moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ส่งแบบสำรวจการปิด-เปิดเรียน ของ สพฐ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 676 0 13 ธันวาคม 2555
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนให้กับรร.ที่ไม่มีครูจบเอกภาษาอังกฤษ 31 รร.ที่แจ้งมา ศน.วรากร ขวัญเมือง 668 0 08 ธันวาคม 2555
ขอยกเลิกหนังสือ สพป.พล.1 ที่ ศธ 04101/ว 6688 ลว 6 ธ.ค. 2555 กลุ่มนโยบายและแผน 714 0 07 ธันวาคม 2555
แบบสำรวจ หนังสือที่ ศธ04101/ว6678 ครับ ธุรการ 668 0 07 ธันวาคม 2555
อยากทราบเรื่อง คำสั่งตั้งแต่งครูผู้ช่วย เป็น ตำแหน่งครู ค.ศ.1 ครับ ครูผู้ช่วย 674 0 06 ธันวาคม 2555
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (2) ษิรดา 673 0 06 ธันวาคม 2555
การวางพานพุ่มถวายพระพร ข้าราชการที่ดี 708 0 06 ธันวาคม 2555
แจ้ง จนท.ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล 10 มิ.ย.55 ( DMC 2012) งานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน 674 0 04 ธันวาคม 2555
ขอเชิญผู้บริหารบางระกำประชุมประจำเดือนธันวา สุธี ตันติอำนวย 669 0 04 ธันวาคม 2555
การลงทะเบียน tablet ปภาวัตฒ์ 673 0 03 ธันวาคม 2555
ขอทราบข้อมูลว่ารร.ใดไม่มีครูสอนภาษาอังกฤษเลย(รวมถึงมีอยู่แต่ไม่จบเอกอังกฤษ) ค่ะ ศน.วรากร ขวัญเมือง 671 0 03 ธันวาคม 2555
รับหนังสือ ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ 672 0 29 พฤศจิกายน 2555
แก้ปัญหาเข้าเว็บไซต์ตรวจเงินเดือน ชายน้อย 733 0 27 พฤศจิกายน 2555
สั่งจองหนังสือวันเด็ก ด่วนที่สุด กลุ่มอำนวยการ 676 0 27 พฤศจิกายน 2555
รับสมัครครู เอก คณิตฯ 1 ตำแหน่ง และวิทย์ 1 ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 671 0 20 พฤศจิกายน 2555
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชนกนันท์ เกตุดี 667 0 19 พฤศจิกายน 2555
กฐิน รองผวจ.(กลุ่มจตุบูรพา) รองฯธิดาพร พานิชพันธ์ 672 0 17 พฤศจิกายน 2555
คณะทำงานตกแต่งเต็นท์การจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 กลุ่มนโยบายและแผน 710 0 15 พฤศจิกายน 2555
แจ้งผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.วัดจุฬามณี โรงเรียนวัดจุฬามณี 667 0 15 พฤศจิกายน 2555
รายชื่อโรงเรียน จำนวนครูและนักเรียน หน้าที่ 3 ศน.วรากร ขวัญเมือง 668 0 13 พฤศจิกายน 2555
รายชื่อโรงเรียน จำนวนครู นักเรียน ที่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปชม.20-22 พ.ย. 55 ศน.วรากร ขวัญเมือง 668 0 13 พฤศจิกายน 2555
กลุ่ม ๗ แจ้งเลื่อนแข่งขันกีฬานักเรียน ประธานกลุ่ม 674 0 12 พฤศจิกายน 2555
เชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) รองฯธิดาพร พานิชพันธ์ 672 0 12 พฤศจิกายน 2555
test send ipad admin 667 0 11 พฤศจิกายน 2555
ประกวดร.ร.ทันตสุขภาพบางระกำ สุธี ตันติอำนวย 677 0 11 พฤศจิกายน 2555
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนที่ 9 ประชุม ประธานกลุ่มที่ 9 667 0 08 พฤศจิกายน 2555
รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการด่วน โรงเรียนวัดจุฬามณี 717 0 08 พฤศจิกายน 2555
ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพคูณแม่ของ ศน.ยุภาภรณ์ ไชยยงค์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.พล.1 737 0 07 พฤศจิกายน 2555
การอนุญาตโรงเรียนลงทะเบียน tablet ปภาวัตฒ์ 672 0 06 พฤศจิกายน 2555
การลงทะเบียน tablet ปภาวัตฒ์ 671 0 06 พฤศจิกายน 2555
ย้ายสับเปลี่ยน ครูกำแพง 673 0 06 พฤศจิกายน 2555
โปรแกรมคำนวณมาตรฐานที่ 5 ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ 753 0 05 พฤศจิกายน 2555
โปรแกรมคำนวณมาตรฐานที่ 5 สมส.(2) ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ 712 0 05 พฤศจิกายน 2555
โปรแกรมคิดคะแนนมาตรฐานที่ 5 สมศ. ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ 668 0 05 พฤศจิกายน 2555
การลงทะเบียน Tablet ครู ป.1 670 0 05 พฤศจิกายน 2555
เพิ่มเติมสัญญาจ้างฯอีก 2 โรง กลุ่มนโยบายและแผน 680 0 01 พฤศจิกายน 2555
ขอให้โรงเรียนมารับสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการไปแก้ไข กลุ่มนโยบายและแผน 694 0 01 พฤศจิกายน 2555
ข่าวดี ไม่ช้า ไม่เร็ว พิษณุ ชาบาง 667 0 31 ตุลาคม 2555
การย้ายของข้าราชการ ครูจิดาภา ติดไชย ครูจังหวัดตาก 667 0 31 ตุลาคม 2555
รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนวัดอรัญญิก 704 0 31 ตุลาคม 2555
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 เปิดระบบให้ทงทะเบียนครั้งสุดท้าย สุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ 670 0 31 ตุลาคม 2555
การไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ 667 0 31 ตุลาคม 2555
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ. จบหลักสูตร วปอ. รองฯธิดาพร พานิชพันธ์ 699 0 30 ตุลาคม 2555
เงินเดือนครูเอกชน ครูเอกชน 684 0 30 ตุลาคม 2555
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหินลาด 739 0 30 ตุลาคม 2555
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล 667 0 30 ตุลาคม 2555
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและสวัสดิการกลุ่มฯ10 บึงกอกหนองกุลา เลขากลุ่มฯ 10 675 0 30 ตุลาคม 2555
ขอเชิญประชุม ผอ.สุวรรณ เพ็ชรบัว 667 0 30 ตุลาคม 2555
ขอเชิญประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 667 0 30 ตุลาคม 2555
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ระดับสถานศึกษา ศน.วราภรณ์ 668 0 30 ตุลาคม 2555
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พุธ 26 เมษายน 2560