moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สร้างแกนนำลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สร้างแกนนำลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน รวม 240 คน เข้ารับการอบรม (ต่อ) //ภาพข่าวโดย ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
สพป. พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป. พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบดอกดารารัตน์ ที่คณะครูและนักเรียนได้ "ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ ด้วยใจถวายพ่อหลวง" เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) จากกลุ่มประสิทธิภาพ กลุ่ม 2 จ่าการบุญ มีนายเจริญชัย บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ ในฐานะประธานกลุ่ม พร้อมกับ นายสนั่น ยุรมาส นายศิลา รินศิริ นายฉัตรพิรุณ คุณประทม นายสหชัยมงคล หายหัตถี นายสาโรจน์ จริยาธรรมกร นายทองหล่อ ดารายิ้มฤทธิ์ นายไพบูลย์ มันตะสูตร นายอานภาพ เพ็ชรนิล นายสัมฤทธิ์ กุลคง นายเทอดพงษ์ มีช้าง ร่วมมอบ
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ประชุมผู้ปกครองเรียนรวม
ประชุมผู้ปกครองเรียนรวม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุม อบรมครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) โดยมี นายอุทัย ไทยกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียให้การต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล บำบัด ฟื้นฟู เสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเรียนรวมและบุตรหลานที่อยู่ที่บ้าน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครู โดยมีแพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายสมบัติ ลำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซุปเปอร์คิดส์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน ข่าว/ภาพโดย ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงาน ประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1  จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ป.6 แบบเข้ม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ป.6 แบบเข้ม
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนแบบเข้ม (Boot Camp Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยมีน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนฝึกทักษะในการพูด และใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักเรียน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คน จาก 21 โรงเรียน หลักสูตรการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 .
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนวัดธรรมเกษตร
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนวัดธรรมเกษตร
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แลนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ ที่คณะครู นักเรียนรวมใจกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และใช้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากผู้แทนคณะครู/นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเกษตร จำนวน 740 ดอก ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ก.ค.60 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล มีผู้ที่เกษียณอายุราชการในสังกัดที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) จำนวน 57 คน ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) จำนวน 68 คน รวม 128 คน เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการกรอกข้อมูลในแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ/เงินอื่น ๆ และการจัดแฟ้มประวัติบุคคลในครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้างานการเงินและผู้ปฏิบัติงานการเงินบำเหน็จบำนาญกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
สพป.พิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 บันทึกเทปถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
สพป.พิษณุโลก เขต1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ ที่คณะครู นักเรียนรวมใจกันทำเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และใช้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก โดยมีนางไพทิพย์ โกทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกพร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์ ประธานกลุ่มสองฝั่งน่านร่วมมอบ ณ ลานกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ///ภาพข่าวโดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ และนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่คณะครูและนักเรียนพร้อมใจกัน “ประดิษฐ์ด้วยมือ ถวายด้วยใจ” จากโรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนวัดอินทรีย์ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) และโรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล) โดยมีนางสุณี ไวกสิกรณ์ นางสิญาธร นิธิภัทรโรจ นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว นางชฎารัตน์ โมสกุล นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์ และนางสาวเมธารัศม์ วิจิตรเมธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมมอบ ณ ลานกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ///ภาพข่าวโดย นางสาวภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ครูภาษาไทย ตามแนว PISA
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ครูภาษาไทย ตามแนว PISA
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนว PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่าน 3 สมรรถนะ ตามแนวทาง PISA และสามารถรสร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียน ตามแนวทาง PISA ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคลังข้อสอบการอ่านตามแนวทาง PISA ทุกระดับชั้น ผู้รับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 70 คน โดยมีนางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ และครูที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทย ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 2 วัน.
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจน เป็นการปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนปฐมวัยจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน กิจกรรมในวันนี้เป็นเรียนรู้การทดลองขั้นพื้นฐาน เรื่อง “น้ำ และ อากาศ”.
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ปี 2560
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ปี 2560
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำ ปี 2560 ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำหรับปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี มีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน 1,011 คน.
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
สพป.พิษณุโลก  เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ
เมื่อเวลา 09.00 น. นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่จันหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบเอกภาษาอังกฤษและที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 130 คนเข้ารับการอบรม โดยมี วิทยากรด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก และทีมวิทยากรที่ผ่านการอบรม Boot Camp จาก สพฐ. ร่วมให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และเทคนิคที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนในสังกัด
วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบดอกดารารัตน์จากโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และโรงเรียนบ้านแม่ระหัน มีนายศรัณย์ ชูเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระหัน พร้อมคณะครู นักเรียนร่วมมอบ
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่ คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ผู้ปกครองนักเรียน รวม 37 คนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ วิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ การนำคะแนน O-NET มาใช้ในการเปิดห้องเรียนพิเศษ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2561
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 “รับฟังคำชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผ่านระบบ Video Conference
สพป.พิษณุโลก เขต 1 “รับฟังคำชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผ่านระบบ Video Conference
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มิ.ย.60 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาการผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ ผอ.กลุ่ม / ศึกษานิเทศก์ /ผู้รับผิดชอบรายงานงานยุทธศาสตร์ และผู้แทน ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) เพื่อรับทราบแนวทาง วิธีการรายงานทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ ( e-MES) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สพฐ. และ สพท. ให้เกิดความสมบูรณ์ ชัดเจนในการประมวลผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1-3.
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.บ้านคลองน้ำเย็น)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.บ้านคลองน้ำเย็น)
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางบุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน จากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ( 23 ธันวาคม 2559-26 มิถุนายน 2560 ) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 9 ไตรมิตร ร่วมให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ ตอบประเด็นการซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.นิคมบางระกำ 4)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.นิคมบางระกำ 4)
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางสาวมยุรี ขวบสันเที๊ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน จากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ( 23 ธันวาคม 2559-26 มิถุนายน 2560 ) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 9 ไตรมิตร ร่วมให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ ตอบประเด็นการซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง.
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่(รร.บ้านหนองตะเคียน)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่(รร.บ้านหนองตะเคียน)
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายปรเมธ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน จากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ( 23 ธันวาคม 2559-26 มิถุนายน 2560 ) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา ให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ ร่วมตอบประเด็นการซักถาม เป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.วัดห้วงกระได)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่ (รร.วัดห้วงกระได)
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางสาวกิติยา ทองแกมนาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงกระได ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (23 ธันวาคม 2559-26 มิถุนายน 2560) ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดห้วงกระได และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 9 ไตรมิตร ในการต้อนรับ เป็นกำลังใจ ร่วมตอบประเด็นการซักถาม เป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ส่งมอบงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ส่งมอบงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ,2 และ 3 ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1,2 และ 3 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการรับมอบ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบดอกดารารัตน์ หนึ่งในดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) และโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)โดยมีนายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมมอบ ณ ลานกล้วยไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ////ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงานประชาสมพันธ์
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากร สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายลือชัย ชูนาคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นรองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
ติดตามการดำเนินงานศูนย์ DLTV และ DLIT Cluster 17
ติดตามการดำเนินงานศูนย์ DLTV และ DLIT Cluster 17
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับ นายแทนนง ธิมาชัย พร้อมคณะกรรมการติดตามผลการบริหารจัดการ การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ณ ห้องรับรองเรือนกล้วยไม้ สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 17
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2560 ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายการ Impromptu Speech แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Story Telling แข่งขันเล่านิทาน และ Multi Skills Competition แข่งขัน 4 ทักษะ โดยมี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียน 11 กลุ่มโรงเรียน (รวมเอกชน) เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560