??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สงสัย 667 7 02 กันยายน 2557
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม ธุรการโรงเรียนบางระกำ 667 0 02 กันยายน 2557
หมายเลขเครื่อง TABLET นักเรียนชั้น ป.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทุก ร.ร. Tablet 667 1 01 กันยายน 2557
ร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 667 1 29 สิงหาคม 2557
ข้อมูล Tablet wave 667 1 28 สิงหาคม 2557
ข้าราชการครูเกษียณ ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล 670 18 28 สิงหาคม 2557
แจ้ง รร.ยังไม่เข้าระบบประเมินวิถีพุทธ ศน.สุภาพร 667 8 26 สิงหาคม 2557
ส่งชื่อครูภาษาอังกฤษอบรมเรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(CEFR) ศน.วรากร ขวัญเมือง 667 119 26 สิงหาคม 2557
รบกวยฝ่าย ICT เขค ลิงค์เว๊บไซต์ ร.ร.วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ด้วยค่ะ ลไมพร ร.ร.วัดยางเอนฯ 667 0 26 สิงหาคม 2557
เรียนฝ่ายICTสพปพล1ลิงค์เว็บไซต์ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผลครับ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 667 0 26 สิงหาคม 2557
อบรมอีออฟฟิศเปิดไม่ได้ a 668 0 25 สิงหาคม 2557
ขอบคุณโรงเรียนวัดอรัญญิก ครูผู้เข้ารับการอบรม 667 0 24 สิงหาคม 2557
ส่งข่าว.ครูบางระกำ ครูบางระกำ 667 0 24 สิงหาคม 2557
รายชื่อ ร.ร.ที่รายงานด้านโอกาสทาง กศ.ในระบบอีมี่ e-MES แล้ว ทิพวรรณ กลุ่มแผนฯ 667 26 24 สิงหาคม 2557
ขอขอบคุณคณะวิทยากรอบรมวิทย์ป.5ณโรงเรียนวัดอรัญญิก ชิงชัย ศรีสอน(ชิงช้า) ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผล 667 0 24 สิงหาคม 2557
มาช่วยกันแจ้งชื่อ ร.ร.ที่รายงานด้านคุณภาพการศึกษาแล้ว ทิพวรรณ กลุ่มแผนฯ 667 16 24 สิงหาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับครูปฐมวัยและศน.สโรชา เนียมนก คณะครูเขต 1 667 1 23 สิงหาคม 2557
วิธีให้e-office เรียงวันที่ตามลำดับ JS 667 2 22 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 667 2 22 สิงหาคม 2557
กลุ่ม 7 บางระกำ-ท่านางงาม ขอเชิญผู้บริหารประชุม ธุรการโรงเรียนบางระกำ 667 0 21 สิงหาคม 2557
สนใจสมัครงานค่ะ ช่วยเพื่อน 667 9 20 สิงหาคม 2557
อยากเสนอ คนที่ต้องการ 668 3 20 สิงหาคม 2557
ครูอัตราจ้าง วันวัน เล่นแต่มือถือ ครูน้อย 667 9 19 สิงหาคม 2557
เป็นภาระให้ รร.จังเลย เพลียจิต 667 9 19 สิงหาคม 2557
สมัครครูอัตตราจ้าง เอกการศึกษาปฐมวัย นางสาวโยธิกา ปันดี 667 4 19 สิงหาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ลิงค์เว็บไซต์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล นายกฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ทองเจริญผล 667 2 19 สิงหาคม 2557
การเรียงลำดับหนังสือใน E- Office คนทำงาน 667 9 19 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนบ้านคุยยาง 667 0 18 สิงหาคม 2557
รบกวนสอบถามท่าน ผอ.เขตคะ ผู้สงสัย 667 13 18 สิงหาคม 2557
ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ทำไม่ได้ 667 1 17 สิงหาคม 2557
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ทิพวรรณ กลุ่มแผนฯ 667 9 17 สิงหาคม 2557
อบรม ครูวิทย์และ ครูผู้ดูแลระบบสารบรรณเมื่อไรคะ ครูบางระกำ 667 3 14 สิงหาคม 2557
ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 667 0 13 สิงหาคม 2557
ส่รายชื่อครูอบรม วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 671 11 13 สิงหาคม 2557
แจ้ง รร.กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบยืนยันข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 งานข้อมูล 667 2 12 สิงหาคม 2557
กรอกข้อมูลไม่ได้ โรงเรียนวัดบึงบอน 0881487528 667 2 11 สิงหาคม 2557
กรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณไม่ได้ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 089-9441343 668 3 11 สิงหาคม 2557
เขตสั่งให้กรอกข้อมูลหลายอย่างจนงงไปหมดแล้ว ครูรร.เล็กๆ 667 7 10 สิงหาคม 2557
กรอกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ณธกร วัฒนาจรัสแสง 667 9 09 สิงหาคม 2557
การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ป.3,4 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 668 3 07 สิงหาคม 2557
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเอกปฐมวัย นายอุทัย ข่มอาวุธ 667 3 06 สิงหาคม 2557
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน(บางระกำ)ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุธี ตันติอำนวย 667 1 06 สิงหาคม 2557
ถามฝ่ายแผน รร. 667 0 06 สิงหาคม 2557
ด่วน ..เชิญรร.วิถีพุทธเข้าระบบประเมินตนเองในเว็บไซต์ ศน. สุภาพร 667 6 06 สิงหาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมครูวิทยาศาสตร์ ป.6 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 667 0 05 สิงหาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ป.1-2 โรงเรียนวัดบ้านดง 667 1 05 สิงหาคม 2557
ขอให้จัดทำใบวุฒิบัตรอบรม ครูใหม่ 667 2 05 สิงหาคม 2557
อยากได้รูปภาพกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูกลุ่ม 9 (กลุ่มนิคมฯ) สิงห์เหนือพบเสือใต้ ครับผม ครูกลุ่มนิคมฯ 667 1 04 สิงหาคม 2557
การติดตามผลด้านโอกาสทาง กศ.ด้วยระบบอีมี่ e-MES ทิพวรรณ กลุ่มแผนฯ 668 14 04 สิงหาคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิทยากราสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต รร.บ้านดงวิทยา 667 1 01 สิงหาคม 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑


คลิกดูประวัติ

นายประพฤทธิ์ สุขใย

 

อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2559