สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คลิกดูรายละเอียดที่เมนูด้านขวาหัวข้อ"ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป"


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
[ 01 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 305 ]
ประกาศ ผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 28 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2771 ]
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
[ 25 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 10 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2556 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ตามคุรุสภาออกให้
[ 31 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 394 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สามารถใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 31 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 328 ]
ขยายเวลาเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
[ 29 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 339 ]
(แก้ไขครั้งที่ 2) ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 28 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1169 ]
ขอเชิญบุคลากรดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม (พนักงานราชการ/บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤติ)/ธุรการโรงเรียน)
[ 27 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 601 ]
ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 24 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1428 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
[ 24 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4225 ]
เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
[ 23 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 543 ]
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
[ 21 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4009 ]
สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา
[ 21 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 521 ]
การกรอกและยืนยันกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
[ 17 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 577 ]
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
[ 15 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 494 ]
การประชุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์)
[ 08 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 470 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
[ 03 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1841 ]
การทดสอบโดยข้อสอบมาตรฐานกลาง
[ 02 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1115 ]
เฉลยการประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
[ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 518 ]
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านและเงินสวัสดิการ(ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 427 ]
เฉลยการประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 618 ]
คู่มือบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 750 ]
คำขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564)
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 280 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 780 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560