moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
โครงการค่ายทักษะชีวิตฯ       
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกโรงเรียน
          ขอความกรุณาท่านได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต "เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย" ถึง สพป.พิษณุโลก 1 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ขอขอบพระคุณครับ
หนังสือแจ้งโรงเรียน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พรประเสริฐ 0819626965

 

 

วันที่ 06 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 614 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560