moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางมลิวัลย์ ชัยรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดกรับพวง
   

ชื่อเรื่อง    เอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์ (งานใบตอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้แต่ง        นางมลิวัลย์  ชัยรัตน์

หน่วยงาน/สังกัด    โรงเรียนวัดกรับพวง

             ผลงาน เอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์ (งานใบตอง)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ในการศึกษาหาความรู้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีร

 

***รายละเอียด คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ผู้อ่าน 249 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560