:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ ให้การต้อนรับนางดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยการนำของดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะ.
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงงานตามรูปแบบวัฎจักการสืบเสาะ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงงานตามรูปแบบวัฎจักการสืบเสาะ
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ เพื่อรองรับการประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 2-4และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา2559 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยมีน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปิดบ้านวิชาการ open House ประจำปี 2559
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปิดบ้านวิชาการ open House ประจำปี 2559
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี มี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อม คณะบริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป1 ฉ.ที่ขอรื้อถอนโรงเรียนวัดเสาหิน จำนวน 1 หลัง โดย เวลา 10.00-1030 น. กำหนดให้ผู้เข้าประมูลราคาลงชื่อพร้อมวางหลักประกัน และเวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ดำเนินการขายทอดตลาด ซึ่งมีผู้ยื่นความจำนงเข้าร่วมประมูลจำนวน 56 ราย โดยมีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการพร้อมด้วยจนท.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ในภาคเช้าหลังจากพิธีเปิดและบรรยายโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ในชั่วโมงถัดมานายสงกรานต์ จันทร์น้อย และนายสุทธิพร ไชยพิเศษ ผู้แทนข้าราชกาครู ในก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานบุคคล เรื่อง การทำวิทยฐานะ การสอบครูผู้ช่วย การสอบบุคลากร 38 ค.(2) การย้าย ความก้าวหน้าของ กศจ. ตลอดจนตอบข้อซักถามผู้เข้าประชุม ในภาคบ่ายเป็นการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจง ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยการประชุมตามวาระ.
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ. มอบโล่รางวัลวงล้อเด็กดี
รองเลขาธิการ กพฐ. มอบโล่รางวัลวงล้อเด็กดี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดี เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2558-2559 จำนวน 25 โรงเรียน และรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 10 โรงเรียน ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานมอบโล่รางวัลวงล้อเด็กดี
รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานมอบโล่รางวัลวงล้อเด็กดี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดี เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2558-2559จำนวน 25 โรงเรียน และรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 10 โรงเรียน ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมผู้บริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 1
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมผู้บริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 1
วันที่ 9 ก.พ. 60 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ของการพัฒนาครู ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีการ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งครู /ผอ.รร./รองผอ.เขต/ผอ.เขต จะต้องรับรู้และมีชั่วโมงในการ PLC ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำวิทยฐานะ โดยจะมีการประชุมผอ.เขตพื้นที่เพื่อรับทราบหลักการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมในมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TEPE Online ศูนย์พิษณุโลก เพื่อให้สมาชิกได้รับชมโดยทั่วกัน.
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.วัดบึงพระ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.วัดบึงพระ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุม รร.วัดบึงพระ (เหรียญจั่นอนุสรณ์) โดยนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.รร.วัดบึงพระ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมตามนโยบาย สพฐ. ในเรื่องการเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกตรองนักเรียน เพื่อสร้างความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดี และสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ตลอดจนรับทราบนโยบายเคลื่อนไหว การจัดการศึกษา โดยในปีนี้โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ได้รับจัดสรรงบประมาณมาสำหรับดำเนินงาน การประชุมวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อบต.บึงพระ ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 7 ก.พ.60 เวลา 09.00 -12.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล ประกอบด้วย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผอ.กลุ่ม / ประธานกลุ่มโรงเรียน/นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอเมือง,อำเภอบางระกำ/ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเครือข่าย สาระสำคัญเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย รมว.ศธ. ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา และบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด มาปรับใช้กับนโยบายด้านการศึกษา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ใน 6 ด้าน การสอบ PISA ในกลุ่มโรงเรียนของไทย /นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และกรณีปกติ ของสพฐ. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกประมาณของสถานศึกษา การรับ-ย้ายนักเรียน เป็นต้น
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ.60 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชั้นป.6 และชั้นม. 3 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบ โดยรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ นักเรียนเข้าสอบชั้นป.6 จำนวน 4,361 คน ชั้นม.3 1,695 คน โดยมีหัวหน้าสนามสอบและจนท.ประจำศูนย์สอบให้การต้อนรับ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด ทุกสนามสอบ.
