moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
คู่มือบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 

                   คู่มือบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน  สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559

 

เอกสารแนบ ดังนี้

1. การทบทวนตารางและปรับปรุงค่า Factor F  15 กันยายน 2559

2.ราคารวัสดุและแรงงานปี 2558 -2559 

3.ราคาวัสดุและแรงงานปี 2558 - 2559 ( ฉบับที่ 2)

คลิกที่นี่ https://goo.gl/CbA1Hw 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน 1546 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560