เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยา
   

ผลงานวิชาการ เรื่อง " แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำในภาษาไทย เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  สระอำ (- ำ) ลำไย " ของนางวรรณี นาคน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สระอำ (- ำ) ลำไย เป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำในภาษาไทย เล่มที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอย่างถูกวิธี พร้อมทั้ง ฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ชุดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก จำนวน ๑๐ เล่ม แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย และภาคผนวก
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่จัดทำขึ้นนี้สามารถช่วยพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีคุณภาพต่อไป ขอขอบคุณ นายสุวรรณ ฮองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางทิพย์วรรณ ฮองกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ นางกันยา ขำระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางฐิติรัตน์ น้ำดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ นางพัชรินทร์ พลไวย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระโคล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ นายสาโรจน์ จริยธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ที่ได้ให้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ ของการพัฒนาความสามารถ การอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย ด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

*** รายละเอียดผลงานวิชาการ  คลิกที่นี่ ***


 
ข้อมูลข่าววันที่ 10 ตุลาคม 2554 ผู้อ่าน 5714 คน

 


 

ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

เสาร์ 29 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์