moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
[ 25 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1118 ]
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
[ 24 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 631 ]
แจ้งอนุมัติจัดสรรและโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 432 ]
ขอเข้าพื้นที่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 427 ]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 306 ]
การประชุมจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
[ 19 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 499 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
[ 19 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 433 ]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
[ 17 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 561 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 625 ]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งข้อมูล นร.ป.1-4 ที่จะต้องประเมินการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 ปลายภาคเรียนที่ 1
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 526 ]
กำหนดการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 434 ]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559
[ 09 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4192 ]
สพฐ.จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬาในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559
[ 08 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 276 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559
[ 06 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 768 ]
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการจัดทำแผนงาน/โครงการ
[ 05 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 468 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2
[ 05 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 860 ]
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา
[ 03 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 380 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง ศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
[ 02 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 362 ]
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
[ 27 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 866 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
[ 27 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 687 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
[ 27 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 472 ]
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
[ 27 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 406 ]
การตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน
[ 26 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 440 ]
ผลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการงานบุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง
[ 25 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1121 ]
ขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
[ 25 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 351 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

จันทร์ 26 กันยายน 2559