moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค๒๐๒๐๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค๒๐๒๐๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้แต่ง   นางศิตา สำเร็จดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หน่วยงาน / สังกัด  โรงเรียนวัดพรหมเกษร


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ผู้อ่าน 235 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560