moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
โรงเรียนวัดบ้านดงเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดบ้านดง นำโดยนายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนวัดบ้านดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมใจเดินขอรับบริจาคสมทบทุน สร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านดง ภายในชุมชน หมู่3 , 4 , 8 และหมู่ 10 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยได้รับการตอบรับจากผู้ปกครอง พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี โดยจะนำเงินบริจาคังกล่าวสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแก่โรงเรียน และเพื่อแสดงถึงความร่วมใจของโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนวัดบ้านดง ขอประชาสัมพันธ์เชิญศิษย์เก่า ผู้ใจบุญ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่โรงเรียน และเพื่อประโยชน์การใช้สอยด้านความปลอดภัย ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิด จึงขอเชิญร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา โดยมีรายการขอรับบริจาคดังนี้
- บล็อคประสาน ก้อนละ 10 บาท
- ปูนซีเมนต์ ถุงละ 110 บาท
- เหล็กท่อนละ 490 บาท
- บริจาค 1 ช่องเพื่อจารึกชื่อผู้ใจบุญ ช่องละ 5,000 บาท
- หรือบริจาคเป็นเงินสดตามจิตศรัทธา
ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดต่อประสานงานได้ที่ ผอ.พงษ์จิตร เฟื่องจร โทรศัพท์ 0819714910 หรือร่วมโอนเงินทำบุญได้ที่
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ ประเภท เผื่อเรียก
เลขที่บัญชี 05371042718-7 ชื่อบัญชี สวัสดิการโรงเรียนวัดบ้านดง
จึงเรียนมาเพื่อประกาศบอกบุญ

 

 

 

 

ผู้ส่งข่าว : นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
วัดบ้านดง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 202 คน
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

จันทร์ 24 ตุลาคม 2559