moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
โรงเรียนวัดบ้านดงเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดบ้านดง นำโดยนายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนวัดบ้านดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมใจเดินขอรับบริจาคสมทบทุน สร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านดง ภายในชุมชน หมู่3 , 4 , 8 และหมู่ 10 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยได้รับการตอบรับจากผู้ปกครอง พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี โดยจะนำเงินบริจาคังกล่าวสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแก่โรงเรียน และเพื่อแสดงถึงความร่วมใจของโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนวัดบ้านดง ขอประชาสัมพันธ์เชิญศิษย์เก่า ผู้ใจบุญ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่โรงเรียน และเพื่อประโยชน์การใช้สอยด้านความปลอดภัย ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิด จึงขอเชิญร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา โดยมีรายการขอรับบริจาคดังนี้
- บล็อคประสาน ก้อนละ 10 บาท
- ปูนซีเมนต์ ถุงละ 110 บาท
- เหล็กท่อนละ 490 บาท
- บริจาค 1 ช่องเพื่อจารึกชื่อผู้ใจบุญ ช่องละ 5,000 บาท
- หรือบริจาคเป็นเงินสดตามจิตศรัทธา
ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดต่อประสานงานได้ที่ ผอ.พงษ์จิตร เฟื่องจร โทรศัพท์ 0819714910 หรือร่วมโอนเงินทำบุญได้ที่
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ ประเภท เผื่อเรียก
เลขที่บัญชี 05371042718-7 ชื่อบัญชี สวัสดิการโรงเรียนวัดบ้านดง
จึงเรียนมาเพื่อประกาศบอกบุญ

 

 

 

 

ผู้ส่งข่าว : นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
วัดบ้านดง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 238 คน
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560