moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วันที่21เม.ย.57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จากโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1และ2 จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเตรียมนักเรียนพร้อมเข้าสู่ประชามคมอาเซียน หลักสูตร 20 วัน (วันที่21เม.ย.-10พ.ค.57).
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
สพป.พล.1 อบรมภาษาจีนรับ AEC
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2557 นายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสิ่นหมิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาจีนกลางพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งนำโดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และบุคลากรจำนวน 30 คน ณ โรงเรียนสินหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะด้านภาษาจีน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยกำหนดให้มีการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น วันละ 4 ชั่วโมง จำนวน 11 วัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยวิทยากรจากศูนย์อบรมขงจื่อ
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
กองบิน 46 ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย.2557 นอ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.กองบิน 46 พร้อมกำลังทหารในสังกัดจำนวน 50 นายนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่ากว่า 40,000 บาท ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ หมู่ 3 บ้านเกาะจันทร์ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดอาคารเรียนได้รับความเสียหายหลายจุด โดยมี นายวิเชียร ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนและชาวบ้านให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะได้นำเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มไปสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ไปปฏิบัติงาน และมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนอีกจำนวน 3,000 บาทด้วย
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานสพป.เลย2และสพป.ลำปาง1
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานสพป.เลย2และสพป.ลำปาง1
วันนี้(17เม.ย.57)เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมรองผอ.สพป.พล.1 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่มตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่3-4เม.ย.57 ณ สพป.เลย เขต 2 และวันที่9เม.ย.57ณ สพป.ลำปางเขต1โดยให้นำเสนอความประทับใจในการศึกษาดูงานและจะนำมาประยุกต์ใช้ในงานของกลุ่มให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างไร.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วันที่11เมษายน2557เวลา09.30น.นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานดำเนินการประชุมนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารของจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ณห้องประชุมมิ่งมณฑลสพป.พิษณุโลกเขต 1ในการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน20คน.
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พล.1ร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ
สพป.พล.1ร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ
วันที่10เม.ย57เวลา16.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1นำคณะประกอบด้วยรองผอ.สพปพล.1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมพิธีเผาศพคุณแม่ไว เถื่อนชนะ มารดาของนายอำนวย เถื่อนชนะ ผอ.ร.ร.วัดแหลมโพธิ์ ณ เมรุวัดแสงดาว.
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง
สพป.พล.1 ร่วมสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ดร.สมเดช สีแสง อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ที่วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มี นายอภิชาติ จีระวุฒิ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.ลำปาง เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.ลำปาง เขต 1
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2556 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา "การพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้" มีนายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงาน (ภาคบ่าย)
สพป.พล.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงาน (ภาคบ่าย)
สพป.พล.1พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเม่อวันที่2เม.ย.57ที่ผ่านมาโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นผู้ดำเนินการประชุมพัฒนาเน้นให้บุคลากรทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมโดยให้นำเสนอความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติและการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในกิจกรรมช่วงบ่ายก่อนที่จะปิดประชุมและบันทึกภาพร่วมกันบนดาดฟ้าของสำนักงาน.
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสำนักงาน
สพป.พล.1 ประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสำนักงาน
สพป.พล.1ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน สพท.เรื่อง“การพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้” ในวันที่2เม.ย.57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดรูปแบบของการประชุมในครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของบุลากรทุกคนในการนำเสนอกิจกรรมต่อที่ประชุม.
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ปิดค่ายภาษาอังกฤษ
ปิดค่ายภาษาอังกฤษ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 99 คน ที่เข้ารับการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียน "Primary Students Intensive English Camp 2014 ก่อนจะกล่าวปิดค่ายฯ ณ โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากในภาคเช้านักเรียนทั้งหมดได้ออกปฏิบัติการภาคสนาม โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมด้านฟัง พูด อ่านและเขียน มาใช้ในการพูดคุยสัมภาษณ์กับชาวต่างประเทศที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 2
ผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 2
4 เม.ย.57 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นำคณะรอง ผอ.สพป. และบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สพป.เลย เขต 2 อ.วังสะพุง จ.เลย ได้รับการต้อนรับจาก ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 2 และบุคลากร เป็นอย่างดี โดย ผอ.บุญรักษ์ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำรูปแบบเป็นแนวทางการพัฒนางานและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
ประชุมรายงานผลการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ประชุมรายงานผลการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
วันที่31มี.ค57เวลา09.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมรายงานการอบรมพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ณ ห้องประชุมิ่งมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มนโยบายและแผนฯ เพื่อเตรียมรองรับการติดตามประเมินกลยุทธ์จากสพฐ.ปี2557ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ประชุมการขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
วันที่28มี.ค.57เวลา09.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑลนายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาซึ่งมีโรงเรียนแกนนำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันระดมความคิด วิธีการแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 28 โรงเรียนจากอ.เมืองและอ.บางระกำ.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
กกต.พิษณุโลก จัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.
