moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
guide60
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาด/เกินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษาและตำแหน่งว่างของสถานศึกษาตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา      
     
       

สพป.พิษณุโลก เขต ๑ แจ้งสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาด-เกินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษาและตำแหน่งว่างของสถานศึกษาตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา

๑. สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาด-เกิน  คลิกที่นี่

๒. ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา  คลิกที่นี่

วันที่ 03 มกราคม 2560 ผู้อ่าน 2395 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560