moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 
บรรยากาศการขับเคลื่อนโยบาย
บรรยากาศการขับเคลื่อนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ภาคบ่าย
เมื่อวันที่ 30 มี.ค.60 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเขียนแผนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย รุ่นที่ 1-2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรม ร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ จำนวน 70 โรงเรียน ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 1-2
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 1-2
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 1-2 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ชั้น 3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นโยบายดังกล่าว สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนพร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558-2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูวิชาการ หรือครูผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 จำนวน 13 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 57 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 70 โรงเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2560 สู่การปฏิบัติของโรงเรียนระยะเวลาอบรม 1 วัน รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การถอดประสบการณ์ การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฎิบัติ การนำเสนอผลงาน และตลาดนัดความรู้.
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมชี้แจงเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60 เวลา14.30 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ นโยบายและวิธีการการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ให้พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤติ) บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ และธุรการโรงเรียนทราบเป็นแนวเดียวกัน ก่อนที่คณะกรรมการพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว จะดำเนินการพิจารณาในวันที่ 30 มี.ค.60 โดยมีนางธิดาพร พานิชพันธ์ นายลือชัย ชูนาคา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายพินิจ บัวงามดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
กศจ.พิษณุโลก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง “ครูผู้ช่วย” ปี 2560
กศจ.พิษณุโลก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง “ครูผู้ช่วย” ปี 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 24 อัตรา 8 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ ภาษาไทย 9 อัตรา ภาษาจีน 3 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ดนตรีไทย 2 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตราศิลปศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 3 อัตรา และคหกรรม 4 อัตรา โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยการดำเนินการก่อนเริ่มเวลาการรับสมัคร การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาสมัครสอบทั้งสิ้น 67 ราย วิชาเอกที่มีผู้สมัครมากที่สุดสำหรับวันแรกได้แก่ วิชาเอกคหกรรม จำนวน 22 ราย.
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
บัณฑิตน้อยร้อยดวงใจ ฟ้าใสอาลัยรัก
บัณฑิตน้อยร้อยดวงใจ ฟ้าใสอาลัยรัก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ บัณฑิตน้อยร้อยดวงใจ ฟ้าใสอาลัยรัก ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา จัดแสดงผลงานและความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของครูนักเรียนและสร้างความสำพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียน โดยนายวสันต์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 72 คน และให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีนายนายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมในพิธี
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงการรับสมัครครูผู้ช่วย สพฐ.
ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงการรับสมัครครูผู้ช่วย สพฐ.
วันที่ 28 มี.ค.60 เวลา 10.30 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และจนท.กลุ่มบริหารงานบุคคลจาก 4 เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายอัมพร พินะสา ผอ.สพร. ได้ชี้แจงว่า ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.ปี 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 6,437 อัตรา ในการนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครแยกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตร ครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ประเภทที่ 2 กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี และเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนเรื้อรัง ผู้สมัครจะมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาใช้ในวันสมัครก็ได้ เพียงแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว จำนวน 25 สาขาวิชา
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
สพป.พล.1 ประเมินนักเรียนโฮมสคูล
สพป.พล.1 ประเมินนักเรียนโฮมสคูล
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล สำหรับ เด็กชายนนทพัทธ์ วรรณรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กชายรุทร จิตต์ผิวงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ช.รัญชน์ จิตต์ผิวงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากบ้านเรียนจิตต์ผิวงาม โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประเมินพร้อมให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
วัดศรีรัตนารามมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
วัดศรีรัตนารามมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) นายสุรศักดิ์ เลียววิจักษณ์ อดีตศึกษานิเทศก์สำนักงานการศึกษาอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของสถานศึกษา เพื่อเป็นเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการค่ายเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ มีนางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 20 มี.ค.60 เวลา 09.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมรองผอ.สพป.พิษณุโลก ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ก่อนวาระการประชุมได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงที่ปฏิบัติภารกิจเป็นเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่ รร.วัดแตน และรร.วัดคุยม่วง จากนั้นได้ผู้เข้าประชุมทุกคนร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.พิษณุโลก เขต 1 ต่อด้วยประธานแจ้งความเคลื่อนไหวแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พ.ร.บ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.เงินเดือน และวิทยฐานะ เป็นต้น /การแต่งตั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด /แนวทางการทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 /กระบวนการเรียนรู้ แบบ Professional Learning Community ( plc) /การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2560) และข้อราชการจากกลุ่มต่าง ๆ .
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย รร.อนุบาลพิษณุโลก
รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย รร.อนุบาลพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.60 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เดินมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 สนามสอบ รร.อนุบาลพิษณุโลก ซึ่งวันนี้เป็นการสอบภาค ค. วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก พร้อมคณะให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
กศจ.พิษณุโลก สอบ “ครูผู้ช่วย” กรณีพิเศษ
กศจ.พิษณุโลก สอบ “ครูผู้ช่วย” กรณีพิเศษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 จำนวน 14 วิชาเอก สนามสอบรร.อนุบาลพิษณุโลก วันที่ 18-19 มี.ค.60 โดยวันที่ 18 มี.ค.60 สอบภาค ก และภาค ข วิชาความรอบรู้ และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ พร้อมจับสลากห้องสอบ โดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม รร.อนุบาลพิษณุโลก โดยมีรองผอ.สพท.ทั้ง 4 เขตและผู้แทนจาก สพฐ. นางธัญญธร บุญมาเกิด / น.ส.พัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รองศึกษาธิการภาค 17 / นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลกร่วมสังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยม.
