moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วันที่21เม.ย.57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จากโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1และ2 จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเตรียมนักเรียนพร้อมเข้าสู่ประชามคมอาเซียน หลักสูตร 20 วัน (วันที่21เม.ย.-10พ.ค.57).
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2557 นายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสิ่นหมิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาจีนกลางพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งนำโดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และบุคลากรจำนวน 30 คน ณ โรงเรียนสินหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะด้านภาษาจีน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยกำหนดให้มีการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น วันละ 4 ชั่วโมง จำนวน 11 วัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยวิทยากรจากศูนย์อบรมขงจื่อ
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย.2557 นอ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.กองบิน 46 พร้อมกำลังทหารในสังกัดจำนวน 50 นายนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่ากว่า 40,000 บาท ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ หมู่ 3 บ้านเกาะจันทร์ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดอาคารเรียนได้รับความเสียหายหลายจุด โดยมี นายวิเชียร ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนและชาวบ้านให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะได้นำเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มไปสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ไปปฏิบัติงาน และมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนอีกจำนวน 3,000 บาทด้วย
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานสพป.เลย2และสพป.ลำปาง1
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานสพป.เลย2และสพป.ลำปาง1
วันนี้(17เม.ย.57)เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมรองผอ.สพป.พล.1 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่มตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่3-4เม.ย.57 ณ สพป.เลย เขต 2 และวันที่9เม.ย.57ณ สพป.ลำปางเขต1โดยให้นำเสนอความประทับใจในการศึกษาดูงานและจะนำมาประยุกต์ใช้ในงานของกลุ่มให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างไร.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วันที่11เมษายน2557เวลา09.30น.นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานดำเนินการประชุมนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารของจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ณห้องประชุมมิ่งมณฑลสพป.พิษณุโลกเขต 1ในการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน20คน.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1ร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ
สพป.พล.1ร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ
วันที่10เม.ย57เวลา16.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะประกอบด้วยรองผอ.สพปพล.1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ มารดาของนายอำนวย เถื่อนชนะ ผอ.ร.ร.วัดแหลมโพธิ์ ณ เมรุวัดแสงดาว.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง
สพป.พล.1 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ที่วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มี นายอภิชาติ จีระวุฒิ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.ลำปาง เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.ลำปาง เขต 1
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2556 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา "การพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้" มีนายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงาน (ภาคบ่าย)
สพป.พล.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงาน (ภาคบ่าย)
สพป.พล.1พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเม่อวันที่2เม.ย.57ที่ผ่านมาโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นผู้ดำเนินการประชุมพัฒนาเน้นให้บุคลากรทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมโดยให้นำเสนอความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติและการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในกิจกรรมช่วงบ่ายก่อนที่จะปิดประชุมและบันทึกภาพร่วมกันบนดาดฟ้าของสำนักงาน.
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสำนักงาน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสำนักงาน
สพป.พล.1ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน สพท.เรื่อง“การพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้” ในวันที่2เม.ย.57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดรูปแบบของการประชุมในครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของบุลากรทุกคนในการนำเสนอกิจกรรมต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ปิดค่ายภาษาอังกฤษ
ปิดค่ายภาษาอังกฤษ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 99 คน ที่เข้ารับการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียน "Primary Students Intensive English Camp 2014 ก่อนจะกล่าวปิดค่ายฯ ณ โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากในภาคเช้านักเรียนทั้งหมดได้ออกปฏิบัติการภาคสนาม โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมด้านฟัง พูด อ่านและเขียน มาใช้ในการพูดคุยสัมภาษณ์กับชาวต่างประเทศที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 64 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 2
ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 2
4 เม.ย.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำคณะรอง ผอ.สพป. และบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สพป.เลย เขต 2 อ.วังสะพุง จ.เลย ได้รับการต้อนรับจาก ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 2 และบุคลากร เป็นอย่างดี โดย ผอ.บุญรักษ์ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำรูปแบบเป็นแนวทางการพัฒนางานและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ประชุมรายงานผลการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ประชุมรายงานผลการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
วันที่31มี.ค57เวลา09.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมรายงานการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ณ ห้องประชุมิ่งมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มนโยบายและแผนฯ เพื่อเตรียมรองรับการติดตามประเมินกลยุทธ์จากสพฐ.ปี2557ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ประชุมการขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
วันที่28มี.ค.57เวลา09.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาซึ่งมีโรงเรียนแกนนำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันระดมความคิด วิธีการแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 28 โรงเรียนจากอ.เมืองและอ.บางระกำ.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
กกต.พิษณุโลก จัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.
