moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 คัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 คัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มี คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรหรือสมาคม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 572 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพป.พล.1 ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-15.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล และห้องฟ้ามณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอสพป.พล.1 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และหัวหน้าสายชั้น โรงเรียนนำร่อง จำนวน 13 โรงเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านระบบวิดีโอ Conference นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งสพฐ.ดำเนินการถ่ายทอดสด โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษา สพฐ. และคณะ.
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับรมว.ศธ.
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับรมว.ศธ.
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่จะเดินทางไปจ.กำแพงเพชร.
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผวจ.พิษณุโลกคนใหม่
สพป.พล.1 มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผวจ.พิษณุโลกคนใหม่
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 และคณะนำกระเช้าผลไม้เข้าคารวะนายชูชาติ กีฬาแปง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผวจ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
สพป.พล.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เมื่อวันที่ 1-2 ต.ค.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 นายวสัตน์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มและจนท.ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 สู่บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.1 ณ วนาลีรีสอร์ท อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก จัดมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก จัดมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานจุดเทียน “ร้อยดวงใจ แด่คุณครู เทิดทูนบูชา มิเสื่อมคลาย” ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 9 คน.
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
ประชุมชี้แจงการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
ประชุมชี้แจงการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่องการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะทำการทดสอบพร้อมกันในวันที่ 5 ตุลาคม 2558.
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์สัญจรป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม
ซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์สัญจรป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 เวลา 13.30-16.30 น. สโมสรซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์ปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกสัญจรตามโครงการ “หมอสูติฯ มอนอสัญจร” ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม ณ ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) โดยจัดกิจกรรมป้องกันการท้องไม่พร้อมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง การระมัดระวังตนเองของเด็กผู้หญิงเพื่อไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุก โดยการให้การศึกษา (Preventive educational activity) การสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ เพื่อที่จะเอาชนะใจตนเองและป้องกันตนเองไม่ให้พลาดพลั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และไม่ติดโรคที่ไม่พึงปรารถนาจากเพศสัมพันธ์.
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
สพป.พล.1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พล.1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันที่ 27 ก.ย.58 เวลา 0.9.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 37 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกอบด้วย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ตริตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.) ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.).
ผู้อ่าน [ 519 ] คน
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น)
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น)
สพป.พล.1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับพื้นที่การศึกษา โดยวันที่ 25 กันยายน 2558 แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 39 กิจกรรม ประกอบด้วย การงานอาชีพ ดนตรี (ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ลูกกรุง/วงสตริง/การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์/ขับขานประสานเสียง) สนามแข่งขัน ร.ร.จ่าการบุญ /ร.ร.วัดมหาวนาราม และร.ร.วัดอรัญญิก เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคเหนือ ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
สพป.พล.1 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ
สพป.พล.1 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2558 นายประยุทธสุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วม การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 1304 ] คน
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขัน ร.ร.วัดมหาวนาราม แข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาจำนวน 18 กิจกรรม โดยมีนางพรชนก ต่ายหัวดง รองผอ.ร.ร.วัดมหาวนารามและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สพป.พล.1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี กศ.2558 ระดับพื้นที่การศึกษา โดยวันที่ 24 ก.ย.2558 แข่งขันระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 86 กิจกรรม ประกอบด้วย นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นักบินน้อย สพฐ. หุ่นยนต์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาปฐมวัย สนามแข่งขัน สพป.พล.1 /ร.ร.จ่าการบุญ /อนุบาลพิษณุโลก/วัดตาปะขาวหาย/วัดมหาวนาราม/วัดอรัญญิก/วัดศรีวิสุทธาราม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสพป.พล.1 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคเหนือ.
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ภาคค่ำ
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ภาคค่ำ
วันที่ 21 กันยายน 2558 สพป.พล.1 จัดงานเลี้ยงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และรองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน โดยพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ และรองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์.
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน โดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย.
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58 ณ ห้องขวัญมณฑล ในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำ ในสังกัดเกษียณอายุราชการจำนวน93 คน กิจกรรมในภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกัน จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ห้องขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง “การประเมินออนไลน์และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” ให้แก่ครูปฐมวัย จำนวน 120 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประเมินออนไลน์ ในฟังก์ชั่นต่าง ๆของระบบโรงเรียน และการออกแบบและเขียนรายงานโครงการในรูปแบบวัฎจักรการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/วัดกรมธรรม์/วัดศรีรัตนารามและบ่อวิทยบางระกำ ผู้รับผิดชอบโครงการศน.สโรชา เนียมนก.
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
อบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรม (SchoolMIS)
อบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรม (SchoolMIS)
วันที่18ก.ย.58เวลา 09.00 น.ห้องขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศโปรแกรมสถานศึกษา (SchoolMIS) ซึ่งเป็นการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาโดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรม ที่ สพฐ.จัดทำซึ่งให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียน ในส่วนผลการเรียน เริ่มจากการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกผลการเรียน จนกระทั่งสามารถพิมพ์ปพ.1,2,3 และยืนยันการบันทึกผลการเรียนได้ในที่สุด ผู้เข้าอบรมจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 คน วิทยากรการอบรมนายนิวัติ เฉลิมพักตร์ รองผอ.ร.ร.จ่าการบุญ ผู้รับผิดชอบโครงการศน.ปิยนารถ สุขม่วง.
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 17 ก.ย.58 เวลา 09.30 น. ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก ร่วมกับนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 /ผอ.สพป.พล.2,3 /สพม.39 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตกศ.7และผอ.ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 ซึ่งในปีนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้คำขวัญ”เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสพท. 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 53 เขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ร.ร.วัดบึงพระ
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ร.ร.วัดบึงพระ
วันที่ 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสู่คุณภาพการศึกษา ณ ร.ร.วัดบึงพระ โดยเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มี นายจักริน เปลี่ยนวงศ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมไหว้ครู : สัมผัสพระคุณแด่ครูตู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการ.
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
ร.ร.วัดบึงพระ ให้การต้อนรับรมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ)
ร.ร.วัดบึงพระ ให้การต้อนรับรมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ)
วันที่ 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสู่คุณภาพการศึกษา โดยมีนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.วัดบึงพระ คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
สพป.พล..1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร ภาคเหนือ
สพป.พล..1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูตู้สัญจร ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรสพป.พล.1 ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครูตู้สัญจร (ภาคเหนือ) ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อจากนั้นออกเดินทางไปนมัสการพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และกราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช ก่อนที่จะออกเดินทางไป ร.ร.วัดบึงพระ เพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านด่าวเทียม (DLIT) .
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
สพป.พล.1ยินดีต้อนรับสพป.ราชบุรีเขต 1
สพป.พล.1ยินดีต้อนรับสพป.ราชบุรีเขต 1
วันที่ 11 ก.ย.58 เวลา 11.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาเอกชนและตรวจสอบภายใน ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานการบริหารจัดการกลุ่มสถานศึกษาเอกชนและกลุ่ม ตสน.
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
ประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 11ก.ย.58 นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมระดมความคิดเห็น : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว สพฐ.ร่วมกับสพป.พล.1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12ก.ย.58 เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการทางอาชีพของตลาดแรงงาน ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพของนักเรียนพัฒนารูปแบบการประชุมเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาไปขยายผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคเอกชน โดยมีดร.วีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาสนง.วิชาการและมาตรฐาน สพฐ.และดร.รัตนา แสงบัวผัน ผอ.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการ.
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560