moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 138 0 14 กันยายน 2559
เรื่องร้องเรียน ผอ.รร.บ้านดงยาง aaa 297 0 13 กันยายน 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างเอกวิทย์บ้างคะ ปนัดดา 41 0 12 กันยายน 2559
เบิกเงินค่าเช่าบ้าน การเงิน เขต 1 80 0 05 กันยายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูสอนภาษาอังกฤษบ้างค่ะ Teacher 54 0 02 กันยายน 2559
โรงเรียนไหนรับอัตราจ้างครูดนตรีบ้างครับ มงคล 52 0 30 สิงหาคม 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูชาวต่างชาติบ้างคะ Santhi 82 1 29 สิงหาคม 2559
สอบถามเรียกบรรจุ รอเรียกคนต่อไป 240 1 18 สิงหาคม 2559
ขอสอบถามฝ่ายบุคคล สพป.พล.1 a 484 1 03 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์การย้ายผอ.โรงเรียน ผอ.ร.ร. 286 1 22 กรกฏาคม 2559
ร.ร.ชุมชนท่ี 11ฯ ธุรการ 192 0 15 กรกฏาคม 2559
โรงเโรงเรียนไหนต้องการรับสมัคครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ ลักษณ์ชยาภาคย์ 51 0 11 กรกฏาคม 2559
ด่วนที่สุด! กรอกข้อมูลประกันคุณภาพของทุกรร. ศน.พิชัย รณคนา 501 81 07 กรกฏาคม 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนนิคมบ้านกร่างฯ 63 0 21 มิถุนายน 2559
สงสาร อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง รำคาญ 264 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 41 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิคมบางระกำ2 32 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่ออบรมครูสอนภาษาอังกฤษป.1-6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 29 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6? โรงเรียนจ่าการบุญ 23 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรม ผู้สอนอังกฤษป.1-6 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4ฯ 14 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านพันเสา 30 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 17 0 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนวัดวังอิทกส่งรายชื่อครูเข้อบรมวันที่ 25-26 ธนิตา สายทอง 60 1 20 มิถุนายน 2559
อยากทราบลการประกวด โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตฯ ครูไทยเขต๑ 45 2 19 มิถุนายน 2559
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 ภาษาที่ 2 ของชาวอาเซียน ศน.วรากร ขวัญเมือง 382 75 17 มิถุนายน 2559
ตอนนี้มีที่ใดเปิดรับสมัครอัตราจ้าง หรือครูคณิตศาสตร์ บ้างครับ จบ ป.โท คณิตศาสตร์ โป 70 3 14 มิถุนายน 2559
คู่มือการแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ งานข้อมูลฝ่ายแผนฯ 72 1 12 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนรับสมัครครูนาฏศิลป์บ้างคะ สุภารัตน์กองกวด 29 0 07 มิถุนายน 2559
โรงเรียนใดรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษ &&& 34 0 01 มิถุนายน 2559
รร ไหนรับครูเอกภาษาไทยบางไหมคะ พนิดา มั่นระวัง 51 0 31 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง ฿฿฿฿฿ 53 0 23 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนไหนรับสมัครครูอัตราจ้างเอกพลศึกษา ติดต่อเบอร์ 0823930547 พัชรินทร์ จำปางาม 39 0 23 พฤษภาคม 2559
การจัดทำschool mis..ใครต้องทำและทไทุกโรงเรียนไหม นางสาวมัลลิกา ประจิต 76 0 21 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง &&&& 131 2 16 พฤษภาคม 2559
หางานครูปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก นส.วิไลลักษณ์ 119 0 16 พฤษภาคม 2559
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกทั่วไป มีใบประกอบวิชาชีพครู ธุรการโรงเรียน 403 2 11 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนใดต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง &&&& 68 0 10 พฤษภาคม 2559
ค่าหนังสือเรียนนักเรียน รู้สึกงง 149 1 04 พฤษภาคม 2559
สมัครครูดนตรีไทย เซน 85 0 01 พฤษภาคม 2559
สอบถามเรื่องเงินเดือน ลูกจ้างคนหนึ่ง 161 2 28 เมษายน 2559
ขอใบรับรองวุฒิ ท้อแท้ 117 0 25 เมษายน 2559
โรงเรียนไหนเปิดรับอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ บ้างคะ kanokwan 113 1 21 เมษายน 2559
มีโรงเรียนไหนต้องการครูนาฏศิลป์บ้างครับ Boom 44 0 21 เมษายน 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง ฿฿฿฿฿ 51 0 18 เมษายน 2559
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดอรัญญิก 195 0 15 เมษายน 2559
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์? โรงเรียนวัดอรัญญิก 83 0 15 เมษายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการรับสมัครครูอัตราจ้างนาฏศิลป์คะ เพ็ญนภา ยางสูง 13 0 07 เมษายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการรับสมัครครูอัตราจ้างนาฏศิลป์คะ เพ็ญนภา ยางสูง 4 0 07 เมษายน 2559
ต้องการสมัครครูภาษาอังกฤษ Teacher 88 0 05 เมษายน 2559
พนักงานธุรการในโรงเรียน Nansu 163 0 05 เมษายน 2559
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 28 กันยายน 2559