moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 24ก.พ.สพป.พล.1 ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนหรือ NT (National Test) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยมีผอ.สพป.พล.1/รองผอ.สพป.พล.1และ ศึกษานิเทศก์ ที่ประจำในสายการนิเทศเป็นผู้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ กำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ชัดเจน และโปร่งใส โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 40 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 4,044 คน การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
พิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ด ร.ร.วัดท่าตะเคียน
วันที่18ก.พ.57เวลา10.00น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลกรับมอบอาคารเอนกประสงค์คอบบร้าโกล์ดในโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลกจากพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารประจำกองทัพไทย นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนส่งมอบต่อให้นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1และนายไพศาล พรชัยสิทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดท่าตะเคียนซึ่งได้รับกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จำนวน 23 นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 22 นาย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจำนวน10นายร่วมกันสร้างระหว่างวันที่ 18 ม.ค. ถึง 18 ก.พ.57 เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกปีนี้.
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
งานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่22ก.พ.57 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพปพล.1 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและผลงานนักเรียนของร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกประจำปีการศึกษา2556 โดยมีนายประทีป โพธิ์ดง ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การแสดงความสามารถของนักเรียนให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบและชมความสามารถของบุตรหลาน.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
สพป.พล.1 รับมอบอาคารคอบร้าโกลด์
เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ จาก น.อ.มานัต วงษ์พาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ, ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ 3 สหรัฐอเมริกา และผู้บัญชาการกองรักษาความปลอดภัยกองทัพบกสิงคโปร์ ก่อนส่งมอบต่อให้นายเอนก ธาราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนางสุนีย์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงาม โดย โรงเรียนในความรับผิดชอบของ สพป.พล.1 ได้รับ 2 โครงการและส่งมอบเรียบร้อยแล้วคือ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 612 ] คน
บิ๊กซีมอบทุนการศึกษา
บิ๊กซีมอบทุนการศึกษา
นายวิทูรัช ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี ของมูลนิธิบิ๊กซีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี 2556 - 2558 เนื่องในโอกาสเปิดบิ๊กซี พิษณุโลก โฉมใหม่ โดยมี นางธิดาพร พานิชพันธ์ รอง ผอ.สพป.พล.1 นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสุนันท์ วิศวนารถ ผู้จัดการสาขาบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
กีฬาสัมพันธ์4เขต(ภาคค่ำ)
กีฬาสัมพันธ์4เขต(ภาคค่ำ)
วันที่6ก.พ.57สพท.4เขตร่วมกันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกหลังจากที่ในภาคเช้าเป็นการประชุมสัมมนา ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาในงานกีฬาสัมพันธ์4เขตซึ่งสพป.พล.1นำโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำทีมในบรรยากาศเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) )
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) )
วันที่8-9ก.พ.57 สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)(สทศ.) เป็นศูนย์สอบดำเนินการบริหารจัดการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2556 ชั้นป.6และม.3 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานศูนย์สอบฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่าง ๆพร้อมรองผอ.สพป.พล.1 ซึ่งการสอบดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ.
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขต
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขต
วันที่6ก.พ.57 โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์4เขตการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่บนสำนักงานเขตฯเกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความผูกพัน และความสมานสามัคคีในหมู่คณะในปีนี้ทางสพป.พล.1ซึ่งนำโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพกีฬาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วยวอลเล่ย์บอลทีมผสมและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3เป็นประธานเปิด และนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุข.
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ประชุมประสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาบุคลากร 4 เขต
ประชุมประสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาบุคลากร 4 เขต
วันที่6ก.พ.57เวลา09.00น.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานเกิดประชุมโครงการประสานสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต ณ ห้องประชุมร.ร.เตรียมอุดมศึกาษาภาคเหนือโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ประชุมบุคลากรสพป.พล.1”กีฬาสัมพันธ์ 4 เขต”
ประชุมบุคลากรสพป.พล.1”กีฬาสัมพันธ์ 4 เขต”
วันที่5ก.พ.57เวลา 09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯโครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสพป.พล. 4 เขต ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ประชุมจนท.ธุรการงานเกี่ยวกับระบE-OFFICE
ประชุมจนท.ธุรการงานเกี่ยวกับระบE-OFFICE
นางธิดาพร พาณิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบE-OFFICE โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.ศูนย์ ICT เป็นผู้ให้ความรู้ เมื่อวันที่4ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายนิคม กุณา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะกรรมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ณ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง มีนายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ นายชุมพล เอี่ยมสะอาด ผอ.โรงเรียนหนองนาดงกวาง คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
ผู้อ่าน [ 527 ] คน
ยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
ยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม นายเอนก ธาราศรี รอง ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี พ.อ.วริศพล มนต์มณีรัตน์ หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกคอบบร้าโกล์ด 14 กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 672 ] คน
สพป.พล.1ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ
สพป.พล.1ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ
วันที่31ม.ค.57เวลา09.00น.นายเอนก ธาราศรีรองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2557 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล. 1 เตรียมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)
สพป.พล. 1 เตรียมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)
วันที่27ม.ค.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบของศูนย์สอบ สพป.พล.1 ณ โรงแรมไพลิน โดยมีดร.สุนัย วงค์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบและผู้สังเกตการณ์สนามสอบ ในการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฎิบัติหน้าที่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
รวมพิธียกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์
รวมพิธียกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์
เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 27 มกราคม 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธี ยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์ ตามปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ ของการฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold 2013) ที่โรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี พ.อ.เอกสุวัชร์ คำภานนท์ รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) เป็นประธาน เป็นอาคารอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นี้
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ช่วยนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
ช่วยนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ฯมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ เด็กชายปฐิวัติ ป่าจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพันเสา ซึ่งบ้านพักเลขที่ 5 ม.6 ต.พันเสา อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ทีผ่านมา โดยมี นายสุชน กันจู พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านพันเสาร่วมรับมอบ
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่27ม.ค.57นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งและนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1ได้ออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนวัดประดู่มะค่าประชาสรรค์ อ.บางระกำโดยมีนางสาวสุปรียา โปร่งนุช ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ร.ร.บ้านหล่ายขานางรับการประเมินภายนอกจากสมศ.
