moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
Conference รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง “การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014”
Conference รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง “การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014”
วันที่11มิ.ย.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ร่วมกับพล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รองผู้บัญชาการตำรวจภาค 6 และวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 6 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวการเล่นพนันฟุตบอลวิธีการเล่นการสังเกตผู้ที่ติดพนันบอลเพื่อให้โรงเรียนไปขยายผลให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นการป้องกันป้องปรามการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014 ในกลุ่มนักเรียนในช่วงที่เริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีการ Conference ไปยังศูนย์เครือข่ายทั้ง 11 ศูนย์.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ประชุมสรุปโครงการ “วงล้อเด็กดี”
ประชุมสรุปโครงการ “วงล้อเด็กดี”
วันที่10มิ.ย.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “วงล้อเด็กดี”เพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ”บอกข่าว เล่าเรื่อง”
ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ”บอกข่าว เล่าเรื่อง”
วันนี้(10มิ.ย.57)เวลา08.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ “บอกข่าว เล่าเรื่อง”ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมวงล้อเด็กดี”และเชิญชวนให้สักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาวันที่12-13มิ.ย.57 ณ ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม.
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557" ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ ของจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 350 คน พร้อมผู้สนใจร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ผู้อ่าน [ 597 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจัดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
สพป.พล.1 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจัดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์รายการ "บอกข่าวเล่าเรื่อง" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 นี้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
สพฐ. ทดลองใช้ข้อสอบ
สพฐ. ทดลองใช้ข้อสอบ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2554 นางณัทภัสสร สนั่นไหว นักวิชาการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาทดลองใช้ข้อสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม และโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เพื่อนำไปหาค่าสถิตติ ค่าจำแนก ความยากง่าย ในการปรับข้อสอบให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบตามนโยบายของ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
เยี่ยมการก่อสร้างบ้านเด็ก
เยี่ยมการก่อสร้างบ้านเด็ก
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม พลตรี ทรงพล ทองจีน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และคณะ ร่วมกันตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้กับเด็กชาย อาทิตยานุคุณ เด็กชายสุริญา สังวาลย์แก้ว นักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่เก็บระเบิดมาแกะเล่นที่บ้านจนได้รับบาดเจ็บ โดยในวันนี้ทหารช่างจากกองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับนักการภารโรงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ร่วมกันสร้างบ้านเป็นวันที่ 3 โดยได้ขึ้นโครงหลังคาและคานพื้น และจะแล้วเสร็จเป็นบ้านชั้นเดียวในอีก 5 วันข้างหน้า
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
โครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม
โครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม
วันที่3มิ.ย.56เวลา08.30น.นายอภิชาต จิระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สพฐ./กองทัพภาคที่3 /อบต.บึงพระและประชาชนตำบลบึงพระให้ความช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยให้แก่ครอบครัวของด.ช.อาทิตยานุคุณและด.ช.สุริญา สังวาลย์แก้ว นักเรียนร.ร.วัดพิกุลทองที่เก็บระเบิดแสวงเครื่องริมถนนสายเลี่ยงเมืองพิษณุโลกแล้วนำไปดึงเล่นที่บ้านเป็นเหตุให้เกิดระเบิดได้รับบาดเจ็บและบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะ/ พลตรีทรงพล ทองจีน ผบ.กองพลพัฒนาที่3 กองทัพภาคที่3 /นายกอบต.บึงพระ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนเล่นระเบิด
ช่วยเหลือนักเรียนเล่นระเบิด
จากกรณีที่นักเรียนสองพี่น้อง ด.ช.อาทิตยานุคุณ สังวาลย์แก้ว อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดพิกุลทองและด.ช.สุริญา สังวาลย์แก้ว อายุ 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เก็บระเบิดแสวงเครื่องริมถนนสายเลี่ยงเมืองพิษณุโลก แล้วนำไปดึงเล่นที่บ้านเป็นเหตุให้เกิดระเบิด ได้รับบาดเจ็บนั้น สพป.พล.1 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเบื้องต้น ดร.บุญรักษ์พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนทั้ง 2 คนที่รพ.พุทธชินราชพร้อมเป็นผู้แทนนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก ให้กับ นางวันทนา มารดาของเด็ก เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท และได้รายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ซึ่งนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขา กพฐ. ได้แสดงความห่วงใยในสภาพบ้านและความปลอดภัยของนักเรียน
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ติดตามวงล้อเด็กดีและความปลอดภัยในสถานศึกษา
ติดตามวงล้อเด็กดีและความปลอดภัยในสถานศึกษา
เมื่อเวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการวงล้อเด็กดีและติดตามงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องมิ่งขวัญมณฑล สพป.พล. 1 เพื่อเข้าใจในภารกิจและการติดตาม ซึ่งคณะทำงานได้แบ่งสายออกติดตามกิจกรรมวงล้อเด็กดีและติดตามงานความปลอดภัยในโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสพป.พล.1 ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมวงล้อเด็กดีและดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างดี
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
สพป.พล.1ประชุมชี้แจงการปฎิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึกษา
