moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
วันที่4พ.ค.59 เวลา08.30 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พิษณุโลก ขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ความต้องการพิเศษเรียนรวม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 โดยมีนายบุญลือ มูลสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ประธานกลุ่มนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร/ครูจากโรงเรียนกลุ่มนเรศวร จำนวน10โรงเรียนรวม 160 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพป.พิษณุโลก เขต1 ได้รับเกียรติจากดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 535 ] คน
อกศจ.พิษณุโลก พิจารณากลั่นกรองการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
อกศจ.พิษณุโลก พิจารณากลั่นกรองการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อเวลา10.00น.วันที่3พฤษภาคม2559 ดร.พิษณุ ตุลสุข เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก(อกศจ.พิษณุโลก)เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลกโดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 797 ] คน
กศจ.พิษณุโลกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภายใต้ม. 44
กศจ.พิษณุโลกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภายใต้ม. 44
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตามมาตรา 44 ของนายกรัฐมนตรีและการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”.
ผู้อ่าน [ 435 ] คน
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดเด็กจมน้ำตายช่วงปิดเทอม
สพป.พล.1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดเด็กจมน้ำตายช่วงปิดเทอม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ของ สพป.พล.เขต 1 ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดง และโรงเรียนบ้านคลองเตย อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดของ สพป.พล.เขต 1 จำนวน 200 คน ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
 คนไทยในต่างแดนรวมตัวทดแทนคุณบ้านเกิด จัดค่ายสอนฤดูร้อนสอนเด็กให้รักภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคต
คนไทยในต่างแดนรวมตัวทดแทนคุณบ้านเกิด จัดค่ายสอนฤดูร้อนสอนเด็กให้รักภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคต
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ณ โรงเรียนวัดศรีวนาราม ต.สมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีวนาราม โรงเรียนวัดกรรมธรรม์ โรงเรียนสมอแข โรงเรียนวัดเนินมะคึก จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ”
สพป.พล.1 ประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ”
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองรอบสาม (2554-2558) ขอประเมินซ้ำทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ(WHOLE SCHOOL APPROACH:W.S.A)ทั้ง4ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พ.ศ.2551 ด้านบุคลากร สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ ด้านงบประมาณ เน้นสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านบริหารทั่วไป ทันสมัย บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้วยการสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
สพป.พล.เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อก่าน ราชเหลา
สพป.พล.เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อก่าน ราชเหลา
เมื่อวันที่29พฤษภาคม2559เวลา20.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนางธิดาพร พานิชพันธ์ นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1และตัวแทนบุคลากรจากกลุ่มต่าง ๆ บนสำนักงานฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อก่าน ราชเหลา บิดาน.ส.อารีวรรณ ราชเหลา นักวิชาการการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งถึงแก่กรรมตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 2 บ้านหนองสนวน อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร พร้อมนี้ได้มอบเงินโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวข้าราชการฯ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต.
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
สพป.พล.เขต 1  Conference เตรียมความพร้อม “นายกพบเพื่อนครู”
สพป.พล.เขต 1 Conference เตรียมความพร้อม “นายกพบเพื่อนครู”
เมื่อเวลา10.00น.วันที่29พ.ค.59 ห้องมิ่งมณฑล ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.พิษณุโลก พร้อมทีม ITE ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ video conference โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานดำเนินการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”ผ่านทางConference /ETV และดาวเทียมในวันที่ 13 พ.ค.59 เวลา 14.00-16.00 น.
ผู้อ่าน [ 696 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เมื่อเวลา09.00 น.วันที่29 เม.ย.59 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และบรรยายพิเศษ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนขยายผลโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2559 จำนวน 57 โรงเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายโดยSmart Trainer และศึกษานิเทศก์เครือข่าย การเสวนาของผู้บริหารและครูวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการศึกษาผลงานและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนนำร่องปี2558 จำนวน13โรงเรียน ซึ่งได้นำมาจัดแสดงในรูปแบบการจัดนิทรรศการ.
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
ผอ.สพป.พล.เขต1 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”
ผอ.สพป.พล.เขต1 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”
เมื่อเวลา07.00น.วันที่26เม.ย.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรม “เสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า” ณ อาคาร E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลกเป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคารที่2ของเดือน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ เน้นการนำเสนอปัญหาต่าง ๆในการปฏิบัติงานและเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน.
