:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางมลิวัลย์ ชัยรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดกรับพวง
   

ชื่อเรื่อง    เอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์ (งานใบตอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้แต่ง        นางมลิวัลย์  ชัยรัตน์

หน่วยงาน/สังกัด    โรงเรียนวัดกรับพวง

             ผลงาน เอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์ (งานใบตอง)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ในการศึกษาหาความรู้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีร

 

***รายละเอียด คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ผู้อ่าน 220 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 26 กันยายน 2560