moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผอ.รร.บ่อวิทยบางระกำ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผอ.รร.บ่อวิทยบางระกำ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผอ.รร.บ่อวิทยบางระกำ ซึ่งประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ เมรุ วัดปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล และมิ่งมณฑล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมที่ใช้แข่งขันในวันนี้ประกอบด้วย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) การแข่งขัน 4 ทักษะ (Multi Skill Competition )
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
กลุ่มบึงกอกหนองกุลาถอดบทเรียนสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มบึงกอกหนองกุลาถอดบทเรียนสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 10 บึงกอกหนองกุลา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีครูและบุคลากรภายในกลุ่มประสิทธิภาพที่ 10 บึงกอกหนองกุลา เข้ารับการอบรม 171 คน นายสุรินทร์ จาดเปรม ประธานกลุ่มกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก หนองกุลา ได้รับการพัฒนาจากการถอดประสบการณ์ของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถ่ายทอดประสบการณ์ของตนสู่เพื่อนครูและนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายสุนัย วงศ์สุวคันธ นายเจริญ ยี่สิบแสน นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพ นายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่วัดปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
กีฬานักเรียนสัมพันธ์กลุ่ม 9 ไตรมิตร
กีฬานักเรียนสัมพันธ์กลุ่ม 9 ไตรมิตร
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนสัมพันธ์ กลุ่ม 9 ไตรมิตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีนายศรีทน ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ประธานกลุ่มประสิทธิภาพที่ 9 ไตรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนในตำบลคุยม่วง ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 20 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในกลุ่ม 9 ไตรมิตร ได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในการกีฬามากขึ้น มีโอกาสเล่นกีฬา เชียร์กีฬาอย่างถูกต้องมีน้ำใจ สร้างความสัมพันธ์ของนักกีฬาและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม 9 ไตรมิตร และพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและเสริมสร้างมาตรฐานการเล่นกีฬา และค้นหาตัวแทนนักกีฬาตัวแทนของกลุ่ม 9 ไตรมิตร โดยมีการแข่งขันกีฬา กรีฑา 6 ชนิดการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบ ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เทคนิคการปฏิบัติการในสนามการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยนางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานวัตถุประสงค์การจัดเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย และไม่เคยผ่านการอบรม จะได้นำความรู้ เทคนิค วิธีการ ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาตนเองและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน (19-20 สิงหาคม 2560) ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
โรงเรียนเรียนรวมรับมอบคูปองการศึกษา ประจำปี 2560
โรงเรียนเรียนรวมรับมอบคูปองการศึกษา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบคูปองการศึกษา เพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2560 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และคณะ มีโรงเรียน เรียนรวมในในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรจากอำเภอเมืองพิษณุโลก 48 โรงเรียน อำเภอบางระกำ 47 โรงเรียน รวม 95 โรงเรียน เป็นเงิน 1,256,700 บาท.
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานอาชีพได้อย่างเหมะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนายเชน บุญเผือก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โรงเรียนขยายโอกาสางการศึกษาที่เป็นเลิศด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งฝึกการงานอาชีพจากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน จนที่ รู้จัก และโด่งดังเรื่องการบริหารจัดการร้านกาแฟและเบเกอรี่ “Rice & Bakery” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานและบริษัทเอกชน ในการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการขยะ ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ครูประวัติศาสตร์พิษณุโลก เขต 1ลงสนามจริง เรียนรู้วิธีทางประวัติศาสตร์ก่อนนำมาสอนเด็ก
ครูประวัติศาสตร์พิษณุโลก เขต 1ลงสนามจริง เรียนรู้วิธีทางประวัติศาสตร์ก่อนนำมาสอนเด็ก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคสนามและการสร้างผลงานทางประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานอาชีพได้อย่างเหมะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ มีดร.รัศมี จันทะเลิศ ผอ.รร.โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกระบวนการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จโดยใช้รูปแบบ Coconut model พร้อมนำคณะเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่และการจัดการเรียนการสอน.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกเปิดค่ายสะเต็มศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกเปิดค่ายสะเต็มศึกษา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา (JO STEM CAMP) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โดยมีนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา(JO STEM CAMP) ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จำนวน 450 คน ได้เรียนรู้แนวทาง STEM Education เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และซุ้มกิจกรรมพี่สอนน้องซึ่งจะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ มาให้ความรู้และจุดประกายความคิดแก่น้องๆ ที่เข้าชม
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
รองผู้ว่าพิษณุโลกพบนักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ
รองผู้ว่าพิษณุโลกพบนักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเดินทางมาพบกับนักเรียนในโรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ตามกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบนักเรียนหน้าเสาธง” โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายศิลา รินศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศึกษานิเทศน์ ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
กลุ่มบึงกอก- หนองกุลานำนักเรียนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
