moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
เททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร
เททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร
เมื่อเวลา16.49 น. วันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร หน้าตัก 59 นิ้ว ที่วัดคลองแค อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานไว้ในอุโบสถให้ชาวบ้านหมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และใกล้เคียงได้สักการบูชาและเป็นสิริมงคลแก่ผู้พบเห็น โดยใช้งบประมาณจัดสร้างประมาณ 400,000 บาท มีพระครูวินัยธรสมประสงค์ ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดคลองแคเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีชาวบ้านเข้าร่วมในพิธีเททองเป็นจำนวนมาก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”
วันที่24เม.ย.57เวลา14.00น.ห้องประชุมขวัญมณฑลดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “ไหว้พระ สวดมนต์”สำหรับข้าราชการบนสำนักงานฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯได้ไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เป็นแบบอย่างของสังคมไทยและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นกุศลต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีที่3ของเดือน(เริ่มเดือนเม.ย.57-มี.ค.58).
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง
วันที่22เม.ย.57เวลา14.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ณ ศูนย์ร.ร.วัดบ้านดง อ.บางระกำ ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่21-25เม.ย.57และ มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกหัดว่ายน้ำจำนวน 129 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของสพฐ.ในการที่จะให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจาการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลโดยมีนายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผอ.ร.ร.วัดบ้านดงและคณะผู้บริหารภายในกลุ่มตลอดจนครู นักเรียน ผู้ปกครองให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย
เปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Savng) ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย
วันที่22เม.ย.57เวลา13.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ณ ศูนย์ร.ร.บ้านคลองเตย อ.บางระกำ ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่21-25เม.ย.57และวันที่28เม.ย.-2พ.ค.57 มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกหัดว่ายน้ำจำนวน 140 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของสพฐ.ในการที่จะให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจาการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลโดยมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตยและคณะผู้บริหารภายในกลุ่มตลอดจนครู นักเรียน ผู้ปกครองให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
สพป.พล.1จัดพิธีสรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์
สพป.พล.1จัดพิธีสรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่22เม.ย.57เวลา15.00น.สพป.พล.1จัดงานส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตฯโดยมีดร.เปรมฤดี ชามพูนท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
สพป.พล.1ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์
สพป.พล.1ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่22เม.ย.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/บุคลากรบนสำนักงานตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ปี2557ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลนับเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่มาร่วมงานทุกคนและในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายปฐิวัติ ป่าจันทร์ นักเรียนชั้นป.1 ร.ร.บ้านพันเสาอ.บางระกำซึ่งที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 25 ม.ค.57ที่ผ่านมาโดยในภาคบ่ายจะเป็นพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ของไทย.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วันที่21เม.ย.57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จากโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1และ2 จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเตรียมนักเรียนพร้อมเข้าสู่ประชามคมอาเซียน หลักสูตร 20 วัน (วันที่21เม.ย.-10พ.ค.57).
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2557 นายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสิ่นหมิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาจีนกลางพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งนำโดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และบุคลากรจำนวน 30 คน ณ โรงเรียนสินหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะด้านภาษาจีน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยกำหนดให้มีการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น วันละ 4 ชั่วโมง จำนวน 11 วัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยวิทยากรจากศูนย์อบรมขงจื่อ
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย.2557 นอ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.กองบิน 46 พร้อมกำลังทหารในสังกัดจำนวน 50 นายนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่ากว่า 40,000 บาท ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ หมู่ 3 บ้านเกาะจันทร์ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดอาคารเรียนได้รับความเสียหายหลายจุด โดยมี นายวิเชียร ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนและชาวบ้านให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะได้นำเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มไปสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ไปปฏิบัติงาน และมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนอีกจำนวน 3,000 บาทด้วย
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานสพป.เลย2และสพป.ลำปาง1
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานสพป.เลย2และสพป.ลำปาง1
วันนี้(17เม.ย.57)เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมรองผอ.สพป.พล.1 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่มตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่3-4เม.ย.57 ณ สพป.เลย เขต 2 และวันที่9เม.ย.57ณ สพป.ลำปางเขต1โดยให้นำเสนอความประทับใจในการศึกษาดูงานและจะนำมาประยุกต์ใช้ในงานของกลุ่มให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างไร.
