เนื่องจากขณะนี้เซิฟเวอร์ "ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน" ประสบปัญหาที่ตัวโปรแกรมและฐานข้อมูล ไม่สามารถให้บริการได้ กำลังดำเนินการแก้ไข จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบนโยบาย
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบนโยบาย
วันที่ 8 กันยายน 2557 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการก.พ.ฐ. พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก โดยในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองเมม อ.พรหมพิราม ต่อจากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนประชาอุทิศ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังโรงเรียนวัดพรหมเกษร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบปะมอบนโยบายในการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมแก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนเสื้อชูชีพให้กับนักเรียนไว้ใช้ในยามที่จำเป็น ก่อนจะออกเดินทางมายังโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายแผนการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษา ปี 2557 แก่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.พล.1,2,3 และสพม.39.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
วันที่ 7 กันยายน 2557 ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการรองรับนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูมีแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของสพฐ. ในปี 2558 และยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
สพป.พล.1 เลือกตั้ง ผู้แทน อ.ค.ก.ศ.คึกคัก
สพป.พล.1 เลือกตั้ง ผู้แทน อ.ค.ก.ศ.คึกคัก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2557 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้เปิดให้มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนขึ้นโดยมี นายวิม เกาเทียน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นางทิพาศรี อินทะกูล ผู้แทน ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯ พร้อมสักขีพยานร่วมกันตรวจสอบหีบเลือกตั้ง จากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ทยอยกันตรวจสอบรายชื่อและลงชื่อรับบัตรเข้าคูหาเพื่อคัดเลือกตัวแทนของตนอย่างคึกคัก เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอีก 10 หน่วยเลือกตั้งซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ มีข้าราชการครูไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
สพป.พล.1 อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ณ จุดบริการกลาง ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จำนวน 220 คน ร่วมรับชมการการเสวนาประกอบวีดีทัศน์ อาทิ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เส้นทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับห้องเรียนของโรงเรียนปลายทาง ซึ่งนอกจากจุดอบรมกลางแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้จัดให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการอบรมในวันนี้ ในจุดอบรมหลักของแต่ละโรงเรียน และจุดอบรมผ่านศูนย์โครงข่ายการสื่อสารผ่านระบบ e-conference สพป.พล.1 ที่มีอยู่จำนวน 11 ศูนย์ .
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 31ส.ค.57 เวลา 12.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบด้านบรรณารักษ์ สังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2 และ สพม.40 จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) สำหรับผู้บริหาร
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) สำหรับผู้บริหาร
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเออบางระกำ จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณ งานพัสดุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ใช้สัญญาณดาวเทียม IP Star ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 1และคณะ เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
วันที่ 30 ส.ค.57 เวลา 09.00 รน. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์ และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูสังคมศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยวิทยากรมืออาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้การอบรม.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการสู่สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูชั้นป.1-6 จากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ครูร.ร.ขยายโอกาสชั้นม.1-3 ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก/ร.ร.วัดมหาวนารามและร.ร.บ้านคลองเตย.
ผู้อ่าน [ 421 ] คน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีบุคลากรประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มี นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตและเครือข่ายจำนวน 34 โรงเรียน รวม 160 คน เข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความสุจริตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ "ค่าย" ที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 5 ด้านคือ ทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายสู่สังคมแห่งความสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน โดยมีการจัดค่ายตามฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน และการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการคิดพัฒนาโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสุจริต
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากการเสวนาประกอบวีดิทัศน์ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 14โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่1
สพป.พล.1 อบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่1
วันที่ 28 ส.ค.57เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกาอบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนชั้นป. 2 อ.บางระกำ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นป. 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
สพป.พล. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 12,700 บาท โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดโพธิญาณ.
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
สพป.พล.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมศรีมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 ปี 2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 10 คน คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการครูสายงานการสอน ที่เป็นศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ผลการคัดเลือก ได้แก่ นางสินอัมพร สุวรรณศรี ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ประชุมวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประชุมวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ซึ่งทำหน้าหัวหน้าวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นประธานดำเนินการประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ความรู้ แนะนำและช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นป.2และป.3 ซึ่งจะจัดการอบรมจำนวน 4 รุ่น เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการ
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีคุณธรรมและคณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ได้เดินทางไปประเมินประสิทธิภาพการบริหารโครงการดังกล่าวของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำและโรงเรียนบ้านเสวยซุง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ 11 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวิธีการการรายงานผลข้อมูลผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
วันที่ 26 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและรถจักรยานให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) สำนักงานพิษณุโลก จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ให้กับร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ร.ร.บ้านคลองเป็ด ร.ร.วัดแหลมพระธาตุ ร.ร.วัดบ้านนา ร.ร.บ้านบางลายเหนือ และร.ร.บ้านจอมสังข์ รวมเป็นเงิน 108,000 บาท ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนายสุพิน ศรีบุดดา ผอ.ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบงานพัสดุ
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบงานพัสดุ
วันที่ 22 ส.ค.57 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ในส่วนของระบบงานพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารบการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชองงานพัสดุโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานพัสดุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลังการอบรมในวันนี้แล้ว โรงเรียนจะต้องนำวัสดุ ครุภัณฑ์เข้าระบบงานพัสดุของโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล สิ่งของครุภัณฑ์ต่าง ๆที่โรงเรียนได้รับรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (TEBLET)ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 ส.ค.57เวลา 12.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบด้านบรรณารักษ์ สังกัดสพป.สุโขทัย เขต1 /เขต 2 และสพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
 สพป.พล.1จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการ
สพป.พล.1จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ในโอกาสนี้ก่อนจะมีพิธีปิดการอบรม สพป.พล.1และผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการปี 2557 ที่มาเข้ารับการอบรมในวันนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พรทิพย์ งูทิพย์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก อาจารย์ทองคำ พุ่มเกตุ ร.ร.บ้านพลายชุมพล และอาจารย์ลัดดา คงเปี่ยม ร.ร.บ้านหนองกรับ โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ให้เกียรติเป็นประธาน.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
พิธีถวายอาคารและมอบวุฒิบัตรนักเรียน ร.ร.นานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย)
พิธีถวายอาคารและมอบวุฒิบัตรนักเรียน ร.ร.นานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย)
วันที่ 22 ส.ค.57 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีถวายอาคารเคมบริดจ์ สปริง โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย) ต่อจากนั้นได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบหลักสูตรนักเรียน IGCSE รุ่นที่ 2 จำนวน 7 คน โดยมีนางวัลลา สันติภาดา ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 เข้ารับตราพระราชทาน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 เข้ารับตราพระราชทาน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ผ่านการประเมินตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 3 ปี 2556 จำนวน 20 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 โรงเรียนวัดศรีวนาราม โรงเรียนวัดไผ่คอม โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนวัดกรมธรรม์ โรงเรียนบ้านปลักแรด โรงเรียนบ้านบึงกระดาน โรงเรียนวัดวังเป็ด โรงเรียนคลองวัดไร่ โรงเรียนวัดดงโคกขาม โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง โรงเรียนบ้านคุยมะตูม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบ้านหนองนากว้างลี้ ได้เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีคุณหญิงกษมา วรวรรษ ณ อยุธยา คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560