:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1ให้การต้อนรับคณะจากสพป.สุรินทร์เขต 3
สพป.พล.1ให้การต้อนรับคณะจากสพป.สุรินทร์เขต 3
วันที่3มี.ค.57เวลา19.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสพป.สุรินทร์ เขต3 โดยการนำของนายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ณ ร้านวิโรจน์ผักบุ้งเหิรฟ้าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกันนี้นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผอ.ร.ร.วัดจอมทองและคณะครูนำการแสดงรำมังคละของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับด้วย.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นำคณะศึกษาดูงานร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่3มี.ค57 เวลา13.30น.นายเจียร ทองนุ่น ผอ.นครศรีธรรมราชเขต4 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน133คนศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1 ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับ ก่อนที่คณะศึกษาดูงานจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.พล.1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่28กพ.เวลา09.30 น.ห้องประชุมศรีมณฑลดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูในสังกัดที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ2557ซึ่งสพป.พล.1 ได้รับการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจำนวน600,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการครูโดยมีผู้แทนจาก ธ.ก.ส. เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
รับทุนการศึกษา
รับทุนการศึกษา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ก.พ.2557 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะได้มีการประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระครูสิทธิธรรมวิภัช (พระมหาสำลี วราโภ) เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ครบ 57 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ และเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนในสังกัด สพป.พล.1 , อาชีวศึกษาพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "สร้างอนาคตไทย 2020" ของจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 503 ] คน
สพป.พ.ล.1เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
สพป.พ.ล.1เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
วันที27ก.พ.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของ สพป.พล.1 โดยในส่วนของสพป.พล. 1 แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น11หน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนผอ.สพท./ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หน่วยเลือกตั้งที่ 2-11สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งโดยมีน.ส.จิราภรณ์ ไทยกิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 469 ] คน
ประชุมการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
ประชุมการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
วันที่26ก.พ.57เวลา13.30 น.ห้องประชุมขวัญมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3และ6ตามประกาศวาระแห่งชาติด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกำหนดให้ปี2556เป็นปีแห่ง “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยกำหนดโรงเรียนในสังกัดทำการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนทั้งสามระดับพร้อมกันในวันที่ 5 มีนาคม 2557.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 24ก.พ.สพป.พล.1 ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนหรือ NT (National Test) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยมีผอ.สพป.พล.1/รองผอ.สพป.พล.1และ ศึกษานิเทศก์ ที่ประจำในสายการนิเทศเป็นผู้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ กำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ชัดเจน และโปร่งใส โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 40 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 4,044 คน การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
วันที่18ก.พ.57เวลา10.00น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลกรับมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ดในโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลกจากพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารประจำกองทัพไทย นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนส่งมอบต่อให้นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1และนายไพศาล พรชัยสิทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดท่าตะเคียนซึ่งได้รับกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จำนวน 23 นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 22 นาย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจำนวน10นายร่วมกันสร้างระหว่างวันที่ 18 ม.ค. ถึง 18 ก.พ.57 เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกปีนี้.
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่22ก.พ.57 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพปพล.1 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนของร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกประจำปีการศึกษา2556 โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การแสดงความสามารถของนักเรียนให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบและชมความสามารถของบุตรหลาน.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ จาก น.อ.มานัต วงษ์พาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ, ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ 3 สหรัฐอเมริกา และผู้บัญชาการกองรักษาความปลอดภัยกองทัพบกสิงคโปร์ ก่อนส่งมอบต่อให้นายเอนก ธาราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนางสุนีย์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงาม โดย โรงเรียนในความรับผิดชอบของ สพป.พล.1 ได้รับ 2 โครงการและส่งมอบเรียบร้อยแล้วคือ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 414 ] คน
บิ๊กซีมอบทุนการศึกษา
บิ๊กซีมอบทุนการศึกษา
นายวิทูรัช ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี ของมูลนิธิบิ๊กซีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี 2556 - 2558 เนื่องในโอกาสเปิดบิ๊กซี พิษณุโลก โฉมใหม่ โดยมี นางธิดาพร พานิชพันธ์ รอง ผอ.สพป.พล.1 นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสุนันท์ วิศวนารถ ผู้จัดการสาขาบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
กีฬาสัมพันธ์4เขต(ภาคค่ำ)
กีฬาสัมพันธ์4เขต(ภาคค่ำ)
วันที่6ก.พ.57สพท.4เขตร่วมกันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกหลังจากที่ในภาคเช้าเป็นการประชุมสัมมนา ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาในงานกีฬาสัมพันธ์4เขตซึ่งสพป.พล.1นำโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำทีมในบรรยากาศเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้.
