??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
พิธีปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด รร.จ่าการบุญ ปี 2556

พิธีปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด ปี 2556

รองนิวัตร เฉลิมภักตร์ เป็นประธานพิธีในการปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด

เเละมีการเเสดงกิจกรรมของนักเรียน ยุวกาชาด

วันที่  17  มกราคม  2556 

 

ผู้ส่งข่าว : jkbpl
จ่าการบุญ

 

วันที่ 17 มกราคม 2556 ผู้อ่าน 161 คน
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

พฤหัสบดี 30 กรกฏาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์