??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 และ ปพ.3 ปีการศึกษา 2557
[ 18 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 497 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลก (ปรับแก้กำหนดการ)
[ 18 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 209 ]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 17 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 265 ]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 17 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 212 ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (เพิ่มเติม)
[ 16 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 232 ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
[ 16 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 304 ]
แบบฟอร์มสำหรับธุรการกลุ่มโรงเรียน บันทึกคะแนน O-Net 57
[ 13 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 294 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2558
[ 13 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 177 ]
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558
[ 12 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 100 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
[ 12 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 191 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558
[ 12 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 120 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ
[ 11 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 358 ]
เพลงค่านิยม 12 ประการ
[ 11 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 166 ]
การขอรับหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558
[ 09 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 211 ]
ด่วน..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุน
[ 05 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 370 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑
[ 02 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1440 ]
เฉลยข้อสอบปลายภาคด้วยข้อสอบกลาง(สพฐ.)ระดับมัธยมศึกษา
[ 02 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 753 ]
เฉลยข้อสอบปลายภาคด้วยข้อสอบกลาง(สพฐ.)ระดับประถมศึกษา
[ 02 มีนาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2036 ]
การจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เพิ่มเติม)
[ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 290 ]
ด่วนที่สุด.สพฐ.ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการตรวจสอบสภาพใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
[ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 230 ]
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านเหตุผล ข้อ 28 - 30
[ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 274 ]
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านคำนวณ ข้อ 28-30
[ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 240 ]
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านภาษา ข้อ28-30
[ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 321 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพป.พล.1
[ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1356 ]
ประกาศรายชื่อการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพิษณุโลก ๒๕๕๘
[ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 216 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อังคาร 28 เมษายน 2558