moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.59 สพป.พิษณุโลกเขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยได้นำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 90 คนเดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตเหล็กแผ่น ที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ณ อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1และว่าที่ร.ต.เสรี สุขกันตะ ผอ.ร.ร.บางสะพาน.
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ผอ.สถานศึกษา สพป.พล.1 ศึกษาดูงานร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผอ.สถานศึกษา สพป.พล.1 ศึกษาดูงานร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดศึกษา จำนวน 90 คน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ร.ร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำการสอนในลักษณะพิเศษ คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีว่าที่ร.ต.เสรี สุขกันตะ ผอ.รร.บางสะพานพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 แล้วคณะผู้ศึกษา ดูงาน ได้ออกเยี่ยมชมห้องเรียน และการจัดนิทรรศการ.
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
สพป.พล.1 นำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.พล.1 นำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 และนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดศึกษา จำนวน 90 คน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ร.ร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำการสอนในลักษณะพิเศษ คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีว่าที่ร.ต.เสรี สุขกันตะ ผอ.รร.บางสะพานพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม.
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  จำนวน 19 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 19 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมผู้บริหารและตัวแทนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเทศไทย” เข้ารับตราพระราชทาน ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
โรงเรียนวัดบึงพระ รับการติดตามโครงการ “FIFA 11 for Health”
โรงเรียนวัดบึงพระ รับการติดตามโครงการ “FIFA 11 for Health”
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางนภา พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน นายสันติ โลหะปิยะพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวขวัญนภา พูลผล ผู้ติดตาม ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการโครงการ “FIFA 11 for Health” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 16 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 25 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.59 กิจกรรมประกอบด้วย ภาควิชาการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ /พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบ/นโยบาย สพฐ.ปี 2560 /การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย วันที่ 26-27ส.ค.59 ภาคศึกษาดูงานโรงเรียนบางสะพาน และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญใน จ.ประจวบคีรีขันธ์.
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับน้องใบเฟิร์นเด็กเก่งคณิตสร้างชื่อระดับนานาชาติ
สพป.พล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับน้องใบเฟิร์นเด็กเก่งคณิตสร้างชื่อระดับนานาชาติ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้มีพิธีแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอภิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์ หรือน้องใบเฟิร์น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนวิทย์ – คณิต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่สร้างชื่อบนเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ได้รางวัล 2 เหรียญทอง ใน 2 เวทีระดับนานาชาติ
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
สพป.พล.1ชี้แจงแนวทางโรงเรียนน้ำร่องสู่โรงเรียนปลอดขยะ
สพป.พล.1ชี้แจงแนวทางโรงเรียนน้ำร่องสู่โรงเรียนปลอดขยะ
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จาก 54 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนนำร่องโครงการปลอดขยะ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยกและการนำขยะกลับไปใช้ใหม่ และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการนำไปสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 3
สพป.พล.1 พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 3
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ในเขตอำเภอบางระกำจำนวน 47 โรงเรียน 188 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย เทคนิคในการออกปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน เทคนิคการจัดการประชุมสภานักเรียน ภาวะผู้นำ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนบ้านปลักแรดให้ความรู้
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
การประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
การประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคัดเลือกผลงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปในกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
สรุปยอดผู้สมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559
สรุปยอดผู้สมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 21 ส.ค.59 วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 สรุปยอดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.59 จนกระทั่งมาถึงวันที่ 21 ส.ค.59 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสมัคร ทั้ง 4 วิชาเอก ได้แก่ ดนตรีสากล /อุตสาหกรรมศิลป์/แนะแนว และภาษาจีน มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 285 คน.
