moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
guide60
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ 11 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวิธีการการรายงานผลข้อมูลผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
สพป.พล.1 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อบุญเลิศ นราศรี บิดานางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
วันที่ 26 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและรถจักรยานให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) สำนักงานพิษณุโลก จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ให้กับร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ร.ร.บ้านคลองเป็ด ร.ร.วัดแหลมพระธาตุ ร.ร.วัดบ้านนา ร.ร.บ้านบางลายเหนือ และร.ร.บ้านจอมสังข์ รวมเป็นเงิน 108,000 บาท ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีนายสุพิน ศรีบุดดา ผอ.ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบงานพัสดุ
อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบงานพัสดุ
วันที่ 22 ส.ค.57 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ในส่วนของระบบงานพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารบการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชองงานพัสดุโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานพัสดุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลังการอบรมในวันนี้แล้ว โรงเรียนจะต้องนำวัสดุ ครุภัณฑ์เข้าระบบงานพัสดุของโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล สิ่งของครุภัณฑ์ต่าง ๆที่โรงเรียนได้รับรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (TEBLET)ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ปิดการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 ส.ค.57เวลา 12.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบด้านบรรณารักษ์ สังกัดสพป.สุโขทัย เขต1 /เขต 2 และสพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
 สพป.พล.1จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการ
สพป.พล.1จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สพป.พล.1 จัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ในโอกาสนี้ก่อนจะมีพิธีปิดการอบรม สพป.พล.1และผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการปี 2557 ที่มาเข้ารับการอบรมในวันนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พรทิพย์ งูทิพย์ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก อาจารย์ทองคำ พุ่มเกตุ ร.ร.บ้านพลายชุมพล และอาจารย์ลัดดา คงเปี่ยม ร.ร.บ้านหนองกรับ โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ให้เกียรติเป็นประธาน.
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
พิธีถวายอาคารและมอบวุฒิบัตรนักเรียน ร.ร.นานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย)
พิธีถวายอาคารและมอบวุฒิบัตรนักเรียน ร.ร.นานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย)
วันที่ 22 ส.ค.57 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีถวายอาคารเคมบริดจ์ สปริง โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย) ต่อจากนั้นได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบหลักสูตรนักเรียน IGCSE รุ่นที่ 2 จำนวน 7 คน โดยมีนางวัลลา สันติภาดา ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 เข้ารับตราพระราชทาน
โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 เข้ารับตราพระราชทาน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ผ่านการประเมินตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 3 ปี 2556 จำนวน 20 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 โรงเรียนวัดศรีวนาราม โรงเรียนวัดไผ่คอม โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนวัดกรมธรรม์ โรงเรียนบ้านปลักแรด โรงเรียนบ้านบึงกระดาน โรงเรียนวัดวังเป็ด โรงเรียนคลองวัดไร่ โรงเรียนวัดดงโคกขาม โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง โรงเรียนบ้านคุยมะตูม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบ้านหนองนากว้างลี้ ได้เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีคุณหญิงกษมา วรวรรษ ณ อยุธยา คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์รุ่นที่ 2
พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์รุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จุดพัฒนาภาคเหนือ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 - 3 จำนวน 200 คน เข้าร่วมรับการอบรม
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.พล.1 จัดอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
สพป.พล.1 จัดอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
วันที่ 16-17 ส.ค.57 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สพป.พล.1 จัดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบงานสารบรรณ งานครุภัณฑ์ และงานวัสดุ ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณและงานพัสดุโรงเรียน รุ่นที่ 1 จากอ.เมือง และอ.บางระกำ จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณ การสืบค้นข้อมูลหนังสือราชการ สามารถใช้งานระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ สพป.พล.1 เป็นวิทยากรการอบรม.
