moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
สอบถามเรียกบรรจุ รอเรียกคนต่อไป 140 1 18 สิงหาคม 2559
ขอสอบถามฝ่ายบุคคล สพป.พล.1 a 369 1 03 สิงหาคม 2559
โรงเรียนไหนรับคุณครูอัตราจ้างบ้างค่ะ นางสาวสุรีรัตน์ หอมนาน 125 0 28 กรกฏาคม 2559
หลักเกณฑ์การย้ายผอ.โรงเรียน ผอ.ร.ร. 247 1 22 กรกฏาคม 2559
ร.ร.ชุมชนท่ี 11ฯ ธุรการ 152 0 15 กรกฏาคม 2559
รร.ใดต้องการไฟล์ ติดต่อเข้ามาครับ ศน.พิชัย รณคนา 330 25 13 กรกฏาคม 2559
โรงเโรงเรียนไหนต้องการรับสมัคครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ ลักษณ์ชยาภาคย์ 37 0 11 กรกฏาคม 2559
รรับสมัคครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ ลักษณ์ชนาภาคย์ 19 0 11 กรกฏาคม 2559
โรงเรียนไหนต้องการรับสมัคครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ ลักษณ์ชยาภาคย์ 25 0 11 กรกฏาคม 2559
ด่วนที่สุด! กรอกข้อมูลประกันคุณภาพของทุกรร. ศน.พิชัย รณคนา 468 80 07 กรกฏาคม 2559
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อ ธีรนุช นิลเอก 206 20 05 กรกฏาคม 2559
รับครูคอมพิวเตอร์เก่งๆ สักคนไหมครับ ช็อคโกแล็ตเลนส์ 130 1 26 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนนิคมบ้านกร่างฯ 57 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 30 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 นายณัฐพงศ์ ชาบาง (ธุรการ 4 โรงเรียน) 42 1 21 มิถุนายน 2559
สงสาร อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง รำคาญ 203 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 39 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนวัดบ้านดง 26 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 20 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิคมบางระกำ2 27 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 โรงเรียนวัดแตน 28 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสะพานที่3 29 2 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษป.1-6 นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี 15 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่ออบรมครูสอนภาษาอังกฤษป.1-6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 27 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 17 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6? โรงเรียนจ่าการบุญ 21 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรม ผู้สอนอังกฤษป.1-6 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4ฯ 11 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 12 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6 โรลเรียนบ้านคุยยาง 21 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่ออบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดคุยขวางค่ะ โรงเรียนวัดคุยขวาง 23 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 13 0 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านห้วยชัน โรงเรียนบ้านห้วยชัน 34 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านพันเสา 30 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 17 0 20 มิถุนายน 2559
อบรมภาษาที่สองของชาวอาเซียน วัชรินทร 75 5 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม กิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์ 33 0 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนวัดวังอิทกส่งรายชื่อครูเข้อบรมวันที่ 25-26 ธนิตา สายทอง 59 1 20 มิถุนายน 2559
อยากทราบลการประกวด โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตฯ ครูไทยเขต๑ 44 2 19 มิถุนายน 2559
อยากทราบเกณฑ์คะแนนการจัดสอบครูผู้ช่วยบัญชี กศจ. พิษณุโลก รอสอบ 101 4 18 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูดนตรีไหมครับ มงคล 22 0 17 มิถุนายน 2559
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 ภาษาที่ 2 ของชาวอาเซียน ศน.วรากร ขวัญเมือง 378 75 17 มิถุนายน 2559
ตอนนี้มีที่ใดเปิดรับสมัครอัตราจ้าง หรือครูคณิตศาสตร์ บ้างครับ จบ ป.โท คณิตศาสตร์ โป 60 3 14 มิถุนายน 2559
คู่มือการแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ งานข้อมูลฝ่ายแผนฯ 68 1 12 มิถุนายน 2559
Full time English Teacher Urgently Required ผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง 126 1 10 มิถุนายน 2559
รร ไหนรับสมัครครูนาฏศิลป์บ้างคะ สุภารัตน์ 27 0 09 มิถุนายน 2559
มีโรงเรียนไหนต้องการครูภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ นางสาวเพียงขวัญ 31 0 08 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนรับสมัครครูนาฏศิลป์บ้างคะ สุภารัตน์กองกวด 26 0 07 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูภาษาอังกฤษไหมครับ หางานครูภาษาอังกฤษ 34 0 04 มิถุนายน 2559
มีโรงเรียนไหนต้องการครูสอนนาฏศิลป์บ้างครับ ธวัชชัย 22 0 02 มิถุนายน 2559
โรงเรียนใดรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษ &&& 30 0 01 มิถุนายน 2559
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 27 สิงหาคม 2559