กลุ่มบึงกอก- หนองกุลานำนักเรียนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เมื่อเวลา 09.30 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 10 บึงกอก – หนองกุลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ วัดสุดสวาสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อเวลา 09.30 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 และดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์ที่โรงเรียนและได้คัดเลือกครูต้นแบบฯ จำนวน 5 คน คือ เหรียญทอง ระดับปฐมวัย ได้แก่ นางสาวลออ เอี่ยมอ่อน ครูโรงเรียนวัดมหาวนาราม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แก่ นางขวัญเรือน มาทอง โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่ นางวิชชุลาภา แดงสีดา ครูโรงเรียนวัดไผ่คอม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือนางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนวัดมหาวนาราม และเหรียญเงินระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แก่ น.ส.จันจิรา คำชัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เชิญครูที่ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองเข้ารับการพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และครูที่ผ่านการประเมินในการพัฒนาดังกล่าวได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พร้อมเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
พิษณุโลก เขต 1  สร้างความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร –ครู ก่อน พรบ.บังคับใช้
พิษณุโลก เขต 1 สร้างความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร –ครู ก่อน พรบ.บังคับใช้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารโรงเรียนและครูซึ่งทำหน้าที่การเงินและพัสดุ จาก122 โรงเรียน จำนวน 150 คน เข้าร่วมการอบรม มีนางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์ นักวิชาการคลังชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 3 สำนักงานการคลังจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
พิษณุโลก เขต 1 ติวเข้มครูทำ Test Blueprint
พิษณุโลก เขต 1 ติวเข้มครูทำ Test Blueprint
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ในการจัดทำแบบทดสอบที่สอดคล้องกับผังข้อสอบ แก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 170 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบที่สอดคล้องกับผังข้อสอบ (Test Blueprint) โครงการตามแผนกลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี
ผู้ใหญ่ใจดี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายบุญ ชาติพานิชย์ นักธุรกิจโคมไฟประดับและเจ้าของกิจการโรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท พร้อม นายไพรัช ตระหง่านเรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน) คณะผู้บริหาร ผู้จัดการภาคเหนือธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, เขต 2 เขต 3 จำนวน 33 โรงเรียน 36 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท มีนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ร่วมกิจกรรมทำบุญเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ มีพระครูสุนธรธรรมประภาส (หลวงพ่อแขก วัดสุนทรประดิษฐ์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งอาคารเรียนหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 22 ล้านบาท เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก สูง 4 ชั้น สร้างตามแบบของกรมสามัญศึกษา
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. ได่แก่ พระมหาอรัญ กนฺตจารี พระฏุลากาญ กิตฺติคุตฺโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพ และนายไพศาล ม่วงทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ โรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสะพานที่ 3 อ.เมืองพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านหนองกรับ อ.บางระกำ เพื่อรับการพิจารณาให้เป็นโรงวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ของสพฐ. โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และนางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการ เอส 1 ประจำปี 2560 เพื่อมอบให้นักเรียนใน เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 15 โรงเรียน 272 ทุน เขตอำเภอบางระกำจำนวน 48 โรงเรียน 400 ทุน รวม 672 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,578,000 บาท โดยการนำของนายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ และนางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ ทีมงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ แบบ Active Learning
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ แบบ Active Learning
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ระยะที่ 1 เรื่อง “การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย อย่างไร ให้เป็น Active Learning ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานวัตถุประสงค์การจัดว่าเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะครูภาษาไทย การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะครูภาษาไทย การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนว PISA การอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่าน 3 สมรรถนะหลัก ตามแนวทาง PISA และให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถสร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียน ตามแนวทาง PISA ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคลังข้อสอบการอ่านตามแนวทาง PISA ทุกระดับชั้น
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรม “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรม “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายสุนัย วงสุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดยนางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถนำความรู้ไปขยายผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมและคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอัครพงษ์ อิ้มทับ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบางระกำ และดร.สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ รองคณะคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 130 คน.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการนำคุณธรรมเข้าสู่สถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการนำคุณธรรมเข้าสู่สถานศึกษา
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการประชุมติดตามการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 43 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารและครู โรงเรียนละ 3 คน รวม 129 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี.
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
กลุ่มจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลกเขต 1 จัดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลกเขต 1 จัดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ส.ค.60 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 2 (จ่าการบุญ) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอ่านออกเขียนได้ และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มจ่าการบุญ 11 โรงเรียน รวม 285 คน มีนายเจริญชัย บัวทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมสังเกตการณ์ วิทยากรในการดำเนินกิจกรรมแต่ละฐานได้รับความร่วมมือจากคณะครูภายในกลุ่มโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาไทยและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นค่ายจัดกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560