moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
โครงการค่ายทักษะชีวิตฯ       
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกโรงเรียน
          ขอความกรุณาท่านได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต "เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยพลังเด็กไทย" ถึง สพป.พิษณุโลก 1 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ขอขอบพระคุณครับ
หนังสือแจ้งโรงเรียน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พรประเสริฐ 0819626965

 

 

วันที่ 06 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 574 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560