moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
guide60
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
 สพป.พล.1 ประชุมการคัดกรองนักเรียนยากจน
สพป.พล.1 ประชุมการคัดกรองนักเรียนยากจน
นายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประชุมปฏิบัติการจัดทำยกร่างแผนศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
ประชุมปฏิบัติการจัดทำยกร่างแผนศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
วันที่ 2 มี.ค.60 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานปฏิบัติการจัดทำยกร่างแผนศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล คณะทำงานเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และยกร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด โดยจัดประชุมปฏิบัติการวันที่ 2-3 มี.ค.60
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
เปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน รร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
เปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน รร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
วันที่ 28 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน เปิด “งานนิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) และมอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ระดับภาค งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรูปแบบโครงงาน ทุกระดับชั้น สร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียน ตลอดจนเป็นประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่สาธารณชน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ /ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการส่งเสริมงานอาชีพ มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน โดยมีนายอุทัย ไทยกรรณ์ ผอ.รร.วัดยาง และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรร. ICU
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรร. ICU
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียนไอซียู ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อำเภอนครไทย โดยมีนายอำเภอ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกัน
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ รมว.ศธ.เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ รมว.ศธ.เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp) ระดับภูมิภาค ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคเหนือล่าง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
สภากาแฟ ยามเช้าที่รร.ธีรธาดาพิษณุโลก
สภากาแฟ ยามเช้าที่รร.ธีรธาดาพิษณุโลก
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม เสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก นัดพิเศษ โดยโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารสระว่ายน้ำ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิด และนางวัลลา สันติภาดา ผอ.รร.ธีรธาดา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำผวจ.พิษณุโลกพร้อมคณะหน.ส่วนราชการเยี่ยมชมพบปะนักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่.
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ ให้การต้อนรับนางดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยการนำของดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะ.
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงงานตามรูปแบบวัฎจักการสืบเสาะ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงงานตามรูปแบบวัฎจักการสืบเสาะ
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ เพื่อรองรับการประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 2-4และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา2559 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยมีน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปิดบ้านวิชาการ open House ประจำปี 2559
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปิดบ้านวิชาการ open House ประจำปี 2559
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี มี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อม คณะบริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป1 ฉ.ที่ขอรื้อถอนโรงเรียนวัดเสาหิน จำนวน 1 หลัง โดย เวลา 10.00-1030 น. กำหนดให้ผู้เข้าประมูลราคาลงชื่อพร้อมวางหลักประกัน และเวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ดำเนินการขายทอดตลาด ซึ่งมีผู้ยื่นความจำนงเข้าร่วมประมูลจำนวน 56 ราย โดยมีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการพร้อมด้วยจนท.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ในภาคเช้าหลังจากพิธีเปิดและบรรยายโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ในชั่วโมงถัดมานายสงกรานต์ จันทร์น้อย และนายสุทธิพร ไชยพิเศษ ผู้แทนข้าราชกาครู ในก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานบุคคล เรื่อง การทำวิทยฐานะ การสอบครูผู้ช่วย การสอบบุคลากร 38 ค.(2) การย้าย ความก้าวหน้าของ กศจ. ตลอดจนตอบข้อซักถามผู้เข้าประชุม ในภาคบ่ายเป็นการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจง ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยการประชุมตามวาระ.