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) )
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) )
วันที่8-9ก.พ.57 สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)(สทศ.) เป็นศูนย์สอบดำเนินการบริหารจัดการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2556 ชั้นป.6และม.3 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานศูนย์สอบฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่าง ๆพร้อมรองผอ.สพป.พล.1 ซึ่งการสอบดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขต
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขต
วันที่6ก.พ.57 โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขตการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่บนสำนักงานเขตฯเกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความผูกพัน และความสมานสามัคคีในหมู่คณะในปีนี้ทางสพป.พล.1ซึ่งนำโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพกีฬาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วยวอลเล่ย์บอลทีมผสมและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3เป็นประธานเปิด และนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุข.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ประชุมประสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาบุคลากร 4 เขต
ประชุมประสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาบุคลากร 4 เขต
วันที่6ก.พ.57เวลา09.00น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานเกิดประชุมโครงการประสานสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต ณ ห้องประชุมร.ร.เตรียมอุดมศึกาษาภาคเหนือโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ประชุมบุคลากรสพป.พล.1”กีฬาสัมพันธ์ 4 เขต”
ประชุมบุคลากรสพป.พล.1”กีฬาสัมพันธ์ 4 เขต”
วันที่5ก.พ.57เวลา 09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯโครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสพป.พล. 4 เขต ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ประชุมจนท.ธุรการงานเกี่ยวกับระบE-OFFICE
ประชุมจนท.ธุรการงานเกี่ยวกับระบE-OFFICE
นางธิดาพร พาณิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบE-OFFICE โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.ศูนย์ ICT เป็นผู้ให้ความรู้ เมื่อวันที่4ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายนิคม กุณา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะกรรมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ณ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง มีนายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ นายชุมพล เอี่ยมสะอาด ผอ.โรงเรียนหนองนาดงกวาง คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
ยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
ยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม นายเอนก ธาราศรี รอง ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี พ.อ.วริศพล มนต์มณีรัตน์ หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกคอบบร้าโกล์ด 14 กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 452 ] คน
สพป.พล.1ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ
สพป.พล.1ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ
วันที่31ม.ค.57เวลา09.00น.นายเอนก ธาราศรีรองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2557 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง.
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
สพป.พล. 1 เตรียมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)
สพป.พล. 1 เตรียมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)
วันที่27ม.ค.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบของศูนย์สอบ สพป.พล.1 ณ โรงแรมไพลิน โดยมีดร.สุนัย วงค์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบและผู้สังเกตการณ์สนามสอบ ในการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฎิบัติหน้าที่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
รวมพิธียกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์
รวมพิธียกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์
เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 27 มกราคม 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธี ยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์ ตามปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ ของการฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold 2013) ที่โรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี พ.อ.เอกสุวัชร์ คำภานนท์ รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) เป็นประธาน เป็นอาคารอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นี้
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
ช่วยนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
ช่วยนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ฯมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ เด็กชายปฐิวัติ ป่าจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพันเสา ซึ่งบ้านพักเลขที่ 5 ม.6 ต.พันเสา อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ทีผ่านมา โดยมี นายสุชน กันจู พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านพันเสาร่วมรับมอบ
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่27ม.ค.57นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งและนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1ได้ออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนวัดประดู่มะค่าประชาสรรค์ อ.บางระกำโดยมีนางสาวสุปรียา โปร่งนุช ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559