moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
พิธีปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด รร.จ่าการบุญ ปี 2556

พิธีปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด ปี 2556

รองนิวัตร เฉลิมภักตร์ เป็นประธานพิธีในการปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด

เเละมีการเเสดงกิจกรรมของนักเรียน ยุวกาชาด

วันที่  17  มกราคม  2556 

 

ผู้ส่งข่าว : jkbpl
จ่าการบุญ

 

วันที่ 17 มกราคม 2556 ผู้อ่าน 197 คน
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 ตุลาคม 2559