moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์
เมื่อวันที่3มีนาคม2559เวลา15.00 น.นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานนำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1ไหว้พระสวดมนต์ ตามโครงการไหว้พระสวดมนต์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปรีชาวุฒิสาสน์ วุฑฒิโก เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะแสดงธรรมและนำสวดมนต์.
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
มอบเงินช่วยเหลือ
มอบเงินช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อม นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวระเบียบ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี และคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของเด็กชายภารดร รักษาพล หรือน้องอาร์ม อายุ 12 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดจุฬามณีที่จมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศาลาสวดศพวัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแก่ นางสาวทิพากร สนนิ่ม มารดาของเด็ก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
มหกรรมวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ร.ร.วัดยาง
มหกรรมวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ร.ร.วัดยาง
วันที่2มี.ค.59นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์โดยนายเสถียร บุตรโพธิ์ ผอ.ร.ร.วัดยาง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงาน สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเผยประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบโครงงานทุกระดับชั้นให้ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวน340 คน
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.เซนต์นิโกลาส
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.เซนต์นิโกลาส
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.เซนต์นิโกลาส อ.เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้น ม.3จำนวน803คน พื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ และนางซ่อนกลิ่น สีสังข์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายประทีป โพธิ์ดงผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 397 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 66 คน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะโดยมีนายอนันต์ แก้วแจ้ง และน.ส.รุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายประทีป สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.วัดบึงพระ เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ่อวิทยระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน229 คน จากกลุ่มบางระกำ17โรงเรียนเพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีน.ส.วรากร ขวัญเมืองและน.ส.กาญจนา จูปะมัดถา เป็นตัวแทนศูนย์สอบมีนายสุรินทร์ จาดเปรม ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตย เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.บางระกำ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558ณ ร.ร.บางระกำ อ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นม.3จำนวน184คนจาก9โรงเรียนจำนวน 8ห้องสอบ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา และนางชูศรี เรือนใจดี เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายวิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุลา เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ร.ร.วัดหนองพะยอม
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีกศ.2558 ณ ร.ร.บ้านหนองพะยอมอ.บางระกำซึ่งเป็นศูนย์สอบนักเรียนชั้นป.6จำนวน234คนจาก20โรงเรียน เพื่อติดตามความเรียบร้อยให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการปฏิบัติงานโดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ และน.ส.นิภาวรรณ์ วงศ์อินทร์ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ มีนายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด เป็นหัวหน้าศูนย์สอบให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเรียงกระดก อ.บางระกำเพื่อพบปะเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียนโดยมีคณะครูร.ร.บ้านเรียงกระดก ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปลักแรด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 1 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยมีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 หัวหน้าสายที่ 1 นายมนัส อินหอม ผอ.ร.ร.บ้านปลักแรด/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดงซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1/2559 สายที่ 3 เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน โดยนายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 หัวหน้าสายที่ 3 นายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผอ.ร.ร.วัดบ้านดงตลอดจนผู้บริหารที่ศึกษาดูงานสายที่ 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
ผอ.สพป.พล.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตน
เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมร.ร.วัดแตนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามภารกิจบริหารโรงเรียน4ด้านของผู้บริหารโรงเรียนสัญจรครั้งที่ 1/2559เพื่อสรุปรายงานผลการศึกษาดูงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร อ.บางระกำ ในภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านปลักแรดซึ่งสายนี้มีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นหัวหน้าสาย มีนายโสภณ เขียวแต้ม ผอ.ร.ร.วัดแตนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียนและบริเวณอาคารสถานที่.
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
สพป.พล.1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนสพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 ภายใต้คำขวัญ “ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ”ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและรับมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
สพป.พล.1 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 อำเภอบางระกำ ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจากอำเภอเมือง อำเภอบางระกำ จำนวน 180 คน ร่วมประชุมและนำเสนอผลการศึกษาดูงาน
ผู้อ่าน [ 543 ] คน
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
ติดตามอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้โดยมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ฝันให้ไกลไปให้ถึงมุ่งสู่ O - NET ประจำปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 6 นเรศวร มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 203 คน เข้ารับการอบรม ค่ายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีกิจกรรมเข้าฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ อภิปราย ตอบปัญหาและวิเคราะห์จากการทดลองวิทยาศาสตร์
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.เขต1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบ , กรรมการกลาง และ จนท. ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล. เขต 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าในในการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งปีการศึกษา 2558 กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1
วันที่17ก.พ.59 เวลา08.30 น.ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ประชุมซุปเปอร์บอร์ด PLK1 ประกอบด้วยรองผอ.สพป.พล.1/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประธานกลุ่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ภาพรวมเด็กนักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น.
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเศษ ไชยบุญมา หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวไชยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวไชยสิทธิ์) และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
วันที่16ก.พ.59เวลา15.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ พร้อมบุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการบริหารงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยระบบระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดจากสพฐ.และกรมบัญชีกลางนำโดยนายธงชัย วัยชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่ ให้กับข้าราชการครูในเขตอำเภอเมือง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพในสถานบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะและอุจจาระ วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก และนัดหมายเพื่อตรวจตามความต้องการในโรคอื่นๆ สำหรับ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการครูในเขตอำเภอบางระกำ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามรูปแบบสองแควโมเดล ของกลุ่มเครือข่าย กลุ่ม 4 บ้านกร่าง ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 1028 ] คน
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากการกัดของยุงลาย รวมถึงให้คำแนะนำในการกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก โดยนายบุญส่ง ได้แจกทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในภาชนะเก็บน้ำของโรงเรียน เช่นโอ่งน้ำ อ่างน้ำ รวมถึงอ่างน้ำภายในห้องน้ำ ซึ่งก่อนใส่ทรายอะเบท เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองได้ให้คำแนะนำในการสังเกตดูลูกน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ การทำความสะอาด นอกจากนี้ยังได้มอบทรายอะเบทเพื่อนำไปใส่แหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียน และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก อาทิ การกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ การปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวหรืออ่างน้ำในบ้าน ขัดล้างและเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาภาชนะที่เก็บกักน้ำ นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันยุงกัด ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไข้เลือดออกได้
ผู้อ่าน [ 826 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
วันที่16ก.พ.59 เวลา07.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายประยุทธิ์ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด .
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่15ก.พ.59 สพป.พล.1 ประกอบพิธีมอบจักรยานพระราชทาน“โครงการจักรยานพระราชทาน”ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส บ้านอยู่ห่างไกลสังกัดสพป.พล.1,2,3 เขตพื้นที่ละ 44 คัน สังกัด สพม.39 31 คัน รวม163คัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559