ด่วน..ขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาทำสัญญาจ้างที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯสพป.พล.๑ วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป...


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ
สพป.พล.1ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ
วันที่31ม.ค.57เวลา09.00น.นายเอนก ธาราศรีรองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2557 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
สพป.พล. 1 เตรียมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)
สพป.พล. 1 เตรียมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)
วันที่27ม.ค.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบของศูนย์สอบ สพป.พล.1 ณ โรงแรมไพลิน โดยมีดร.สุนัย วงค์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบและผู้สังเกตการณ์สนามสอบ ในการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฎิบัติหน้าที่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
รวมพิธียกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์
รวมพิธียกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์
เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 27 มกราคม 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธี ยกเสาเอกอาคารคอบบร้าโกลด์ ตามปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ ของการฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold 2013) ที่โรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี พ.อ.เอกสุวัชร์ คำภานนท์ รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) เป็นประธาน เป็นอาคารอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นี้
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ช่วยนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
ช่วยนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ฯมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ เด็กชายปฐิวัติ ป่าจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพันเสา ซึ่งบ้านพักเลขที่ 5 ม.6 ต.พันเสา อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ทีผ่านมา โดยมี นายสุชน กันจู พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านพันเสาร่วมรับมอบ
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่27ม.ค.57นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งและนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1ได้ออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนวัดประดู่มะค่าประชาสรรค์ อ.บางระกำโดยมีนางสาวสุปรียา โปร่งนุช ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ร.ร.บ้านหล่ายขานางรับการประเมินภายนอกจากสมศ.
ร.ร.บ้านหล่ายขานางรับการประเมินภายนอกจากสมศ.
วันที่ 27 ม.ค.57 คณะประเมินภายนอกจากสมศ.ออกทำการประเมินภายนอกรอบที่สามร.ร.บ้านหล่ายขานาง อ.บางระกำ โดยมีนายรอบ สุคำหล้า ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับและศึกษานิเทศก์จากสพป.พล.1 ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2557รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติของสพฐ. โดยสอบในวันที่ 26ม.ค.57 สนามสอบร.ร.อนุบาลพิษณุโลก(วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา)และสนามสอบร.ร.วัดศรีวิสุทธารามสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการสอบแข่งขันสอบทางวิชาการนานาชาติรอบสองระดับประเทศในวันที่8มี.ค.57ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
สพป.พล.1ต้อนรับสพป.ระยอง เขต1
สพป.พล.1ต้อนรับสพป.ระยอง เขต1
วันที่24ม.ค.57เวลา09.30น.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต1นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเยี่ยมชมการบริหารจัดการ สพป.พล.1โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก
วันที่23ม.ค.57เวลา13.30น.นายระพี ผ่องบุพกิจผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานประชุมการเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลซึ่งสพป.พล.1เป็นเลขานุการดำเนินการโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1ให้การต้อนรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหน.ส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพิษณุโลก โดยเสนอให้เป็นนโยบายสาธารณะให้เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วส่งสัญญาณไปยังทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ จุดที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วก็ให้มีการขยับการดำเนินการ หาชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาเชื่อมโยงกัน เช่น ขยับโรงเรียนไปชุมชน หรือชุมชนมาช่วยโรงเรียน มีการหาพันธมิตรในการดำเนินงานโดยเฉพาะสื่อที่จะช่วยกันกระจายแนวคิดอุดมการณ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมต่างๆ มีตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมและมีการประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัด.
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
สพป.พล.1ประชุมกีฬาสัมพันธ์4เขต
สพป.พล.1ประชุมกีฬาสัมพันธ์4เขต
วันที่22ม.ค.57เวลา9.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัตตี4เขตการศึกษาซึ่งในปีนี้สพป.พล.1เป็นเจ้าภาพผู้เข้าประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากสพป.พล.1-3และสพม.39ในที่ประชุมมีมติจัดในวันที่6ก.พ.57ภาคเช้าการสัมมนาที่ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือภาคบ่ายการแข่งขันกีฬา4เขตณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกภาคค่ำงานเลี้ยงสังสรรค์ณสหกรร์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กีฬาที่ใช้แข่งประกอบด้วยวอลเล่ย์ผสมชายหญิงและกีฬาพื้นบ้าน สีประจำเขตได้แก่สพป.พล.1สีแสดเขต2สีม่วงเขต3สีเขียวมัธยมสีบานเย็น.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สพป.พล.1ประชุมสภากาแฟ
สพป.พล.1ประชุมสภากาแฟ
วันที่22ม.ค.57เวลา08.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ณ ลานกล้วยไม้ สพป.พล.1 ผู้ประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่มและนายกสมาคมคาอ.เมือง/บางระกำและประธานกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการเร่งด่วน.
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พล
ผอ.สพป.พล.1ประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พล
วันที่22ม.ค.57เวลา16.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเผาศพคุณพ่อหิรัญย์ วิจารณ์พลบิดาของนางลัดดาวัลย์วัลย์ โตโหมด นักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มเอกชน สพปพล.1 ณ เมรุวัดตาปะขาวหาย.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการสำนักงานฯ
ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการสำนักงานฯ
วันที่ 22 ม.ค.57เวลา09.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯรับศักราชใหม่ อาทิเช่นการปรับปรุงสำนักงาน การจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบใหม่ การเตรียมรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ระยอง เขต 1ตลอดจนการสรุปรายงานการดำเนินงานที่สำคัญของแต่ละกลุ่มผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ ผอ.กลุ่ม /ศึกษานิเทศก์/ งานประชาสัมพันธ์และศูนย์ITE.
