??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ผลการพิจารณาย้าย ธนากรณ์ 152 0 26 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกเคมี บ้างค่ะ นางสาวจันทมณี กองเผือก 54 1 26 พฤษภาคม 2558
เผยแพร่ผลงาน นางนันทนา ศรีชมภู 53 0 25 พฤษภาคม 2558
DMC2558 งานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน 139 2 22 พฤษภาคม 2558
ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีไทย โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 50 0 22 พฤษภาคม 2558
ลำดับธุรการ ผู้เกี่ยวข้องตอบที ผู้สอบ 139 1 20 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกอังกฤษบ้าง รองาน 37 0 20 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกคณิตศาสตร์บ้างคะ ระมิตรา จุมปา 51 0 19 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์บ้าง สุชาดา ปานอำพัน 35 0 19 พฤษภาคม 2558
ข้อมูล 10 มิ.ย.2558 เปิดระบบแล้ว งานข้อมุล กลุ่มนโยบายและแผน 100 5 18 พฤษภาคม 2558
เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่คะ รอคอย 96 0 18 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกอังกฤษบ้าง รองาน 28 0 17 พฤษภาคม 2558
ค่าตอบแทน ครูอัตราจ้าง 89 0 15 พฤษภาคม 2558
ค่าตอบแทน ครูอัตราจ้าง 59 0 15 พฤษภาคม 2558
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 117 2 14 พฤษภาคม 2558
อาจเปิดสอบ ผอ.ใหม่ ผอ.ใหม่ 100 0 13 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกอังกฤษบ้าง ว่างงาน 30 0 12 พฤษภาคม 2558
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์ นางนริศรา อินทรเลิศ 93 1 11 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูนาฏศิลป์บ้างครับ มีประสบการณ์การทำงาน ยุ(พิสันต์) เรืองหน่าย 56 0 07 พฤษภาคม 2558
รับเกียรติบัตร (อบรม DMC) งานข้อมูล 114 0 01 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกอังกฤษบ้าง ว่างงาน 80 1 01 พฤษภาคม 2558
ลำดับธุรการ คนสอบ 198 0 28 เมษายน 2558
โีรงเรียนใดที่ไม่มีจานดาวเทียมฯ กลุ่มนโยบายและแผน 81 0 27 เมษายน 2558
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล 331 0 27 เมษายน 2558
รับสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา การเงิน เขต 1 98 0 24 เมษายน 2558
รับสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา เงินรับฝาก การเงิน เขต 1 91 0 24 เมษายน 2558
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมDMCในวันเสาร์ 25 เมษายน พ.ศ.2558 วิมล ธรรมวุฒิกุล 158 0 20 เมษายน 2558
รับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดวังอิทก 182 1 10 เมษายน 2558
แจ้ง รร.ยืนยันข้อมูล นร.ซ้ำซ้อน งานข้อมูล 87 0 10 เมษายน 2558
ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนางเจียน บัวทอง พงศธร บัวทอง 128 1 03 เมษายน 2558
โรงเรียนสะพานที่ ๓ รับสมัครครูชาวต่างชาติ นางสาวรัชดาพร คำมา 89 1 02 เมษายน 2558
รับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาดนตรีศึกษา ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 128 3 28 มีนาคม 2558
รับสมัครครูจ้างสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์รร.วัดหนองนาดงกวาง 137 1 26 มีนาคม 2558
ทำDMCไม่ได้ ครูรร.เล็กๆ 164 4 19 มีนาคม 2558
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มช้าง ธุรการโรงเรียนบางระกำ 50 0 18 มีนาคม 2558
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่ม 6 ประชุม บุญลือ 51 1 18 มีนาคม 2558
รับอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้ช่วย รร.บ้านหัววังกร่าง 343 4 13 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเป็ด 37 0 11 มีนาคม 2558
ขอสมัครงานครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ทั่วไป กานต์ชลัช ขาวป้อม 97 1 10 มีนาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกอังกฤษบ้าง ว่างงาน 91 0 03 มีนาคม 2558
เฉลย วิทย์ ป.5 .... 194 1 02 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ 39 3 28 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง กรอกข้อมูล SET กลุ่มนโยบายและแผน 190 0 27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ประกาศสอบราคา ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 25 0 27 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ พัสดุ 66 0 26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ฝ่ายพัสดุโรงเรียน 26 0 26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนวัดบึงบอน โรงเรียนวัดบึงบอน 58 0 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนวัดบึงบอน โรงเรียนวัดบึงบอน 28 0 25 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญลูกจ้างส่วนราชการอำเภอบางระกำประชุม นายวินัย เอี่ยมละออ 61 0 25 กุมภาพันธ์ 2558
ขออนุญาตเรียนถามเรื่องครูเชี่ยวชาญ นายชำนาญ 116 0 24 กุมภาพันธ์ 2558
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2558