moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.เซนต์นิโกลาส
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.เซนต์นิโกลาส
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.เซนต์นิโกลาส อ.เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้น ม.3จำนวน803คน พื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ และนางซ่อนกลิ่น สีสังข์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายประทีป โพธิ์ดงผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 66 คน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะโดยมีนายอนันต์ แก้วแจ้ง และน.ส.รุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.วัดบึงพระ เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ่อวิทยระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน229 คน จากกลุ่มบางระกำ17โรงเรียนเพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีน.ส.วรากร ขวัญเมืองและน.ส.กาญจนา จูปะมัดถา เป็นตัวแทนศูนย์สอบมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตย เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558ณ ร.ร.บางระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นม.3จำนวน184คนจาก9โรงเรียนจำนวน 8ห้องสอบ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา และนางชูศรี เรือนใจดี เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายวิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุลา เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ้านหนองพะยอมอ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน234คนจาก20โรงเรียน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ และน.ส.นิภาวรรณ์ วงศ์อินทร์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด เป็นหัวหน้าศูนย์สอบให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก อ.บางระกำเพื่อพบปะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียนโดยมีคณะครูร.ร.บ้านเรียงกระดก ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 1 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 หัวหน้าสายที่ 1 นายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดงซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 3 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 หัวหน้าสายที่ 3 นายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผอ.ร.ร.วัดบ้านดงตลอดจนผู้บริหารที่ศึกษาดูงานสายที่ 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจรครั้งที่ 1/2559เพื่อสรุปรายงานผลการศึกษาดูงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร อ.บางระกำ ในภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านปลักแรดซึ่งสายนี้มีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นหัวหน้าสาย มีนายโสภณ เขียวแต้ม ผอ.ร.ร.วัดแตนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียนและบริเวณอาคารสถานที่.
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนสพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 ภายใต้คำขวัญ “ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ”ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและรับมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 อำเภอบางระกำ ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจากอำเภอเมือง อำเภอบางระกำ จำนวน 180 คน ร่วมประชุมและนำเสนอผลการศึกษาดูงาน
ผู้อ่าน [ 443 ] คน
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้โดยมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET ประจำปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 6 นเรศวร มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 203 คน เข้ารับการอบรม ค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีกิจกรรมเข้าฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ อภิปราย ตอบปัญหาและวิเคราะห์จากการทดลองวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบ , กรรมการกลาง และ จนท. ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล. เขต 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าในในการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งปีการศึกษา 2558 กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
วันที่17ก.พ.59 เวลา08.30 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1 ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประธานกลุ่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ภาพรวมเด็กนักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น.
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเศษ ไชยบุญมา หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวไชยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวไชยสิทธิ์) และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
วันที่16ก.พ.59เวลา15.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ พร้อมบุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการบริหารงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยระบบระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดจากสพฐ.และกรมบัญชีกลางนำโดยนายธงชัย วัยชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่ ให้กับข้าราชการครูในเขตอำเภอเมือง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพในสถานบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะและอุจจาระ วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก และนัดหมายเพื่อตรวจตามความต้องการในโรคอื่นๆ สำหรับ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการครูในเขตอำเภอบางระกำ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามรูปแบบสองแควโมเดล ของกลุ่มเครือข่าย กลุ่ม 4 บ้านกร่าง ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 815 ] คน
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากการกัดของยุงลาย รวมถึงให้คำแนะนำในการกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก โดยนายบุญส่ง ได้แจกทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในภาชนะเก็บน้ำของโรงเรียน เช่นโอ่งน้ำ อ่างน้ำ รวมถึงอ่างน้ำภายในห้องน้ำ ซึ่งก่อนใส่ทรายอะเบท เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองได้ให้คำแนะนำในการสังเกตดูลูกน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ การทำความสะอาด นอกจากนี้ยังได้มอบทรายอะเบทเพื่อนำไปใส่แหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียน และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก อาทิ การกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ การปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวหรืออ่างน้ำในบ้าน ขัดล้างและเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาภาชนะที่เก็บกักน้ำ นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันยุงกัด ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไข้เลือดออกได้
ผู้อ่าน [ 692 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
วันที่16ก.พ.59 เวลา07.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายประยุทธิ์ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด .
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่15ก.พ.59 สพป.พล.1 ประกอบพิธีมอบจักรยานพระราชทาน“โครงการจักรยานพระราชทาน”ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส บ้านอยู่ห่างไกลสังกัดสพป.พล.1,2,3 เขตพื้นที่ละ 44 คัน สังกัด สพม.39 31 คัน รวม163คัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เมื่อวันที่14ก.พ.59เวลา07.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน พร้อมจับสลากประจำห้องสอบจำนวน18ห้องเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เมื่อวันที่13ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติตนในการควบคุม กำกับห้องสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 14.00-15.00 น.
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มี คณะกรรมการบริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจของศูนย์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 27 กรกฏาคม 2559