moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 /รองผอ.สพป.พล.1และ ทีมSmart Trainers นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 จาก สพฐ. เดินทางไปยังร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ในการติดตาม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานหลังรับทราบนโยบาย โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับพร้อมสรุป รายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างเวลา/การกำหนดกิจกรรม ตารางเรียน ปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ให้คณะติดตามรับทราบ จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
ผู้อ่าน [ 604 ] คน
สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 /คณะทำงาน/ทีมSmart Trainers ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ประธานกรรมการและนายชัชชัย จุ้ยคลัง สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เพื่อประชุมรับทราบแนวทางและวิธีการการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สู่สถานศึกษาแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ของสพป.พล.1 ก่อนที่จะออกเดินทางติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 โรงเรียน.
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร/ บวชศีลจาริณี
ผอ.สพป.พล.1 ประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร/ บวชศีลจาริณี
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีจาริณี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่ง ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีกศ.2558 นักเรียนชายบรรพชาสามเณร จำนวน 126 รูป นักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี จำนวน 131คน รวม 257 คน ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย.58 ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 278 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 มอบนโยบาย
ผอ.สพป.พล.1 มอบนโยบาย
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมบุคลากรในสพป.พล.1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่.
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 คารวะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดพิษณุโลก
ผอ.สพป.พล.1 คารวะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1 และผอ.กลุ่มนำแจกันดอกไม้เข้าคารวะ ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยท่านผวจ.พิษณุโลก/รองผวจ.และปลัดจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่ย้ายมามาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 กราบนมัสการพระธรรมเสนานุวัตร
ผอ.สพป.พล.1 กราบนมัสการพระธรรมเสนานุวัตร
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมรองผอ.สพป.พล.1และผอ.กลุ่ม นำกระเช้าผลไม้กราบนมัสการพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ในโอกาสที่ย้ายมามาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระปิยมหาราช
สพป.พล.1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระปิยมหาราช
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ทำให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างความวัฒนาเป็นอย่างยิ่ง อาทิ การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ประการสำคัญคือการเลิกทาส ซึ่งประชาชนชาวไทยได้น้อมใจแสดงความจงรักภักดีถวายพระราชสมัญญานามว่า"สมเด็จพระปิยมหาราช"ซึ่งมีความหมายว่า"พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"และรัฐบาลประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น"วันปิยมหาราช"
ผู้อ่าน [ 246 ] คน
สพป.พล.1 คัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 คัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มี คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรหรือสมาคม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 598 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพป.พล.1 ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-15.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล และห้องฟ้ามณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอสพป.พล.1 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และหัวหน้าสายชั้น โรงเรียนนำร่อง จำนวน 13 โรงเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านระบบวิดีโอ Conference นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งสพฐ.ดำเนินการถ่ายทอดสด โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษา สพฐ. และคณะ.
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับรมว.ศธ.
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับรมว.ศธ.
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่จะเดินทางไปจ.กำแพงเพชร.
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
สพป.พล.1 มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผวจ.พิษณุโลกคนใหม่
สพป.พล.1 มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผวจ.พิษณุโลกคนใหม่
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 และคณะนำกระเช้าผลไม้เข้าคารวะนายชูชาติ กีฬาแปง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผวจ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 344 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
สพป.พล.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เมื่อวันที่ 1-2 ต.ค.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 นายวสัตน์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มและจนท.ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 สู่บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.1 ณ วนาลีรีสอร์ท อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก จัดมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก จัดมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานจุดเทียน “ร้อยดวงใจ แด่คุณครู เทิดทูนบูชา มิเสื่อมคลาย” ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 9 คน.
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
ประชุมชี้แจงการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
ประชุมชี้แจงการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่องการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะทำการทดสอบพร้อมกันในวันที่ 5 ตุลาคม 2558.
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
ซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์สัญจรป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม
ซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์สัญจรป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 เวลา 13.30-16.30 น. สโมสรซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์ปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกสัญจรตามโครงการ “หมอสูติฯ มอนอสัญจร” ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม ณ ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) โดยจัดกิจกรรมป้องกันการท้องไม่พร้อมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง การระมัดระวังตนเองของเด็กผู้หญิงเพื่อไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุก โดยการให้การศึกษา (Preventive educational activity) การสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ เพื่อที่จะเอาชนะใจตนเองและป้องกันตนเองไม่ให้พลาดพลั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และไม่ติดโรคที่ไม่พึงปรารถนาจากเพศสัมพันธ์.
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
สพป.พล.1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พล.1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันที่ 27 ก.ย.58 เวลา 0.9.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 37 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกอบด้วย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ตริตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.) ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.).
ผู้อ่าน [ 547 ] คน
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น)
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น)
สพป.พล.1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับพื้นที่การศึกษา โดยวันที่ 25 กันยายน 2558 แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 39 กิจกรรม ประกอบด้วย การงานอาชีพ ดนตรี (ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ลูกกรุง/วงสตริง/การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์/ขับขานประสานเสียง) สนามแข่งขัน ร.ร.จ่าการบุญ /ร.ร.วัดมหาวนาราม และร.ร.วัดอรัญญิก เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคเหนือ ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
สพป.พล.1 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ
สพป.พล.1 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2558 นายประยุทธสุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วม การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 1356 ] คน
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขัน ร.ร.วัดมหาวนาราม แข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาจำนวน 18 กิจกรรม โดยมีนางพรชนก ต่ายหัวดง รองผอ.ร.ร.วัดมหาวนารามและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สพป.พล.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สพป.พล.1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี กศ.2558 ระดับพื้นที่การศึกษา โดยวันที่ 24 ก.ย.2558 แข่งขันระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 86 กิจกรรม ประกอบด้วย นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นักบินน้อย สพฐ. หุ่นยนต์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาปฐมวัย สนามแข่งขัน สพป.พล.1 /ร.ร.จ่าการบุญ /อนุบาลพิษณุโลก/วัดตาปะขาวหาย/วัดมหาวนาราม/วัดอรัญญิก/วัดศรีวิสุทธาราม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสพป.พล.1 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคเหนือ.
ผู้อ่าน [ 370 ] คน
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ภาคค่ำ
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ภาคค่ำ
วันที่ 21 กันยายน 2558 สพป.พล.1 จัดงานเลี้ยงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และรองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน โดยพลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ และรองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์.
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2558
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน โดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย.
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58 ณ ห้องขวัญมณฑล ในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างประจำ ในสังกัดเกษียณอายุราชการจำนวน93 คน กิจกรรมในภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกัน จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
ประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ห้องขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รก.ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง “การประเมินออนไลน์และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” ให้แก่ครูปฐมวัย จำนวน 120 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประเมินออนไลน์ ในฟังก์ชั่นต่าง ๆของระบบโรงเรียน และการออกแบบและเขียนรายงานโครงการในรูปแบบวัฎจักรการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/วัดกรมธรรม์/วัดศรีรัตนารามและบ่อวิทยบางระกำ ผู้รับผิดชอบโครงการศน.สโรชา เนียมนก.
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560