:: คุรุสภา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ฯ ขอให้ส่งชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 22 พ.ค.58

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
พิธีปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด รร.จ่าการบุญ ปี 2556

พิธีปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด ปี 2556

รองนิวัตร เฉลิมภักตร์ เป็นประธานพิธีในการปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด

เเละมีการเเสดงกิจกรรมของนักเรียน ยุวกาชาด

วันที่  17  มกราคม  2556 

 

ผู้ส่งข่าว : jkbpl
จ่าการบุญ

 

วันที่ 17 มกราคม 2556 ผู้อ่าน 159 คน
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2558