moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561(ภาคบ่าย)
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561(ภาคบ่าย)
วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากภาคเช้า โดยได้แบ่งกลุ่มเครือข่ายระดมความคิดในในการเขียนโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อสรุปลงในแบบ 1-4 จนกระทั่งเวลา 16.30 น..และจะนำโครงการที่ได้มาวิภาคในวันที่ 6 พ.ย.59 เพื่อเสนอ สพฐ.ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561
วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 10.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อระดมความคิดในจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เสนอสพฐ.ของบประมาณ ปี 2561ตามความต้องการของเขตพื้นที่ โดยยึดกรอบแนวคิดกรอบปฏิรูปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการการประชุมภาคเช้าเป็นการชี้แจงรายละเอียดวิธีการเขียนโครงการร่วมกันศึกษาเกณฑ์การตั้งงบประมาณที่จะใช้เขียนโครงการ.
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/หุ่นยนต์ /นักบินน้อย สพฐ. เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการตัดสินที่เน้นในเรื่อง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 4-5พ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 64 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ชั้น 3 สพป.พล.1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย/ทัศนศิลป์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สุขศึกษาและพลศึกษา/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /คอมพิวเตอร์/การงานอาชีพ/การศึกษาพิเศษ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการตัดสินที่เน้นในเรื่อง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 4-5พ.ย.59.
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัยจากรร.บ้านคลองหนองเหล็ก
สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัยจากรร.บ้านคลองหนองเหล็ก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 พ.ย.59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 รับมอบริบบิ้นสีดำไว้อาลัย จำนวน 400 ชิ้น จากนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผอ.รร.บ้านคลองหนองเหล็ก ซึ่งครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
นักเรียนรร.อนุบาลพิษณุโลกประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี
นักเรียนรร.อนุบาลพิษณุโลกประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเวลากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้พร้อมใจกันประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช โดยวันที่ 1 พ.ย.59 นายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม และนางอำพัน ประสานสมบัติ รองผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนนำริบบิ้นไว้อาลัยที่นักเรียนร่วมกันจัดทำ จำนวน 1,500 ชิ้น มอบให้สพป.พล.1 ไว้แจกจ่ายให้ผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับริบบิ้นไว้ทุกข์ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบาย สพฐ.ที่ให้สพท.ทั่วประเทศจัดทำริบบิ้นสีดำไว้อาลัย เขตพื้นที่ละ 100,000 ชิ้น โดยมีรองวสันต์ ศรีประดู่ และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
สพป.พล. 1 กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/2559
สพป.พล. 1 กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/2559
เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 1 พ.ย.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเตรียมวางแผนการนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนในสังกัด "สองสัปดาห์แห่งการนิเทศ"ภาคเรียนที่2/2559 โดยได้แบ่งสายการนิเทศออกเป็น 10 สาย มีรองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธาน ประเด็นที่ออกนิเทศ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทางการศึกษา / กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/การยกระดับภาษาอังกฤษ เรื่องการสื่อสาร/การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตารางการนิเทศติดตามฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.59 เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.พล.1 ร่วมสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 31 ต.ค.59 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สพป.พล.1 ร่วมพิธีสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน จุดเทียนแสดงความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณมณฑลพิธีวัดวิหารทอง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ โดยมีพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี.
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมพร้อมการสอบครูวิทย์/คณิต
สพป.พล.1 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมพร้อมการสอบครูวิทย์/คณิต
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ต.ค.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอสพป.พล.1/ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference จาก สพฐ. โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานดำเนินการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาครูสู่อนาคตของชาติโดยการประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม3) ในระบบออนไลน์ เป้าหมาย 19,158 คน ทั่วประเทศ โดยจะมีการทดลองทำข้อสอบในระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่จะเข้าไปเรียนรู้ทางระบบTEPE Online เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 57 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
วันที่ 31 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 4-5 พ.ย.59 เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ สถานที่จัด งบประมาณ กิจกรรมที่จัดตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ศน.และผุ้เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันที่ 2 พ.ย.59 จะเป็นการประชุมคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม.
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559
การประชุม กศจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมสภาการเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการประชุมในวันนี้นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได้นำเสนอวาระสำคัญต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสพป.พิษณุโลกเขต 1,2,3 และสพม.39 /การเสนอชื่อ อ.ก.ศ.จ. /การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นคุรุสภาเพื่อรับรางวัลเข็ม สธ./การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติรับรางวัลคุรุสภา/การจัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเกษียณอายุราชการจาก สพฐ. /การจัดสรรบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) จาก สพฐ.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ นายบุญสม โพธิ์เงิน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด VDO Conference “การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลกเขต 1 โดยรับสัญญาณถ่ายทอดจาก สพฐ. เพื่อชี้แจงแนวทาง และแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ โดยมีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมมอบ “นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” .
