moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
ติดตามกองทุนอาหารกลางวัน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเศษ ไชยบุญมา หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวไชยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวไชยสิทธิ์) และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
สพป.พล.1 รับการติดตามผลการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
วันที่16ก.พ.59เวลา15.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 พร้อมด้วยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ พร้อมบุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการบริหารงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยระบบระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดจากสพฐ.และกรมบัญชีกลางนำโดยนายธงชัย วัยชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล.
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่ ให้กับข้าราชการครูในเขตอำเภอเมือง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพในสถานบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะและอุจจาระ วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก และนัดหมายเพื่อตรวจตามความต้องการในโรคอื่นๆ สำหรับ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการครูในเขตอำเภอบางระกำ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จะตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามรูปแบบสองแควโมเดล ของกลุ่มเครือข่าย กลุ่ม 4 บ้านกร่าง ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 1032 ] คน
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ร่วมกำจัดยุงลาย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากการกัดของยุงลาย รวมถึงให้คำแนะนำในการกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก โดยนายบุญส่ง ได้แจกทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในภาชนะเก็บน้ำของโรงเรียน เช่นโอ่งน้ำ อ่างน้ำ รวมถึงอ่างน้ำภายในห้องน้ำ ซึ่งก่อนใส่ทรายอะเบท เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองได้ให้คำแนะนำในการสังเกตดูลูกน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ การทำความสะอาด นอกจากนี้ยังได้มอบทรายอะเบทเพื่อนำไปใส่แหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียน และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก อาทิ การกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ การปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวหรืออ่างน้ำในบ้าน ขัดล้างและเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาภาชนะที่เก็บกักน้ำ นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันยุงกัด ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไข้เลือดออกได้
ผู้อ่าน [ 836 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
วันที่16ก.พ.59 เวลา07.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายประยุทธิ์ สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด .
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่15ก.พ.59 สพป.พล.1 ประกอบพิธีมอบจักรยานพระราชทาน“โครงการจักรยานพระราชทาน”ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส บ้านอยู่ห่างไกลสังกัดสพป.พล.1,2,3 เขตพื้นที่ละ 44 คัน สังกัด สพม.39 31 คัน รวม163คัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เมื่อวันที่14ก.พ.59เวลา07.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน พร้อมจับสลากประจำห้องสอบจำนวน18ห้องเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราววิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ธุรการในโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เมื่อวันที่13ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติตนในการควบคุม กำกับห้องสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อนจะทำการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 14.00-15.00 น.
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
ขับเคลื่อนศูนย์ TEPE Online
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มี คณะกรรมการบริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจของศูนย์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระกำ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระกำ
วันที่11ก.พ.59 เวลา13.00น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต1 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางระกำ ณ ห้องประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ.บางระกำพร้อมมอบนโยบายการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนนักเรียนในสังกัดให้สูงขี้น ย้ำผู้บริหารติดตามนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ โดยเน้นให้นักเรียนอนุบาล2จะต้องอ่านเขียนสระ พยัญชนะได้ เน้นให้ครูสอนสะกดคำด้วยวิธีการแจกลูกผสมคำในคำพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในการสอบ NTชั้นป.3 การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในการสอบ O-NETชั้น ป.6และม.3 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27-28 ก.พ.59.
