:: โรงเรียนแก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ก่อนเวลา 16.00 น. :: 


??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
รับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดวังอิทก 48 1 10 เมษายน 2558
แจ้ง รร.ยืนยันข้อมูล นร.ซ้ำซ้อน งานข้อมูล 57 0 10 เมษายน 2558
ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนางเจียน บัวทอง พงศธร บัวทอง 100 1 03 เมษายน 2558
โรงเรียนสะพานที่ ๓ รับสมัครครูชาวต่างชาติ นางสาวรัชดาพร คำมา 48 0 02 เมษายน 2558
รับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาดนตรีศึกษา ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 73 1 28 มีนาคม 2558
รับสมัครครูจ้างสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์รร.วัดหนองนาดงกวาง 83 1 26 มีนาคม 2558
ทำDMCไม่ได้ ครูรร.เล็กๆ 144 4 19 มีนาคม 2558
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มช้าง ธุรการโรงเรียนบางระกำ 38 0 18 มีนาคม 2558
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่ม 6 ประชุม บุญลือ 44 1 18 มีนาคม 2558
รับอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้ช่วย รร.บ้านหัววังกร่าง 259 4 13 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเป็ด 26 0 11 มีนาคม 2558
ขอสมัครงานครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ทั่วไป กานต์ชลัช ขาวป้อม 72 0 10 มีนาคม 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกอังกฤษบ้าง ว่างงาน 80 0 03 มีนาคม 2558
เฉลย วิทย์ ป.5 .... 184 1 02 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ 35 3 28 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง กรอกข้อมูล SET กลุ่มนโยบายและแผน 180 0 27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ประกาศสอบราคา ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 22 0 27 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ พัสดุ 58 0 26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ฝ่ายพัสดุโรงเรียน 20 0 26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนวัดบึงบอน โรงเรียนวัดบึงบอน 50 0 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนวัดบึงบอน โรงเรียนวัดบึงบอน 21 0 25 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญลูกจ้างส่วนราชการอำเภอบางระกำประชุม นายวินัย เอี่ยมละออ 56 0 25 กุมภาพันธ์ 2558
ขออนุญาตเรียนถามเรื่องครูเชี่ยวชาญ นายชำนาญ 105 0 24 กุมภาพันธ์ 2558
ให้มารับสมุดคู่ฝากเงินรับฝากเงินอุดหนุน เงินประกันสัญญา การเงิน เขต 1 115 0 23 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ เอกอังกฤษบ้าง รองาน 69 0 19 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุลา 42 0 17 กุมภาพันธ์ 2558
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้าง การเงิน เขต 1 167 0 09 กุมภาพันธ์ 2558
แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ใบแจ้งยอดเงิน กบข. การเงิน เขต 1 193 0 09 กุมภาพันธ์ 2558
ขอให้โรงเรียนรับเอกสาร กลุ่มนโยบายและแผน 214 0 06 กุมภาพันธ์ 2558
หางานค่ะ นางสาวกนกวรรณ จันมีเทศ 169 0 03 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง นายกิจจา สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียนวัดกรับพวง / โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 305 5 03 กุมภาพันธ์ 2558
เชิญร่วมงานศพ บุญชอบ อินทโชติ 235 0 02 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนวัดสระโคล่ ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดสระโคล่ 32 0 30 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 47 0 29 มกราคม 2558
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 18 0 29 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบของรร.ของโรงเรียนบ้านกร่าง ธุรการ 22 2 28 มกราคม 2558
ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม ธุรการ 34 1 28 มกราคม 2558
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จักรกฤษ 213 0 28 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปภาวัตฒ์ 88 0 28 มกราคม 2558
สลิปเงินเดือน มกราคม58 ครูบางระกำ 127 0 27 มกราคม 2558
ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบNTสนามสอบ ร.ร.จ่าการบุญ ร.ร.วัดไผ่ค่อม 42 4 27 มกราคม 2558
ส่งรายชื่อกรรมคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนวัดบึงพระ วรเทพ 30 1 26 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น นายกิจจา สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียนวัดกรับพวง / โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 39 0 26 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบที่ 15 ร.ร.วัดยางฯ ธาริณี ธุรการร.ร.วัดยางฯ 37 5 26 มกราคม 2558
โรงเรียนบ้านห้วยชันส่งชื่อกรรมการคุมสอบNTสนามสอบโรงเรียนบ่อวิทย์ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยชัน 28 1 23 มกราคม 2558
ธุรการโรงเรียนบ้านพันเสา ธุรการโรงเรียนบ้านพันเสา 98 2 23 มกราคม 2558
ส่งรายชื่ื่อคณะกรรมการคุมสอบNTสนามสอบโรงเรียนสะพานที่ 3 วิชาการโรงเรียน 25 1 23 มกราคม 2558
ส่่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ NTสนามสอบโรงเรียนวัดสระโคล่ วิชาการโรงเรียน 25 0 23 มกราคม 2558
lส่งรายชื่อคณะกรรมคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษรุโลก วิชาการโรงเรียน 37 0 23 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการประจำสนามสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้น ป.3 สนามสอบที่ 25 โรงเรียนบ้านปลักแรด ธุรการโรงเรียนบ้านปลักแรด 73 4 22 มกราคม 2558
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

จันทร์ 20 เมษายน 2558