กกต.พิษณุโลก จัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.
วันที่28มี.ค.57นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1ร่วมพิธีเปิดการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)จังหวัดพิษณุโลกซึ่งทำพิธีเปิดและปล่อยขบวนเดินรณรงค์ที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนายกิตติพงศ์ ศิริสานนท์ กกต.จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดผู้ร่วมเดินขบวนรณรงค์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
สพป.พล.1ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.พล.1ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่26 มี.ค.57 ห้องประชุมขวัญมณฑลนายประสบสุข ดีอินทร์รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการจัดทำเอกสารรูปแบบรายงานการประเมินตนเองและเอกสารรูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยโดยนายอนันต์ แก้วแจ้งและว่าที่ร.ต.พิชัย รณคณาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเป็นวิทยากร.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.พล.1ประชุมการของบประมาณปี 2557(เพิ่มเติม)
สพป.พล.1ประชุมการของบประมาณปี 2557(เพิ่มเติม)
วันที่26มี.ค.57เวลา09.00น.สพป.พล.1จัดประชุมเรื่องการของบประมาณปี2557(เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มโรงเรียน จำนวน 20 คน.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์) จำนวน 37 คน มี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีนางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
การอบรบค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
การอบรบค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
วันที่25มี.ค.57นายนิคม กุณารองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฎิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เพื่อความเป็นพลเมืองไทยและเศรษฐกิจอาเซียน ณ วัดสุดสวาทอ.เมืองจ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายเน้นกิจกรรมการเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองความเป็นไทยและเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน100คนจัดระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
วันที่25มี.ค.57นายประทีป โพธิ์ดงผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออกเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นม.3ปีการศึกษา2556 ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 41 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก ศรัทธา ความภูมิใจในสถาบันการศึกษา เน้นให้นักเรียนให้เป็นคนดีอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่25มี.ค.57นายประสบสุข ดีอินทร์รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตอำเภอบางระกำจำนวน136คนเพื่อพัฒนาและจัดทำเอกสารรูปแบบรายงานประเมินตนเองและเอกสารรูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย โดยในวันที่ 26 มี.ค.57 จะเป็นการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
แรลลี่สามัคคี
แรลลี่สามัคคี
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่เพื่อสร้างความสามัคคีของกลุ่มโรงเรียนที่ 10 (บึงกอก - หนองกุลา) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมในพิธีเปิด โดยใช้เส้นทางแข่งขันแรลลี่จากจังหวัดพิษณุโลก มุ่งหน้าสู่เมาเทนปาร์ครีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สพป.พล.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน
สพป.พล.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียน "Primary Students Intensive English Camp 2014 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 99 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานเชิงรุกในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีนางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก และนายวีระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ บรรยายพิเศษ และนำเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ๗ ฐาน
ผู้อ่าน [ 733 ] คน
สพป.พล.1พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ
สพป.พล.1พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ
วันที่18มี.ค.57ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยเน้นทักษะการสื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวในการทดสอบภาษาอังกฤษของที่สอนภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ทักษะการฟัง ช่วงปิดภาคเรียนของสถาบันภาษาอังกฤษผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน100คนโดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและร.ร.อนุบาลพิษณุโลกได้แก่อ.อุมาภรณ์ ยศเจริญหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ อ.เดชา ดาดูเคล และ Mr.Jame จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกอบรมระหว่างวันที่18-20มี.ค.57.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560