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์
สพป.พล.1 ร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานและร่วมให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57จ.เพชรบูรณ์ โดยสพป.พิษณุโลก เขต 1ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดนิทรรศการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online ศูนย์ภาค จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ค่ายวิทย์ พิชิต O-NET
ค่ายวิทย์ พิชิต O-NET
นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิทย์ "พิชิต O-NET" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ในตำบลชุมแสงสงคราม ระหว่าง 10-11 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนวัดแตน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดพรหมเกษร โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 โรงเรียนวัดห้วงกระได โรงเรียนวัดวังแร่ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม โรงเรียนวัดหนองอ้อ โรงเรียนวัดหนองพะยอม จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
เยี่ยมค่ายกิจกรรมวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.บ้านกร่าง
เยี่ยมค่ายกิจกรรมวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.บ้านกร่าง
วันที่ 9 ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองธิดาพร พานิชพันธ์ และศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปึที่ 6 กลุ่มบ้านกร่าง ประกอบด้วย ร.ร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ร.ร.นิคมบ้านกร่าง ร.ร.วัดธรรมเกษตร ร.ร.วัดแหลมโพธิ์ และร.ร.บ้านแม่ระหัน จำนวน72คนโดยกลุ่มบ้านกร่างจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่27ก.พ.59มีนายกมล มนตรีวิวัฒน์ผอ.ร.ร.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)และผู้บริหารร.ร.กลุ่มบ้านกร่างให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการ ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
เยี่ยมค่ายวิชาการ ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
วันที่9ก.พ.59นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1พร้อมด้วยรองธิดาพร พานิชพันธ์ และศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมและเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบสองแควโมเดล ณ ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา)โดยกลุ่มบ้านกร่างจัดขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่27 ก.พ.59 ประกอบด้วยร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา)ร.ร.บ้านพลายชุมพลร.ร.วัดท่าตะเคียนร.ร.วัดจอมทองและร.ร.วัดสุวรรณประดิษฐ์ มีนายเสถียร บุตรโพธิ์ผอ.ร.ร.วัดยางและผู้บริหารร.ร.กลุ่มบานกร่างให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 423 ] คน
เปิดงานมหกรรมวิชาการ “ABPL Academic Exhibition Open House 2015”
เปิดงานมหกรรมวิชาการ “ABPL Academic Exhibition Open House 2015”
วันที่9ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.พล.1ประธานเปิดงาน “มหกรรมเปิดบ้านวิชาการอนุบาลพิษณุโลก 2558” ABPL Academic Exhibition Open House2015 ณ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกจัดขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนทุกระดับชั้น อาทิเช่นกิจกรรมถนนวิชาการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าของโรงเรียนภายในกลุ่ม โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ผช.เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ
ผช.เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ
เมื่อวันที่8ก.พ.59 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะทำงานศูนย์TEPE Onlineให้การต้อนรับพร้อมสรุปรายงาน ต่อดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.ในโอกาสที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พล.1 พร้อมเป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในงาน “ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10 ก.พ.59 ณร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57จ.เพชรบูรณ์โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานเปิดงาน.
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ยกร่างเชื่อมต่อการเรียนการสอน
ยกร่างเชื่อมต่อการเรียนการสอน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนในการยกร่างการเชื่อมต่อการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูปฐมวัยและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกนนำร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนารอยต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษา โดยให้ผู้สอนทั้ง 2 ระดับได้เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบในการจัดประสบการณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน คิดและตัวเลข เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ไหว้พระสวดมนต์
ไหว้พระสวดมนต์
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานนำบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ไหว้พระสวดมนต์ ตามโครงการไหว้พระสวดมนต์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีพระมหาชัชรินทร์ โชติวโร จากวัดนางพญามาบรรยายธรรม
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก รับการสัมมนา
ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จ.พิษณุโลก รับการสัมมนา
เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 นำทีมคณะทำงานประจำศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก สัมมนาระบบ TEPE Online ณ ห้องประชุม โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559.
ผู้อ่าน [ 439 ] คน
ยอดผู้สมัครบุคลากรวิทย์คณิตและครูธุรการโรงเรียน
ยอดผู้สมัครบุคลากรวิทย์คณิตและครูธุรการโรงเรียน
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 5 อัตราบรรยากาศการรับสมัครตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคัก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ค่ายวิทย์พิชิตโอเน็ต
ค่ายวิทย์พิชิตโอเน็ต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดเนินมะคึก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีนายชัยพร โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมผู้บริหารในกลุ่มศรีวิสุทธิ์ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 1020 ] คน
การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติประจำปี 2559
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2559
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2559 นายสุนัย วงศ์ สุวคันธ นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนจ่าการบุญ
ผู้อ่าน [ 1254 ] คน
บรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑
บรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑
นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พล.๑ พร้อมบุคลากรในสังกัดกำลังให้บริการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ม.ค.๕๙ ซึ่ง สพป.พล.๑ ประกาศรับสมัครจำนวน ๕ อัตรา ระหว่าง ๒๘ ม.ค.-๓ ก.พ.๕๙ โดยไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ณ กลุ่มบริหารบุคคล มีผู้สนใจเดินทางไปสมัครจำนวนมาก
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ให้การต้อนรับ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ให้การต้อนรับ สพป.นครราชสีมา เขต 1
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59 เวลา 11.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วย นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 นางกนกพร อู่ทองมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจาก สพป.นครราชสีมา เขต 1 นำโดยน.ส.กนกกร จามกร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางเพชรา จำเนียรกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางกนกภรณ์ ยมะคุปต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำบุคลากรภายในกลุ่ม เยี่ยมชมการบริหารจัดการ สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อังคาร 30 สิงหาคม 2559