moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
สพป.พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ ที่คณะครู นักเรียนรวมใจกันทำเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และใช้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก โดยมีนางไพทิพย์ โกทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกพร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์ ประธานกลุ่มสองฝั่งน่านร่วมมอบ ณ ลานกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ///ภาพข่าวโดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ และนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่คณะครูและนักเรียนพร้อมใจกัน “ประดิษฐ์ด้วยมือ ถวายด้วยใจ” จากโรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนวัดอินทรีย์ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) และโรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล) โดยมีนางสุณี ไวกสิกรณ์ นางสิญาธร นิธิภัทรโรจ นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว นางชฎารัตน์ โมสกุล นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์ และนางสาวเมธารัศม์ วิจิตรเมธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมมอบ ณ ลานกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ///ภาพข่าวโดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ครูภาษาไทย ตามแนว PISA
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ครูภาษาไทย ตามแนว PISA
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนว PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่าน 3 สมรรถนะ ตามแนวทาง PISA และสามารถรสร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียน ตามแนวทาง PISA ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคลังข้อสอบการอ่านตามแนวทาง PISA ทุกระดับชั้น ผู้รับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 70 คน โดยมีนางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ และครูที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทย ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 2 วัน.
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจน เป็นการปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนปฐมวัยจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน กิจกรรมในวันนี้เป็นเรียนรู้การทดลองขั้นพื้นฐาน เรื่อง “น้ำ และ อากาศ”.
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ปี 2560
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ปี 2560
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำ ปี 2560 ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำหรับปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี มีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน 1,011 คน.
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.พิษณุโลก  เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ
เมื่อเวลา 09.00 น. นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่จันหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบเอกภาษาอังกฤษและที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 130 คนเข้ารับการอบรม โดยมี วิทยากรด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก และทีมวิทยากรที่ผ่านการอบรม Boot Camp จาก สพฐ. ร่วมให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และเทคนิคที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนในสังกัด
วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และโรงเรียนบ้านแม่ระหัน มีนายศรัณย์ ชูเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระหัน พร้อมคณะครู นักเรียนร่วมมอบ
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่ คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ผู้ปกครองนักเรียน รวม 37 คนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ วิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ การนำคะแนน O-NET มาใช้ในการเปิดห้องเรียนพิเศษ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2561
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 “รับฟังคำชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผ่านระบบ Video Conference
สพป.พิษณุโลก เขต 1 “รับฟังคำชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผ่านระบบ Video Conference
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มิ.ย.60 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาการผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ ผอ.กลุ่ม / ศึกษานิเทศก์ /ผู้รับผิดชอบรายงานงานยุทธศาสตร์ และผู้แทน ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) เพื่อรับทราบแนวทาง วิธีการรายงานทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ ( e-MES) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สพฐ. และ สพท. ให้เกิดความสมบูรณ์ ชัดเจนในการประมวลผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1-3.
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.บ้านคลองน้ำเย็น)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.บ้านคลองน้ำเย็น)
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางบุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน จากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ( 23 ธันวาคม 2559-26 มิถุนายน 2560 ) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 9 ไตรมิตร ร่วมให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ ตอบประเด็นการซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง.
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.นิคมบางระกำ 4)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.นิคมบางระกำ 4)
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางสาวมยุรี ขวบสันเที๊ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน จากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ( 23 ธันวาคม 2559-26 มิถุนายน 2560 ) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 9 ไตรมิตร ร่วมให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ ตอบประเด็นการซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่(รร.บ้านหนองตะเคียน)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่(รร.บ้านหนองตะเคียน)
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายปรเมธ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน จากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ( 23 ธันวาคม 2559-26 มิถุนายน 2560 ) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา ให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ ร่วมตอบประเด็นการซักถาม เป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.วัดห้วงกระได)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.วัดห้วงกระได)
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางสาวกิติยา ทองแกมนาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงกระได ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (23 ธันวาคม 2559-26 มิถุนายน 2560) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดห้วงกระได และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 9 ไตรมิตร ในการต้อนรับ เป็นกำลังใจ ร่วมตอบประเด็นการซักถาม เป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ส่งมอบงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ส่งมอบงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ,2 และ 3 ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1,2 และ 3 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการรับมอบ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 58 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ หนึ่งในดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) และโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)โดยมีนายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมมอบ ณ ลานกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ////ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสมพันธ์
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากร สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายลือชัย ชูนาคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นรองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ติดตามการดำเนินงานศูนย์ DLTV และ DLIT Cluster 17
ติดตามการดำเนินงานศูนย์ DLTV และ DLIT Cluster 17
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับ นายแทนนง ธิมาชัย พร้อมคณะกรรมการติดตามผลการบริหารจัดการ การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ณ ห้องรับรองเรือนกล้วยไม้ สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 17
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560 ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายการ Impromptu Speech แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Story Telling แข่งขันเล่านิทาน และ Multi Skills Competition แข่งขัน 4 ทักษะ โดยมี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียน 11 กลุ่มโรงเรียน (รวมเอกชน) เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้กับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน ที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
การพัฒนาครูอำเภอบางระกำตามแนวทาง ( PLC : Professional Learning Community )
การพัฒนาครูอำเภอบางระกำตามแนวทาง ( PLC : Professional Learning Community )
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบปะและมอบนโยบายแนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC : Professional Learning Community ) ในการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรอำเภอบางระกำ ซึ่งสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอบางระกำ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ครูอำเภอบางระกำ ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC : Professional Learning Community) ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดี และพัฒนาอุดมการณ์ของสมาชิก ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 657 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมทั้งรับทราบความเคลื่อนไหวการศึกษา บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากนายสุชาติ อินทับทิม ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.พิษณุโลก และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ผู้แทน สพฐ.ในกศจ.พิษณุโลก มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 657 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมีดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ.
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้ “วันไหว้ครู”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้ “วันไหว้ครู”
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ เรือนกล้วยไม้ สพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบ ดอกดารารัตน์ หนึ่งในดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากกลุ่มราชพฤกษ์ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย โรงเรียนวัดไผ่ค่อม และโรงเรียนบ้านหัววังกร่าง โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร้อยรวมใจกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงาน รับมอบดอกดารารัตน์ หนึ่งในดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จาก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์ )และโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร้อยรวมใจกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
 ประชุมเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีคณะกรรมการการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยจะมีการกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ/// ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาครูแกนนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง
สพป.พล.1 พัฒนาครูแกนนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2560 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีผู้อำนวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนแกนนำจำนวน 15 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประเมินสถานศึกษาพอเพียงในปี 2560 จำนวน 11 โรงเรียน และประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 4 โรงเรียน รวมจำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนำและผู้บริหารโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560