สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คลิกดูรายละเอียดที่เมนูด้านขวาหัวข้อ"ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป"


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
งานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 (ภาคเช้า)
งานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2557 (ภาคเช้า)
สพป.พล.1 จัดงานงานมุทิตาจิต กตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ในวันที่วันที่ 19 ก.ย.57 โดยภาคเช้าเริ่มเวลา 05.00 น. เป็นการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ต่อจากนั้นเวลา 06.30 น. เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธี.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ดูงานการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ดูงานการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
วันที่ 22 ก.ย.57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 และนางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาพิเศษ ออกเดินทางศึกษา ดูงานเพื่อขอรับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และเครือข่ายหน่วยพัฒนาการและจิตเวช โรงพยาบาลพุทธชินราช และร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ความต้องการพิเศษเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษาในสังกัดต้องนำไปวางแผนดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมแล้วสรุปผลการดำเนินการนำเสนอให้เขตพื้นที่ฯในโอกาสต่อไป ซึ่งมีประเด็นหลัก 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การสนับสนุนงานของ คสช.ให้เสร็จสมบูรณ์ เช่นโรงเรียนไกลกังวล 2. การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ เช่น การติดป้ายไวนิล /โปสเตอร์ การประกวดท่องอาขยาน การประกวดทำ VTR ค่านิยมหลัก 12 ประการ 3.การพัฒนาครูจะดูจากผล o-net ในโรงเรียนที่มีค่าคะแนนต่ำ 4.ปรับจูนทิศทางการทำงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย คชส.5.เตรียมตัวรับคำวิพากษ์วิจารณ์กับกระแสการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีสติและมีเหตุผล ในการประชุมวันนี้เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบนโยบายเร่งด่วนอย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพ ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังโครงข่ายการสื่อสารทั้ง 11 ศูนย์.
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4
วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4 หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก จัดระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนในสังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพม.เขต 38 และ เขต40 จำนวน 200 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณจาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 4
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก โรงแรมลาพาโลมา มีครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 170 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล และนำผลการวัดที่ได้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบนโยบาย
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบนโยบาย
วันที่ 8 กันยายน 2557 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการก.พ.ฐ. พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก โดยในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองเมม อ.พรหมพิราม ต่อจากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนประชาอุทิศ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังโรงเรียนวัดพรหมเกษร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบปะมอบนโยบายในการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมแก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนเสื้อชูชีพให้กับนักเรียนไว้ใช้ในยามที่จำเป็น ก่อนจะออกเดินทางมายังโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายแผนการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษา ปี 2557 แก่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.พล.1,2,3 และสพม.39.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
วันที่ 7 กันยายน 2557 ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการรองรับนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูมีแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของสพฐ. ในปี 2558 และยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
สพป.พล.1 เลือกตั้ง ผู้แทน อ.ค.ก.ศ.คึกคัก
สพป.พล.1 เลือกตั้ง ผู้แทน อ.ค.ก.ศ.คึกคัก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2557 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้เปิดให้มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนขึ้นโดยมี นายวิม เกาเทียน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นางทิพาศรี อินทะกูล ผู้แทน ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯ พร้อมสักขีพยานร่วมกันตรวจสอบหีบเลือกตั้ง จากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ทยอยกันตรวจสอบรายชื่อและลงชื่อรับบัตรเข้าคูหาเพื่อคัดเลือกตัวแทนของตนอย่างคึกคัก เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอีก 10 หน่วยเลือกตั้งซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ มีข้าราชการครูไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
สพป.พล.1 อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ณ จุดบริการกลาง ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จำนวน 220 คน ร่วมรับชมการการเสวนาประกอบวีดีทัศน์ อาทิ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เส้นทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับห้องเรียนของโรงเรียนปลายทาง ซึ่งนอกจากจุดอบรมกลางแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้จัดให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการอบรมในวันนี้ ในจุดอบรมหลักของแต่ละโรงเรียน และจุดอบรมผ่านศูนย์โครงข่ายการสื่อสารผ่านระบบ e-conference สพป.พล.1 ที่มีอยู่จำนวน 11 ศูนย์ .
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 31ส.ค.57 เวลา 12.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบด้านบรรณารักษ์ สังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2 และ สพม.40 จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) สำหรับผู้บริหาร
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) สำหรับผู้บริหาร
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเออบางระกำ จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณ งานพัสดุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ใช้สัญญาณดาวเทียม IP Star ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 1และคณะ เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์
วันที่ 30 ส.ค.57 เวลา 09.00 รน. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์ และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูสังคมศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยวิทยากรมืออาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พล.1 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูชั้นป.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้การอบรม.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
สพป.พล.1 ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่สถานศึกษา
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการสู่สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูชั้นป.1-6 จากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ครูร.ร.ขยายโอกาสชั้นม.1-3 ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก/ร.ร.วัดมหาวนารามและร.ร.บ้านคลองเตย.
ผู้อ่าน [ 441 ] คน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
สพป.พล.1 อบรมควบคุมภายใน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีบุคลากรประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มี นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
สพป.พล.1 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตและเครือข่ายจำนวน 34 โรงเรียน รวม 160 คน เข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความสุจริตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ "ค่าย" ที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 5 ด้านคือ ทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายสู่สังคมแห่งความสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน โดยมีการจัดค่ายตามฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน และการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการคิดพัฒนาโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสุจริต
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
สพป.พล.1อบรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากการเสวนาประกอบวีดิทัศน์ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 14โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่1
สพป.พล.1 อบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่1
วันที่ 28 ส.ค.57เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกาอบรมครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนชั้นป. 2 อ.บางระกำ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นป. 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสามารถนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.พล. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 12,700 บาท โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดโพธิญาณ.
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
สพป.พล.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมศรีมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 ปี 2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 10 คน คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการครูสายงานการสอน ที่เป็นศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ผลการคัดเลือก ได้แก่ นางสินอัมพร สุวรรณศรี ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ประชุมวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ประชุมวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ซึ่งทำหน้าหัวหน้าวิทยากรอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นประธานดำเนินการประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ความรู้ แนะนำและช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมครูด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นป.2และป.3 ซึ่งจะจัดการอบรมจำนวน 4 รุ่น เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการ
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีคุณธรรมและคณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ได้เดินทางไปประเมินประสิทธิภาพการบริหารโครงการดังกล่าวของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำและโรงเรียนบ้านเสวยซุง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ 11 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวิธีการการรายงานผลข้อมูลผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
วันที่ 26 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและรถจักรยานให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) สำนักงานพิษณุโลก จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ให้กับร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ร.ร.บ้านคลองเป็ด ร.ร.วัดแหลมพระธาตุ ร.ร.วัดบ้านนา ร.ร.บ้านบางลายเหนือ และร.ร.บ้านจอมสังข์ รวมเป็นเงิน 108,000 บาท ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนายสุพิน ศรีบุดดา ผอ.ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560