moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
guide60
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
โรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พล.2 ศึกษาดูงานMEP

โรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พล.2 ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา MEP ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยผอ.วันชัย  พฤษะวัน และคณะครู โดยมีว่าที่รต.นิพัฒน์   พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และ น.ส.อธิป  แย้มเสมอ หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับ

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.448847865187226.104106.142621992476483&type=3

 

ณัฐวุฒิ  อ่ำพูล  (ภาพ/ข่าว)

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

วันที่ 04 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 229 คน
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560