moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
วันที่12มิ.ย.57เวลา13.30น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งยกให้ปีการศึกษา2557เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1และนางพัชรินทร์ ชีพธำรง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนร่วมดำเนินการประชุมในครั้งนี้ด้วย.
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ประธานสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา
ผอ.สพป.พล.1ประธานสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา
วันที่12มิ.ย.57 เวลา11.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาพระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา จำลองมาจากประเทศอินเดียซึ่งมูลนิธิเสถียรธรรมสถานได้นำมาให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกได้สักการะบูชาในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามโดยการนำของแม่ชีแหม่มเพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนประชาชนที่สนใจได้สักการะบูชาแล้วยังมีกิจกรรมสวดมนต์เย็นและการฉายภาพยนตร์ธรรมะเรื่อง “นมัสเต จ๊ะเอ๋...บ๊ายบาย” ให้นักเรียนในสังกัดได้ชม ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานำพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาสู่จังหวัดตากต่อไป.
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “วงล้อเด็กดี”
ผอ.สพป.พล.1ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “วงล้อเด็กดี”
วันที่12มิ.ย.57เวลา09.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1และนางธิดาพันธ์ พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม “วงล้อเด็กดี” ณ ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)โดยมีนายสุนทร สมศรี ผอ.ร.ร.วัดศรีวิสุทธารามและคณะครูให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
Conference รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง “การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014”
Conference รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง “การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014”
วันที่11มิ.ย.57เวลา09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ร่วมกับพล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รองผู้บัญชาการตำรวจภาค 6 และวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 6 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวการเล่นพนันฟุตบอลวิธีการเล่นการสังเกตผู้ที่ติดพนันบอลเพื่อให้โรงเรียนไปขยายผลให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นการป้องกันป้องปรามการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2014 ในกลุ่มนักเรียนในช่วงที่เริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีการ Conference ไปยังศูนย์เครือข่ายทั้ง 11 ศูนย์.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ประชุมสรุปโครงการ “วงล้อเด็กดี”
ประชุมสรุปโครงการ “วงล้อเด็กดี”
วันที่10มิ.ย.57เวลา10.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “วงล้อเด็กดี”เพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมศรีมณฑล.
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ”บอกข่าว เล่าเรื่อง”
ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ”บอกข่าว เล่าเรื่อง”
วันนี้(10มิ.ย.57)เวลา08.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1ออกรายการ “บอกข่าว เล่าเรื่อง”ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมวงล้อเด็กดี”และเชิญชวนให้สักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาวันที่12-13มิ.ย.57 ณ ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม.
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557" ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ ของจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 350 คน พร้อมผู้สนใจร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ผู้อ่าน [ 694 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจัดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
สพป.พล.1 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจัดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์รายการ "บอกข่าวเล่าเรื่อง" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 นี้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
สพฐ. ทดลองใช้ข้อสอบ
สพฐ. ทดลองใช้ข้อสอบ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2554 นางณัทภัสสร สนั่นไหว นักวิชาการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาทดลองใช้ข้อสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม และโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เพื่อนำไปหาค่าสถิตติ ค่าจำแนก ความยากง่าย ในการปรับข้อสอบให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบตามนโยบายของ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
เยี่ยมการก่อสร้างบ้านเด็ก
เยี่ยมการก่อสร้างบ้านเด็ก
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม พลตรี ทรงพล ทองจีน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และคณะ ร่วมกันตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้กับเด็กชาย อาทิตยานุคุณ เด็กชายสุริญา สังวาลย์แก้ว นักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่เก็บระเบิดมาแกะเล่นที่บ้านจนได้รับบาดเจ็บ โดยในวันนี้ทหารช่างจากกองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับนักการภารโรงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ร่วมกันสร้างบ้านเป็นวันที่ 3 โดยได้ขึ้นโครงหลังคาและคานพื้น และจะแล้วเสร็จเป็นบ้านชั้นเดียวในอีก 5 วันข้างหน้า
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
โครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม
โครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม
วันที่3มิ.ย.56เวลา08.30น.นายอภิชาต จิระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน-สร้างเด็กดีสู่สังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สพฐ./กองทัพภาคที่3 /อบต.บึงพระและประชาชนตำบลบึงพระให้ความช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยให้แก่ครอบครัวของด.ช.อาทิตยานุคุณและด.ช.สุริญา สังวาลย์แก้ว นักเรียนร.ร.วัดพิกุลทองที่เก็บระเบิดแสวงเครื่องริมถนนสายเลี่ยงเมืองพิษณุโลกแล้วนำไปดึงเล่นที่บ้านเป็นเหตุให้เกิดระเบิดได้รับบาดเจ็บและบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายโดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1พร้อมคณะ/ พลตรีทรงพล ทองจีน ผบ.กองพลพัฒนาที่3 กองทัพภาคที่3 /นายกอบต.บึงพระ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว.