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
ศธจ.พิษณุโลก ประชุมดำเนินงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ
ศธจ.พิษณุโลก ประชุมดำเนินงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่25เมษายน2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมจัดทำประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง4เขตและจนท.ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559”
สพป.พล.เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559”
เมื่อเวลา07.15 น.วันที่ 25 เม.ย.59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 นำคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559” ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับรองผอ.สพป.คนใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับรองผอ.สพป.คนใหม่
วันที่22เม.ย.59 เวลา11.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรบนสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.เลย เขต3ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 โดยการนำของนายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.เลย เขต3และคณะซึ่งเดินทางมาส่งและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สพป.พิษณุโลก เขต1ตลอดจนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จนกระทั่งเวลา 13.00 น.
ผู้อ่าน [ 371 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2559
เมื่อวันที่19เมษายน2559 เวลา15.00 น.สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำ ขอพรผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และผู้ใหญ่ที่นับถือ ณ ลานกล้วยไม้ซึ่งเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับจัดงานประเพณี โดยมีบุคลากร/ลูกจ้างประจำบน สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้เกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง.
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ปี 2559”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ปี 2559”
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา10.00 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1/ผอ.กลุ่ม/จนท.ทุกคน/ลูกจ้างประจำ/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย“วันสงกรานต์ ปี 2559” โดยจัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล พร้อมรับการประพรมน้ำมนต์และรับวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2559.
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผวจ.พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผวจ.พิษณุโลก
เมื่อเวลา10.30 น.วันที่12เมษายน2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนสพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผวจ.พิษณุโลก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนการรดน้ำขอพร เป็นแบบเรียบง่าย เหมาะสมกับประเพณีไทยและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการประหยัดน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้ง.
ผู้อ่าน [ 356 ] คน
กศจ.พิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
กศจ.พิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
เมื่อเวลา10.00น.วันที่11เม.ย.59 นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ กศจ.พิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสภาการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีคณะกรรมการ กศจ.เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 ท่าน โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการได้แก่ การประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู การมอบหมายให้ผู้แทนใน กศจ.พิษณุโลก เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.39 และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3.
ผู้อ่าน [ 472 ] คน
จังหวัดพิษณุโลกคัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
จังหวัดพิษณุโลกคัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
เมื่อเวลา09.30 น.วันที่8 เม.ย.59 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายธรากร อึ้งจิตรไพศาล รองผวจ.พิษณุโลก ทำหน้าที่ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ปีการศึกษา2559 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2/2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งคณะกรรมการได้ออกติดตามเมื่อวันที่31 มีนาคม และ1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาฯ จำนวน6คน แยกตามเพศ เสนอชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการพิจารณาต่อไป.
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ประชุมศึกษานิเทศก์
ผอ.สพป.พล.1 ประชุมศึกษานิเทศก์
เมื่อเวลา13.30 น.วันที่7เมษายน2559ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ และรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่มศึกษานิเทศก์ ห้องประชุมฟ้ามณฑล เพื่อรับทราบกรอบ ภารกิจที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2559 ที่เหลือ ของกลุ่มศึกษานิเทศก์ งานที่สพฐ.สั่งการ และงานนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1และการสอนภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมง ในชั้น ป.1-3
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
ศธจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการด้านบริหารงานบุคคล
ศธจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการด้านบริหารงานบุคคล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3 และสพม.39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมศรีมณฑล เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค /การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับงานเร่งด่วนที่จะต้องนำเข้าเสนอต่อที่ประชุม กศจ. เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน/การย้ายข้าราชการครู/การเรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีที่สอบขึ้นบัญชีไว้และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน [ 612 ] คน
สพป.พล.เขต 1 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สพป.พล.เขต 1 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2559 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและกลยุทธ์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการและตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินงานในการรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบ SAR Card และรายงานผ่านระบบเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้อ่าน [ 448 ] คน
กศจ.พิษณุโลก คัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ
กศจ.พิษณุโลก คัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่5เมษายน2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ กรรมการภาคประชาชน 1.นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ 2.นางปราณี บำรุงพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1.นายสมเกียรติ บุญรอด อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณวุฒ ไชยรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
กศจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
กศจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อเวลา09.00 น.วันที่ 4 เม.ย.59 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก พร้อมด้วย นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค17 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conferrence) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่10 -11/2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรมว.มหาดไทยและรมว.ศธ.
ผู้อ่าน [ 403 ] คน
สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก ขานรับการเดินหน้าพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก ขานรับการเดินหน้าพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่31มีนาคม2559 สหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “เราพร้อมเดินหน้าเพื่อปฏิรูปพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของสหพันธ์ครูจังหวัดพิษณุโลกในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ให้สอดรับการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค และให้การต้อนรับแสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 นายวีระ เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค 17 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่น 1/2559
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่น 1/2559
นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานนำผู้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และเป็นประธานเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่1/2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 975 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 1 ตุลาคม 2559