกทางทหาร ( Cobra Gold Exercise 2014 ) และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยในพิธีมอบมี พลตรีทรงพล ทองจีน รองแม่ทัพภาคที่ 3 คณะครู นักเรียน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมรับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนบ้านตะแบกงาม
สพป.พล.1 ร่วมรับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนบ้านตะแบกงาม
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 รับมอบอาคารพยาบาลโรงเรียนบ้านตะแบกงามตามโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนายโอซามุ อิซาว่า อัครราชทูตฝ่ายการเมือง สถานทูตญี่ปุ่นพร้อมคณะเป็นตัวแทนส่งมอบ ณ โรงเรียนตะแบกงาม มีนางสุณี ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่ม 9 ไตรมิตร ร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
รับมอบบ้านน๊อกดาวน์
รับมอบบ้านน๊อกดาวน์
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นตัวแทนของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน๊อกดาวน์ เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตะโมประชาสรรค์ ซึ่งประสบเหตุบ้านถูกเพลิงไหม้ โดย พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 พร้อมกำลังทหารได้เข้าสร้างบ้านน๊อคดาวน์ให้ เด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ และครอบครัวได้ใช้พักอาศัยชั่วคราว ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 ที่จะบรรเทาความเดือนร้อนให้ก่อนที่จะนำกำลังทหารร่วมสร้างบ้านหลังใหม่ให้
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
เยี่ยมให้กำลังใจ
เยี่ยมให้กำลังใจ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นตัวแทนของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมนางสุนทรีย์ ทองอินทร์ ผู้แทนครู ประถมศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยม นายสนั่น ยุรมาส ผอ.ร.ร.บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ป่วยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดี ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช โดยนางธิดาพร พานิชพันธ์ ได้เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเพื่อแสดงความห่วงใยและอวยพรให้ทั้งสองท่านหายป่วยโดยเร็ว
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำคณะแสดงความจงรักภักดี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำคณะแสดงความจงรักภักดี
เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งขอพรให้พระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครฯ
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
สพป.พล.1 แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ค่านิยมสร้างชาติ
สพป.พล.1 แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ค่านิยมสร้างชาติ
วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้
เยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พล.1 ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ที่เกิดเพลิงไหม้บ้านพักจนได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง โดยมีพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เดินทางไปมอบเงินพร้อมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ เป็นการเบื้องต้น
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 ฝึกซ้อมท่องบทอาขยานค่านิยม 12 ประการ
สพป.พล.1 ฝึกซ้อมท่องบทอาขยานค่านิยม 12 ประการ
วันนี้ (9 ต.ค.57) เวลา 14.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมกันฝึกซ้อมท่องบทอาขยานค่านิยม 12 ประการ กันอย่างขะมักเขม้น เพื่อเตรียมความพร้อมในวันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค.57 ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมี ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธาน.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการใช้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ของสพฐ.
สพป.พล.1 อบรมการใช้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ของสพฐ.
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 สพป.พล.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ของสพฐ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 กลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.กลุ่ม ITEC เป็นวิทยากร ระบบประชุมนี้เป็นการพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ สพท. ในการใช้สื่อสารระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างหน่วยงานแบบสองทาง (Two Way) ผ่านโปรแกรม SCOPIA DESKTOP ให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบายโดยตรงและรวดเร็ว โดยสพป.พล.1 นำมาใช้สื่อสารแทนระบบ TOT e-Conferenc ของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างหน่วยงานแล้ว ยังประหยัดงบประมาณการสื่อสารของสำนักงาน.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.09 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดสถานที่สำหรับให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารชั้นล่างของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ.
