:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ส่งรายชื่อกรรมคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนวัดบึงพระ วรเทพ 686 1 26 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น นายกิจจา สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียนวัดกรับพวง / โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 682 0 26 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT สนามสอบที่ 15 ร.ร.วัดยางฯ ธาริณี ธุรการร.ร.วัดยางฯ 698 5 26 มกราคม 2558
โรงเรียนบ้านห้วยชันส่งชื่อกรรมการคุมสอบNTสนามสอบโรงเรียนบ่อวิทย์ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยชัน 679 1 23 มกราคม 2558
ธุรการโรงเรียนบ้านพันเสา ธุรการโรงเรียนบ้านพันเสา 704 2 23 มกราคม 2558
ส่งรายชื่ื่อคณะกรรมการคุมสอบNTสนามสอบโรงเรียนสะพานที่ 3 วิชาการโรงเรียน 682 1 23 มกราคม 2558
ส่่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ NTสนามสอบโรงเรียนวัดสระโคล่ วิชาการโรงเรียน 685 0 23 มกราคม 2558
lส่งรายชื่อคณะกรรมคุมสอบ NT สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษรุโลก วิชาการโรงเรียน 703 0 23 มกราคม 2558
ขอรายชื่อกรรมการประจำสนามสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้น ป.3 สนามสอบที่ 25 โรงเรียนบ้านปลักแรด ธุรการโรงเรียนบ้านปลักแรด 682 4 22 มกราคม 2558
กบข. นางพูลสุข วงษ์ไทย ครู ร.ร.บ้านสะอักฯ 679 0 21 มกราคม 2558
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มช้าง 680 2 20 มกราคม 2558
การพิมพ์ข้อมูลนร.ลงบนกระดาษคำตอบ ศน.อำไพ ติ๊บดวงคำ 682 2 20 มกราคม 2558
โรงเรียนปลอดบุหรี่ ผอ.นิพนธ์ 672 0 15 มกราคม 2558
แจ้งถึงอัตราจ้างที่ใช้งบโรงเรียน สมาพันธ์บุคคลทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 894 7 12 มกราคม 2558
ให้มารับเอกสาร กบข. รายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ (Undo) การเงิน เขต 1 672 0 08 มกราคม 2558
ให้มารับสมุดคู่ฝากเงินรับฝากเงินอุดหนุน เงินประกันสัญญา การเงิน เขต 1 680 0 08 มกราคม 2558
ให้มารับสมุดคู่ฝากเงินรับฝากเงินอุดหนุน เงินประกันสัญญา การเงิน เขต 1 677 0 08 มกราคม 2558
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มช้าง 680 0 05 มกราคม 2558
รับสมัครนักการภารโรง จักรกฤษ 687 0 26 ธันวาคม 2557
ขอเชิญประชุมลูกจ้างส่วนราชการ นายวินัย เอี่ยมละออ 669 0 24 ธันวาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเอกสารแนบ หนังสือที่ ศธ04101/ว4543 สิทธิเดช ธุรการ ตข. ทร.8 672 1 22 ธันวาคม 2557
ตอบที รอผล 668 0 17 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคา นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล 677 0 17 ธันวาคม 2557
การประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผอ.ศูนย์ ITE สพป.พล.๑ 668 0 17 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดหนองอ้อ ปาลประภา ธุรการ 673 0 17 ธันวาคม 2557
ให้มารับเอกสารเพิ่มเติมนะค่ะ กลุ่มนโยบายและแผน 669 0 16 ธันวาคม 2557
ขอให้ รร มารับจัดสรรฯค่าไฟฟ้า ประปา กลุ่มนโยบายและแผน 668 0 16 ธันวาคม 2557
ขอจำนวนนักเรียน ม.3 ร่วมเข้าค่ายลูกเสือขยายโอกาส(บางกำ) สุธี ตันติอำนวย 681 6 16 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ทาสีน้ำพลาสติกภายนอกภายใน โรงเรียนวัดบ้านไร่ 670 0 16 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ วิศรุต ศรีสัตนา ธุรการ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 683 5 15 ธันวาคม 2557
อยากทราบ คนที่สอบติด 673 0 11 ธันวาคม 2557
หางานค่ะ คนหางาน 694 2 11 ธันวาคม 2557
เรียนสอบถาม ธุรการ 678 0 11 ธันวาคม 2557
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพที่ 7 ประชุม ธุรการโรงเรียนบางระกำ 668 0 04 ธันวาคม 2557
โรงเรียนไหนต้องการครูอัตราจ้างหรือพนง เอกอังกฤษบ้าง ว่างงาน 668 0 04 ธันวาคม 2557
ขอให้โรงเรียนฯไปรับเอกสารแบบประมาณราคาซ่อมแซม กลุ่มนโยบายและแผน 669 0 04 ธันวาคม 2557
สัญญาธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 668 0 03 ธันวาคม 2557
รับสมัคร ครูเอกพลศึกษา เพศชาย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 706 0 02 ธันวาคม 2557
เอกปฐมวัยหางานค่ะ มีประสบการณ์การสอนค่ะ ครูปฐมวัย 678 0 28 พฤศจิกายน 2557
รอคอย ธุรการ 672 1 26 พฤศจิกายน 2557
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ปราณีต ตั้งปอง 0850520663 685 13 26 พฤศจิกายน 2557
ขอให้โรงเรียนฯไปรับเอกสาร กลุ่มนโยบายและแผน 673 0 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่องย้ายจะทราบผลตอนไหนค่ะ วิมลรัตน์ 675 1 24 พฤศจิกายน 2557
เชิญ ผู้บริหาร สถานศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประชุม นายประทีป สมบูรณ์ 675 1 24 พฤศจิกายน 2557
แจ้งครูอัตราจ้างส่งสัญญาด่วน นายอำพล บัวดิษฐ์ 671 0 21 พฤศจิกายน 2557
ขอรายชื่อคณะกรรมคุมสอบ O-Net สนามสอบที่ 10 วิชาการโรงเรียน 684 7 20 พฤศจิกายน 2557
แจ้งครูธุรการ ไปทำสัญญา ธุรการโรงเรียน 680 4 19 พฤศจิกายน 2557
อยากเป็นครูค่ะ คนอยากเป็นครู 668 1 19 พฤศจิกายน 2557
ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O-NET สนามสอบที่ 9 วิชาการโรงเรียน 671 0 19 พฤศจิกายน 2557
รอคอยเงินเดือน รอคอย 671 0 18 พฤศจิกายน 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559