:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

          กรมบัญชีกลางได้แจ้งขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัดให้ทราบ และดำเนินการตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยเคร่งครัดต่อไป 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

 

 

วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 345 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560