moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.เขต 1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สพป.พล.เขต 1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2559 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 โรงเรียน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 458 ] คน
พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธง อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธง อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่20มี.ค.59นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประกอบพิธีทางลูกเสือ เคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง และลอดซุ้มหัวเสือ พร้อมบันทึกหมู่ร่วมกับประธาน
ผู้อ่าน [ 907 ] คน
ผอ.ร.ร.รับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ผอ.ร.ร.รับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
เมื่อวันที่20มีนาคม2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดฝึกอบรมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ จำนวน 48 คนระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจจุดหมายวัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการฝึกอบรม สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ผู้อ่าน [ 351 ] คน
สพป.พล.1 จับมือโรงเรียนเอกชนอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการคิด
สพป.พล.1 จับมือโรงเรียนเอกชนอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการคิด
นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลกมีครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 22 แห่ง รวม 320 คน เข้ารับการอบรม
ผู้อ่าน [ 594 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สพป.พล.1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนจากโรงเรียนนำร่อง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดบางทราย โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง โรงเรียนวัดวังเป็ด โรงเรียนวัดทุ่งชา โรงเรียนวัดไผ่ค่อม โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนวัดคุยม่วง โรงเรียนบ้านคุยมะตูม โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนบ้านคลองเตย เข้าร่วมการประชุม
ผู้อ่าน [ 411 ] คน
สพป.พล.1 ประชุม
สพป.พล.1 ประชุม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก มีครูผู้สอนชั้นปฐมวัยเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันสรุปผลการประเมินออนไลน์ติดตามกิจกรรมการทดลองและการจัดทำโครงการ และทบทวนการบันทึกกิจกรรมการทดลองการเขียน Logbook และการเขียนรายงานโครงการตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
ผู้อ่าน [ 559 ] คน
สพป.พล.1 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคคลบาท
สพป.พล.1 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคคลบาท
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL):เล่นตามรอยพระยุคคลบาท ออกประเมินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการคือโรงเรียนบ้านบึงบอน โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) โรงเรียนวัดวังอิทก โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว และโรงเรียนวัดสะกัดน้ำมัน เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 โรงเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
ผู้อ่าน [ 965 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กทม.
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กทม.
เมื่อเวลา11.00 น.วันที่18มีนาคม259 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของนายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยรับฟังการบรรยายสรุปสภาพโดยทั่วไปและระบบการบริหารจัดการศูนย์ TEPE Online ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการตามกลุ่มต่าง ๆ จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
สพป.พล.เขต 1 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1
สพป.พล.เขต 1 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 มีนาคม 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 125 โรง ได้ทำการทดสอบการอ่านเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ปลายภาคเรียนที่ 2) ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 2,476 คน เพื่อประเมินว่านักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนหรือไม่และภาพรวมอยู่ในระดับใด ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดเป็นให้ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ร่วมสังเกตการณ์
ผู้อ่าน [ 501 ] คน
ประธานฌาปนกิจศพ อ.อังคณา หมู่พิกุล
ประธานฌาปนกิจศพ อ.อังคณา หมู่พิกุล
เมื่อเวลา16.00 น.วันที่ 14 มีนาคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพ อาจารย์อังคณา หมู่พิกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้วยโรคหัวใจ ณ เมรุ วัดสระแก้วปทุมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 1097 ] คน
ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
เมื่อเวลา13.30 น.วันที่14มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวการปฏิบัติในการประเมินพร้อมรับแบบทดสอบ.
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
เมือวันที่14มี.ค.59นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(Advanced Unit LEADER Training Course: A.T.C.)ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านปลักแรด อ.บางระกำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ A.T.C.ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน48 คน ระหว่างวันที่20-26 มี.ค.59 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบนานาชาติ ระดับประเทศ รอบสอง
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบนานาชาติ ระดับประเทศ รอบสอง
เมื่อวันที่14มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ซึ่งสพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.เป็นศูนย์สอบที่ 3 มีพื้นที่เครือข่ายจำนวน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก /สุโขทัย/อุตรดิตถ์/เพชรบูรณ์ /ตาก รวม 12 เขตพื้นที่การศึกษา ใช้ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นสนามสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 35 ห้องสอบ ร.ร.จ่าการบุญ เป็นสนามสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ห้องสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9 ห้องสอบนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทั้งสองสนามรวมทั้งสิ้น2,253 คน ภายใต้การกำกับ ติดตาม สังเกตการณ์สอบโดยผู้แทนจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ประกอบด้วย น.ส.ไพวรรณ ตระกูลชัยชนะ น.ส.กัญญา อินสอน และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษา
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้สอบครูผู้ช่วย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้สอบครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.59 เวลา12.30 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 17และผู้แทนติดตามการสอบจาก สพฐ. นำของขวัญเยี่ยมให้กำลังใจนางอัญชิษฐา นามวงษา ผู้สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุครั้งที่ 1 /2559 ซึ่งคลอดบุตรชายไม่มาสามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ ณ ตึก 50 ปี แม่และเด็ก รพ.พุทธชินราช.