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ. มอบโล่รางวัลวงล้อเด็กดี
รองเลขาธิการ กพฐ. มอบโล่รางวัลวงล้อเด็กดี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดี เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2558-2559 จำนวน 25 โรงเรียน และรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 10 โรงเรียน ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานมอบโล่รางวัลวงล้อเด็กดี
รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานมอบโล่รางวัลวงล้อเด็กดี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดี เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2558-2559จำนวน 25 โรงเรียน และรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 10 โรงเรียน ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมผู้บริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 1
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมผู้บริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 1
วันที่ 9 ก.พ. 60 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ของการพัฒนาครู ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีการ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งครู /ผอ.รร./รองผอ.เขต/ผอ.เขต จะต้องรับรู้และมีชั่วโมงในการ PLC ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำวิทยฐานะ โดยจะมีการประชุมผอ.เขตพื้นที่เพื่อรับทราบหลักการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมในมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TEPE Online ศูนย์พิษณุโลก เพื่อให้สมาชิกได้รับชมโดยทั่วกัน.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.วัดบึงพระ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.วัดบึงพระ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุม รร.วัดบึงพระ (เหรียญจั่นอนุสรณ์) โดยนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.รร.วัดบึงพระ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมตามนโยบาย สพฐ. ในเรื่องการเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกตรองนักเรียน เพื่อสร้างความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดี และสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ตลอดจนรับทราบนโยบายเคลื่อนไหว การจัดการศึกษา โดยในปีนี้โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ได้รับจัดสรรงบประมาณมาสำหรับดำเนินงาน การประชุมวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อบต.บึงพระ ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 7 ก.พ.60 เวลา 09.00 -12.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ประกอบด้วย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผอ.กลุ่ม / ประธานกลุ่มโรงเรียน/นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอเมือง,อำเภอบางระกำ/ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเครือข่าย สาระสำคัญเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย รมว.ศธ. ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา และบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด มาปรับใช้กับนโยบายด้านการศึกษา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ใน 6 ด้าน การสอบ PISA ในกลุ่มโรงเรียนของไทย /นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และกรณีปกติ ของสพฐ. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกประมาณของสถานศึกษา การรับ-ย้ายนักเรียน เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ.60 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชั้นป.6 และชั้นม. 3 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบ โดยรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ นักเรียนเข้าสอบชั้นป.6 จำนวน 4,361 คน ชั้นม.3 1,695 คน โดยมีหัวหน้าสนามสอบและจนท.ประจำศูนย์สอบให้การต้อนรับ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด ทุกสนามสอบ.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศ
ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 บุคลากรผู้รับผิดชองงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และครูแกนนำ ได้ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Tele Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยจะเริ่มนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สพป.พล.1 ปลื้มนักเรียนคว้ารางวัลงานศิลป์ระดับชาติ
สพป.พล.1 ปลื้มนักเรียนคว้ารางวัลงานศิลป์ระดับชาติ
นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 จำนวน 19 รายการ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 4 รายการ รองชนะเลิศ 2 รายการ เหรียญทอง 11 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ คือ
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม มารดานายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก ณ เมรุ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ในสังกัด ประกอบด้วย ชั้นตรา ป.ม./ ป.ม.กรณีเกษียณอายุราชการ/ ท.ช.บุรุษและสตรี/ ท.ม.บุรุษและสตรี/ต.ช.บุรุษและสตรี/ต.ม.บุรุษและสตรี/บ.ช.บุรุษและสตรี/ร.จ.พ.บุรุษและสตรี จำนวน 101 ราย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเสนอให้ สพฐ.พิจารณาต่อไป.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พบปะผู้ที่สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นจ้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 13 ราย ซึ่งมารายงานตัวเข้ารับราชการ พร้อมได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการรับราชการที่อยู่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย อยากให้มีความเจริญก้าวในอาชีพ อยากเห็นทุกคนเป็น "ครูดี" ที่รักษากฎหมาย/มีจรรยาบรรณครู เป็นบุคคลที่ดีของสังคม มีอุดมการณ์ ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560
ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560
วันนี้ 30 ม.ค.60เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร. พิษณุ ตุลสุข เป็นประธานประชุม อ.ก.ศ.จ.พิษณุโลก ครั้งที่1/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู/ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และการเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหัมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นโดยนายประพฤทธิ์ สุขใย เลขานุการ อ.ก.ศ.จ.พิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอวาระต่อที่ประชุม
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
สพป.พิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 มกราคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 มอบกระเช้าของขวัญคารวะและขอรับพร ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560 ณ เรือนกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีกศ.2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีกศ.2559
วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ (หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง/กรรมการคุมสอบ/จนท.ประสานงาน/จนท.ประชาสัมพันธ์) ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 600 คน จาก 20 สนามสอบ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียด แนวการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามแนวทางการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560