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
งานวันครูปีม้าห้าเจ็ดเช้าสดชื่น บ่ายคึกคัก เย็นครื้นเครง
งานวันครูปีม้าห้าเจ็ดเช้าสดชื่น บ่ายคึกคัก เย็นครื้นเครง "ภาคค่ำ"
วันที่16ม.ค.57เวลา18.30น. ร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธี “วันครู ปีม้า ห้าเจ็ด เช้าสดชื่น บ่าย คึกคัก เย็น ครื้นเครง” ณ สนามบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกจำกัด โดยในงานเป็นกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค์ การจุดเทียนระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การจับสลากแจกรางวัล การประกวดแฟนซีหมวก และในปีนี้ศิลปินรับเชิญที่มาขับกล่อมให้ความครื้นเครงสนุกสนานกับบรรดาครูผู้มาร่วมงานได้แก่คุณสุเทพ ประยูรพิทักษ์ นักร้องชื่อดังในอดีตเจ้าของบทเพลงป่าลั่นและหิ่งห้อยพร้อมวงเดอะแซ็คส์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดงาน”วันครูปี57
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดงาน”วันครูปี57
วันที่16 ม.ค.57 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1จัดงานวันครูประจำปี2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)โดยมีนายวิทูรัช ศรีนามเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบเกียรติครูดีในดวงใจ ครูของครู ครูผู้สอนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา และพิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ สำหรับภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ครูสพป.พล.1 ร่วมใจกัน “สวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติ”เนื่องในวันครูปี2557
ครูสพป.พล.1 ร่วมใจกัน “สวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติ”เนื่องในวันครูปี2557
วันที่15 ม.ค.57เวลา17.00น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกันสวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสวันครูปี 2557 โดยมีนายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ มีครูประมาณ1,000ค ร่วมสวดมนต์และรับฟังปาฐกถาจากพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นับเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้เกิดแก่ข้าราชการครูของจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสวันครู 2557 .
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ผอ.สพป.พล1 ออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สทท.11พิษณุโลก
ผอ.สพป.พล1 ออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สทท.11พิษณุโลก
วันนี้(15ม.ค.57)เวลา8.40น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1และนายสุธี ตันติอำนวย นายกสมาคมครูอำเภอบางระกำ เดินทางไปบันทึกเทปออกรายการ “บอกข่าวเล่าเรื่อง”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันครูปี 2557” ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดให้มีขึ้นในวันที่16 ม.ค.57 สถานที่ภาคเช้า หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคบ่าย สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ภาคค่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาร.ร.อนุบาลพิษณุโลก
วันที่10ม.ค.57ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจัดทำบุญฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ318ล/38พิเศษ (4ชั้น 18ห้องเรียน)และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาประจำปี 2557 โดยได้เรียนเชิญดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โดยมีนายธีระ อ่ำพูล ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียนร.ร.อนุบาลพิษณุโลกให้เกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง.
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันที่ 10 มกราคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พร้อมด้วยนายวิม เกาเทียน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิขาการศึกษา ไปดูการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสะพาน 3 เพื่อรอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในวันที่ 14 มค. 2557 และได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามหน้าโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ และโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเด็ก ๆ ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง....
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
กิจกรรมวันเด็ก อบต.สมอแข
กิจกรรมวันเด็ก อบต.สมอแข
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มกราคม 2557 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม 3 ศรีวิสุทธิ์ ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้จัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเด็กๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ของตนเองและสังคม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดงาน”Teeratada Academic Days 2013”
ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดงาน”Teeratada Academic Days 2013”
วันที่9ม.ค.57เวลา08.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดงาน “Teeratada Academic Days 2013” ภายใต้ concept: Tales & Toys ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งร.ร.ธีรธาดาพิษณุโลก จัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการทุกมิติทั้งของครูและนักเรียนโรงเรียนธีรธาดาฯและในเครือฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน การ แข่งขันทักษะวิชาการจากโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการออกร้านของผู้ปกครองนักเรียนโดยมีนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดาพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน.
ผู้อ่าน [ 706 ] คน
สพป.พล.1ประชุมเรื่องการจัดงานวันครูปี2557
สพป.พล.1ประชุมเรื่องการจัดงานวันครูปี2557"
วันที่7ม.ค.57เวลา14.00น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมเรื่องกำหนดการจัดงานวันครูปี2557ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้แทนโรงเรียนเอกชนและนายกสมาคมครูอ.เมือง/บางระกำเพื่อปรึกษาหารือเรื่องกำหนดการจัดงานวันครู ปี2557 “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”ในที่ประชุมมีมติกำหนดการจัดงานในวันที่16ม.ค.56ภาคเช้า ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาคบ่ายสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกภาคค่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยในปีนี้วันที่15ม.ค.57จะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็นของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในเวลา17.00น.ณ ลานหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วันพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและในโอกาสนี้ได้มอบของขวัญให้แก่กลุ่มโรงเรียนเพื่อนำไปแจกในวันเด็กที่จะมาถึง.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.พล.1ทำบุญขึ้นปีใหม่2557
สพป.พล.1ทำบุญขึ้นปีใหม่2557
สพป.พล.1โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทำบุญขึ้นปีใหม่2557โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ดดยได้รับเกียรติจากดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษากระทรวงศึกาษาธิการให้เกียรติมาร่วมงานและมอบเงินช่วยเหลือร.ร.รัฐราษฎร์สงเคราะห์และชุดกันหนาวแก่นักเรียนในสังกัดเมื่อวันที่ 3ม.ค.57 ณ ลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559