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สุข มณีวรรณ์
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สุข มณีวรรณ์
วันที่ 26 ต.ค.2559 เวลา 20.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายบุญสม โพธิ์เงิน นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากร สพป.พล.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สุข มณีวรรณ์ มารดานายถวิล มณีวรรณ์ ลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า 4 สพป.พล.1 ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดกรมธรรม์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก .
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
สพป.พล.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาสังกัด สพป.พล.1 จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 และรับฟังแนวทางการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ แอฟพลิเคชั่น MyEcho บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบแอนดรอยด์เพื่อช่วยยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกทักษะให้เทียบเท่านานาชาติ
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมรำลึกเสด็จพ่อ ร.5 วันปิยมหาราช 2559
สพป.พล.1 ร่วมรำลึกเสด็จพ่อ ร.5 วันปิยมหาราช 2559
เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายลือชัย ชูนาคา นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากร สพป.พล.1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธี.
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สนับสนุนโบไว้ทุกข์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สนับสนุนโบไว้ทุกข์
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโบสีดำไว้ทุกข์ จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อไว้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 2
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 2
วันที่ 21 ต.ค.2559 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนและทบทวนการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้รับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดอำเภอบางระกำ โรงเรียนละ 2 คน รวม 130 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ จากร.พ.ศูนย์อนามัยที่ 2 จ.พิษณุโลก / ร.พ.พุทธชินราชพิษณุโลก/ครูรร.วัดดงโคกขาม /ครูรร.บ้านหนองกรับ/นักวิชาการตรวจสอบภายในและผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งก่อนที่จะมีพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่เปรียบมิได้.
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 1
สพป.พล.1 มอบเกียรติบัตรครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 1
วันที่ 20 ต.ค.2559 เวลา 16.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนและทบทวนการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1 แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน รวม 120 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2559 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559 โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ นำเสนอวาระต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2559/ประกาศการรับสมัครนักเรียนปี2560 /การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 และการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 1
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน รุ่นที่ 1
วันที่ 20 ต.ค.2559 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนและทบทวนการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้รับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดอำเภอเมืองพิษณุโลก โรงเรียนละ 2 คน รวม 120 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ จากรพ.ศูนย์อนามัยที่ 2 จ.พิษณุโลก / รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก/ครูรร.วัดดงโคกขาม /ครูรร.บ้านหนองกรับ/นักวิชาการตรวจสอบภายในและผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งก่อนที่จะมีการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2559 เวลา 07.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก ซึ่งย้ายมาดำรงใหม่เป็นประธาน หลังจากนั้นได้มีการส่งมอบกิจกรรมที่จะจัดในเดือนถัดไปให้กับหน่วยราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ (มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก).
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.พล.1 จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง
สพป.พล.1 จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยหลังจากที่ได้ร่วมกันจัดทำโบสีดำไว้ทุกข์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว ในช่วงเวลาเลิกงานได้พร้อมใจกันนำโบสีดำที่ทำไว้ออกแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนทั่วไปในบริเวณเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
สพป.พล.1 ทำดีถวายพ่อหลวง
สพป.พล.1 ทำดีถวายพ่อหลวง
วันที่ 18 ต.ค.59 เวลา 14.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากร ลูกจ้าง สพปพล.1 ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์โบสีดำไว้ทุกข์ สำหรับไว้แจกจ่ายให้กับผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก เป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 และรองผอ.สพป.พล.1 ได้ให้กำลังใจและร่วม ประดิษฐ์โบไว้ทุกข์ ก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากเลิกงานแล้วตามจุดต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
 สพป.พล.1 จัดทำโบสีดำพร้อมเข็มกลัดไว้ทุกข์บริการประชาชน
สพป.พล.1 จัดทำโบสีดำพร้อมเข็มกลัดไว้ทุกข์บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยบุคลากรทุกกลุ่มบน สพป.พล.1 ร่วมแรงร่วมใจจัดทำโบสีดำไว้ทุกข์ จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อแจกผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไปที่ไม่มีเสื้อสีดำใส่ พร้อมทั้งเชิญชวนครูและนักเรียนในสังกัดร่วมกันจัดทำโบว์แจกจ่ายให้ผู้ปกครองและประชาชนในเขตบริการ เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สพป.พล.1 ลงนามถวายความไว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สพป.พล.1 ลงนามถวายความไว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันที่ 17 ต.ค.2559 เวลา 09.09 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายความไว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพะบรมโกศ โดยการนำของนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ยืนสงบนิ่งและลงนามถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560