ผู้อ่าน [ 401 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
วันอาทิตย์ที่13มีนาคม2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุครั้งที่ 1 /2559 ณ ห้องประชุมVIP เพื่อมอบนโยบายแนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ และจับสลากประจำห้องสอบเพื่อความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีผู้แทนจาก สพฐ.ไดแก่น.ส.นันทพร โชติจิติเศรษฐ์ และนางสรณา นุ่มน้อยและอ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามสังเกตการณ์การดำเนินการสอบ.
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2559
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2559
เมื่อวันที่12มี.ค.59สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 6 วิชาเอก โดยสอบภาค ก. วิชาความรอบรู้ /วิชาชีพครู ภาค ข. วิชาการศึกษา /วิชาเอก ผู้เข้าทำการสอบจำนวน 79 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบ 85 คน ณ ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ภายใต้การติดตามสังเกตการณ์สอบจากผู้แทนสพฐ. น.ส.นันทพร โชติจิติเศรษฐ์ ดร.ชวลิต โพธิ์นคร นายธนู อักษร นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์/นายวีระ เมืองช้าง ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาโดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบ ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ส่งข้อสอบนานาชาติ
ส่งข้อสอบนานาชาติ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2559 อ.ไพรวัลย์ ตระกูลชัยชนะ เจ้าหน้าที่จาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะ ได้จัดส่งข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้กับสนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยมีนางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมอำนวยความสะดวก ซึ่งการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีนักเรียนจาก 5 จังหวัด 12 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย. พิษณุโลก เขต 1-3 สุโขทัย เขต 1-2 อุตรดิตถ์ เขต 1-2 ตาก เขต1-2 และ เพชรบูรณ์ เขต 1-3 เข้าสอบ ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รวม 66 ห้องสอบ
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ)
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีตัวแทนจากสนามสอบและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยนางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.เขต 1 ได้ชี้แจงแนวทางดำเนินงานการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ)
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ร.ร.สะพานที่ 3
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ร.ร.สะพานที่ 3
เมื่อวันที่9มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบร.ร.สะพานที่ 3เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้แก่ครู/นักเรียน/ตัวแทนศูนย์สอบ ในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT (National Test) ชั้นป.3 ทำการทดสอบ จำนวน 1 ห้อง 35 คน ต่อจากนั้นได้ออกเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและบริเวณอาคารสถานที่ของ ร.ร.สะพานที่3โดยมีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดร.ดลนภา ท้วมยัง ผอ.ร.ร.สะพานที่3 ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 402 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม
เมื่อวันที่9มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้แก่ครู/นักเรียน/ตัวแทนศูนย์สอบ ในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT (National Test) ชั้นป.3 ซึ่งมีโรงเรียนในสนามสอบ จาก ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ร.ร.วัดอรัญญิกและร.ร.บ้านหัววังกร่า จำนวน120คนพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและบริเวณอาคารสถานที่ของรร.วัดศรีวิสุทธาราม โดยมีนายสุนทร สมศรี ผอ.ร.ร.วัดศรีวิสุทธาราม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 423 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ NT ป.3 ร.ร.วัดสระโคล่
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ NT ป.3 ร.ร.วัดสระโคล่
เมื่อวันที่9มี.ค.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยศูนย์สอบร.ร.วัดสระโคล่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้แก่ครู/นักเรียน/ตัวแทนศูนย์สอบ ในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT(National Test) ชั้นป.3 ซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.3 จา ร.ร.วัดสระโคล่ร.ร.วัดไผ่ค่อมและร.ร.วัดแสงดาว โดยมีนายประจบ บุญสืบ ผอร.ร.วัดสระโคล่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องสอบ NT และบริเวณอาคารสถานที่.
ผู้อ่าน [ 355 ] คน
มอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยร.ร.วัดอรัญญิก
มอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยร.ร.วัดอรัญญิก
วันที่9มี.ค.2559 เวลา09.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยและชั้นม.3 ประจำปี 2558 ร.ร.วัดอรัญญิก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 34คน/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน17คน โดยนายวุฒิ ปัญญาบุญ ผอ.ร.ร.วัดอรัญญิก เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการศึกษา มองเห็นความสำคัญการศึกษา เป็นขวัญ กำลังใจพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง.
ผู้อ่าน [ 410 ] คน
โรงเรียนในสังกัดรับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง
โรงเรียนในสังกัดรับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง
วันที่8มีนาคม2559เวลา13.30-15.30 น. ห้องขวัญมณฑล ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลกเขต 1 เดินทางมารับข้อสอบปลายปีด้วยข้อสอบกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ.
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
วิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผล
นายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อหาคำตอบว่าข้อสอบของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรหรือไม่ อยู่ในมาตรฐานใดและเป็นการพัฒนาให้ครูออกข้อสอบได้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาผลการสอบระดับชาติ ห้องมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
มอบเกียรติบัตร “การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”
มอบเกียรติบัตร “การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”
เมื่อเวลา14.00 น.วันที่7มีนาคม2559 นายประพฤทธิ์ สุขผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการ“การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ”ประจำปี2559รุ่นที่4 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบเกียรติให้แก่ผู้เข้ารับการประชุม จาก17จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 200 คน.
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 25 กันยายน 2559