??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ด่วนที่สุด.. สพป.พล.๑ ยกเลิกการจัดอบรม BBL รุ่นที่ ๒-๖
[ 07 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 375 ]
*ด่วน...แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) (โรงเรียนเอกชน)
[ 04 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 410 ]
*ด่วน...แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL)
[ 04 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 479 ]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย
[ 04 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 220 ]
ติดตามประเมินผลและรายงานการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ปี พ.ศ.2558
[ 03 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
[ 03 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 514 ]
แจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนในข้อมูล DMC 2558 เทอม 1 ให้รีบแก้ไขโดยด่วน ภายในวันที่ 11มิ.ย.58
[ 02 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 320 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
[ 02 มิถุนายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 269 ]
แบบรายงานผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบุคคล
[ 31 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 418 ]
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน สพป.พล.1 อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain-Based Learning : BBL) (กลุ่มเอกชน)
[ 29 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 365 ]
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน สพป.พล.1 อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain-Based Learning : BBL)
[ 29 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 561 ]
ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 29 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 661 ]
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2558
[ 29 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 386 ]
ขอยกเลิกการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ (หลักสูตร 3 วัน) ประจำปี ๒๕๕๘
[ 28 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 171 ]
เอกสารประกอบการอบรมอ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)
[ 26 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2893 ]
ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
[ 22 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 247 ]
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.)ร่วมกับสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ
[ 20 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 164 ]
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)จัดการสัมมนาหลักสูตร"พิพิภัณฑ์กับSTEM Education" ให้กับครูวิทยาศาสตร์
[ 20 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 258 ]
ตารางนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มที่ 4
[ 20 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 143 ]
ขอเชิญอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะโรงเรียนแกนนำ)
[ 20 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 373 ]
ขอเชิญอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสาธิต)
[ 20 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 209 ]
ขอเชิญอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1)
[ 20 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 680 ]
การขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[ 19 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 254 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
[ 19 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 273 ]
ให้ความดูแลโรงเรียนในสังกัด
[ 18 พฤษภาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 326 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

พุธ 8 กรกฏาคม 2558