เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
พัฒนาเข้มผู้อำนวยการสถานศึกษา
พัฒนาเข้มผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 191 คน เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยเริ่มกิจกรรมในวันที่ 2 ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจใฝ่ธรรม กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชและฟังเทศน์ เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและเข้ารับการอบรมการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดา เรืองเดช จากนั้นในภาคบ่าย รับการอบรมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยนายเติม แย้มเสมอ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสถานศึกษาโดยวิทยากรพี่เลี้ยง ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดมอบนโยบายในเวลา 18.00 น.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
กลุ่มบึงกอก-หนองกุลา จัดกิจกรรมแรลลี่ ปิดภาคเรียน
กลุ่มบึงกอก-หนองกุลา จัดกิจกรรมแรลลี่ ปิดภาคเรียน
วันที่ 20 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Car Rally กลุ่ม10 (บึงกอก-หนองกุลา) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีผู้บริหารและคณะครูกลุ่ม 10 (บึงกอก-หนองกุลา) อ.บางระกำ จำนวน 120 คน โดยใช้เส้นทางสายสุโขทัย-ตาก ไปสิ้นสุดที่เขื่อนภูมิพล การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้ผ่อนคลาย พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดจากบริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด /อ.บ.จ.พิษณุโลก/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์พานิชย์พิษณุโลกและบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สพป.พล.1 พร้อมคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบของ สช. ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน รร.นอกระบบในสังกัด
สพป.พล.1 พร้อมคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบของ สช. ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน รร.นอกระบบในสังกัด
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พล.1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนร่วมกับคณะตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ สช. ตรวจติดตามการจัดการศึกษาของ รร.นอกระบบในสังกัด สพป.พล.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
สพป.พล.1 เข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนภาคฤดูร้อน
สพป.พล.1 เข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนภาคฤดูร้อน
วันที่ 16 มี.ค.58 เวลา 09.00 น.นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 แบบไปกลับ หลักสูตร 15 วัน ณ ห้องประชุมร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-30 มี.ค.58 มีนักเรียนในระดับชั้น ป.4-5 จากร.ร.อนุบาลพิษณุโลก/จ่าการบุญ/วัดศรีวิสุทธาราม/สะพานที่ 3/วัดยาง(มีมานะวิทยา)และวัดจันทร์ตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 103 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนอกห้องเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในการกล้าแสดงออก กล้าสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นและชาวต่างชาติ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรดำเนินการอบรมจากศูนย์ PEER /ครูสอนภาษาอังกฤษงบอ.บ.จ.และครูชาวต่างชาติ
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจากสพฐ. เป็นศูนย์สอบภาคเหนือ ศูนย์ที่ 3 จาก 38 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้กับนักเรียนในสังกัดสพท.ที่เป็นเครือข่าย จำนวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ทำการสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.58 แบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามสอบได้แก่สนามสอบร.ร.จ่าการบุญ สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ห้องสอบและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 24-33 ห้องสอบ และ สนามสอบร.ร.อนุบาลพิษณุโลก สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 32 ห้องสอบมีนักเรียนสมัครเข้าสอบแข่งขันรวมทั้งสิ้น 2,276 คน.
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
วันที่ 14 มี.ค.58 เวลา 13.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 ,3และ4 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยในสังกัดจำนวน 40 คน การประชุมดังกล่าวเป็นการทบทวนกิจกรรมการทดลองและส่งแบบบันทึกการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ซึ่งสพป.พล.1 เป็นศูนย์สอบภาคเหนือ ศูนย์สอบที่ 3 จาก 38 ศูนย์สอบทั่วประเทศ สอบในวันที่ 14 มี.ค.58 จำนวน 2 สนามสอบ ได้แก่ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกและร.ร.จ่าการบุญ การประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดสร้างความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงานและกำกับห้องสอบ โดยมีน.ส.มาลี กิตติอุดมเดช น.ส.กรกานต์ เพชรประดับ และนายบุญญทรัพย์ วรสิงห์ ผู้แทนจากสพฐ. ประจำสนามสอบจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมสังเกตการณ์.
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
การติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 13 มี.ค.58 เวลา 10.00 น. ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน รุ่นที่1-6 จำนวน 23 คน จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ น่าน เพชรบุรี สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ การเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการประพฤติปฎิบัติตนใของผู้ที่ได้รับทุนรับทราบ.
