moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
โรงเรียนไหนรับคุณครูอัตราจ้างบ้างค่ะ นางสาวสุรีรัตน์ หอมนาน 10 0 28 กรกฏาคม 2559
หลักเกณฑ์การย้ายผอ.โรงเรียน ผอ.ร.ร. 156 1 22 กรกฏาคม 2559
ร.ร.ชุมชนท่ี 11ฯ ธุรการ 115 0 15 กรกฏาคม 2559
รร.ใดต้องการไฟล์ ติดต่อเข้ามาครับ ศน.พิชัย รณคนา 281 23 13 กรกฏาคม 2559
โรงเโรงเรียนไหนต้องการรับสมัคครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ ลักษณ์ชยาภาคย์ 26 0 11 กรกฏาคม 2559
รรับสมัคครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ ลักษณ์ชนาภาคย์ 14 0 11 กรกฏาคม 2559
โรงเรียนไหนต้องการรับสมัคครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ ลักษณ์ชยาภาคย์ 21 0 11 กรกฏาคม 2559
ด่วนที่สุด! กรอกข้อมูลประกันคุณภาพของทุกรร. ศน.พิชัย รณคนา 432 80 07 กรกฏาคม 2559
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อ ธีรนุช นิลเอก 194 20 05 กรกฏาคม 2559
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook ประจำปี 2559 ธนิตา สายทอง 277 23 01 กรกฏาคม 2559
การอบรมพัฒนาครูเรื่อง แผนการสอนอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook 2016 ศน.วรากร ขวัญเมือง 513 109 29 มิถุนายน 2559
รับครูคอมพิวเตอร์เก่งๆ สักคนไหมครับ ช็อคโกแล็ตเลนส์ 114 1 26 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนนิคมบ้านกร่างฯ 44 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 24 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 นายณัฐพงศ์ ชาบาง (ธุรการ 4 โรงเรียน) 40 1 21 มิถุนายน 2559
สงสาร อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง รำคาญ 185 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 33 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนวัดบ้านดง 20 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 17 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิคมบางระกำ2 25 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 โรงเรียนวัดแตน 26 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสะพานที่3 29 2 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษป.1-6 นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี 14 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่ออบรมครูสอนภาษาอังกฤษป.1-6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 27 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 17 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6? โรงเรียนจ่าการบุญ 21 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรม ผู้สอนอังกฤษป.1-6 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4ฯ 11 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 12 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6 โรลเรียนบ้านคุยยาง 16 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6 นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์ 18 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่ออบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดคุยขวางค่ะ โรงเรียนวัดคุยขวาง 18 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 13 0 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านห้วยชัน โรงเรียนบ้านห้วยชัน 31 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านพันเสา 23 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 14 0 20 มิถุนายน 2559
อบรมภาษาที่สองของชาวอาเซียน วัชรินทร 71 5 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม กิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์ 32 0 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนวัดวังอิทกส่งรายชื่อครูเข้อบรมวันที่ 25-26 ธนิตา สายทอง 57 1 20 มิถุนายน 2559
อยากทราบลการประกวด โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตฯ ครูไทยเขต๑ 44 2 19 มิถุนายน 2559
อยากทราบเกณฑ์คะแนนการจัดสอบครูผู้ช่วยบัญชี กศจ. พิษณุโลก รอสอบ 94 4 18 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูดนตรีไหมครับ มงคล 19 0 17 มิถุนายน 2559
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 ภาษาที่ 2 ของชาวอาเซียน ศน.วรากร ขวัญเมือง 362 75 17 มิถุนายน 2559
ตอนนี้มีที่ใดเปิดรับสมัครอัตราจ้าง หรือครูคณิตศาสตร์ บ้างครับ จบ ป.โท คณิตศาสตร์ โป 53 3 14 มิถุนายน 2559
การประชุมศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน 128 0 13 มิถุนายน 2559
คู่มือการแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ งานข้อมูลฝ่ายแผนฯ 65 1 12 มิถุนายน 2559
Full time English Teacher Urgently Required ผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง 120 1 10 มิถุนายน 2559
รร ไหนรับสมัครครูนาฏศิลป์บ้างคะ สุภารัตน์ 25 0 09 มิถุนายน 2559
มีโรงเรียนไหนต้องการครูภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ นางสาวเพียงขวัญ 27 0 08 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนรับสมัครครูนาฏศิลป์บ้างคะ สุภารัตน์กองกวด 24 0 07 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูภาษาอังกฤษไหมครับ หางานครูภาษาอังกฤษ 31 0 04 มิถุนายน 2559
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

เสาร์ 30 กรกฏาคม 2559