moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

          กรมบัญชีกลางได้แจ้งขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัดให้ทราบ และดำเนินการตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยเคร่งครัดต่อไป 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

 

 

วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 457 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 12 ธันวาคม 2560