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนเล่นระเบิด
ช่วยเหลือนักเรียนเล่นระเบิด
จากกรณีที่นักเรียนสองพี่น้อง ด.ช.อาทิตยานุคุณ สังวาลย์แก้ว อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดพิกุลทองและด.ช.สุริญา สังวาลย์แก้ว อายุ 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เก็บระเบิดแสวงเครื่องริมถนนสายเลี่ยงเมืองพิษณุโลก แล้วนำไปดึงเล่นที่บ้านเป็นเหตุให้เกิดระเบิด ได้รับบาดเจ็บนั้น สพป.พล.1 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเบื้องต้น ดร.บุญรักษ์พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนทั้ง 2 คนที่รพ.พุทธชินราชพร้อมเป็นผู้แทนนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก ให้กับ นางวันทนา มารดาของเด็ก เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท และได้รายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ซึ่งนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขา กพฐ. ได้แสดงความห่วงใยในสภาพบ้านและความปลอดภัยของนักเรียน
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
ติดตามวงล้อเด็กดีและความปลอดภัยในสถานศึกษา
ติดตามวงล้อเด็กดีและความปลอดภัยในสถานศึกษา
เมื่อเวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการวงล้อเด็กดีและติดตามงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องมิ่งขวัญมณฑล สพป.พล. 1 เพื่อเข้าใจในภารกิจและการติดตาม ซึ่งคณะทำงานได้แบ่งสายออกติดตามกิจกรรมวงล้อเด็กดีและติดตามงานความปลอดภัยในโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสพป.พล.1 ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมวงล้อเด็กดีและดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างดี
ผู้อ่าน [ 439 ] คน
สพป.พล.1ประชุมชี้แจงการปฎิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึกษา
สพป.พล.1ประชุมชี้แจงการปฎิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึกษา
วันที่20พ.ค.57เวลา14.30น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรบนสำนักงาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีการส่งสัญญาณผ่านระบบ Video Conferenc ผ่านศูนย์ลูกข่ายทั้ง 11 ศูนย์ เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติตนภายใต้กฎอัยการศึก.
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์การสอนแบบโครงงาน
อบรมครูวิทยาศาสตร์การสอนแบบโครงงาน
วันที่15พ.ค.57เวลา09.00น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการทำโครงงานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์ทำเครื่องบินพลังยาง
อบรมครูวิทยาศาสตร์ทำเครื่องบินพลังยาง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปี 2557 กิจกรรม นักบินน้อย สพฐ. ณ ห้องประชุมแม่จันหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 54 คน เข้ารับการอบรมทำเครื่องบินพลังยาง โดยมีนายพีระชัย อากาศวิภาต พร้อมคณะเป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
บรรยากาศอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
บรรยากาศอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
วันนี้(14พ.ค.57)เป็นวันที่สองของการจัดอบรมขยายผลการพัฒนาครูในกลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ประจำปี 2557(Communicative Language Teaching Approach (CLT.)& Integrating in Classroom สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การอบรมในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิควิธีการสื่อสารการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษจากวิทยากรที่ถ่ายทอดโดยการเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานตลอดการอบรม.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
วันที่12พ.ค.57เวลา09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอสพป.พล.1เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาครูในกลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ประจำปี 2557(Communicative Language Teaching Approach (CLT.)& Integrating in Classroom สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ใช้สื่อการสอนตลอดจนเกิดความมั่นใจกล้าแสดงออกกล้าพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนตามนโยบายของ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม
วันที่12พ.ค.57เวลา09.00น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรของโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบสาม จำนวน 33 โรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสามให้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
วันที่8พ.ค.57เวลา09.00น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์)โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ การคิดและการแสวงหาความรู้จากเรื่องราวในชุมชน ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นแกนนำในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ลีลาการเรียนรู้เฉพาะตนของแต่ละบุคคล.
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก มีนางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
อบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครู
อบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครู
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดให้มีการอบรมเสริมสร้างมารยาทไทยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมครูพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 134 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยแก่ครูเพื่อนำไปฝึกอบรมนักเรียนให้มีกิริยามารยาทที่ดี อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ณ วัดวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ พร้อมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระตามกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตอบสนองอุดมการณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 "เราจะสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง สู่สังคมไทยและสังคมโลก" โดยใช้วิธีการ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" ณ วิหารหลวงพ่อพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
วันที่7 พ.ค. 57เวลา09.00น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์โดยการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป.1-ป.3 ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจำนวน 94 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 1
วันที่1พ.ค.57ดร.บุญรักษ์ ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1นำคณะรองผอ.สพป. และบุคลากรบนสำนักงานเดินทางไปศึกษาดูงานเยี่ยมชมการบริหารจัดการสพป.ระยองเขต 1 โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต1พร้อมคณะให้การต้อนรับนำคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557.
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560