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
ประชุมเตรียมพร้อมโครงการอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ประชุมเตรียมพร้อมโครงการอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 มี.ค.60 ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สังกัด สพฐ. /อาชีวศึกษา/กศน./อุดมศึกษาและการศึกษาเอกชน เพื่อปรึกษา หารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ โดยโครงการดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จังหวัด ละ 129 รูป เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 10-18 เม.ย.60 ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก จัดที่วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือก “ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ”
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือก “ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ”
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 มี.ค.60 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปื 2560 เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่ละคณะ โดยมีผู้แทนจาก สพฐ. ได้แก่นางธัญญธร บุญเกิดมา ผอ.กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักอำนวยการ สพฐ. /ผู้แทนใน กศจ. /รองผอ.สพท. ทั้ง 4 เขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยเน้นย้ำถึงความสุจริต โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการดำเนินงาน ซึ่งทำการสอบในวันที่ 18-19 มี.ค.60 ณ รร.อนุบาลพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 16 มี.ค.60 ดร.สุนัย วงสุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพป.อุทัยธานี เขต 2 นำโดยนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ในโอกาสนำคณะเดินทางมาส่งน.ส.ปุณยาพร ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล.
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
Open House โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
Open House โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้ นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิด Open House นิทรรศการวิชาการ ของโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 มีนายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งนายวสันต์ ศรีประดู่ พร้อมศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารในกลุ่ม 6 นเรศวร และผู้นำชุมชนได้ร่วมชมนิทรรศการและให้กำลังใจของนักเรียนที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดโลกวิชาการ รร.วัดศรีวิสุทธาราม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดโลกวิชาการ รร.วัดศรีวิสุทธาราม
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ รร.วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โดยนายสุนทร สมศรี ผอ.รร.วัดศรีวิสุทธาราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปี การศึกษา ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถความรู้ต่าง ๆ ในเชิงวิชาการให้กับสาธารณชนได้รับทราบ รูปแบบการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการแรลลี่ความรู้ โดยนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง จำนวน 650 คน.
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือเนตรนารีระดับเขตพื้นที่
ประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือเนตรนารีระดับเขตพื้นที่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน และนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนายศรีทน ละม่อม เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินได้ชี้แจงกฎกติกาในการประกวด ซึ่งการประกวดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็งอดทนมีความสามัคคีเสียสละอันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
 สพป.พล.1 ประชุมการคัดกรองนักเรียนยากจน
สพป.พล.1 ประชุมการคัดกรองนักเรียนยากจน
นายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
ประชุมปฏิบัติการจัดทำยกร่างแผนศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
ประชุมปฏิบัติการจัดทำยกร่างแผนศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
วันที่ 2 มี.ค.60 เวลา 09.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานปฏิบัติการจัดทำยกร่างแผนศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล คณะทำงานเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และยกร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด โดยจัดประชุมปฏิบัติการวันที่ 2-3 มี.ค.60
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
เปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน รร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
เปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน รร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
วันที่ 28 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน เปิด “งานนิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.วัดยาง (มีมานะวิทยา) และมอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ระดับภาค งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรูปแบบโครงงาน ทุกระดับชั้น สร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียน ตลอดจนเป็นประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่สาธารณชน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ /ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการส่งเสริมงานอาชีพ มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน โดยมีนายอุทัย ไทยกรรณ์ ผอ.รร.วัดยาง และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ.
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรร. ICU
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรร. ICU
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียนไอซียู ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อำเภอนครไทย โดยมีนายอำเภอ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกัน
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ รมว.ศธ.เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp)
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ รมว.ศธ.เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp) ระดับภูมิภาค ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคเหนือล่าง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
สภากาแฟ ยามเช้าที่รร.ธีรธาดาพิษณุโลก
สภากาแฟ ยามเช้าที่รร.ธีรธาดาพิษณุโลก
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม เสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก นัดพิเศษ โดยโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารสระว่ายน้ำ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิด และนางวัลลา สันติภาดา ผอ.รร.ธีรธาดา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำผวจ.พิษณุโลกพร้อมคณะหน.ส่วนราชการเยี่ยมชมพบปะนักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่.
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
สพป.พิษณุโลก เขต 1ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ ให้การต้อนรับนางดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยการนำของดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะ.
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงงานตามรูปแบบวัฎจักการสืบเสาะ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงงานตามรูปแบบวัฎจักการสืบเสาะ
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ เพื่อรองรับการประเมินขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 2-4และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา2559 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยมีน.ส.สโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560