:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
โครงการค่ายทักษะชีวิตฯ       
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกโรงเรียน
          ขอความกรุณาท่านได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต "เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย" ถึง สพป.พิษณุโลก 1 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ขอขอบพระคุณครับ
หนังสือแจ้งโรงเรียน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พรประเสริฐ 0819626965

 

 

วันที่ 06 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 518 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560