moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ผลการประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงชาติร่วมสมัย
ผลการประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงชาติร่วมสมัย
เมือเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงรักชาติร่วมสมัย
ผู้อ่าน [ 687 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯประจำวัน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯประจำวัน
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำวัน
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
สพป.พล.1 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่เดินทางมาติดตามและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคัดเลือกครูฯของจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
สพป.พล.1 ให้บริการคำแนะนำปรึกษาการกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ กบข.
สพป.พล.1 ให้บริการคำแนะนำปรึกษาการกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ กบข.
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินฯ เปิดให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ การกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แก่ผู้รับบำนาญ และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งการเลือกใช้สิทธิ์จะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ร.ร.ผดุงราษฎร์แสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ 2558
ร.ร.ผดุงราษฎร์แสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ 2558
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. คณะครูและนักเรียนร.ร.ผดุงราษฎร์ เดินทางมาแสดงความยินดีโดยการร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกล้วยไม้ สพป.พล.1 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1และบุคลากรในสำนักงานร่วมรับพรและให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.พล.1 พร้อมใจถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 พร้อมใจถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 15 ธ.ค.2557 เวลา 08.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 ทำพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 12 ธ.ค.2557 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 ได้พร้อมใจทำพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ซึ่งข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และจะปฏิบัติต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดเดือนธันวาคม ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ณฐมน ยอดเพชร บุตรสาวของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) เกียรตินิยม อันดับ 1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา.
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สมุทรสาคร
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สมุทรสาคร
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1พร้อมคณะให้การต้อนรับบุคลากรจากสพป.สมุทรสาครจำนวน 20 คน นำโดยนางสุพิชญา สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.สมุทรสาคร เยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังจ.เพชรบูรณ์.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.๑ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.พล.1 ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนบ้านไฟไหม้
เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ มอบสิ่งของ ทุนการศึกษาและร่วมในพิธีมอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้ครอบครัว ด.ญ.จิตรกัญญา หินอาจ หรือน้องนุ่น อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ซึ่งบ้านถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีพลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดสร้างบ้านหลังใหม่เป็นความร่วมมือของกองทัพภาคที่ 3 กับมูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาที่จะมาถึง
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผ่าน VDO CONFERENCE
สพป.พล.1 ร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผ่าน VDO CONFERENCE
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. รองผอ.สพป.พล.1 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยนายมานะ เตียวแซ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาว DLTV ในการนี้ ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ได้รายงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1ต่อ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพรและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรแต่กลุ่มร่วมกิจกรรมโดยการนำของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มหรือผู้อำนวยการกลุ่มเป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และนำร้องเพลงชาติ.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะครูร.ร.จิตรลดาศึกษาดูงานการสอนคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะครูร.ร.จิตรลดาศึกษาดูงานการสอนคณิตศาสตร์
วันที่ 1 ธ.ค.57 นางมีนา รอดคล้าย รองผอ.ร.ร.จิตรลดา นำคณะครูศึกษา ดูงานแนวการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ 4 M Cool Math โดยอาจารย์เจริญ ยอดเพชร ครูดีเด่นรางวัล Obec Awards วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม ต่อจากนั้นจากนั้นออกเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่างๆ และในภาคบ่ายเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมยุทธวิธีการใช้ 4 M Cool Math ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “อาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม “อาสาพัฒนาเพื่อในหลวง”
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยได้ผนวกกิจกรรม “อาสาพัฒนาเพื่อในหลวง” เข้าด้วยกันอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีงามของบุคลากรในสำนักงาน ตลอดจนเป็นการเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านต้านหนาวถวายราชสดุดี
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านต้านหนาวถวายราชสดุดี
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (ผอ.สพป.พล.1) นำคณะข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านต้านหนาวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
บรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ
บรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ย.2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน.ในพิธีบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
ผู้อ่าน [ 513 ] คน
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
วันที่ 25 พ.ย.57 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม รองผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี รวมทั้งสิ้น 1,200 คน นอกจากจะมีพิธีถวายราชสดุดีแล้วยังมีการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 2 ท่อน การประดับเข็มผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การมอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้สนับสนุน.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
รับมอบอาคารโรงอาหาร
รับมอบอาคารโรงอาหาร
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารโรงอาหาร ตามโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” จากนายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งจัดสรรงบประมาณจำนวน 500,000 บาท จัดสร้างอาคารโรงอาหารแบบ สปช.201/26 จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก (มิตรภาพที่ 73) เพื่อใช้ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่นักเรียน และเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2557
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2557
วันที่ 15 พ.ย.57 สพป.พล.1 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2557 การสอบดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างสพฐ.กับสสวท. ซึ่งสพป.พล.1ได้กำหนดให้ร.ร.จ่าการบุญเป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นป.3 ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นป.6 โดยในภาคเช้าเวลา 09.30น.-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาคบ่ายเวลา13.00น.-15.00น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้สอบจำนวนทั้งสิ้น 1,400 คน.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอาเซียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอาเซียน
วันที่ 13 พ.ย.57 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอาเซียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อวางแผนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้ห้องเรียนรู้ด้านภาษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ห้องเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับโรงเรียนที่ได้การจัดสรรงบประมาณห้องเรียนรู้ด้านภาษาจำนวน 21 โรงเรียน ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่ ผู้บริหาร /ครูผู้สอนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 22 พ.ย.57.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2557 มี นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาจากเขต 2,3 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 555 ] คน
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค
วันที่10 พ.ย.57 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือตอนล่างผ่านทางระบบ Video Confernce ด้วยโปรแกรม Scopia ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อประชุม หารือ สรุป ผลการประเมินระดับภาคให้ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รับกระดาษคำตอบ Pre O-Net
โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 รับกระดาษคำตอบ Pre O-Net
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีเป้าหมายยกระดับผลการทอสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ สพฐ.กำหนด จึงได้ดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดการทดสอบ Pre O-Net ในระดับชั้น ป.6 และม.3 เพื่อวินิจฉัยเด็กเป็นรายบุคคล โดยสนง.เขตพื้นที่ได้จัดทำกระดาษคำตอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอนในการตรวจวิเคราะห์ผลการสอบที่เชื่อมโยงไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ให้แก่นักเรียนที่เข้าสอบทุกคน โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดมารับกระดาษคำตอบดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 10 พ.ย. 57 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
สพป.พล.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
วันที่7พ.ย.57เวลา09.00น. ดร.สุนัย วงศ์ สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนสังคมศึกษา เขตอ.บางระกำ จำนวน 80 คน เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ และในวันที่8พ.ย.57 เป็นการประชุมครูสังคมศึกษาเขต อ.เมือง.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560