:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
การอบรมพัฒนาครูเรื่อง แผนการสอนอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook 2016 ศน.วรากร ขวัญเมือง 68 24 29 มิถุนายน 2559
รับครูคอมพิวเตอร์เก่งๆ สักคนไหมครับ ช็อคโกแล็ตเลนส์ 44 1 26 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนนิคมบ้านกร่างฯ 31 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 15 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 นายณัฐพงศ์ ชาบาง (ธุรการ 4 โรงเรียน) 31 1 21 มิถุนายน 2559
สงสาร อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง รำคาญ 125 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 21 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนวัดบ้านดง 11 0 21 มิถุนายน 2559
ส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 10 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิคมบางระกำ2 16 1 21 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษชั้นป.1-6 โรงเรียนวัดแตน 24 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งชื่อครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสะพานที่3 23 2 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษป.1-6 นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี 12 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่ออบรมครูสอนภาษาอังกฤษป.1-6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 24 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 15 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6? โรงเรียนจ่าการบุญ 16 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรม ผู้สอนอังกฤษป.1-6 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4ฯ 10 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 9 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6 โรลเรียนบ้านคุยยาง 14 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป1-6 นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์ 17 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่ออบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดคุยขวางค่ะ โรงเรียนวัดคุยขวาง 14 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 11 0 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านห้วยชัน โรงเรียนบ้านห้วยชัน 21 0 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 โรงเรียนบ้านพันเสา 14 1 20 มิถุนายน 2559
ส่งรายชื่อครูอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 7 0 20 มิถุนายน 2559
อบรมภาษาที่สองของชาวอาเซียน วัชรินทร 61 5 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม กิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์ 28 0 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนวัดวังอิทกส่งรายชื่อครูเข้อบรมวันที่ 25-26 ธนิตา สายทอง 49 1 20 มิถุนายน 2559
อยากทราบลการประกวด โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตฯ ครูไทยเขต๑ 41 2 19 มิถุนายน 2559
อยากทราบเกณฑ์คะแนนการจัดสอบครูผู้ช่วยบัญชี กศจ. พิษณุโลก รอสอบ 67 4 18 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูดนตรีไหมครับ มงคล 14 0 17 มิถุนายน 2559
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 ภาษาที่ 2 ของชาวอาเซียน ศน.วรากร ขวัญเมือง 341 74 17 มิถุนายน 2559
ตอนนี้มีที่ใดเปิดรับสมัครอัตราจ้าง หรือครูคณิตศาสตร์ บ้างครับ จบ ป.โท คณิตศาสตร์ โป 28 1 14 มิถุนายน 2559
การประชุมศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน 127 0 13 มิถุนายน 2559
คู่มือการแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ งานข้อมูลฝ่ายแผนฯ 59 1 12 มิถุนายน 2559
Full time English Teacher Urgently Required ผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง 103 1 10 มิถุนายน 2559
รร ไหนรับสมัครครูนาฏศิลป์บ้างคะ สุภารัตน์ 20 0 09 มิถุนายน 2559
มีโรงเรียนไหนต้องการครูภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ นางสาวเพียงขวัญ 19 0 08 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนรับสมัครครูนาฏศิลป์บ้างคะ สุภารัตน์กองกวด 14 0 07 มิถุนายน 2559
โรงเรียนไหนต้องการครูภาษาอังกฤษไหมครับ หางานครูภาษาอังกฤษ 25 0 04 มิถุนายน 2559
มีโรงเรียนไหนต้องการครูสอนนาฏศิลป์บ้างครับ ธวัชชัย 15 0 02 มิถุนายน 2559
โรงเรียนใดรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษ &&& 29 0 01 มิถุนายน 2559
รร ไหนรับครูเอกภาษาไทยบางไหมคะ พนิดา มั่นระวัง 36 0 31 พฤษภาคม 2559
ที่ไหนต้องการครูสังคมศาสนาวัฒนธรรม เสนอตัวครับ มุ่งมั่น 47 0 28 พฤษภาคม 2559
ต้องการย้ายสับเปลี่ยนค่ะ ครูผู้อยากย้ายกลับบ้าน 170 1 27 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง ฿฿฿฿฿ 52 0 23 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนไหนรับสมัครครูอัตราจ้างเอกพลศึกษา ติดต่อเบอร์ 0823930547 พัชรินทร์ จำปางาม 35 0 23 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนสะพานที่ 3 รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ นางสาวรัชดาพร คำมา 100 2 22 พฤษภาคม 2559
รับสมัครครูเอกปฐมวัย ธุรการ 247 5 22 พฤษภาคม 2559
การจัดทำschool mis..ใครต้องทำและทไทุกโรงเรียนไหม นางสาวมัลลิกา ประจิต 69 0 21 พฤษภาคม 2559
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 29 มิถุนายน 2559