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศ
ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 บุคลากรผู้รับผิดชองงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และครูแกนนำ ได้ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Tele Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยจะเริ่มนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สพป.พล.1 ปลื้มนักเรียนคว้ารางวัลงานศิลป์ระดับชาติ
สพป.พล.1 ปลื้มนักเรียนคว้ารางวัลงานศิลป์ระดับชาติ
นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 จำนวน 19 รายการ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 4 รายการ รองชนะเลิศ 2 รายการ เหรียญทอง 11 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ คือ
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ศิริพร พ่วงพร้อม มารดานายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก ณ เมรุ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ในสังกัด ประกอบด้วย ชั้นตรา ป.ม./ ป.ม.กรณีเกษียณอายุราชการ/ ท.ช.บุรุษและสตรี/ ท.ม.บุรุษและสตรี/ต.ช.บุรุษและสตรี/ต.ม.บุรุษและสตรี/บ.ช.บุรุษและสตรี/ร.จ.พ.บุรุษและสตรี จำนวน 101 ราย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อเสนอให้ สพฐ.พิจารณาต่อไป.
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พบปะผู้ที่สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นจ้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 13 ราย ซึ่งมารายงานตัวเข้ารับราชการ พร้อมได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการรับราชการที่อยู่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย อยากให้มีความเจริญก้าวในอาชีพ อยากเห็นทุกคนเป็น "ครูดี" ที่รักษากฎหมาย/มีจรรยาบรรณครู เป็นบุคคลที่ดีของสังคม มีอุดมการณ์ ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา.
ผู้อ่าน [ 390 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560
ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560
วันนี้ 30 ม.ค.60เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล ดร. พิษณุ ตุลสุข เป็นประธานประชุม อ.ก.ศ.จ.พิษณุโลก ครั้งที่1/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู/ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และการเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหัมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นโดยนายประพฤทธิ์ สุขใย เลขานุการ อ.ก.ศ.จ.พิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอวาระต่อที่ประชุม
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
สพป.พิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.พิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 มกราคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 มอบกระเช้าของขวัญคารวะและขอรับพร ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560 ณ เรือนกล้วยไม้.
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีกศ.2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีกศ.2559
วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ (หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง/กรรมการคุมสอบ/จนท.ประสานงาน/จนท.ประชาสัมพันธ์) ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 600 คน จาก 20 สนามสอบ โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียด แนวการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามแนวทางการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560.
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)  รุ่นที่ 2
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) รุ่นที่ 2
วันที่ 27 ม.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น. สพป.พิษณุโลก จัดอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) รุ่นที่ 2 ให้แก่สถานศึกษาเขตอ.บางระกำ จำนวน 67 โรงเรียน ๆละ 2 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบของสถานศึกษาในการกรอก และบันทึกข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านทางระบบ Online เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันกำหนดเวลา โดยมีว่าที่ร.ต.พิชัย รณคณา ศน.สพป.พล.1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีนายนิพนธ์ สิริสานต์ ศน. สพป.พล. 1 นางสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศน. สพป.พล. 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้.
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
เทศบาลนครศรีธรรมราช ศึกษา ดูงาน English For All at Sapanteesam School
เทศบาลนครศรีธรรมราช ศึกษา ดูงาน English For All at Sapanteesam School
วันที่ 26 มกราคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยน.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับนายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช ที่นำคณะเดินทางมาศึกษา ดูงาน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ English For All โรงเรียนสะพานที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยจะนำโครงการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลนครศรีธรรมราชจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.รร.สะพานที่ 3 และคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)
อบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMs) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ในระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยในวันที่ 26 ม.ค.60 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่สถานศึกษาเขต อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบของสถานศึกษาในการกรอก และบันทึกข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านทางระบบ Online เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันกำหนดระยะเวลาให้ สพฐ.ได้นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับการปฏิรูปการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดและมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา พร้อมออกประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วนั้น
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 แสดงความยินดีและส่งรองบุญสม โพธิ์เงิน
บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 แสดงความยินดีและส่งรองบุญสม โพธิ์เงิน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 เดินทางไปยัง สพป.เลย เขต 3 เพื่อแสดงความยินดีและส่งนายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งย้ายไปรักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 3
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนจ่าการบุญ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6และมัธยมศึกษา 1 – 3 เข้าสอบในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560