??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 514 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
[ 15 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 380 ]
เปิดระบบ DMC ให้เข้าแก้ไขข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2558
[ 14 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 609 ]
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 363 ]
เฉลยข้อสอบกลาง ป.2, ป.4, ป.5 ปีการศึกษา 2558
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 539 ]
กรอกข้อมูลการสอบวัดความรู้เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR Online
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 409 ]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[ 10 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 507 ]
เฉลยข้อสอบกลาง ม.1 - ม.2 ปีการศึกษา 2558
[ 10 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 393 ]
เฉลยข้อสอบ NT ป.3
[ 09 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 399 ]
ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกกำหนดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
[ 09 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 308 ]
การประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปลายภาคเรียนที่ 2
[ 07 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 786 ]
การจัดประชุมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้ จังหวัดพิษณุโลก
[ 04 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 281 ]
การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
[ 01 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 367 ]
แจ้งรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ได้ที่ห้อง 211
[ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 237 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑
[ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 293 ]
ไฟล์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
[ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 267 ]
ชี้แจงเพิ่มเติม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ
[ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 338 ]
ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
[ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 238 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการในโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต ๑
[ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 281 ]
อัพเดทข้อมูลผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
[ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 358 ]
ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
[ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 407 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ
[ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 356 ]
โครงการทุนหมุนเวียนในโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียน ปี 2558
[ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 226 ]
ข้อมูล O-NET 2558
[ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 329 ]
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559
[ 09 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 208 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 
 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม

 

ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2559