:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

              สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัด นำผลการประเมินการอ่าน - เขียน เฉพาะนักเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีกที่ 1 -6 / ม.-13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 พร้อมรายงานในระบบ e-MES ให้เสร็จสิ้น ซึ่งระบบรายงานจะปิดลงภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

วันที่ 07 สิงหาคม 2560 ผู้อ่าน 364 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 21 สิงหาคม 2560