:: เสาร์ 9 พฤษภา 9 นาฬิกา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมสหกรณ์ครู :: เกียรติบัตรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศDMC เมื่อวันที่ 25 เม.ย.58 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดต่อได้ที่ ห้อง 204 กลุ่มนโยบายและแผน งานข้อมูล 089-8572937 ::


??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
           
 
          
 
จำนวนคนอ่าน [  ] คน
 

ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อังคาร 5 พฤษภาคม 2558