??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ขอความร่วมมือเผยแพร่วิดิทัศน์
[ 11 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 99 ]
ประกาศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
[ 08 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 313 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ (ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรกณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2557
[ 08 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 117 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.
[ 06 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 210 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
[ 06 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 386 ]
นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม
[ 01 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 464 ]
แจ้งเงินค่าตอบแทนจ้างครูวิกฤติและครูธุรการ เดือนเมษายน 2558
[ 30 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 479 ]
การจัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 (Data Management Center : DMC)
[ 29 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 423 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ประจำปี 2558 (หลักสูตร 3 วัน)
[ 24 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 517 ]
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
[ 23 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 417 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558
[ 23 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 517 ]
การกำกับ ติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[ 23 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 356 ]
รายงานผล NT (ฉบับร่าง) สพป.พล.1
[ 20 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 652 ]
เตรียมข้อมูลการอบรมโปรแกรม DMC
[ 20 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 328 ]
แจ้งรหัสผ่านเพื่อดูผล NT ของโรงเรียน
[ 20 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 400 ]
โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมรหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย เลข 90909 ให้จัดส่งรูปและพิกัด
[ 08 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 355 ]
จัดทำเอกสารร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[ 08 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 376 ]
ใบรับรองสิทธิในบำเหน็จบำนาญ
[ 07 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 295 ]
ขอเชิญประชุม (อนุบาลพิษณุโลก จ่าการบุญ วัดศรีวิสุทธารามฯ สะพานที่ ๓ และวัดจุฬามณี
[ 07 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 293 ]
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ปเล็ต)
[ 03 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 280 ]
ขอให้แก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อนโดยด่วนที่สุด
[ 03 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 329 ]
โครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
[ 02 เมษายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 211 ]
โครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ 31 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 146 ]
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมดนตรีมังคละ
[ 30 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 178 ]
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
[ 26 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 308 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

จันทร์ 25 พฤษภาคม 2558