moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
หางานค่ะ นางสาวกนกวรรณ จันมีเทศ 688 0 03 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง นายกิจจา สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียนวัดกรับพวง / โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 700 5 03 กุมภาพันธ์ 2558
เชิญร่วมงานศพ บุญชอบ อินทโชติ 686 0 02 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนวัดสระโคล่ ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดสระโคล่ 697 0 30 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 689 0 29 มกราคม 2558
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 699 0 29 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบของรร.ของโรงเรียนบ้านกร่าง ธุรการ 685 2 28 มกราคม 2558
ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม ธุรการ 705 1 28 มกราคม 2558
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จักรกฤษ 689 0 28 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปภาวัตฒ์ 685 0 28 มกราคม 2558
สลิปเงินเดือน มกราคม58 ครูบางระกำ 696 0 27 มกราคม 2558
ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบNTสนามสอบ ร.ร.จ่าการบุญ ร.ร.วัดไผ่ค่อม 684 4 27 มกราคม 2558
ส่งรายชื่อกรรมคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนวัดบึงพระ วรเทพ 691 1 26 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น นายกิจจา สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียนวัดกรับพวง / โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 688 0 26 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบที่ 15 ร.ร.วัดยางฯ ธาริณี ธุรการร.ร.วัดยางฯ 704 5 26 มกราคม 2558
โรงเรียนบ้านห้วยชันส่งชื่อกรรมการคุมสอบNTสนามสอบโรงเรียนบ่อวิทย์ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยชัน 686 1 23 มกราคม 2558
ธุรการโรงเรียนบ้านพันเสา ธุรการโรงเรียนบ้านพันเสา 710 2 23 มกราคม 2558
ส่งรายชื่ื่อคณะกรรมการคุมสอบNTสนามสอบโรงเรียนสะพานที่ 3 วิชาการโรงเรียน 688 1 23 มกราคม 2558
ส่่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ NTสนามสอบโรงเรียนวัดสระโคล่ วิชาการโรงเรียน 692 0 23 มกราคม 2558
lส่งรายชื่อคณะกรรมคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษรุโลก วิชาการโรงเรียน 714 0 23 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการประจำสนามสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้น ป.3 สนามสอบที่ 25 โรงเรียนบ้านปลักแรด ธุรการโรงเรียนบ้านปลักแรด 687 4 22 มกราคม 2558
กบข. นางพูลสุข วงษ์ไทย ครู ร.ร.บ้านสะอักฯ 684 0 21 มกราคม 2558
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มช้าง 685 2 20 มกราคม 2558
การพิมพ์ข้อมูลนร.ลงบนกระดาษคำตอบ ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ 687 2 20 มกราคม 2558
โรงเรียนปลอดบุหรี่ ผอ.นิพนธ์ 672 0 15 มกราคม 2558
แจ้งถึงอัตราจ้างที่ใช้งบโรงเรียน สมาพันธ์บุคคลทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 904 7 12 มกราคม 2558
ให้มารับเอกสาร กบข. รายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ (Undo) การเงิน เขต 1 672 0 08 มกราคม 2558
ให้มารับสมุดคู่ฝากเงินรับฝากเงินอุดหนุน เงินประกันสัญญา การเงิน เขต 1 686 0 08 มกราคม 2558
ให้มารับสมุดคู่ฝากเงินรับฝากเงินอุดหนุน เงินประกันสัญญา การเงิน เขต 1 682 0 08 มกราคม 2558
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มช้าง 685 0 05 มกราคม 2558
รับสมัครนักการภารโรง จักรกฤษ 693 0 26 ธันวาคม 2557
ขอเชิญประชุมลูกจ้างส่วนราชการ นายวินัย เอี่ยมละออ 670 0 24 ธันวาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเอกสารแนบ หนังสือที่ ศธ04101/ว4543 สิทธิเดช ธุรการ ตข. ทร.8 672 1 22 ธันวาคม 2557
ตอบที รอผล 668 0 17 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคา นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล 682 0 17 ธันวาคม 2557
การประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผอ.ศูนย์ ITE สพป.พล.๑ 668 0 17 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดหนองอ้อ ปาลประภา ธุรการ 673 0 17 ธันวาคม 2557
ให้มารับเอกสารเพิ่มเติมนะค่ะ กลุ่มนโยบายและแผน 669 0 16 ธันวาคม 2557
ขอให้ รร มารับจัดสรรฯค่าไฟฟ้า ประปา กลุ่มนโยบายและแผน 668 0 16 ธันวาคม 2557
ขอจำนวนนักเรียน ม.3 ร่วมเข้าค่ายลูกเสือขยายโอกาส(บางกำ) สุธี ตันติอำนวย 685 6 16 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ทาสีน้ำพลาสติกภายนอกภายใน โรงเรียนวัดบ้านไร่ 670 0 16 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ วิศรุต ศรีสัตนา ธุรการ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 687 5 15 ธันวาคม 2557
อยากทราบ คนที่สอบติด 673 0 11 ธันวาคม 2557
หางานค่ะ คนหางาน 702 2 11 ธันวาคม 2557
เรียนสอบถาม ธุรการ 678 0 11 ธันวาคม 2557
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม ธุรการโรงเรียนบางระกำ 668 0 04 ธันวาคม 2557
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนง เอกอังกฤษบ้าง ว่างงาน 668 0 04 ธันวาคม 2557
ขอให้โรงเรียนฯไปรับเอกสารแบบประมาณราคาซ่อมแซม กลุ่มนโยบายและแผน 669 0 04 ธันวาคม 2557
สัญญาธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 668 0 03 ธันวาคม 2557
รับสมัคร ครูเอกพลศึกษา เพศชาย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 713 0 02 ธันวาคม 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559