moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
โรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พล.2 ศึกษาดูงานMEP

โรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พล.2 ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา MEP ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยผอ.วันชัย  พฤษะวัน และคณะครู โดยมีว่าที่รต.นิพัฒน์   พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และ น.ส.อธิป  แย้มเสมอ หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับ

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.448847865187226.104106.142621992476483&type=3

 

ณัฐวุฒิ  อ่ำพูล  (ภาพ/ข่าว)

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

วันที่ 04 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 204 คน
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559