??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ส่งชื่อครูอบรมครูวิทยาศาสตร์ ป.6 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 39 0 05 สิงหาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ป.1-2 โรงเรียนวัดบ้านดง 38 1 05 สิงหาคม 2557
ขอให้จัดทำใบวุฒิบัตรอบรม ครูใหม่ 140 2 05 สิงหาคม 2557
อยากได้รูปภาพกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูกลุ่ม 9 (กลุ่มนิคมฯ) สิงห์เหนือพบเสือใต้ ครับผม ครูกลุ่มนิคมฯ 41 1 04 สิงหาคม 2557
การติดตามผลด้านโอกาสทาง กศ.ด้วยระบบอีมี่ e-MES ทิพวรรณ กลุ่มแผนฯ 236 14 04 สิงหาคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิทยากราสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต รร.บ้านดงวิทยา 65 1 01 สิงหาคม 2557
เชิญส่งรายชื่อครู โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเชี่ยน สำหรับครูวิชาการ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 62 0 01 สิงหาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ป.1-2 ธุรการ 39 0 01 สิงหาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมด้ารบรรณารักษ์และวัดผล โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 56 1 31 กรกฏาคม 2557
การอบรมวิทยากรแกนนำครูภาษาไทย 9-10 ส.ค.57 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ 242 20 31 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับครู ธุรการ 95 0 31 กรกฏาคม 2557
ขอเชิญลูกจ้างส่วนราชการ(สพป.พล.1)ประชุม วินัย เอี่ยมละออ เลขาชมรมลูกจ้างส่วนราชการ 113 0 30 กรกฏาคม 2557
อัตราจ้างวิทย์ทั่วไป น.ศ.ครูจบใหม่ 106 2 30 กรกฏาคม 2557
ขอความกรุณาครับ อย่าเอาแต่สบาย รึสะดวกตัวเองเลย ขอเถอะ 319 4 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ Phonics โรงเรียนวัดท่าโก 35 0 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 53 0 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนวัดท่าโก 18 0 30 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู Phonics โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 10 0 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 30 0 30 กรกฏาคม 2557
ส่งรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 78 1 30 กรกฏาคม 2557
รับสมัครครูอัตราจ้าง ร.รบ้านร้องยุ้งข้าว 128 1 30 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-2 โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ 9 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านวังยาง 28 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาไทย ป1-2 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 22 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมบรรณารักษ์ และวิชการ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 34 0 29 กรกฏาคม 2557
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูอบรม Phonics โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 22 1 29 กรกฏาคม 2557
ขอให้ส่งรายชื่ออบรมบรรณารักษ์ วัดผล และวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ปราณีต ตั้งปอง 0850520663 86 5 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-2 ร.ร.ชุมชนท่ี 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 13 1 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ป.1-2 ร.ร.วัดบึงพระ 9 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1-2 ธุรการโรงเรียน 25 0 29 กรกฏาคม 2557
ขอบพระคุณคณะทำงาน และอยากได้รูปถ่ายวันรับเครื่องราชย์ค่ะ คุณครู 39 1 28 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1-2 หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร.ร.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 31 0 28 กรกฏาคม 2557
ส่งแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 90 0 28 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1 - 2 ธุรการโรงเรียนวัดอรัญญิก 24 1 28 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 36 0 28 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู Phonics โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 10 0 28 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมการสอนภาษาอังกฤษด้วย phonics โรงเรียนบ้านดงยาง 43 5 28 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งชา 27 2 28 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนบ้านดงยาง 34 0 28 กรกฏาคม 2557
ขอขอบคุณ พิธีมอบรางวัล jitarin 94 1 27 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษป.1อบรม ณัฐมน 63 4 27 กรกฏาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ถามท่านผู้รู้ครับ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 168 2 25 กรกฏาคม 2557
ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 83 0 25 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียนสำหรับครูวิชาการ ธุรการ 135 7 25 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูร่วมโครงการภาษาอังกฤษ Phonices ธุรการ 166 19 25 กรกฏาคม 2557
อยากทราบสถานที่สำนักงาน ปอ 108 1 24 กรกฏาคม 2557
ขอบคุณหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.1 ครูโรงเรียนวัดวังแร่ 61 0 23 กรกฏาคม 2557
ให้ จนท.รับเอกสารด้วยค่ะ กลุ่มนโยบายและแผน 190 0 23 กรกฏาคม 2557
สอบถามการรับสมัครงานครับ บอล 144 2 23 กรกฏาคม 2557
หนังสือเรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ธุรการ 86 0 23 กรกฏาคม 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

อังคาร 6 ตุลาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์