moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่26ก.ค.59 เวลา09.00 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฎิบัติหน้าที่ ศธจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ซึ่งในที่ประชุมได้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและร่วมกันระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้านของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกให้ความเห็นชอบ.
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559
เมื่อเวลา14.00 น.วันที่12ก.ค.59 ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 โดยมี ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ เช่น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ไปเมื่อวันที่ 9 ก.ค.59 /การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู /ข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ/ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่2 และ3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 554 ] คน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.1 เรียนอาชีพตามฝัน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.1 เรียนอาชีพตามฝัน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมืองกับชนบท นักเรียนที่มาเรียนที่นี่จึงมีความพร้อมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะต้องเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน โรงเรียนจึงเห็นว่าหากนักเรียนได้มีโอกาสรู้จักตนเองมองเห็นความถนัดและความสนใจด้านอาชีพของตนเอง จะสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการและจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยเทคนิคสองแควจัดกิจกรรมเรียนรู้สายวิชาชีพขึ้น
ผู้อ่าน [ 548 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุม Conference พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน G-Chat
สพป.พล.1 ร่วมประชุม Conference พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน G-Chat
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ก.ค.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ICT และประชาสัมพันธ์ ประชุม Conference โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Application G-Chat โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานดำเนินการประชุม.
ผู้อ่าน [ 433 ] คน
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สนง.ศธจ.พิษณุโลก สอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยได้มีประกาศรับสมัครผู้ที่สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีไว้ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และ สพม.39 และได้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.59 – 3 ก.ค.59 โดยจัดดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อเรียงลำดับ ในวันที่ 9 ก.ค.59 ณ สนามสอบรร.อนุบาลพิษณุโลก รวม 8 วิขาเอก ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และปฐมวัย มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 509 ราย การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จะประกาศผลสอบในวันที่ 13 ก.ค.59
ผู้อ่าน [ 392 ] คน
สพป.พล.1 ดึงวัยใสเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
สพป.พล.1 ดึงวัยใสเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายปี 2559 – ปี 2560 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้องเรียนรู้ทักษะในการปรับตัวเพื่อให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ จัดทำโครงการ “รวมพลังสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน” ขึ้น
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. ประจำปี 2559 แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และบุตรข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6 ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 46 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวม 597 ทุน เป็นเงิน หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาท โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ร.ร.สะพานที่ 3
สพป.พล.1 ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ร.ร.สะพานที่ 3
วันนี้ 8 ก.ค.59 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี Enlish for all ณ ร.ร.สะพานที่ 3 พร้อมด้วยดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มศรีวิสุทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.ร.ร.สะพานที่ 3 คณะครู นักเรียนตลอดจน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ยอดเงินบริจาคผ้าป่าการศึกษาสามัคคี Enlish for all ในครั้งนี้ เป็นเงิน สามแสนกว่าบาท.
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.พล.1 ประกวด Best Practices  “1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
สพป.พล.1 ประกวด Best Practices “1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อเวลา13.00 น.วันที่7 ก.ค.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices ) “1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเข้ารับการประเมินจำนวน5โรงเรียน โดยในวันนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้ 1.รร.วัดหนองพะยอม 2.รร.วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 3.วัดจอมทอง ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับการประเมินในระดับประเทศต่อไป.
ผู้อ่าน [ 476 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในสังกัด ที่รับการประเมิน จำนวน 14 โรงเรียน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจความเข้าใจ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมิน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-27 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ในการบุคลากรบนสนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้เพื่อจะได้นำความความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาครูแนะแนวสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
สพป.พล.1 พัฒนาครูแนะแนวสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีครูปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวในสังกัดจำนวน 125 โรงเรียน เข้ารับการอบรม และรับความรู้ในเรื่อง การรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ เทคนิคการใช้เครื่องมือ โลกของงานอาชีพ การนำทักษะการแนะแนวไปปรับใช้ในห้องเรียนของโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมความพร้อมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1-6
สพป.พล.1 เตรียมความพร้อมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.1-6
วันเสาร์ที่2 ก.ค.59 ห้องมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นป.1-6 การอ่าน การเขียน ตามแนวทางการพัฒนาสมอง(BBL)ร่วมกับแนวการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูก สะกดคำ ตามการเรียนรู้หลักภาษา เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำที่จะไปขยายผลในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนชั้นป.1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นป.2 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารเข้าใจได้ โดยมีนางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายละเอียด.
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สพป.พล.1 อบรม “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย” รุ่นที่ 6
สพป.พล.1 อบรม “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย” รุ่นที่ 6
วันเสาร์ที่2ก.ค.59เวลา 09.00 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 1 “น้ำและอากาศ” โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูปฐมวัย จาก 7 โรงเรียน และครูที่ไม่ผ่านการอบรม จำนวน 16 โรงเรียน รวม 30 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกและโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม จำนวน 5 คน โดยมีนางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
สพป.พล.1อบรมสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม
สพป.พล.1อบรมสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม "ความมีน้ำใจ"
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมความมีน้ำใจตามคุณธรรมพื้นฐาน 8ประการในสถานศึกษา ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม “ความมีน้ำใจ” ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในสถานศึกษาและเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการปลูกฝังคุณธรรม “ความมีน้ำใจ” ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในสถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน 124 โรงเรียนเข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ขยายโอกาส รายการ Impromptu Speech, Story Telling, Multi Skill Competition, bee Spelling Bee ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย10 กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้อ่าน [ 672 ] คน
ลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มาร่วมประกอบพิธี 1563 คน
ผู้อ่าน [ 396 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา “6 สัปดาห์ประชามติ”
ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา “6 สัปดาห์ประชามติ”
เมื่อวันที่29มิถุนายน2559 เวลา 13.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกสียงประชามติ (Referendum) “6 สัปดาห์ประชามติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ทั้งฉบับ ที่จะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวัฒนา ช่วยพยุง ผอ.กกต.จังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.2 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์และนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเกียรติและวิทยากรบรรยาย.
ผู้อ่าน [ 457 ] คน
สพป.พล.1 ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนขยายผลการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2559
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2559
วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ครั้งที่2/2559 มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพี่อทราบคือการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 การประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และรายงานความคืบหน้าของโครงการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด
ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด
นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับตัวแทนศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดทำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก และฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนในชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคม
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคัดเลือกศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำอำเภอและกลุ่มเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มในสถานศึกษาที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการพิจารณา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 384 ] คน
การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม
การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติขยายผลการพัฒนาครูแกนนำโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ ( Problem – bases Learning : PBL) ในโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
สพป.พล.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาษาที่สองของชาวอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2559 มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 140 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
วันที่27มิ.ย.59 นายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์ ITEC ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา:SMART School โรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก ร.ร.วัดสระโคล่ ร.ร.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ร.ร.บางระกำ ร.ร.วัดหนองนาดงกวาง เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบโรงเรียนประชารัฐ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบอย่างถูกต้อง มีการกรอกข้อมูลงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน.
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

จันทร์ 24 ตุลาคม 2559