moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางพรอุษา ศิริโชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
   

ชื่อเรื่อง คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย : การวิเคราะห์จากการตรวจผลงานการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพิงตะวันตก สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้แต่ง นางพรอุษา  ศิริโชติ

หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

ผลงาน ทางวิชาการคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย : การวิเคราะห์จากการตรวจผลงานการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปากพิงตะวันตก โดยได้ยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์ ในแต่ละกรอบ รวม 5 กรอบ ไว้เป็นตัวอย่าง รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับนักเรียน นิสิต นึกศึกษา โดยเฉพาะครูภาษาไทยที่จะนำไปประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์คำที่มักเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พัฒนาสืบสานภาษาไทยให้มั่งคงสืบต่อไป

          ผลงานทางวิชาการ คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 23 กันยายน 2556 ผู้อ่าน 234 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560