moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
วันที่ 30 ธ.ค.57 เวลา 10.20 น. นายไพรัช ไกรเกรียงศรี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ร.ร.จ่าการบุญ อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
ร.ร.จ่าการบุญ อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.พล.1
วันที่ 30 ธ.ค.57 เวลา 10.00 น. นายศิลา รินศิริ ผอ.ร.ร.จ่าการบุญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร.ร.จ่าการบุญ นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 มอบให้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ณ บริเวณลานกล้วยไม้
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 เปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้
สพป.พล.1 เปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ (ORCHID ROOM) โดยมีนางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดาพิษณุโลก นำคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมและร้องเพลงแสดงความยินดี/อวยพรวันคริตส์มาสและปีใหม่ 2558.
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
ประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมการจัดการแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ (บุหรี่ แอลกอฮอลล์ อาหารเป็นพิษ เด็กจมน้ำ และมือเท้าปาก) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการบูรณาการดำเนินการป้องกันเยาวชนจากภัยบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรที่เหมาะสมการจัดการอาหาร ข้าวกล่องในงานเลี้ยง หรืองานกีฬาของโรงเรียนที่มีปัญหาไม่เป็นไปตามสุขบัญญัติ ตลอดจนการป้องกันเด็กจมน้ำ โรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
คณะครู/นักเรียนร.ร.ธีรธาดา อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
คณะครู/นักเรียนร.ร.ธีรธาดา อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางวัลลา สันติภาดา ผอ.ร.ร.ธีรธาดา นำคณะครูและนักเรียนร.ร.ธีรธาดา มาขบร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
คณะครู/นักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
คณะครู/นักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส อวยพรวันคริสมาสต์/ปีใหม่ 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 นายประเสริฐ สิทธิ ผอ.ร.ร.เซนต์นิโกลาส นำคณะครูและนักเรียนร.ร.เซนต์นิโกลาส มาขับร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 611 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มาเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยผอ.สพป.พล.1 ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก รับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ประชุมฯ กอเปา อบจ.แพร่) โดยเป็นผู้แทนรับมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ในปี 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน.
ผู้อ่าน [ 1347 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมประจำวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายพรประเสริฐ ประจันตเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ผู้รับบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ใช้บริการยื่น UNDO กบข.
ผู้รับบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ใช้บริการยื่น UNDO กบข.
ผู้รับบำนาญสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จำนวนมากเข้ายื่นการ UNDO กบข. ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นวันที่สอง โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พล.๑ นำบุคลากรให้บริการผู้รับบำนาญในสังกัดในการยื่น UNDO กบข.อย่างเต็มที่ โดยจะเปิดบริการระหว่างเวลาราชการ
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑  ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ และนายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนนำบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าเสาธงภายในสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ผลการประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงชาติร่วมสมัย
ผลการประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงชาติร่วมสมัย
เมือเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียงและเพลงรักชาติร่วมสมัย
ผู้อ่าน [ 714 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯประจำวัน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯประจำวัน
นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอื่นๆ ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำวัน
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
สพป.พล.1 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่เดินทางมาติดตามและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคัดเลือกครูฯของจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สพป.พล.1 ให้บริการคำแนะนำปรึกษาการกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ กบข.
สพป.พล.1 ให้บริการคำแนะนำปรึกษาการกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ กบข.
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินฯ เปิดให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ การกลับ/หรือไม่กลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แก่ผู้รับบำนาญ และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งการเลือกใช้สิทธิ์จะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ร.ร.ผดุงราษฎร์แสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ 2558
ร.ร.ผดุงราษฎร์แสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ 2558
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. คณะครูและนักเรียนร.ร.ผดุงราษฎร์ เดินทางมาแสดงความยินดีโดยการร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2558 ที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกล้วยไม้ สพป.พล.1 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1และบุคลากรในสำนักงานร่วมรับพรและให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
สพป.พล.1 พร้อมใจถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 พร้อมใจถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 15 ธ.ค.2557 เวลา 08.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 ทำพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 12 ธ.ค.2557 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 ได้พร้อมใจทำพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ซึ่งข้าราชการ และบุคลากร สพป.พล.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และจะปฏิบัติต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดเดือนธันวาคม ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
สพป.พล.1 ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ณฐมน ยอดเพชร บุตรสาวของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) เกียรตินิยม อันดับ 1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา.
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สมุทรสาคร
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สมุทรสาคร
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1พร้อมคณะให้การต้อนรับบุคลากรจากสพป.สมุทรสาครจำนวน 20 คน นำโดยนางสุพิชญา สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.สมุทรสาคร เยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังจ.เพชรบูรณ์.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.๑ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.พล.1 ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนบ้านไฟไหม้
เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ มอบสิ่งของ ทุนการศึกษาและร่วมในพิธีมอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้ครอบครัว ด.ญ.จิตรกัญญา หินอาจ หรือน้องนุ่น อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ซึ่งบ้านถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีพลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดสร้างบ้านหลังใหม่เป็นความร่วมมือของกองทัพภาคที่ 3 กับมูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาที่จะมาถึง
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผ่าน VDO CONFERENCE
สพป.พล.1 ร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผ่าน VDO CONFERENCE
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. รองผอ.สพป.พล.1 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยนายมานะ เตียวแซ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาว DLTV ในการนี้ ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ได้รายงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1ต่อ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพรและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้า สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรแต่กลุ่มร่วมกิจกรรมโดยการนำของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มหรือผู้อำนวยการกลุ่มเป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และนำร้องเพลงชาติ.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560