moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับคำอวยพรวันคริสมาสต์ จากโรงเรียนผดุงราษฎร์
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยการนำของนายจาตุวัฒน์ ลิ้มตระกูล ซึ่งนำนักเรียนมาขับร้องเพลงอวยพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกล้วยไม้. วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
ตรวจเยี่ยมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
ตรวจเยี่ยมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 สนามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และสนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ.
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
สพป.พล.1 ออกรายการ “สองแควยามเช้า” ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
สพป.พล.1 ออกรายการ “สองแควยามเช้า” ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนางสุรีย์พร กาญจนชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกรายสด “สองแควยามเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก ซ้อมพิธีเปิด/ปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก ซ้อมพิธีเปิด/ปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.58 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผอ.สพป.พล.2 ดร.สุนัย วงษ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพปพล.1 เยี่ยมชมและให้กำลังทีมนักแสดงและคณะทำงานการซ้อมพิธีเปิด-ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งเป็นผู้แทนจาก 53 เขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ แยกเป็นคณะกรรมพิจารณาผลงานระดับประถมศึกษา 66 คน ระดับมัธยมศึกษา 48 คน เพื่อรับการชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคัดเลือกแต่ละประเภทการประกวด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทนจาก สพฐ. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประกวดและให้คำแนะนำปรึกษา สังเกตการณ์ดำเนินงาน ซึ่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ผู้เข้าประกวดจะนำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาต่อไป
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระดนตรีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระดนตรีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
วันที่ 12 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประธานกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระดนตรีกิจกรรมเดี่ยวดนตรีและการขับร้องเพลงประเภทบุคคล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับทราบเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขัน และร่วมกันวางแผนการจัดการแข่งขัน.
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 11 ธ.ค.58 เวลา 14.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 และเรื่องการพิจารณาคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบสองแควโมเดล การประชุมผู้บริหารและพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 4/2558 โดยมีนายอนันต์ บำรุงไทย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ การประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559.
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุข ผอ.สพปพล.1 เป็นประธานปล่อยทีมปั่นจักรยาน “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้พร้อมใจกันร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติกับทางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำหนดจุดปล่อยจักรยานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจสถานที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจสถานที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะออกตรวจสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตรวจดูความเรียบร้อย ของสภาพพื้นที่ ตั้งแต่ประตูทางเข้างาน จนถึงหอประชุมศรีวชิรโชติซึ่งเป็นสถานที่ใช้ทำพิธี้เปิดงาน เพื่อนำข้อมูล มาวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์แบบพร้อมที่จะจัดเป็นสถานที่พิธีเปิดงานในวันที่ 17 ธันวาคม 2558.
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดสภากาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดสภากาแฟยามเช้า
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ณ ห้องมิ่งมณฑล โดยมี รองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารร.ร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพบปะ ปรึกษา หารือ รับทราบข้อราชการที่สำคัญ เช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อปรับทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สโลแกน “ทุกข์กายไปหาหมอ ทุกข์ใจมาหา ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1” การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1โดยเดือนนี้สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลัก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายเจริญ ยี่สิบแสน นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล /ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรภายในกลุ่ม ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิษณุโลก” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
สพป.พล.เขต1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  5 ธันวามหาราช
สพป.พล.เขต1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล..เขต 1 นำคณะบุคลากรสพป.พล.1 ร่วมเทิดพระเกียรตินำเครื่องสักการะ เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณมณฑลพิธีหน้าสนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิษณุโลก”
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผอ.สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิษณุโลก” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 ธันวามหาราช
สพป.พล.เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 07.19 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวา 2558 จังหวัดพิษณุโลก” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดอกบัวเกมส์
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดอกบัวเกมส์
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 08.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์” ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุลงในแผนฯ ของสพป.พล.เขต 1 ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และกรอบการดำเนินงานของกระทรวง กรม และบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม/ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้แทนองค์คณะบุคคล กพท./อ.ก.ค.ศ./ ก.ต.ป.น.ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
สพป.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 65
สพป.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 เวลา 11.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 65 ปีกศ.2558 ซึ่งได้มอบหมายให้ สพท.ใน 4 ภูมิภาค เป็นเจ้าภาพจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 ในวันนี้ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต 1 และนายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 ได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวพร้อมนำผลงานของครู/นักเรียนในสังกัดประกอบด้วย ร.ร.จ่าการบุญ/ร.ร.บ้านแม่ระหัน/ร.ร.บ้านหนองนาดงกวาง/ร.ร.วัดจอมทอง/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23และร.ร.วังทองพิทยาคม จัดเต็นท์นิทรรศการเสนอผลงานต่อเลขาธิการ กพฐ.และสื่อมวลชน.
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558
วันที่ 25 พ.ย.58 สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก โดยสพป.พล.1 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ต่อประธานในพิธี (นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.พิษณุโลก) ผู้ร่วมพิธีในวันนี้ประกอบด้วยกองลูกเสือ/เนตรนารีแต่ละสังกัดใน จ.พิษณุโลก ร่วมพิธี 1,829 คน นอกจากนี้ยังมีการมอบธงให้กับหน่วยลูกเสือต้านภัยเสพติด จำนวน 18 โรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 คารวะแม่ทัพภาคที่ 3
ผอ.สพป.พล.1 คารวะแม่ทัพภาคที่ 3
วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมรองผอ.สพป.พล.1 และผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก นำแจกันดอกไม้เข้าคารวะพลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 622 ] คน
ประชุมคณะทำงานการประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ประชุมคณะทำงานการประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจาก สพป.พล.1-3และสพม.39 เพื่อหารือ ร่วมกันวางแผนจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.58 สถานที่การประกวดระดับประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ระดับมัธยมศึกษา ที่ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
ประชุมจัดทำแผนมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง
ประชุมจัดทำแผนมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง
วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมศรีมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมตัวแทนคณะบริหารงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อร่วมกันจัดทำแผนมาตรการเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 20 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปี 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นภาพ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีผอ.สพป.พล.2,3 และสพม.39 และคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ร่วมประชุมเพื่อสรุปรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ไดรับมอบหมาย และการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ.
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
ร.ร.บ้านคลองเตย รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ร.ร.บ้านคลองเตย รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 13.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 /รองผอ.สพป.พล.1และ ทีมSmart Trainers นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 จาก สพฐ. เดินทางไปยังร.ร.บ้านคลองเตย อ.บางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ในการติดตาม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานหลังรับทราบนโยบาย โดยมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตย และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมสรุป รายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างเวลา/การกำหนดกิจกรรม ตารางเรียน ปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ให้คณะติดตามรับทราบ จนกระทั่งเวลา 14.30 น.
ผู้อ่าน [ 563 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560