??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล 10 มิ.ย.58
โครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
 
 
update : 13/11/2011
 
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ประกาศสอบราคา โรงเรียนบ้านคุยยาง 665 0 18 สิงหาคม 2557
รบกวนสอบถามท่าน ผอ.เขตคะ ผู้สงสัย 665 13 18 สิงหาคม 2557
ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ทำไม่ได้ 665 1 17 สิงหาคม 2557
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ทิพวรรณ กลุ่มแผนฯ 665 9 17 สิงหาคม 2557
อบรม ครูวิทย์และ ครูผู้ดูแลระบบสารบรรณเมื่อไรคะ ครูบางระกำ 666 3 14 สิงหาคม 2557
ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 665 0 13 สิงหาคม 2557
ส่รายชื่อครูอบรม วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 665 11 13 สิงหาคม 2557
แจ้ง รร.กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบยืนยันข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 งานข้อมูล 664 2 12 สิงหาคม 2557
กรอกข้อมูลไม่ได้ โรงเรียนวัดบึงบอน 0881487528 666 2 11 สิงหาคม 2557
กรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณไม่ได้ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 089-9441343 665 3 11 สิงหาคม 2557
เขตสั่งให้กรอกข้อมูลหลายอย่างจนงงไปหมดแล้ว ครูรร.เล็กๆ 667 7 10 สิงหาคม 2557
กรอกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ณธกร วัฒนาจรัสแสง 665 9 09 สิงหาคม 2557
การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ป.3,4 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 666 3 07 สิงหาคม 2557
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเอกปฐมวัย นายอุทัย ข่มอาวุธ 665 3 06 สิงหาคม 2557
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน(บางระกำ)ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุธี ตันติอำนวย 665 1 06 สิงหาคม 2557
ถามฝ่ายแผน รร. 664 0 06 สิงหาคม 2557
ด่วน ..เชิญรร.วิถีพุทธเข้าระบบประเมินตนเองในเว็บไซต์ ศน. สุภาพร 666 6 06 สิงหาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมครูวิทยาศาสตร์ ป.6 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 666 0 05 สิงหาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ป.1-2 โรงเรียนวัดบ้านดง 666 1 05 สิงหาคม 2557
ขอให้จัดทำใบวุฒิบัตรอบรม ครูใหม่ 665 2 05 สิงหาคม 2557
อยากได้รูปภาพกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูกลุ่ม 9 (กลุ่มนิคมฯ) สิงห์เหนือพบเสือใต้ ครับผม ครูกลุ่มนิคมฯ 665 1 04 สิงหาคม 2557
การติดตามผลด้านโอกาสทาง กศ.ด้วยระบบอีมี่ e-MES ทิพวรรณ กลุ่มแผนฯ 667 14 04 สิงหาคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิทยากราสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต รร.บ้านดงวิทยา 665 1 01 สิงหาคม 2557
เชิญส่งรายชื่อครู โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเชี่ยน สำหรับครูวิชาการ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 665 0 01 สิงหาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ป.1-2 ธุรการ 666 0 01 สิงหาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมด้ารบรรณารักษ์และวัดผล โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 665 1 31 กรกฏาคม 2557
การอบรมวิทยากรแกนนำครูภาษาไทย 9-10 ส.ค.57 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ 665 20 31 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับครู ธุรการ 666 0 31 กรกฏาคม 2557
ขอเชิญลูกจ้างส่วนราชการ(สพป.พล.1)ประชุม วินัย เอี่ยมละออ เลขาชมรมลูกจ้างส่วนราชการ 665 0 30 กรกฏาคม 2557
อัตราจ้างวิทย์ทั่วไป น.ศ.ครูจบใหม่ 666 2 30 กรกฏาคม 2557
ขอความกรุณาครับ อย่าเอาแต่สบาย รึสะดวกตัวเองเลย ขอเถอะ 666 4 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ Phonics โรงเรียนวัดท่าโก 665 0 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 665 0 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนวัดท่าโก 665 0 30 กรกฏาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู Phonics โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 666 0 30 กรกฏาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 665 0 30 กรกฏาคม 2557
ส่งรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 665 1 30 กรกฏาคม 2557
รับสมัครครูอัตราจ้าง ร.รบ้านร้องยุ้งข้าว 665 1 30 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-2 โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ 665 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านวังยาง 664 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาไทย ป1-2 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 666 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมบรรณารักษ์ และวิชการ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 666 0 29 กรกฏาคม 2557
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูอบรม Phonics โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 665 1 29 กรกฏาคม 2557
ขอให้ส่งรายชื่ออบรมบรรณารักษ์ วัดผล และวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ปราณีต ตั้งปอง 0850520663 665 5 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ป.1-2 ร.ร.ชุมชนท่ี 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 665 1 29 กรกฏาคม 2557
ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ป.1-2 ร.ร.วัดบึงพระ 665 0 29 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1-2 ธุรการโรงเรียน 665 0 29 กรกฏาคม 2557
ขอบพระคุณคณะทำงาน และอยากได้รูปถ่ายวันรับเครื่องราชย์ค่ะ คุณครู 665 1 28 กรกฏาคม 2557
ส่งชื่อครูอบรมดครงการพัฒนาศัพยยภาพสำหรับครูภาษาอังกฤษ ด้วย Phonics ระดับชั้น ป.1-2 หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร.ร.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 666 0 28 กรกฏาคม 2557
ส่งแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 666 0 28 กรกฏาคม 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑


คลิกดูประวัติ

นายประพฤทธิ์ สุขใย

 

อังคาร 1 ธันวาคม 2558
 
 
___________