moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
เรื่องร้องเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง ต.บ่อทอง อ.บางระกำ ไปถึงไหนแล้วครับ aaa 99 0 25 ตุลาคม 2559
ขอไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอังกฤษบ้าง ผู้สมัครสอบ 38 0 25 ตุลาคม 2559
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เว็บไซต์ http://www.psru.ac.th/ วุฒิพงศ์ คงสิบ 23 0 22 ตุลาคม 2559
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เว็บไซต์ http://www.psru.ac.th/ วุฒิพงศ์ คงสิบ 3 0 22 ตุลาคม 2559
ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ admin 104 0 20 ตุลาคม 2559
ขอรายชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษ 27 ตุลา ผ่านระบบคอนเฟอร์เรนส์ (ครูทุกคนที่สอนภาษาอังกฤษ) ยกเว้นเอกชน ศน.วรากร ขวัญเมือง 600 129 19 ตุลาคม 2559
แจ้งรายชื่อคณูเข้าอบรมโครงการอาหารกลางวัน ครูธุรการ 100 7 18 ตุลาคม 2559
แจ้งรายชื่อคุณครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ครูธุรการ 53 0 18 ตุลาคม 2559
การติดตามงานรับ-ส่งหนังสือทาง ระบบ SMART-OBEC นายสิทธิเดช อยู่คง 118 2 17 ตุลาคม 2559
แจ้งผุ้ทำเว็บเขต สพป.พล.1 ครู...รร.ในเขต. 1 186 0 09 ตุลาคม 2559
อยากมีงานทำ นางสาววิภาภรณ์ อร่ามฉาย 90 0 09 ตุลาคม 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง รอคอย 62 0 07 ตุลาคม 2559
ขอความกรุณา ขวัญ 153 0 03 ตุลาคม 2559
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 177 0 14 กันยายน 2559
เรื่องร้องเรียน ผอ.รร.บ้านดงยาง aaa 477 0 13 กันยายน 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างเอกวิทย์บ้างคะ ปนัดดา 66 0 12 กันยายน 2559
เบิกเงินค่าเช่าบ้าน การเงิน เขต 1 100 0 05 กันยายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูสอนภาษาอังกฤษบ้างค่ะ Teacher 73 0 02 กันยายน 2559
โรงเรียนไหนรับอัตราจ้างครูดนตรีบ้างครับ มงคล 63 0 30 สิงหาคม 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูชาวต่างชาติบ้างคะ Santhi 99 1 29 สิงหาคม 2559
สอบถามเรียกบรรจุ รอเรียกคนต่อไป 298 2 18 สิงหาคม 2559
ขอสอบถามฝ่ายบุคคล สพป.พล.1 a 534 1 03 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์การย้ายผอ.โรงเรียน ผอ.ร.ร. 318 1 22 กรกฏาคม 2559
ร.ร.ชุมชนท่ี 11ฯ ธุรการ 206 0 15 กรกฏาคม 2559
โรงเโรงเรียนไหนต้องการรับสมัคครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ ลักษณ์ชยาภาคย์ 55 0 11 กรกฏาคม 2559
ด่วนที่สุด! กรอกข้อมูลประกันคุณภาพของทุกรร. ศน.พิชัย รณคนา 526 81 07 กรกฏาคม 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนนิคมบ้านกร่างฯ 72 0 21 มิถุนายน 2559
สงสาร อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง รำคาญ 279 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 51 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิคมบางระกำ2 39 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่ออบรมครูสอนภาษาอังกฤษป.1-6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 38 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6? โรงเรียนจ่าการบุญ 25 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรม ผู้สอนอังกฤษป.1-6 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4ฯ 15 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านพันเสา 34 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 18 0 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนวัดวังอิทกส่งรายชื่อครูเข้อบรมวันที่ 25-26 ธนิตา สายทอง 64 1 20 มิถุนายน 2559
อยากทราบลการประกวด โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตฯ ครูไทยเขต๑ 46 2 19 มิถุนายน 2559
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 ภาษาที่ 2 ของชาวอาเซียน ศน.วรากร ขวัญเมือง 393 75 17 มิถุนายน 2559
ตอนนี้มีที่ใดเปิดรับสมัครอัตราจ้าง หรือครูคณิตศาสตร์ บ้างครับ จบ ป.โท คณิตศาสตร์ โป 85 3 14 มิถุนายน 2559
คู่มือการแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ งานข้อมูลฝ่ายแผนฯ 75 1 12 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนรับสมัครครูนาฏศิลป์บ้างคะ สุภารัตน์กองกวด 34 0 07 มิถุนายน 2559
โรงเรียนใดรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษ &&& 37 0 01 มิถุนายน 2559
รร ไหนรับครูเอกภาษาไทยบางไหมคะ พนิดา มั่นระวัง 60 0 31 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง ฿฿฿฿฿ 54 0 23 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนไหนรับสมัครครูอัตราจ้างเอกพลศึกษา ติดต่อเบอร์ 0823930547 พัชรินทร์ จำปางาม 41 0 23 พฤษภาคม 2559
การจัดทำschool mis..ใครต้องทำและทไทุกโรงเรียนไหม นางสาวมัลลิกา ประจิต 79 0 21 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง &&&& 134 2 16 พฤษภาคม 2559
หางานครูปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก นส.วิไลลักษณ์ 124 0 16 พฤษภาคม 2559
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกทั่วไป มีใบประกอบวิชาชีพครู ธุรการโรงเรียน 423 2 11 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนใดต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง &&&& 79 0 10 พฤษภาคม 2559
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559