สพป.พล.1ประชุมชี้แจงการปฎิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึกษา
วันที่20พ.ค.57เวลา14.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรบนสำนักงาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีการส่งสัญญาณผ่านระบบ Video Conferenc ผ่านศูนย์ลูกข่ายทั้ง 11 ศูนย์ เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึก.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์การสอนแบบโครงงาน
อบรมครูวิทยาศาสตร์การสอนแบบโครงงาน
วันที่15พ.ค.57เวลา09.00น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการทำโครงงานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์ทำเครื่องบินพลังยาง
อบรมครูวิทยาศาสตร์ทำเครื่องบินพลังยาง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปี 2557 กิจกรรม นักบินน้อย สพฐ. ณ ห้องประชุมแม่จันหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 54 คน เข้ารับการอบรมทำเครื่องบินพลังยาง โดยมีนายพีระชัย อากาศวิภาต พร้อมคณะเป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
บรรยากาศอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
บรรยากาศอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
วันนี้(14พ.ค.57)เป็นวันที่สองของการจัดอบรมขยายผลการพัฒนาครูในกลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ประจำปี 2557(Communicative Language Teaching Approach (CLT.)& Integrating in Classroom สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การอบรมในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิควิธีการสื่อสารการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษจากวิทยากรที่ถ่ายทอดโดยการเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานตลอดการอบรม.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
วันที่12พ.ค.57เวลา09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอสพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาครูในกลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ประจำปี 2557(Communicative Language Teaching Approach (CLT.)& Integrating in Classroom สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ใช้สื่อการสอนตลอดจนเกิดความมั่นใจกล้าแสดงออกกล้าพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนตามนโยบายของ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม
วันที่12พ.ค.57เวลา09.00น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรของโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบสาม จำนวน 33 โรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสามให้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
วันที่8พ.ค.57เวลา09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์)โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ การคิดและการแสวงหาความรู้จากเรื่องราวในชุมชน ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นแกนนำในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ลีลาการเรียนรู้เฉพาะตนของแต่ละบุคคล.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก มีนางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
อบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครู
อบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครู
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดให้มีการอบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมครูพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 134 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยแก่ครูเพื่อนำไปฝึกอบรมนักเรียนให้มีกิริยามารยาทที่ดี อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ณ วัดวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ พร้อมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระตามกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตอบสนองอุดมการณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 "เราจะสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลก" โดยใช้วิธีการ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" ณ วิหารหลวงพ่อพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
วันที่7 พ.ค. 57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์โดยการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป.1-ป.3 ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจำนวน 94 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 1
วันที่1พ.ค.57ดร.บุญรักษ์ ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1นำคณะรองผอ.สพป. และบุคลากรบนสำนักงานเดินทางไปศึกษาดูงานเยี่ยมชมการบริหารจัดการสพป.ระยองเขต 1 โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต1พร้อมคณะให้การต้อนรับนำคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓
ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รอง ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู สังกัด สพป.พล.1 ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓ เพื่อเรียนรู้นำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดปรับใช้พัฒนาตนเองและโรงเรียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงผลงานถนนคนเดิน การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการรวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
สพป.พล.1 ประชุมถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
วันที่29เม.ย.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT สูง จำนวน 5 โรงเรียน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำจำนวน 10 โรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT สูงและต่ำ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ประชุม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี2557
ประชุม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี2557
วันที่28เม.ย.57เวลา09.30น. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2557 เพื่อชี้สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก เรื่องการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิการเป็นสมาชิก กบข.ตลอดจนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.พล.1 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนๆละ4คนและ บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางสาวพรรณสุดา ผู้แทนจาก กบข.เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

จันทร์ 26 กันยายน 2559