??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (B.T.C.)
[ 27 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 862 ]
เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558
[ 25 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 857 ]
แจ้งเลื่อนการประชุมอบรมขยายผลการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการแทนระบบ(e-Office เดิม)
[ 23 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 846 ]
เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558
[ 22 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 849 ]
แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
[ 22 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 850 ]
แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
[ 21 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 847 ]
แบบรายงานข้อมูลประเมินลดเวลาเรียนเฉพาะโรงเรียนนำร่อง 13 โรงเรียนเท่านั้น
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 850 ]
คู่มือใช้ระบบ TEPE Online ฉบับเต็ม
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 839 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 854 ]
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ของศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 845 ]
แบบประเมินลดเวลาเรียนเฉพาะโรงเรียนนำร่อง 13 โรงเรียนเท่านั้น
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 844 ]
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 878 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
[ 15 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 838 ]
เปิดระบบ DMC ให้เข้าแก้ไขข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2558
[ 14 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 874 ]
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 842 ]
เฉลยข้อสอบกลาง ป.2, ป.4, ป.5 ปีการศึกษา 2558
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 872 ]
กรอกข้อมูลการสอบวัดความรู้เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR Online
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 844 ]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[ 10 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 891 ]
เฉลยข้อสอบกลาง ม.1 - ม.2 ปีการศึกษา 2558
[ 10 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 900 ]
เฉลยข้อสอบ NT ป.3
[ 09 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 868 ]
ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกกำหนดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
[ 09 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 864 ]
การประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปลายภาคเรียนที่ 2
[ 07 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 940 ]
การจัดประชุมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้ จังหวัดพิษณุโลก
[ 04 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 845 ]
การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
[ 01 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 852 ]
แจ้งรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ได้ที่ห้อง 211
[ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 849 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 
 
 


ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม

 

พุธ 25 พฤษภาคม 2559