moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
   

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านหนองแพงพวย

ผู้แต่ง  นางฐรินดา โตเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน / สังกัด  โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน 567 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 22 พฤศจิกายน 2560