กกต.พิษณุโลก จัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.
วันที่28มี.ค.57นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1ร่วมพิธีเปิดการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)จังหวัดพิษณุโลกซึ่งทำพิธีเปิดและปล่อยขบวนเดินรณรงค์ที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนายกิตติพงศ์ ศิริสานนท์ กกต.จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดผู้ร่วมเดินขบวนรณรงค์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.พล.1ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่26 มี.ค.57 ห้องประชุมขวัญมณฑลนายประสบสุข ดีอินทร์รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการจัดทำเอกสารรูปแบบรายงานการประเมินตนเองและเอกสารรูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยโดยนายอนันต์ แก้วแจ้งและว่าที่ร.ต.พิชัย รณคณาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
สพป.พล.1ประชุมการของบประมาณปี 2557(เพิ่มเติม)
สพป.พล.1ประชุมการของบประมาณปี 2557(เพิ่มเติม)
วันที่26มี.ค.57เวลา09.00น.สพป.พล.1จัดประชุมเรื่องการของบประมาณปี2557(เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มโรงเรียน จำนวน 20 คน.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์) จำนวน 37 คน มี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีนางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
การอบรบค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
การอบรบค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
วันที่25มี.ค.57นายนิคม กุณารองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฎิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เพื่อความเป็นพลเมืองไทยและเศรษฐกิจอาเซียน ณ วัดสุดสวาทอ.เมืองจ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายเน้นกิจกรรมการเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองความเป็นไทยและเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน100คนจัดระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่25มี.ค.57นายประทีป โพธิ์ดงผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นม.3ปีการศึกษา2556 ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 41 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก ศรัทธา ความภูมิใจในสถาบันการศึกษา เน้นให้นักเรียนให้เป็นคนดีอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่25มี.ค.57นายประสบสุข ดีอินทร์รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตอำเภอบางระกำจำนวน136คนเพื่อพัฒนาและจัดทำเอกสารรูปแบบรายงานประเมินตนเองและเอกสารรูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย โดยในวันที่ 26 มี.ค.57 จะเป็นการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
แรลลี่สามัคคี
แรลลี่สามัคคี
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่เพื่อสร้างความสามัคคีของกลุ่มโรงเรียนที่ 10 (บึงกอก - หนองกุลา) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมในพิธีเปิด โดยใช้เส้นทางแข่งขันแรลลี่จากจังหวัดพิษณุโลก มุ่งหน้าสู่เมาเทนปาร์ครีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สพป.พล.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน
สพป.พล.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียน "Primary Students Intensive English Camp 2014 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 99 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานเชิงรุกในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีนางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก และนายวีระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ บรรยายพิเศษ และนำเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ๗ ฐาน
ผู้อ่าน [ 535 ] คน
สพป.พล.1พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ
สพป.พล.1พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ
วันที่18มี.ค.57ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยเน้นทักษะการสื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวในการทดสอบภาษาอังกฤษของที่สอนภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ทักษะการฟัง ช่วงปิดภาคเรียนของสถาบันภาษาอังกฤษผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน100คนโดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและร.ร.อนุบาลพิษณุโลกได้แก่อ.อุมาภรณ์ ยศเจริญหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ อ.เดชา ดาดูเคล และ Mr.Jame จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกอบรมระหว่างวันที่18-20มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 26 กรกฏาคม 2559