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.พล.1 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีกรณีพิเศษ จำนวน 22 อัตรา ได้แก่วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรี ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ปฐมวัย และคอมพิวเตอร์ โดยใช้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นสนามสอบแข่งขัน มีผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 169 คน โดยมีร.ท.หญิงดร.สุดาวรรณ เครือพานิช ผอ.สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เป็นผู้แทนประจำสนามสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อย ในวันนี้ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายวีระ เมืองช้างผอ.สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 พร้อมด้วยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ประธานสนามสอบ และนายเทียนชัย จูเจี่ย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสนามสอบ ซึ่งผู้กำกับห้องสอบและผู้เข้าสอบทุกคนผ่านการสแกนร่างกายก่อนเข้าห้องสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลกการสอบในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
สพป.พล.1 สอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป. 3 ปีกศ. 2557 ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยกำหนดสนามสอบจำนวน 34 สนามสอบ ผู้เข้าสอบจำนวน 2,619 คน โดยมีรองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อดูแลความเรียบร้อยและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 พัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 24 ก.พ 58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล 1 เป็นประธานประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑลกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ในเรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้านจราจรให้กับนักเรียน โดย ร.ต.ท.จำนง อิ่มชม และดาบตำรวจนิวัตน์ ช่างประดับ งานจราจร สภอ.เมืองพิษณุโลก เรื่องแนวทางการดำเนินงานการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับนักเรียน โดยนายกฤติเดช ศรีอักษร ผอ.สถานนิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.พิษณุโลก และเรื่อง ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผู้ผลิตครูกับสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนในภาคบ่ายเป็นการรับฟังนโยบายและข้อราชการที่สำคัญของ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.พล.1   ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
สพป.พล.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
วันที่ 24 ก.พ.58 เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พล.1และผอ.กลุ่ม เรื่องการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยที่จะสอบคัดเลือกในวันที่ 28 ก.พ.58 - 1 มี.ค.58 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ Nt
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ Nt
นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2
สพป.พล.1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสเขตอำเภอบางระกำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในสังกัด 23 โรงเรียน รวม 207 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน โดยวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแล
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
สพป.พล.1 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และข้าราชการครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
สพป.พล.1รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ผ่านระบบ Vdo Conference
สพป.พล.1รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ผ่านระบบ Vdo Conference
วันที่ 17 ก.พ.58 เวลา 14.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2557-2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากสพฐ. ผ่านระบบ Vdo Conference โดยมีนายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ปี 2557-2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
สพป.พล.1 สอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
วันที่ 14 ก.พ.58 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.พล.1 พร้อมด้วยนายวีระ เมืองช้าง ผู้แทนจากสนง.ศึกษาธิการ ภาค 2 ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยสนามสอบ ในการสอบวันนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 28 คน แยกเป็นตำแหน่งผอ.สถานศึกษากลุ่มทั่วไป 16 คน /กลุ่มประสบการณ์ 2 คน และรองผอ.กลุ่มทั่วไป 10 คน ภาคเช้า เวลา 08.30 น.-11.30 น. สอบความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. สอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ การดำเนินการสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
ตัวแทนจาก สพท.ทั้ง 4 เขตรับข้อสอบคัดเลือกรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
ตัวแทนจาก สพท.ทั้ง 4 เขตรับข้อสอบคัดเลือกรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
วันนี้( 13 ก.พ.58 ) เวลา 15.00 น.ผู้แทนจากสพม.39 และสพป.พล.1,2,3 เดินทางมารับข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา จากคุณธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล ผู้แทนจากสพฐ. ณ เรือนกล้วยไม้ เพื่อนำไปดำเนินการสอบพร้อมกันในวันที่ 14-15 ก.พ.58 ซึ่งการรับข้อสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีจนท.ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในการตรวจรับ.
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบรองผอ./ผอ.สถานศึกษา
วันที่ 13 ก.พ.58 เวลา 09.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ./ผอ.สถานศึกษา ซึ่งกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 14 ก.พ.58 ประกอบด้วยคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/รักษาความปลอดภัย/ประชาสัมพันธ์/อำนวยความสะดวก/การทำลายข้อสอบ/กรรมการกลางและกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะเพื่อความเรียบร้อย ถูกต้อง ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 เปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.พล.1 เปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ ๑ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรม มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสเขตอำเภอบางระกำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในสังกัด 23 โรงเรียน รวม 207 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน โดยวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแล.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
สพป.พล.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
วันที่ 11 ก.พ.58 เวลา 09.30 น.นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มและบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/งานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.11 นำโดยนายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผอ.สพม.11 นำคณะมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นผู้สรุปรายงานการบริหารจัดการศูนย์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พล.1 เตรียมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.พล.1 เตรียมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินงาน "โครงการลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ และ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 นี้
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ติดตามโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย
ติดตามโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส.สุโขทัยพร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการดำเนินโครงการการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย ของโรงเรียนสะพานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
บรรยากาศการสอบ O-NET ชั้นม.3 สพป.พล.1
บรรยากาศการสอบ O-NET ชั้นม.3 สพป.พล.1
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 และรองผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ความเรียบร้อย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบ O-NET ชั้นม.3 ซึ่งดำเนินการเป็นวันที่สอง ณ สนามสอบประจำอำเภอเมืองและอำเภอบางระกำ วันนี้เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การสอบในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบ O-NET ชั้นป.6และม.3
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบ O-NET ชั้นป.6และม.3
วันที่ 31 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. 1 และรองผอ.สพป.พล.1 ตลอดจนศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมติดตามความเรียบร้อย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการระดับสนามสอบในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 อำเภอคือ อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ โดยศูนย์สอบ สพป.พล.1 แบ่งสนามสอบและโรงเรียนในสนามสอบ ระดับชั้นป. 6 จำนวน142 ห้องสอบ สนามสอบ 12 แห่ง นักเรียนที่เข้าสอบ 4,052 คนระดับชั้นม. 3 จำนวน 64 ห้องสอบ สนามสอบ 7 แห่ง นักเรียนที่เข้าสอบ 1,773 คนการดำเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อังคาร 1 กันยายน 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์