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สพป.พล.1 จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 57
สพป.พล.1 จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 57
วันที่17 ส.ค.57เวลา09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557 ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องขวัญมณฑล กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย การแรลลี่และการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตามฐานต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค มีครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนในสังกัดสพป.ตากเขต 1 เขต 2 และ สพม.39 จำนวน 200 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณจาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนพิการทางสายตา
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนพิการทางสายตา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายดนัย พิทักษ์บุษราคัม อยู่บ้านเลขที่ 1428 ซอยชานเมือง 12 เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ นำคณะผู้ค้าขายในตลาดสดห้วยขวาง กรุงเทพฯ เดินทางมายังโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายก้องภพ พ่วงศร อายุ 4 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่ป่วยเป็นโรคม่านตาเลื่อน แต่ไม่มีเงินรักษา ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะตาบอดได้ที่สุด จำนวน 6,000 บาท โดยมีคณะครูของทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนวัดหนองนาดงกวาง
ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนวัดหนองนาดงกวาง
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายดนัย พิทักษ์บุษราคัม อยู่บ้านเลขที่ 1428 ซอยชานเมือง 12 เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ นำคณะผู้ค้าขายในตลาดสดห้วยขวาง กรุงเทพฯ เดินทางมายังโรงเรียนวัดหนองนา ดงกวาง อ.บางระกำ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ อายุ 10 ปี เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพิการแขนด้วนทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด เป็นเงินจำนวน 10,300 และได้เยี่ยมชมผลผลิตโครงการมินิฟาร์มของโรงเรียนโดยมีคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก โรงแรมลาพาโลมา มีครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จำนวน 170 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม.
สพป.พล.1 ประชุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม.
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติ ขั้นตอน แนวทางการ เอกสารต่าง ๆ ในการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมตรวจสอบการได้เครื่องราชฯ.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้
วันที่ 9 ส.ค. 57 เวลา 09.00 น. ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาและเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ และโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน ซึ่งสนองนโยบายสพฐ.ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ให้นักเรียนทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จำนวน 167 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์รตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วิทยากรระดับประเทศผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญภาษาไทย มาเป็นวิทยากรการดำเนินการอบรม.
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สพป.พล.1 อบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน Phonics
สพป.พล.1 อบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน Phonics
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 จัดอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการสอน โฟนิคส์ (Phonics) ซึ่งสพป.พล.1 มีนโยบายพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-2 ในสังกัดจำนวน 130 คน อบรมวันที่ 7-8 ส.ค.57 โดยมีนางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน.
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประกวด ชวนน้อง“ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
ประกวด ชวนน้อง“ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
วันที่ 6 ส.ค. 57 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ เป็นประธานการประกวดชวนน้อง “ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 2 ปี 2557 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ร.ร.วัดมหาวนาราม/ร.ร.วัดอรัญญิก และร.ร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคสงฆ์ที่ 5 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผู้ใหญ่ใจดี”
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผู้ใหญ่ใจดี”
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอสพป.พล.1 นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเพชราพร พงศะบุตร ผู้พิพากษาสมทบจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับรางวัล “สตรีไทยดีเด่น”ประจำปี 2557 จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) นางเพชราพร พงศะบุตรเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม เป็นประจำด้วยดีตลอดมา โดยมีนายสุนทร สมศรี ผอ.ร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและคณะครู/นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล
วันที่4 ส.ค. 57 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการครูวิชาการสู่หลักสูตรอาเซียนจำนวน 130 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางการนำไปขยายผลและจัดทำหลักสูตรอาเซียนของทุกโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1 เป็นวิทยากรร่วมกับทีมวิทยากรจากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประสานงาน.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3
วันที่ 2 ส.ค.57เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสาร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 3 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
วันที่ 2 ส.ค. 57 สพป.พล.1 สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 133 คน สถานที่สอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคาร 4 ชั้น 2 ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 วิชาที่ประกอบด้วยสอบภาคความรู้ภาคความทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีนายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นคณะประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบคัดเลือก.
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
อบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมราชคฤกษ์สโมสร โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมอบรมวิทยากรครูคณิตศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมอบรมวิทยากรครูคณิตศาสตร์
วันที่1ส.ค.57 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมคณะวิทยากรครูคณิตศาสตร์ เรื่อง การใช้ Math Pro/science Pro ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ วางแผน เตรียมพร้อมในการจัดอบรมครูคณิตศาสตร์เรื่อง การใช้ Math Pro/science Pro ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา ซึ่งกำหนดจัดอบรมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 .
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560