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วันที่11เมษายน2557เวลา09.30น.นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานดำเนินการประชุมนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารของจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ณห้องประชุมมิ่งมณฑลสพป.พิษณุโลกเขต 1ในการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน20คน.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.พล.1ร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ
สพป.พล.1ร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ
วันที่10เม.ย57เวลา16.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะประกอบด้วยรองผอ.สพปพล.1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ มารดาของนายอำนวย เถื่อนชนะ ผอ.ร.ร.วัดแหลมโพธิ์ ณ เมรุวัดแสงดาว.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง
สพป.พล.1 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ที่วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มี นายอภิชาติ จีระวุฒิ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.ลำปาง เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.ลำปาง เขต 1
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2556 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา "การพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้" มีนายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงาน (ภาคบ่าย)
สพป.พล.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงาน (ภาคบ่าย)
สพป.พล.1พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเม่อวันที่2เม.ย.57ที่ผ่านมาโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นผู้ดำเนินการประชุมพัฒนาเน้นให้บุคลากรทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมโดยให้นำเสนอความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติและการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในกิจกรรมช่วงบ่ายก่อนที่จะปิดประชุมและบันทึกภาพร่วมกันบนดาดฟ้าของสำนักงาน.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสำนักงาน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสำนักงาน
สพป.พล.1ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน สพท.เรื่อง“การพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้” ในวันที่2เม.ย.57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดรูปแบบของการประชุมในครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของบุลากรทุกคนในการนำเสนอกิจกรรมต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ปิดค่ายภาษาอังกฤษ
ปิดค่ายภาษาอังกฤษ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 99 คน ที่เข้ารับการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียน "Primary Students Intensive English Camp 2014 ก่อนจะกล่าวปิดค่ายฯ ณ โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากในภาคเช้านักเรียนทั้งหมดได้ออกปฏิบัติการภาคสนาม โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมด้านฟัง พูด อ่านและเขียน มาใช้ในการพูดคุยสัมภาษณ์กับชาวต่างประเทศที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 2
ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 2
4 เม.ย.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำคณะรอง ผอ.สพป. และบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สพป.เลย เขต 2 อ.วังสะพุง จ.เลย ได้รับการต้อนรับจาก ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 2 และบุคลากร เป็นอย่างดี โดย ผอ.บุญรักษ์ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำรูปแบบเป็นแนวทางการพัฒนางานและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ประชุมรายงานผลการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ประชุมรายงานผลการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
วันที่31มี.ค57เวลา09.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมรายงานการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ณ ห้องประชุมิ่งมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มนโยบายและแผนฯ เพื่อเตรียมรองรับการติดตามประเมินกลยุทธ์จากสพฐ.ปี2557ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ประชุมการขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
วันที่28มี.ค.57เวลา09.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาซึ่งมีโรงเรียนแกนนำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันระดมความคิด วิธีการแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 28 โรงเรียนจากอ.เมืองและอ.บางระกำ.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
กกต.พิษณุโลก จัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.
กกต.พิษณุโลก จัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.
วันที่28มี.ค.57นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1ร่วมพิธีเปิดการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)จังหวัดพิษณุโลกซึ่งทำพิธีเปิดและปล่อยขบวนเดินรณรงค์ที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนายกิตติพงศ์ ศิริสานนท์ กกต.จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดผู้ร่วมเดินขบวนรณรงค์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.พล.1ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่26 มี.ค.57 ห้องประชุมขวัญมณฑลนายประสบสุข ดีอินทร์รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการจัดทำเอกสารรูปแบบรายงานการประเมินตนเองและเอกสารรูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยโดยนายอนันต์ แก้วแจ้งและว่าที่ร.ต.พิชัย รณคณาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สพป.พล.1ประชุมการของบประมาณปี 2557(เพิ่มเติม)
สพป.พล.1ประชุมการของบประมาณปี 2557(เพิ่มเติม)
วันที่26มี.ค.57เวลา09.00น.สพป.พล.1จัดประชุมเรื่องการของบประมาณปี2557(เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มโรงเรียน จำนวน 20 คน.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์) จำนวน 37 คน มี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีนางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
การอบรบค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
การอบรบค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
วันที่25มี.ค.57นายนิคม กุณารองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฎิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เพื่อความเป็นพลเมืองไทยและเศรษฐกิจอาเซียน ณ วัดสุดสวาทอ.เมืองจ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายเน้นกิจกรรมการเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองความเป็นไทยและเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน100คนจัดระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 27 สิงหาคม 2559