:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล
[ 24 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 403 ]
ไฟล์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
[ 24 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 571 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 23 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 542 ]
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
[ 18 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 716 ]
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ
[ 18 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 265 ]
ขอให้โรเงรียนที่ยังไม่ได้ส่ง ID Plan ภายในวันที่ 19 พ.ค.59
[ 17 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 706 ]
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 16 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1415 ]
คู่มือการใช้โปรแกรมSchoolMIS 58
[ 12 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1504 ]
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)
[ 12 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1418 ]
Download ไฟล์ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
[ 11 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1293 ]
เชิญเข้าร่วมประชุมงาน "นายกพบเพื่อนครู"
[ 11 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1181 ]
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(NT)
[ 02 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1131 ]
ระบบ DMC เปิดให้โรงเรียนที่ไม่ยืนยันข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2558 ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจนถึง4 พ.ค.59 เวลา16.30น.
[ 02 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1119 ]
เปลี่ยนแปลงแบบ ID Plan การคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนา
[ 02 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1209 ]
รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน NT ของโรงเรียน
[ 26 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1180 ]
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับจัดสรรปี 2558
[ 20 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 934 ]
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
[ 20 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 955 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
[ 18 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 962 ]
ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผอ.รร.)
[ 11 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1110 ]
ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประธานกลุ่มโรงเรียน)
[ 11 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 927 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นทีประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง
[ 08 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 886 ]
การรายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียนในระบบอิเล็คทรอนิก e-MES
[ 08 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 892 ]
สอบถามข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR
[ 07 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 888 ]
การติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีการศึกษา 2559
[ 05 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 899 ]
การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
[ 31 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 887 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 29 มิถุนายน 2559