ร.ร.บ้านหล่ายขานางรับการประเมินภายนอกจากสมศ.
วันที่ 27 ม.ค.57 คณะประเมินภายนอกจากสมศ.ออกทำการประเมินภายนอกรอบที่สามร.ร.บ้านหล่ายขานาง อ.บางระกำ โดยมีนายรอบ สุคำหล้า ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับและศึกษานิเทศก์จากสพป.พล.1 ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2557รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติของสพฐ. โดยสอบในวันที่ 26ม.ค.57 สนามสอบร.ร.อนุบาลพิษณุโลก(วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา)และสนามสอบร.ร.วัดศรีวิสุทธารามสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการสอบแข่งขันสอบทางวิชาการนานาชาติรอบสองระดับประเทศในวันที่8มี.ค.57ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
สพป.พล.1ต้อนรับสพป.ระยอง เขต1
สพป.พล.1ต้อนรับสพป.ระยอง เขต1
วันที่24ม.ค.57เวลา09.30น.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต1นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเยี่ยมชมการบริหารจัดการ สพป.พล.1โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก
วันที่23ม.ค.57เวลา13.30น.นายระพี ผ่องบุพกิจผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานประชุมการเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลซึ่งสพป.พล.1เป็นเลขานุการดำเนินการโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1ให้การต้อนรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหน.ส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพิษณุโลก โดยเสนอให้เป็นนโยบายสาธารณะให้เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วส่งสัญญาณไปยังทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ จุดที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วก็ให้มีการขยับการดำเนินการ หาชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาเชื่อมโยงกัน เช่น ขยับโรงเรียนไปชุมชน หรือชุมชนมาช่วยโรงเรียน มีการหาพันธมิตรในการดำเนินงานโดยเฉพาะสื่อที่จะช่วยกันกระจายแนวคิดอุดมการณ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมต่างๆ มีตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมและมีการประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัด.
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
สพป.พล.1ประชุมกีฬาสัมพันธ์4เขต
สพป.พล.1ประชุมกีฬาสัมพันธ์4เขต
วันที่22ม.ค.57เวลา9.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัตตี4เขตการศึกษาซึ่งในปีนี้สพป.พล.1เป็นเจ้าภาพผู้เข้าประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากสพป.พล.1-3และสพม.39ในที่ประชุมมีมติจัดในวันที่6ก.พ.57ภาคเช้าการสัมมนาที่ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือภาคบ่ายการแข่งขันกีฬา4เขตณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกภาคค่ำงานเลี้ยงสังสรรค์ณสหกรร์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กีฬาที่ใช้แข่งประกอบด้วยวอลเล่ย์ผสมชายหญิงและกีฬาพื้นบ้าน สีประจำเขตได้แก่สพป.พล.1สีแสดเขต2สีม่วงเขต3สีเขียวมัธยมสีบานเย็น.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
สพป.พล.1ประชุมสภากาแฟ
สพป.พล.1ประชุมสภากาแฟ
วันที่22ม.ค.57เวลา08.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ณ ลานกล้วยไม้ สพป.พล.1 ผู้ประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและนายกสมาคมคาอ.เมือง/บางระกำและประธานกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการเร่งด่วน.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พล
ผอ.สพป.พล.1ประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พล
วันที่22ม.ค.57เวลา16.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พลบิดาของนางลัดดาวัลย์วัลย์ โตโหมด นักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มเอกชน สพปพล.1 ณ เมรุวัดตาปะขาวหาย.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 25 ตุลาคม 2559