moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           รร.วัดศรีวิสุทธาราม เปิด “ห้องศาสตร์พระราชา นิทรรศการห้องเรียนมีชีวิต”
 
          

ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานเปิดห้องศาสตร์พระราชา   นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานเปิดห้องเสริมสร้างปัญญา  นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานเปิดห้องพัฒนาคุณธรรม โดยมีนายสุนทร สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนศรีวิสุทธิ์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชม.

                                                                                         ฝ่ายประชาสัมพันธ์:ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 133 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560