moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ส่งรายชื่ออบรมมารยาทไทย ธุรการโรงเรียน 687 0 04 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมมารยาทไทย โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 670 0 03 พฤษภาคม 2557
แก้ไขกำหนดกรอกข้อมูล DMC (ให้ยกเลิก 2 กระทู้ผ่านมา) งานข้อมูล 667 0 02 พฤษภาคม 2557
แก้ไขกำหนดกรอกข้อมูล DMC (ให้ยกเลิก 2 กระทู้ผ่านมา) งานข้อมูล 669 0 02 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนวัดบ้านดงส่งชื่อครูอบรมมารยาทไทย โรงเรียนวัดบ้านดง 680 3 01 พฤษภาคม 2557
แจ้ง DMCขยายเวลา นายเฉลิมชัย บุญอ่อง 671 0 01 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญชวน ท่านที่สนใจเข้าร่วม รับชมการแสดง พิธีปิดค่าย Summer Camp admin 686 0 29 เมษายน 2557
โรงเรียนวัดคุยขวางรับสมัครครูอัตราจ้างดนตรีไทย ครู 674 1 28 เมษายน 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านวังยาง รับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย ธุรการ 709 0 23 เมษายน 2557
ประกาศรับครูอัตราจ้าง ผอ.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง 686 2 21 เมษายน 2557
เชิญฟังพระสวดพระอภิธรรมคุณพ่อเจริญ รอสวัสดิ์. ธุรการ 670 2 20 เมษายน 2557
เรียนถามผลการย้าย สพป. พล.1 รอบ ก.พ. 57 ออกเมื่อไหร่ค่ะ จากครูต่างเขตค่ะ 673 1 19 เมษายน 2557
ประกาศรายงานผล NT ปีการศึกษา 2556 ครูพิษณุโลก เขต 1 690 6 18 เมษายน 2557
ผลสอบO-netป.6คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่า 50.00 ผอ.นิพนธ์ ขาวเอี่ยม 672 3 16 เมษายน 2557
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ พนักงานราชการอ.บางระกำ 679 1 11 เมษายน 2557
เรียนถาม รายงานผลการสอบ o-net ไม่ทราบว่าคิดตรงกันไหม วิชาการโรงเรียน 672 0 10 เมษายน 2557
รายงานผลการทดสอบ O-NET ไม่ถูกต้อง โรงเรียนวัดบึงพระฯ 673 0 09 เมษายน 2557
ย้ายห้องทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคล บริหารงานบุคคล 675 0 04 เมษายน 2557
ขอให้ ร.ร.ตรวจสอบการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา ชุดใหม่ กลุ่มอำนวยการ 669 0 04 เมษายน 2557
รับบัตรประกันสังคม การเงิน สพป. พล.1 668 1 28 มีนาคม 2557
Download หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้ค่ะ ครูธุรการ 719 1 27 มีนาคม 2557
แจ้งงานณาปณกิจศพ ผอ.สุรชาติ สีสุกดี ภัค บริรักษ์สัทธา 670 0 25 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อครูอบรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2557 ศน.พิพัฒน์ ปิ่นจินดา 673 2 24 มีนาคม 2557
What school need an English teacher? Njukang 971 0 21 มีนาคม 2557
การกรอกข้อมูลส้ินปี กศ.ทางเว็ปไซต์ งานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน 683 5 20 มีนาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมการจัดเก็บเอกสาร โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 668 1 19 มีนาคม 2557
สอบถามเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีไม่มีอบายมุข 689 1 19 มีนาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมการจัดเก็บเอกสาร อุทัย ข่มอาวุธ 688 1 19 มีนาคม 2557
ขอเปลี่ยนผู้เข้าอบรมการจัดเก็บหลักฐานการศึกษา ร.ร.บ้านนาชักหวาย 686 1 19 มีนาคม 2557
เรียนผู้บริหารร.ร.กลุ่ม8จตุบูรพา ผอ.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง 700 0 19 มีนาคม 2557
ส่งรายชื่ออบรมการจัดเก็บเอกสาร โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 686 0 19 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ขอส่งรายชื่อครูอบรมการจัดเก็บเอกสารการศึกษา นุสรา 682 0 19 มีนาคม 2557
ส่งรายชื่ออบรมการจัดเก็บเอกสาร โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 682 2 19 มีนาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญ ธุรการโรงเรียน 692 1 18 มีนาคม 2557
ส่งรายชื่อนักเรียนอบรมภาษาอังกฤษ (ขยายโอกาส) กนิษฐา ปานอยู๋ ธุรการโรงเรียนวัดมหาวนาราม 685 0 18 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ธุรการโรงเรียน 724 4 18 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ธุรการ 679 1 18 มีนาคม 2557
แจ้งรายขื่อครูเข้ารับการอบรมพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา natamon 668 1 18 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา โรงเรียนวัดดอนอภัย 673 1 18 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษ สุวัฒน์ 685 1 17 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา? โรงเรียนวัดหนองขานาง 685 1 17 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 685 1 17 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา โรงเรียนวัดศรีรัตนารมฯ 706 1 17 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ธุรการโรงเรียน 668 1 17 มีนาคม 2557
แจ้งชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาระบบจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษษ โรงเรียนบ้านวังยาง 680 1 17 มีนาคม 2557
แจ้งร่ยชื่อครูเข้ารับอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 683 3 17 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 688 1 17 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อครูที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ธุรการ 670 1 17 มีนาคม 2557
แจ้งรายชื่อจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ฯ 690 1 17 มีนาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมการพัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา 20 มี.ค. 57 ธุรการโรงเรียน 848 8 17 มีนาคม 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2559