moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 ประชุม ศน. เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุม ศน. เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 ธ.ค.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พล.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นป.6 ม.3 และม.6 โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสองแควโมเดล พร้อมทั้งได้กำหนดการประชุม ก.ต.ป.น. สัญจร เพื่อออกนิเทศ เยี่ยมโรงเรียน พร้อมกับเครื่องมือการดำเนินการติดตาม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 ธ.ค.59.
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
สพป.พล.เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 มีนายนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีและนำเหล่าข้าราชการ ประชาชนทำบุญตักรบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
สพป.พล.1ประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณปี 2560
สพป.พล.1ประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณปี 2560
วันที่ 30 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ./ผอ.กลุ่ม สพป.พล.1 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อชี้แจงข้อราชการ และ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ /แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.พล.1 ตามนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์/การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET /การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในวันที่ 3-4 ธ.ค.59.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เช้าวันนี้ ( 25 พ.ย.59) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีจำนวน 1,107 คน จากนั้นคณะลูกเสือได้ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560
สพป.พล.1 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560
วันนี้ 24 พ.ย.59 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1ผอ.กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับลดการขอใช้เงินงบประมาณจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี2560 ของแต่ละกลุ่มให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามความเหมาะสมและเหตุผลความจำเป็น ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” ทำความดีด้วยใจ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” ทำความดีด้วยใจ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 พ.ย.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ อธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”
สพป.พล.1 จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 08.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ประกอบพิธีแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ประกอบด้วยการทำความดีด้วยวาจา โดยการลงนามถวายอาลัย การยืนตรงเคารพธงชาติ ต่อด้วยการปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชาวไทย ณ สนามหน้าเสาธง สพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญของแต่ละกลุ่มที่โรงเรียนจะต้องรับทราบและถือปฏิบัติ โดยก่อนวาระประชุมได้นำผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมประชุมประกอบพิธีแสดงความอาลัย แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกล่าวคำไว้อาลัย /ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 89 วินาที พร้อมร่วมกันร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ต่อจากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ และรางวัลยุวกาชาดดีเด่น นางสุปรียา โปร่งนุช รร.ประดู่มะค่าประชาสรรค์.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 17 พ.ย.59 เวลา 13.30 น. รองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้จัดการแข่งขันเพื่อ รับทราบแนวการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่19 พ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ประชุมเตรียมจัดงาน
ประชุมเตรียมจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี2559
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 เวลา14.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี2559 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล เพื่อปรึกษา หารือ เตรียมพร้อมการจัดงาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25พ.ย.59 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานงบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานงบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 13.30 น.นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน/หน่วยตรวจสอบภายใน จาก สพป.พิษณุโลก เขต1,2,3 และ สพม.39 ให้การต้อนรับและรับการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 จากคณะผู้ติดตาม สพฐ. นำโดยนางนันทา อนะมาน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง น.ส.รุ้งทิพย์ เมืองโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และน.ส.ชุติมา ศรีสันติเวศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2560
ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2560
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมรองผอ./ผอ.กลุ่ม เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัย
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัยจากนางเพชรี วงษ์สุวรรณ ผอ.รร.นิคมบางระกำ2(ราษฎร์บำรุง)จำนวน 200 ชิ้น เพื่อไว้แจกจ่ายฟรีแก่ผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2561
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2561
เมื่อวันที่ 14พ.ย.59 ห้องมิ่งมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกรอบแนวทางการจัดขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียน ให้มีความถูกต้องตามแบบเสนอของบประมาณ จัดตั้งงบประมาณภายในกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางคำขอจัดตั้งเพื่อสรุปนำส่ง สพฐ.ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน .
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สพป.พล.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม IEP  Online
สพป.พล.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม IEP Online
เมื่อวันที่13พ.ย.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้แก่ครูโรงเรียนเรียนรวมในสังกัด โปรแกรม IEP Online จำนวน 82 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำข้อมูลลงในโปรแกรม IEP Online ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ปรับปรุงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากน.ส.ชลธิชา เปรมปรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการลงโปรแกรม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1.
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพวิทย์/คณิต
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพวิทย์/คณิต
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สสวท. สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการประจำสนามสอบ การสอบในวันนี้มีนักเรียนที่สมัครสอบทั้งสองวิชารวม 3,417 คน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ที่ประจำสนามสอบทั้งสองสนาม ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพิษณุโลก ในนามกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 เพื่อเสนอชื่อตามสัดส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับโควตา จำนวน 2 คน เข้าเป็นตัวแทนรับการคัดเลือกในส่วนกลาง โดยมีพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ลำดับที่ 1 นางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำ ข้าราชการบำนาญ สพป.พล.1 ลำดับที่ 2 นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านเนินมะปราง สพป.พล.2.
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
“เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก”
“เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก”
เมื่อเวลา 07.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมรองผอ.สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรม “เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก”ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยการจัดครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิด และส่งมอบการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปในกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการ.
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
CLUSTER เขตตรวจราชการ 17 จัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
CLUSTER เขตตรวจราชการ 17 จัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2559 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 17 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 เขตตรวจราชการ 17 ประกอบด้วยผอ.สพท./รองผอ.สพท./ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ศึกษานิเทศก์ จาก 5 จังหวัด 15 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ โดยร่วมกันระดมความคิดบูรณาการหลอมรวมโครงการจัดทำงบประมาณภายใต้กรอบการจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 จาก สพฐ. วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
สพป.พล.1 ระดมความคิดจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561
สพป.พล.1 ระดมความคิดจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561
วันที่ 6 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 ตามความต้องการของพื้นที่ โดยยึดกรอบแนวคิดกรอบปฏิรูปการศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านร่วมกันวิภาคโครงการ/กิจกรรมให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ได้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ ตั้งใจและกล่าวว่า ...." เราจะช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยไม่มีวันหยุด..เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "….
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
หนองกวางลี้นำร่องสอนภาษาอังกฤษ ด้วยแอพพลิเคชั่น Echo English
หนองกวางลี้นำร่องสอนภาษาอังกฤษ ด้วยแอพพลิเคชั่น Echo English
นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1 ได้ออกติดตามและให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนหนองกวางลี้ ตำบล บ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก โดยมีนายเจริญชัย บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ กรรมการสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 พิษณุโลก มีนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ต่างก็ตั้งใจและแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.59 เวลา 19.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม และบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดี ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.59 จนถึงวันที่ 21 ม.ค.60.
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.พล.1 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่และคณะกรรมการจัดงานร่วมให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
บุคลากร สพป.พล.1 เลือกตั้งผู้แทน อ.ค.ศ.
บุคลากร สพป.พล.1 เลือกตั้งผู้แทน อ.ค.ศ.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบหีบเลือกตั้งและเปิดให้บุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พล.1 เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ เนื่องจากผู้แทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เกษียณอายุซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 62 คน มาใช้สิทธิ์ 61 คน ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1 คะแนน หมายเลข 2 ได้ 25 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 7 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 26 คะแนน มีบัตรเสีย 2 ใบ
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560