เสาร์ที่ 5 กันยา อบรมครูดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ด่วน ..โรงเรียนที่ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุเงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศฯนั้น.. เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โอนมาแล้ว โรงเรียนทำสัญญาได้...และอย่าลืมรายงานผลการจัดซื้อ DLIT ที่หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯเมนูด้านขวา:ล่างสุด

??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
โรงเรียนวัดบ้านดงเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดบ้านดง นำโดยนายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนวัดบ้านดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมใจเดินขอรับบริจาคสมทบทุน สร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านดง ภายในชุมชน หมู่3 , 4 , 8 และหมู่ 10 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยได้รับการตอบรับจากผู้ปกครอง พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี โดยจะนำเงินบริจาคังกล่าวสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแก่โรงเรียน และเพื่อแสดงถึงความร่วมใจของโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนวัดบ้านดง ขอประชาสัมพันธ์เชิญศิษย์เก่า ผู้ใจบุญ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่โรงเรียน และเพื่อประโยชน์การใช้สอยด้านความปลอดภัย ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิด จึงขอเชิญร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา โดยมีรายการขอรับบริจาคดังนี้
- บล็อคประสาน ก้อนละ 10 บาท
- ปูนซีเมนต์ ถุงละ 110 บาท
- เหล็กท่อนละ 490 บาท
- บริจาค 1 ช่องเพื่อจารึกชื่อผู้ใจบุญ ช่องละ 5,000 บาท
- หรือบริจาคเป็นเงินสดตามจิตศรัทธา
ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดต่อประสานงานได้ที่ ผอ.พงษ์จิตร เฟื่องจร โทรศัพท์ 0819714910 หรือร่วมโอนเงินทำบุญได้ที่
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ ประเภท เผื่อเรียก
เลขที่บัญชี 05371042718-7 ชื่อบัญชี สวัสดิการโรงเรียนวัดบ้านดง
จึงเรียนมาเพื่อประกาศบอกบุญ

 

 

 

 

ผู้ส่งข่าว : นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
วัดบ้านดง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 253 คน
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

ศุกร์ 4 กันยายน 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์