สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คลิกดูรายละเอียดที่เมนูด้านขวาหัวข้อ"ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป"


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 ก.ค.57 เวลา 09.00น . นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ณ ห้องประชุมศรีมณฑล ซึ่งสพป.พล.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 975 ราย วงเงิน 23,709,940 บาท เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สปพ.พล.1
วันที่ 29 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. นายภาณพ แจ้งพลอย รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนายนิคม กุณา นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายวสันต์ ศรีประดู่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
การอบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
วันที่ 28 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล นายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาจาก อ.บางระกำ จำนวน 35 คน โดยมีนางสาวภานิชา โตสำลี ผู้รับใบอนุญาตฯและคณะวิทยากรร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตร/โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 27ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัล โครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียง โครงการเด็กเด่น เพราะครูดี และโรงเรียนที่มีผลคะแนน NT และO-NET สูง ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพป.พล.1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ.
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูเอกชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
วันที่ 26 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ด.ญ.ชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยงที่เก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของ.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
สพป.พล.1 ร่วมงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ครบรอบ 25 ปี
วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ และนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชากองพลพัฒนาที่ 3 จัดงานวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 25 ปี ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรนาถ.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
สพป.พล.1 ปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
วันที่24 ก.ค.57เวลา15.00 น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรบนสำนักงานร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล 1 โดยมีพระมหาสุบรรณ จนฺทสุวณฺโน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในการนำสวดมนต์.
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
สพป.พล.1ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาเอกชน โดยมอบให้ออกตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา ซึ่งการออกตรวจครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 556 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ณ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวิทยากรแกนนำครูวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เรียนรู้ด้วยการทดลอง จัดทำแผนการเรียนรู้และเตรียมการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 - ป.6 สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
สพป.พล.1 อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุให้นักเรียน รุ่นที่ 2
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 และรุ่นสุดท้ายระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน [ 547 ] คน
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
เปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคล
วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคลและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โครงการดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)ในปี2558โดยกำหนดศึกษา ดูงาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8 จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.57.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
สพป.พล.1 แจกแท็บเล๊ตเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
วันที่23 ก.ค.57 สพป.พล.1 แจกจ่าย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) โครงการแท็บเล๊ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ( One Tablet Per Child) ให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน133โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นป.1ปีการศึกษา 2556(ป.2 ปีกศ.2557)ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีนายประสบสุข ทองอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
อบรมการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
วันที่22ก.ค.57เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา รุ่นที่ 1 ณ ร.ร.ปัญญารัตน์บริบาล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 35คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนรู้จักวิธีช่วยเหลือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อเด็กอ่อนและผู้สูงอายุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีนางสมพร หยั่งตระกูล ผู้บริหารร.ร.ปัญญารัตน์บริบาลและคณะเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
สพป.พล.1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของ
วันที่23ก.ค.57 เวลา13.30น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นผู้แทนสพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กหญิงชิตาภา เนียมสุภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ที่เก็บเงินได้ จำนวน 30,000 บาท แล้วนำส่งคืนเจ้าของโดยมีคุณจินดามณี ศุขโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับคณะและสื่อมวลชนที่มาทำข่าว.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารเสนอความเห็นร่างRoadmap ปฏิรูปการศึกษา
วันที่21ก.ค.57 เวลา 13.30น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การประชุมในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็นต่อร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ตลอดจนเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูงานการสอนคณิตศาสตร์ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูงานการสอนคณิตศาสตร์ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่21ก.ค.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษานิเทศก์และครูสอนคณิตศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน103คนนำโดยนายมั่นคง ศรแก้ว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ(Numeracy)และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนทางคณิตศาสตร์โดยใช้ 4 M Cool Math โดยอ.เจริญ ยอดเพชร ครูดีเด่นObec Awards วิชาคณิตศาสตร์ระดับเหรียญทอง โดยมีนายธีระ อ่ำพูล ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก และคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่20ก.ค.57 เวลา09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)รุ่นที่ 1 จำนวน150คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อเสริมสร้างครูเอกชนแกนนำภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเบื้องต้น ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานฯ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับการจาการอบรมไปสอนนักเรียนได้.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ส่งมอบแท็บเล็ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2
ส่งมอบแท็บเล็ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2
วันที่18ก.ค.57เวลา08.30 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรีและนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 ร่วมกับคณะกรรมการจากสพป.พล.2และ3 ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล๊ต) สำหรับนักเรียนชั้นป.1โครงการแท็บเล๊ตซีพีเพื่อการศึกษา โซน 2 จากบริษัทไทยทรานสมิชชั่น อินดรัสทรี จำกัด จำนวน7,504 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้สพป.พล.1จำนวน 2,717 เครื่อง สพป.พล.2 จำนวน 2,201 เครื่อง และสพป.พล.3 จำนวน 2,512 เครื่อง.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา
ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา
วันที่18ก.ค.57 เวลา09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน การประชุมในวันนี้เป็นการปรึกษา หารือในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ และแนวทางการจัดทำเอกสารสมาธิ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสมาธิสู่คุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อนักเรียนในสังกัดก้าวสู่อุดมการณ์การสร้าง “ เด็กดี เด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557
ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2557 แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุตรข้าราชการตำรวจกองบัญชาการภาค 6 บุตรข้าราชการทหารอากาศกองบิน 46 บุตรเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และบุตรเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จำนวน 626 คน โดยมีนายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าว ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายใต้แนวคิด "จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผอ.สพป.พล.1ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 10 ก.ค.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมประสานงานอำเภอบางระกำ
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
สพป.พล.1ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
สพป.พล.1ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
วันที่8ก.ค.5 เวลา18.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.นำผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีการแสดงสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานพิธีเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
วันที่4ก.ค.57 เวลา09.45น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นำคณะข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เดินทางไปยังห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง11)เพื่อบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557.
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560