??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
สพป.พล.1 ต้อนรับ สพป.ลพ.1
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล. 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พล. 1 ให้การต้อนรับ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดยนายไพศาล แท่งทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งเดินทางมาศึกษา ดูงานการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พล. 1.
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
สพป.พล.1 ฝึกครูเตรียมรับภัยพิบัติ
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด สพป.พล.1 จำนวน 135 คน
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
สพป.พล.1 ศึกษาดูงาน สพป.นม.4
เมื่อวันที่ ส.ค.58 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายนิคม กุณา ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ เดินทางศึกษา ดูงานการบริหารจัดการ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยมีนายกิตติภัช กนกธาดาสกุล รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุ่นที่ 1
วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนที่สังกัดอ.บางระกำจำนวน100คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน) ให้มีความรู้และทักษะในนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.
ผู้อ่าน [ 55 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 45 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scan Tool 3.1 ณ ประชุมฟ้ามณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 49 ] คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยวิธีฝังตัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 60 ] คน
ปิดการอบรม DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2
ปิดการอบรม DLIT จุดภาคเหนือ รุนที่ 2
วันที่16 ส.ค.58เวลา11.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer จุดภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมจาก จ.เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก จำนวน 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 53 ] คน
อบรมครูสอนพุทธศาสนาเป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง
อบรมครูสอนพุทธศาสนาเป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 49 ] คน
สพป.พล.1 ประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558
สพป.พล.1 ประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคณะครู นักเรียนในในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ./เลขาธิการ กพฐ.
สพป.พล.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ./เลขาธิการ กพฐ.
วันนี้ (13ส.ค.58) เวลา 08.30 น. รองประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองธิดาพร พานิชพันธ์ รองวสันต์ ศรีประดู่ รองเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 นำบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สุโขทัย.
ผู้อ่าน [ 45 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก
รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก
วันที่ 11 ส.ค.58 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลอง ติดตามการบริหารจัดการการดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 และนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก/ ศึกษานิเทศก์/ ทีมประชาสัมพันธ์และคณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
สพป.พล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
สพป.พล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่
สพป.พล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่
เมื่อเวลา08.00 น.วันที่ 12 ส.ค.58 ที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 51 ] คน
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT รุนที่ 2
วันที่11 ส.ค.58 เวลา09.00 น.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการกพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)หลักสูตรTrain the trainer จุดภาคเหนือรุ่นที่ 2 ณ ห้องวังธารา รงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 โดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมจาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ ละ 10 คน รวม 130 คน.
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
การคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก โซนภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่ 3
วันที่10 ส.ค.58 เวลา09.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่ 3 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ให้รับรางวัลสุดยอด ระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค จำนวน 4 โรงเรียน เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วม 2.โอกาสทางการศึกษา 3.คุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 41 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
สพป.พล.1 รับการประเมินจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
วันที่ 6 ส.ค.58 เวลา 09.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี นางวันดี จิตรไพวรรณ น.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี คณะประเมินติดตามผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสพฐ.ระยะที่ 2 ปี งปม. 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 45 ] คน
สพป.พล.1 สรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
สพป.พล.1 สรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งแทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 46 ] คน
ประกวดมัคนายกน้อย
ประกวดมัคนายกน้อย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.1 ร้อยโทพรเทพ เต็งอินทร์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 9 พร้อมคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาจากสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมัคนายกน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมร.ร.สะพานที่ 3
เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมร.ร.สะพานที่ 3
วันที่ 4 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล. 1พร้อมด้วยนางสาววรากร ขวัญเมือง ศน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชิมอน โรเด็ด เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการ English for all ร.ร.สะพานที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในการเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นป.1โดยครูชาวต่างชาติ ซึ่งมีนางดลนภา ท้วมยังผอ.ร.ร.สะพานที่ 3 คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 49 ] คน
ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
ประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้อ่าน [ 62 ] คน
รับมอบสนาม BBL
รับมอบสนาม BBL
นายประยุทธ สุรเดช ไพบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบและเปิดสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง bbl ของโรงเรียนวัดสระโคล่ จาก นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 10 ภาคเหนือ มีนายประจบ บุญสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระโคล่ คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา รับมอบและให้การต้อนรับเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ผู้อ่าน [ 57 ] คน
สพป.พล.1 สำรวจข้อมูลเพื่อมอบหนังสือห้องสมุด
สพป.พล.1 สำรวจข้อมูลเพื่อมอบหนังสือห้องสมุด
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 สพป.พล.1 โดยการนำของศน.ปิยนารถ สุขม่วงและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป ประกอบด้วยคุณวรลักษณ์ รังษีวงศ์ ผจก.สำนักกรรมการ บมจ.ดิเอราวัณกรุ๊ปและคุณทิพพานันท์ นาคนาวา จนท.อาวุโส ออกเยี่ยมร.ร.บ้านวังยาง ร.ร.บ้านคลองเหล็กและร.ร.วัดไผ่ค่อมเพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการให้การสนับสนุนหนังสือห้องสมุดโรงเรียน(ตู้จินตนาการ)และอุปกรณ์เด็กเล่นพัฒนาสมองที่จะมอบ ในวันเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาพิษณุโลก ในเดือนส.ค.58 ต่อไป.
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
พิธีต้อนรับ ผช.เลขา กพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ สพฐ.
พิธีต้อนรับ ผช.เลขา กพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ สพฐ.
วันที่24ก.ค.58 สพฐ.จัดพิธีต้อนรับดร.บุญรักษ์ ยอดผช.เลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมจันทรเกษมชั้น4อาคารหอประชุมคุรุสภโดยได้รับเกียรติจากดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาสพฐ. เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วยผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก บุคลากรบนสพฐ. ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้.
ผู้อ่าน [ 52 ] คน
อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีครูผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน
ผู้อ่าน [ 51 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 


 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑


คลิกดูประวัติ

นายประพฤทธิ์ สุขใย

 

เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2559