ผู้อ่าน [ 374 ] คน
อบรมการจัดทำข้อมูลพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
อบรมการจัดทำข้อมูลพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
วันนี้ (21ส.ค.59) เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ การจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีวิทยากรจากฝ่ายนโยบายและแผน /ตรวจสอบภายใน ให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดทางระบบการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีข้อผิดพลาดและบางโรงเรียนยังไม่ได้รายงาน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ
นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดการขยะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ซึ่งจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียน และให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จากนั้นจะมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะตามกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 2
พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียนรุ่น 2
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1 มีนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 38 โรงเรียน 152 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย เทคนิคในการออกปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน เทคนิคการจัดการประชุมสภานักเรียน ภาวะผู้นำ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนบ้านปลักแรดให้ความรู้
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน
วันที่ 18 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศธจ.พล. เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบ ““Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program /Mini English ) ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ EP/MEP ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันภาษาอังกฤษ จำนวน 170 คน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.สนับสนุนงบประมาณปีการศึกษา 2559 ให้ ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18–20 ส.ค.59 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
การประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference
การประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference
วันที่ 17 ส.ค. 59 สพป.พล.1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นสถานที่จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele conference เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้แก่ รองผอ.สพท.ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ /ศึกษานิเทศก์ / ผอ.รร.และครู ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ จาก 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล.
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียน รุ่นที่ 1
สพป.พล.1 อบรมพัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียน รุ่นที่ 1
วันที่ 17 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 161 คน โดยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนมีความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ เทคนิค วิธีการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถนำกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 รร.จ่าการบุญ รร.วัดมหาวนาราม และรร.บ้านปลักแรด สถานที่จัดห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1.
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค.59 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยเปิดรับสมัคร 4 วิชาเอก ได้แก่ ดนตรีสากล /อุตสาหกรรมศิลป์/แนะแนว และภาษาจีน ยอดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-16 ส.ค.59 มีผู้สมัครรวม 45 คน
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
สพป.พล.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พล.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59 คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 นำโดยดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ประธานกรรมการพร้อมด้วย นายนิธิศ ภู่ชัย และนายธัชชัย จุ้ยคลัง ติดตามผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด กลยุทธ์ จุดเน้น โดยมีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล.1 พร้อมรองผอ.สพป.พล.1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนตอบข้อซักถามตามประเด็นตัวชี้วัด พร้อมนี้โรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วยรร.อนุบาลพิษณุโลก รร.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ รร.วัดแตน และรร.วัดยางเอน ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล บรรยากาศในการประเมินในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี.
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ข้าราชการ สพป.พล.๑ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้าราชการ สพป.พล.๑ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นำบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อ ๑๒ ส.ค.๒๕๕๙
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมตักบาตรวันแม่
สพป.พล.1 ร่วมตักบาตรวันแม่
เมื่อเวลา 07.29 น.ของวันที่ 12 ส.ค. 2559 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร ทหารกองเกียรติยศยิงปืนสลุดหลวง 21 นัด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณีกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แป้น หารน้อย
สพป.พล.1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แป้น หารน้อย
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.59 เวลา 20.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.1 และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แป้น หารน้อย มารดาของนางวิริยา อ้นน่วม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดท่าแก่ง อ.วัดโบสถ์ โดยจะทำการฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 8 ส.ค.59 เวลา 16.00 น.
ผู้อ่าน [ 395 ] คน
สพป.พล.1 ขยายผลสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat แก่บุคลากรในสังกัด
สพป.พล.1 ขยายผลสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat แก่บุคลากรในสังกัด
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 120 คน เข้ารับการขยายผลการสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1และ ศูนย์ประสานงานอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีนายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มอำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะ ให้คำแนะนำในการใช้งานโปรแกรม การลงโปรแกรมและการเข้าสู่ระบบ ซึ่งการสื่อสารด้วยระบบ G-Chat เป็นระบบติดต่อสื่อสารออนไลน์ภายในองค์กร สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ มีความปลอดภัยของข้อมูล เป็นช่องทางการถ่ายทอดนโยบาย กระจายข่าวสารของราชการ ไปยังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
ผู้อ่าน [ 403 ] คน
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
สพป.พล.1 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
วันที่ 4 ส.ค.59 เวลา 08.30 น.ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะตัวแทนบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (Big Day) (7 ส.ค.59) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด และนำขบวนปั่นจักรยาน.
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
สพป.พล.1 รวมพล..ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
สพป.พล.1 รวมพล..ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ (Big Day)
วันนี้ (4 ส.ค.59 )เวลา 07.30 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ พร้อมกันหน้าบริเวณเสาธง เพื่อเตรียมพร้อมในการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ(Big Day)ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้จัด.
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560