??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
The IDOL School
นิเทศทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พล.1
คู่มือประเมินคุณภาพ
ข้อมูล 10 มิ.ย.57
เกณฑ์ครุภัณฑ์58
แนวปฏิบัติสอนอังกฤษ
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download
หนังสือรับรองหักภาษีปี ๕๗
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
รายงาน Eng for Child
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1 - 2 ธุรการโรงเรียนวัดอรัญญิก 24 1 28 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 36 0 28 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู Phonics โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 10 0 28 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมการสอนภาษาอังกฤษด้วย phonics โรงเรียนบ้านดงยาง 43 5 28 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งชา 27 2 28 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนบ้านดงยาง 34 0 28 กรกฏาคม 2557
ขอขอบคุณ พิธีมอบรางวัล jitarin 94 1 27 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษป.1อบรม ณัฐมน 63 4 27 กรกฏาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ถามท่านผู้รู้ครับ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 168 2 25 กรกฏาคม 2557
ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 83 0 25 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียนสำหรับครูวิชาการ ธุรการ 135 7 25 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูร่วมโครงการภาษาอังกฤษ Phonices ธุรการ 166 19 25 กรกฏาคม 2557
อยากทราบสถานที่สำนักงาน ปอ 108 1 24 กรกฏาคม 2557
ขอบคุณหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.1 ครูโรงเรียนวัดวังแร่ 61 0 23 กรกฏาคม 2557
ให้ จนท.รับเอกสารด้วยค่ะ กลุ่มนโยบายและแผน 190 0 23 กรกฏาคม 2557
สอบถามการรับสมัครงานครับ บอล 144 2 23 กรกฏาคม 2557
หนังสือเรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ธุรการ 86 0 23 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูวิชาการอาเซียน ไพบูลย์ 131 11 22 กรกฏาคม 2557
ประชุมวิทยากรทดลองวิทยาศาสตร์ ศน.พิพัฒน์ ปิ่นจินดา 114 1 22 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน ศน.วรากร ขวัญเมือง 438 92 22 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน สำหรับครูวิชาการ ศน.วรากร ขวัญเมือง 491 111 22 กรกฏาคม 2557
เรื่องให้รใรใไปรับแท็บเล็ต โซน 2 อยากทราบว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างค่ะ ธุรการร.ร. 129 1 22 กรกฏาคม 2557
เขตส่งเอกสารไม่ครบค่ะ ธุรการร.ร. 125 0 18 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 64 0 18 กรกฏาคม 2557
ระบบ e-office ธุรการ 191 0 17 กรกฏาคม 2557
ยินดีกับว่าที่ผอ.สพป. ผอ.นิพนธ์ ขาวเอี่ยม 199 0 16 กรกฏาคม 2557
สพฐ.เลื่อนการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ(ต่อ) ศน.วราภรณ์ 203 1 15 กรกฏาคม 2557
สพฐ.เลื่อนการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ ศน.วราภรณ์ 173 1 15 กรกฏาคม 2557
หนังสือ ว1827 เรื่องให้ส่งตัวข้าราชการครูย้ายและแต่งตั้ง ไม่มีรายชื่อแนบคะ ธุรการร.ร. 204 0 15 กรกฏาคม 2557
หนังสือมีแต่เรื่องแนบไม่มี(เรื่องย้าย)(เรื่องอบรม E-OFFICE บ้านไร่ 96 0 13 กรกฏาคม 2557
ส่งแผนการรับ นร. เรียบร้อยแล้วค่ะ ธุรการโรงเรียน 82 3 11 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนใดมีความประสงค์ต้องการครูวิทยาศาสตร์ บ้างค่ะ กานต์ชลัช 104 1 10 กรกฏาคม 2557
ขอแจ้งผลการรายงานตามตัวชี้วัด ที่ 17-18 ธุรการโรงเรียน 170 3 09 กรกฏาคม 2557
รับสมัครครุูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน1อัตรา นางสมบูรณ์ สอนบุญ 211 1 08 กรกฏาคม 2557
ขอเชิญประชุม สุธี ตันติอำนวย 199 0 08 กรกฏาคม 2557
เชิญร่วมงานศพ ครูชอบ 218 0 07 กรกฏาคม 2557
ศูนย์ PEER Center อำเภอบางระกำ ธุรการ 157 0 07 กรกฏาคม 2557
เชิญร่วมงานศพ ครูชอบ 131 0 07 กรกฏาคม 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 50 0 04 กรกฏาคม 2557
Explorer เข้าเว็บเขตไม่ได้ ธุรการ 187 9 03 กรกฏาคม 2557
มีครูและ ผอ.บางท่านทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู ผู้ปกครองนักเรียน 622 6 02 กรกฏาคม 2557
ประกาศสอบราคา โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 57 0 30 มิถุนายน 2557
ขอความชัดเจนเงินตกเบิก ว.21 ครูเงินเดือนน้อย 169 0 30 มิถุนายน 2557
แจ้งผู้เกษียณอายุราชการ นางปราณีต ตั้งปอง 085-0520663 161 0 30 มิถุนายน 2557
เอกสารใช้สำหรับยืมเงินราชการ การเงิน 106 0 30 มิถุนายน 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกคณิตศาสตร์ ธุรการโรงเรียนวัดอรัญญิก 112 1 30 มิถุนายน 2557
ไม่มี ผอ.โรงเรียน ผอ.กลุ่มคนไหนย้ายครูเข้าในเมืองได้ ไม่มีผอ.โรงเรียน คนไหนย้ายครู 345 0 29 มิถุนายน 2557
ขอขอบคุณ นายชิงชัย ศรีสอน 192 0 26 มิถุนายน 2557
รายงานรร.ดี ประจำตำบล และรับเกียรติบัตรภาษาไทย อำไพ ติ๊บดวงคำ 195 3 24 มิถุนายน 2557
รายชื่อครูร่วมกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ธุรการโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 107 3 24 มิถุนายน 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก 1 

จันทร์ 3 สิงหาคม 2558
 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์