moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
โรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พล.2 ศึกษาดูงานMEP

โรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พล.2 ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา MEP ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยผอ.วันชัย  พฤษะวัน และคณะครู โดยมีว่าที่รต.นิพัฒน์   พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และ น.ส.อธิป  แย้มเสมอ หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับ

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.448847865187226.104106.142621992476483&type=3

 

ณัฐวุฒิ  อ่ำพูล  (ภาพ/ข่าว)

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

วันที่ 04 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 239 คน
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560