??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
มีครูและ ผอ.บางท่านทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู ผู้ปกครองนักเรียน 622 6 02 กรกฏาคม 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 57 0 30 มิถุนายน 2557
ขอความชัดเจนเงินตกเบิก ว.21 ครูเงินเดือนน้อย 169 0 30 มิถุนายน 2557
แจ้งผู้เกษียณอายุราชการ นางปราณีต ตั้งปอง 085-0520663 161 0 30 มิถุนายน 2557
เอกสารใช้สำหรับยืมเงินราชการ การเงิน 106 0 30 มิถุนายน 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกคณิตศาสตร์ ธุรการโรงเรียนวัดอรัญญิก 112 1 30 มิถุนายน 2557
ไม่มี ผอ.โรงเรียน ผอ.กลุ่มคนไหนย้ายครูเข้าในเมืองได้ ไม่มีผอ.โรงเรียน คนไหนย้ายครู 345 0 29 มิถุนายน 2557
ขอขอบคุณ นายชิงชัย ศรีสอน 192 0 26 มิถุนายน 2557
รายงานรร.ดี ประจำตำบล และรับเกียรติบัตรภาษาไทย อำไพ ติ๊บดวงคำ 195 3 24 มิถุนายน 2557
รายชื่อครูร่วมกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ธุรการโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 107 3 24 มิถุนายน 2557
ส่งรายชื่อครูประชุมกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ธุรการโรงเรียนวัดอรัญญิก 101 14 24 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์ ธุรการโรงเรียนวัดอรัญญิก 158 1 23 มิถุนายน 2557
เชิณร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาครูธฤดี สิงห์ลอ นภัสกร ดลรักษ์ 115 0 21 มิถุนายน 2557
ขอข้อมูลร.ร.ที่เข้ารับการอบรม eDLTV (ด่วนภายในวันที่ 19 มิ.ย.57)) ศน.นิพนธ์ 271 10 19 มิถุนายน 2557
โรงเรียนที่ยืนยันDMCไม่ได้ งานข้อมูล 273 3 18 มิถุนายน 2557
ขอเชิญประชุม สุธี ตันติอำนวย 220 0 17 มิถุนายน 2557
กรอกข้อมูลรรที่เข้าโครงการ eDLTV ศน นิพนธ์ 281 12 17 มิถุนายน 2557
อัตรากำลังข้าราชการครู โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 290 0 16 มิถุนายน 2557
ศูนย์ PEER Center อำเภอบางระกำ ธุรการบ่อวิทยบางระกำ 185 6 16 มิถุนายน 2557
แจ้ง จนท.ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล (โปรแกรม DMC) งานข้อมูล 194 2 16 มิถุนายน 2557
เรื่องส่งเรียงความโครงการรักษ์ภาษา ครู 94 0 15 มิถุนายน 2557
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลDMC งานข้อมูล 247 12 15 มิถุนายน 2557
ขอเชิญคณะครูอำเภอบางระกำร่วมสวดมนต์ ธุรการโรงเรียนบางระกำ 141 0 12 มิถุนายน 2557
ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 299 4 11 มิถุนายน 2557
โอนเงินลูกจ้างวิทย-คณิต การเงิน 111 1 11 มิถุนายน 2557
ตรวจสอบการดำเนินการโครงการโรงเรียนศรีตำบล ดลภูมิญ์ 081-9716155 94 0 11 มิถุนายน 2557
ขอให้มารับเบี้ยเลี้ยง ปราณีต ตั้งปอง 159 0 11 มิถุนายน 2557
ตรวจสอบสถานศึกษาในเขตอำเภอเมือง นายสมยศ สุขสอาด 159 0 10 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กนิษฐา ปานอยู๋ ธุรการโรงเรียนวัดมหาวนาราม 214 0 09 มิถุนายน 2557
ตรวจสอบการดำเนินการโครงการโรงเรียนศรีตำบล ดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์ 133 0 09 มิถุนายน 2557
อุทกภัยสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 176 0 06 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนบ้านเสวยซุง 33 0 06 มิถุนายน 2557
แจ้งผู้บริหารค่ะ พัสดุ 347 0 06 มิถุนายน 2557
ขอเชิญประชุมสมาคม(บางระกำ) สุธี ตันติอำนวย 132 1 06 มิถุนายน 2557
ดึง efilling ไม่ได้ ธุรการ 97 2 05 มิถุนายน 2557
ครูวิยาศาสตร์ทั่วไป กานต์ชลัช 148 0 05 มิถุนายน 2557
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 107 1 04 มิถุนายน 2557
โรงเรียนวัดอรัญญิกรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดอรัญญิก 125 1 04 มิถุนายน 2557
ครูวิท-คณิต ครูวิท-คณิต 147 0 04 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนวัดสระโคล่ 25 0 03 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาหนังสือและสื่อ ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 48 0 03 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนวัดศรีรัตนารามฯ 20 0 03 มิถุนายน 2557
ผอ.รร.บ้านป่าฯ กลุ่มนโยบายและแผน 121 0 03 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนวัดวังเป็ด 25 0 03 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนวัดห้วงกระได 30 0 02 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 39 0 02 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนวัดหนองอ้อ 26 0 02 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนบ้านป่า 22 0 02 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียน ตข. 18 0 02 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียน ทร.8 15 0 02 มิถุนายน 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2558