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ  (ว.13)
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ (ว.13)
วันที่ 1 ต.ค.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ (ว.13) นำโดยนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ประธานกรรมการ นายเทียนชัย จูเจี่ย และรศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ร่วมกันเป็นคณะกรรมการ ประเมินนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
บรรยากาศ
บรรยากาศ "วันแห่งความปิติยินดี แก่พี่ผู้เกษียณอายุราชการ"
สพป.พล.1 จัดพิธี "วันแห่งความปิติยินดี แก่พี่ผู้เกษียณอายุราชการ" แก่ผู้เกษียณอายุราชการบนสำนักงานเขตฯเมื่อวันที่ 30 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 คน โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเป็นประธานพิธี..โดยบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ..ร่วมกันมอบช่อดอกไม้...และร่วมกันร้องเพลง..บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น..ความรักความผูกพันที่มีให้กันฉันพี่น้อง.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สพป.พล.1จัดพิธี “วันแห่งความปิติยินดี แก่พี่ผู้เกษียณอายุราชการ”
สพป.พล.1จัดพิธี “วันแห่งความปิติยินดี แก่พี่ผู้เกษียณอายุราชการ”
วันที่ 30 ก.ย.57 เวลา09.00 น. สพป.พล. 1จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการบนสำนักงาน “วันแห่งความปิติยินดี แก่พี่ผู้เกษียณอายุราชการ” โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 คน ได้แก่ นายวันชัยรอดฉาย /นายอเนก ธาราศรี รองผอ.สพป.พล.1 นายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพัชรินทร์ ชีพธำรง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสุดคนึง มณี นางกฤตติกา วงศ์รังสิมา และนายสมชาย ทองศรี กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธี.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
การประชุมปฏิบัติการฯด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
การประชุมปฏิบัติการฯด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเมย์ฟาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก มีครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1,2,3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวัด และประเมินผล มีทักษะในการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการวัดผลในระดับนานาชาติ มีการนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ งบ อบจ.พิษณุโลก
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ งบ อบจ.พิษณุโลก
วันที่ 27 กันยายน 2557 สพป.พล.1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 25 อัตรา โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 197 คน จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ สพป.พล.1 และทางเว็บไซต์ http://phitsanulok1.go.th/ รายงานตัวและทำสัญญาจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ สพป.พล.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
การพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นที่8 หน่วยจังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นที่8 หน่วยจังหวัดพิษณุโลก
วันที่26ก.ย.57เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธรองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 8 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก สำหรับหน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดสพป.พิจิตร เขต1/2 และสพม.41จำนวน 200 คน อบรมระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.57 การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนและบูรณาการกิจกรรมห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ตลอดจนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ทีคุณภาพอย่างหลากหลาย ซึ่งได้การสนับสนุนด้านวิทยากรและงบประมาณดำเนินการจาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกับ บจม.ธนาคารกรุงไทย ประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กยศ.
สพป.พล.1 ร่วมกับ บจม.ธนาคารกรุงไทย ประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กยศ.
วันที่ 25 ก.ย.57เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ ห้องประชุมขวัญ การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan ที่ถูกต้อง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันของผู้ปฏิบัติงานระหว่างสถานศึกษากับธนาคารกรุงไทย พร้อมที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมวันนี้ไปขยายผลถ่ายทอดให้กับผู้กู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าประชุมจำนวน 92 คน โดยได้รับความร่วมมือจากนายถนอมศักดิ์ ศรลัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และทีมงานประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ.ธนาคารกรุงไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
สพป.พล.1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญงานแสดงมุทิตาจิตกตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
สพป.พล.1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญงานแสดงมุทิตาจิตกตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
วันที่ 19 ก.ย.57 สพป.พล.1 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 โดยเวลา 09.09 น. เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 89 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยพระอาจารย์ราชันย์ อริโย พระนักแหล่และทำขวัญนาคชื่อดัง.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557
วันที่ 19 ก.ย.57 สพป.พล.1 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 โดยเวลา 10.30 น. เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 89 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบ.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ร่วมเสวนา“ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ร่วมเสวนา“ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
วันนี้ (23 ก.ย.57) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.ร่วมเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในงาน การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ร่วมกับดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. โดยมีการถ่ายทอดการจัดงานผ่านทางสถานนีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
งานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 (ภาคเช้า)
งานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 (ภาคเช้า)
สพป.พล.1 จัดงานงานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ในวันที่วันที่ 19 ก.ย.57 โดยภาคเช้าเริ่มเวลา 05.00 น. เป็นการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ต่อจากนั้นเวลา 06.30 น. เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธี.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 27 กรกฏาคม 2559